Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Klaipėdos mokslo technologijų parkas

1.858 Aufrufe

Veröffentlicht am

Prezentacija apie Klaipėdos mokslo ir technologijų parką

Veröffentlicht in: Technologie
 • Login to see the comments

Klaipėdos mokslo technologijų parkas

 1. 1. VIE Š OJI Į STAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS (KMTP)
 2. 2. KMTP STEIG ĖJAI <ul><li>Klaipėdos universitetas </li></ul><ul><li>LR Ūkio ministerija </li></ul><ul><li>KMTP tikslas - suburti po vienu stogu inovatyvią bendruomenę, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, įmonių konkurencingumą, naujų technologijų, inovacijų ir paslaugų kūrimą bei plėtrą Vakarų Lietuvos regione. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>ISTORIJA </li></ul><ul><li>KMTP įsteigtas 2002 m. rugsėjo 6 d. </li></ul><ul><li>Pirmoji rekonstruota pastato dalis buvo atidaryta 2004 m. sausio 16 d. </li></ul><ul><li>Antroji rekonstruota pastato dalis buvo atidaryta 2005 m. rugpjūčio 1 d. </li></ul><ul><li>2006 m. tampa pasaulinės mokslo parkų asociacijos nariu. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>PASIKEITIMAS </li></ul><ul><li>PRIEŠ </li></ul><ul><li>Anksčiau čia buvo įsikūrusi Rusijos armijos divizija </li></ul><ul><li>Specialūs garažai tankams, plaukimo baseinas Rusijos armijos kareiviams </li></ul>
 5. 5. REKONSTRUKCIJOS EIG A
 6. 6. Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas po rekonstrukcijos Šiuo metu bendras KMTP patalpų plotas yra 3 270 m ²
 7. 7. <ul><li>Bendras nuomojamų patalpų plotas yra 1 679 m ² </li></ul><ul><li>Šiuo metu išnuomota apie 99 % nuomai skirtų patalp ų </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Moderni 100 vietų konferencijų salė </li></ul>
 9. 9. <ul><li>KMTP įsikūrusios įmonės turi galimybę rengti susitikimus, pasitarimus jaukiame posėdžių kambaryje </li></ul>
 10. 10. <ul><li>KMTP veiklos sritys: </li></ul><ul><li>verslo paslaugos KMTP įsikūrusioms įmonėms: </li></ul><ul><ul><li>Informavimas , konsultavimas; </li></ul></ul><ul><ul><li>mokymų, renginių organizavimas; </li></ul></ul><ul><ul><li>projektinė veikla; </li></ul></ul><ul><ul><li>biuro bei kitos paslaugos; </li></ul></ul><ul><li>mokslinio ir pramoninio potencialo propagavimas; </li></ul><ul><li>bendradarbiavimo tarp mokslo , verslo ir kit ų įstaigų skatinimas. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>K MTP ĮGYVENDINO ŠIUOS PROJEKTUS: </li></ul><ul><li>PHARE 2002 ESS Lietuvoje: „Verslo paslaugų infrastruktūros ir sisteminių sąlygų sukūrimas Klaipėdos mokslo ir technologijų parko plėtrai“; subsidijos suma – 79 073 EUR, bendras projekto biudžetas – 88 873 EUR; </li></ul><ul><li>PHARE 2002 ESS Lietuvoje: „Ryšių su verslu tarnybos įkūrimas Klaipėdos mokslo ir technologijų parke“; subsidijos suma – 93 515 EUR, bendras projekto biudžetas – 103 906 EUR; </li></ul><ul><li>Strukt ūriniai fondai: „Klaipėdos mokslo ir technologijų parko paslaugų ir infrastruktūros plėtra“. Subsidijos suma – 3 336 173 LT, bendras projekto biudžetas – 6 390 315 LT; </li></ul><ul><li>LR Ūkio ministerijos inovacijos ir konkurencingumo skatinimo programa: “Naujos idėjos – naujas verslas”. Bendras projekto biudžetas – 245 500 LT; </li></ul><ul><li>PHARE ESS 2002: „Mokslo ir technologijų parkų paslaugų paketų formavimas ir išbandymas”, pareiškėjas – Lietuvos inovacijų centras; </li></ul><ul><li>PHARE ESS 2002: “Verslumo mokykla”, pareiškėjas – Šiaurės miestelio technologijų parkas. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Šiuo metu KMTP įgyvendinami projektai: </li></ul><ul><li>INTERREG IIIB: “„Intermodality and Interoperability in the Baltic Sea Region – InterBaltic“ (Tarptautinis modalumas ir bendradarbiavimas Baltijos jūros regione); </li></ul><ul><li>6 Bendroji Programa: “BrainBridges projektas, bendradarbiavimo technologijų ir aplinkos gerinimas stiprinant kūrimo procesus, panaudojant pilną Europos pajėgumą“, pareiškėjas; </li></ul><ul><li>6 Bendroji Programa: “RAIN projektas ( Regional Acceleration for the Innovation circle in the ICT Sector) ; </li></ul><ul><li>INTERREG IIIA: “ Baltic Innovation Bridge (BALTINNO) – technologinio ir verslo bendradarbiavimo stiprinimas tarp Gdynios ir Klaipėdos ” ; </li></ul><ul><li>Verslo inkubatorius aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms. </li></ul>
 13. 13. KMTP bendruomenė turi galimybę: <ul><li>Dalyvauti KMTP konferencijų salėje vykstančiuose inovacijų ir verslo informacijos sklaidos renginiuose; </li></ul><ul><li>Dalyvauti KMTP organizuojamuose mokymuose; </li></ul><ul><li>Įsilieti į tarptautinį bendradarbiavimo tarp mokslo ir technologijų parkų bei kitų įstaigų tinklą; </li></ul><ul><li>Dalyvauti KMTP vykdomose projektinėse veiklose; </li></ul><ul><li>Gauti naujausią informaciją aktualiomis temomis; </li></ul><ul><li>Konsultuotis finansinės paramos, projektų vadybos, finansų apskaitos, technologinio verslo ir kitais klausimais; </li></ul><ul><li>Naudotis posėdžių kambariu, konferencijų sale ir jos įranga; </li></ul><ul><li>Naudotis KMTP partnerių teikiamomis išskirtinėmis nuolaidomis; </li></ul><ul><li>Plėtoti savo verslą inovatyvioje aplinkoje. </li></ul>
 14. 14. Šiandieninė KMTP bendruomenė <ul><li>IT įmonės. Naujausių PĮ kūrimo sprendimų analizė, duomenų ir logistikos paskirstymo metodika, projektų valdymo skaitmeniniais būdais modernizacija, verslo apskaitos, informacijos valdymo sistemų kūrimas, duomenų bazių programavimas, internet projektai. </li></ul><ul><li>UAB „BMS sprendimai“ </li></ul><ul><li>UAB „Omega Technology“ </li></ul><ul><li>UAB „Koris“ </li></ul><ul><li>UAB „Labbis“ </li></ul><ul><li>UAB „Lanteka“ </li></ul><ul><li>UAB „IDP solutions“ </li></ul><ul><li>UAB „Internet studio“ </li></ul><ul><li>UAB „EMTN“ </li></ul><ul><li>Konsultacinė veikla. Atlieka konsultacijas, mokymus, tyrimus, dokumentacijos rengimą ir kitas paslaugas, susijusias su verslo ir viešojo sektoriaus subjektų veiklos plėtra ir tobulinimu. </li></ul><ul><li>VŠĮ Lietuvos inovacijų centras </li></ul><ul><li>VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūra Klaipėdos ir Tauragės regiono skyrius </li></ul><ul><li>VŠĮ Klaipėdos regiono plėtros agentūra </li></ul><ul><li>VŠĮ Projektų vadybos grupė </li></ul><ul><li>UAB „AC Project Management“ </li></ul><ul><li>UAB „Eurodoma“ </li></ul><ul><li>UAB „Navalio Jūrų Agentūra“ </li></ul><ul><li>UAB „Finansinio ir valdymo audito grupė“ </li></ul><ul><li>UAB „Industry service center“ </li></ul><ul><li>UAB „SPS projects“ </li></ul><ul><li>UAB „Realtus“ </li></ul><ul><li>UAB „Verslo inovacijų projektai“ </li></ul><ul><li>UAB „Inovaciniai projektai“ </li></ul><ul><li>UAB „Febė“ </li></ul><ul><li>Virginijos Vitkauskienės individuali veikla </li></ul><ul><li>Laboratorijos. </li></ul><ul><li>Klaipėdos Universiteto Jūreivystės institutas Oro taršos iš laivų tyrimų laboratorija </li></ul><ul><li>Klaipėdos Universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas </li></ul><ul><li>Kranto zonos išteklių centras </li></ul><ul><li>Pajūrio ekologijos mokslo ir studijų centras </li></ul><ul><li>Žmogiškųjų resursų valdymas, renginių organizavimas, mokymo ir švietėjiška veikla, viešieji ryšiai. </li></ul><ul><li>UAB „Akrisida“ </li></ul><ul><li>UAB „ERRA“ </li></ul><ul><li>UAB “ARSidea” </li></ul><ul><li>VŠĮ Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras </li></ul><ul><li>VšĮ Vilniaus verslo teisės akademija </li></ul><ul><li>Projektavimo veikla. Novatoriški vizualiosios komunikacijos, architektūros sprendimai, statybų plėtra. </li></ul><ul><li>J.Čelpanovos projektavimo įmonė </li></ul><ul><li>M.Daukšio projektavimo firma </li></ul><ul><li>UAB „Nemuno deltos projektai“ </li></ul><ul><li>M.Urbiko IĮ </li></ul><ul><li>Gamybinės įmonės, vykdančios taikomąją inovacinę veiklą. </li></ul><ul><li>UAB „Anionas“ </li></ul><ul><li>UAB „Balintra ir Ko“ </li></ul><ul><li>UAB „Sophienborg Baltija“ </li></ul><ul><li>UAB „Marine Technology&quot; </li></ul><ul><li>Paslaugos KMTP. </li></ul><ul><li>Copy1 </li></ul><ul><li>K.Butauto IĮ „Biskvitinis namukas“ </li></ul>
 15. 15. <ul><li>H. Manto 84, LT-92294 Klaipėda </li></ul><ul><li>Tel.: +370 46 310461 </li></ul><ul><li>Fax.: +370 46 310462 </li></ul><ul><li>E l.p. : [email_address] </li></ul><ul><li>www.kmtp.lt </li></ul>

×