Freinet

Vasso Servou
Vasso ServouSecondary School Teacher at Ministry of Education um Kareas High School
Εφαρμογές πρακτικών Freinet
στο γυμνάσιο Καρέα
Βασιλική Σέρβου ΠΕ86
Σχολικό έτος 2018-19
Παιδαγωγική Φρενέ
• Στην παιδαγωγική Φρενέ στο κέντρο κάθε μαθησιακής
διαδικασίας τίθεται το παιδί και οι ανάγκες του. Βασίζεται
στην ελεύθερη έκφραση, στη ζωή, στα πραγματικά
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών. Κεντρικός
σκοπός της Συνεργατικής Παιδαγωγικής είναι να αναδείξει
τα επιτεύγματα των παιδιών χτίζοντας την αυτοεκτίμηση
τους.
• Σύμφωνα, με τον Φρενέ, αυτό που καθορίζει τη ζωή των
ανθρώπων, αυτό που προκαλεί και προσανατολίζει τις
σκέψεις τους, αυτό που δικαιώνει την ατομική και
κοινωνική τους συμπεριφορά είναι η εργασία, που είναι η
βασική κινητήρια δύναμη, στοιχείο προόδου και
αξιοπρέπειας, σύμβολο ειρήνης και αδελφοσύνης.
• Ο πραγματικός παιδαγωγικός στόχος είναι το κάθε παιδί
να αναπτύξει στο έπακρο την προσωπικότητά του στους
κόλπους μιας ορθολογική κοινότητας που την εξυπηρετεί
και το εξυπηρετεί. Αυτό δεν είναι παρά ένα ιδανικό, που
ωστόσο δε θεωρεί μάταιο να εκθέσει.
Οι βασικές αρχές της παιδαγωγικής
Φρενέ:
• Η παιδαγωγική της εργασίας: οι μαθητές ενθαρρύνονται να
μάθουν κατασκευάζοντας προϊόντα ή προσφέροντας υπηρεσίες.
●
Η μάθηση που βασίζεται στην δοκιμή και στο λάθος.
●
Συνεργατική μάθηση : οι μαθητές συνεργάζονται στην διαδικασία
της παραγωγής.
●
Κέντρα ενδιαφέροντος: τα ενδιαφέροντα των παιδιών και η φυσική
τους περιέργεια είναι τα σημεία εκκίνησης για μία διαδικασία
μάθησης.
●
Η μέθοδος του περιβάλλοντος: αυθεντική μάθηση με την χρήση
των πραγματικών εμπειριών των παιδιών.
●
Δημοκρατία: Όταν τα παιδιά διοικούν δημοκρατικά, μαθαίνουν να
αναλαμβάνουν την ευθύνη για την εργασία τους και για
ολόκληρη την κοινότητα.
Τεχνικές της παιδαγωγικής Φρενέ.
Μερικές από τις τεχνικές της παιδαγωγικής Φρενέ
είναι:
• Τι Νέα;
• Συμβούλιο τάξης.
• Τυπογραφείο (Σχολική Εφημερίδα, Ελεύθερο
κείμενο, Μικρά βιβλία).
• Σχολική αλληλογραφία.
• Ψηφιακή αφήγηση.
• Σχολική Βιβλιοθήκη, Κινηματογράφος.
• Ζώνες μάθησης και συμπεριφοράς.
Εφαρμόστηκαν στις ώρες διδασκαλίας του
μαθήματος πληροφορικής οι τεχνικές: Τι Νέα;,
Τυπογραφείο: (Εφημερίδα), και τα Μικρά
Βιβλία.
Τι Νέα;
• Η δράση “Τι Νέα;” έγινε με τα τμήματα της Α Γυμνασίου.
• Αρχικά ξεκινήσαμε με το “Τι Νέα;” άτυπα και χωρίς γραμματέα.
Ξεκινήσαμε φιλικά ρωτώντας τι Νέα; και ακούσαμε τα δικά τους
νέα και είπα και τα δικά μου.
• Στη συνέχεια τους μίλησα για την τεχνική και ανακοίνωσα τους
κανόνες του “Τι Νέα;”: ότι μπορούμε να μιλήσουμε για ένα γεγονός,
να διηγηθούμε μία ιστορία, να διαβάσουμε ένα άρθρο από την
επικαιρότητα, να παρουσιάσουμε ένα αντικείμενο ή ένα ζώο, τα
χόμπι μας, να δείξουμε μία φωτογραφία κ.α.
• Μέσα από το “Τι Νέα;” προέκυψαν τα περισσότερα άρθρα του 1ου
τεύχους της εφημερίδας που εκδώσαμε και πήρε και ομώνυμο τίτλο.
• Το “Τι Νέα;” έφερε στην τάξη και θέματα από τον έξω κόσμο, στην
δική μας περίπτωση έφερε και τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι των
μαθητών/ τριών όπως τα μακραμέ βραχιολάκια, πολυμερή πηλό,
κατασκευές, μοντελισμός, αθλητισμός. Επίσης έφερε τον
προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση των μαθητών για
περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα κλπ.
Τυπογραφείο -Εφημερίδα
Συνεχίσαμε με το τυπογραφείο.
Η παιδαγωγική τεχνική του τυπογραφείου είναι
κυρίαρχη στην τάξη Freinet. Η ιδιαιτερότητα
αυτής της παιδαγωγικής τεχνικής,
συνίσταται στη δυνατότητα που δίνεται
στους μαθητές να τυπώνουν ελεύθερο
κείμενο, στο οποίο παρουσιάζονται ελεύθερες
ιδέες. Η συνεργασία στην εργασία αποτελεί
διδακτική και ηθική προτεραιότητα.
Τυπογραφείο - Εφημερίδα
Ανακοίνωσα στους μαθητές/τριες και των τριών τάξεων αν θέλουν να γράψουν
κάποια άρθρα σχετικά με αυτά που είπαν στο “Τι Νέα;” ή και με κάποιο άλλο
θέμα.
Στους μαθητές/τριες που επρόκειτο να γράψουν τέθηκαν ερωτήματα προς
προβληματισμό και σκέψη:
• Γιατί γράφουμε; (Γράφω για να ο διαβάσουν κάποιοι άλλοι και διαβάζω αυτό
που έγραψαν οι άλλοι.)
• Τι γράφουμε; (Ότι θέλουμε. Το θέμα είναι ελεύθερο. Τα θέματα μπορούν να
αντληθούν από το “Τι Νέα;” )
• Πότε γράφουν τα παιδιά; (Όταν έχουν ελεύθερο χρόνο.)
• Που γράφουν; (Στο χαρτί και στη συνέχεια στον κειμενογράφο.)
• Πως γράφουν; (Όπως μπορούν. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν λεξικά κλπ.)
Τυπογραφείο - Εφημερίδα
• Τα παιδιά που έφεραν άρθρα δούλεψαν πολύ ατομικά στο σπίτι και
μαζί μου για διορθώσεις.
•  Κάποιες παρεμβάσεις και διορθώσεις έγιναν στην ολομέλεια των
τμημάτων των παιδιών που συμμετείχαν στην εφημερίδα όπου
εφαρμόστηκαν οι νόμοι που εγγυώνται την “ψυχολογική ασφάλεια”:
δεν κοροϊδεύω, ακούω όποιον μιλάει, ζητάω τον λόγο για να
μιλήσω, ότι λέγεται εδώ δεν βγαίνει παραπέρα χωρίς την
άδειά μας. Έτσι οι διορθώσεις έγιναν μέσα σε κλίμα κατανόησης,
ασφάλειας και απουσίας στιγματισμού.
• Το πρώτο τεύχος της εφημερίδας διαβάστηκε σε όλα τα τμήματα
που κάνω μάθημα μέσω υπολογιστή. Αρχικά η εφημερίδα
δημοσιεύτηκε στην η-τάξη του σχολείου και στην συνέχεια στην
ιστοσελίδα του σχολείου.
• https://eclass.sch.gr/courses/G117166/
• http://gym-karea.att.sch.gr/newspaperq1/
• Το πρώτο σποράκι φυτεύτηκε και έφερε κάποιους καρπούς, του
χρόνου θα φέρει περισσότερους, γιατί θα βγάλουν και οι καρποί που
έφερε σποράκια, που θα πέσουν στο έδαφος και θα φυτρώσουν νέοι
καρποί.
Τυπογραφείο –Μικρά Βιβλία
• Εφάρμοσα τα μικρά βιβλία σε ότι δυσκολεύει
περισσότερο τους μαθητές μου. Εφάρμοσα
λοιπόν την τεχνική στις μονάδες μέτρησης της
χωρητικότητας της μνήμης.
Τυπογραφείο –Μικρά Βιβλία
Τυπογραφείο –Μικρά Βιβλία
Τυπογραφείο –Μικρά Βιβλία
Τυπογραφείο – Μικρά Βιβλία
Τυπογραφείο περισσότερα ελεύθερα
κείμενα, ηλεκτρονικό περιοδικό.
Πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων είπα
στους μαθητές μου να γράψουν μία ιστορία
αληθινή ή φανταστική ή ένα όνειρο και οι
μαθητές μου ανταποκρίθηκαν και έφεραν τις
παρακάτω καταπληκτικές ιστορίες:
https://schoolpress.sch.gr/vservou19/?cat=6
Ένας μαθητής μας έφερε μία κατασκευή που
μας την παρουσίασε στο Τι Νέα;
https://schoolpress.sch.gr/vservou19/?p=36
Συνεργατική δραστηριότητα, άρθρο
Στα πλαίσια του STEM Discovery Week 2019
υλοποιήσαμε μία δραστηριότητα μέτρησης της
απόστασης με υπερηχητικό αισθητήρα. Η δραστηριότητα
υλοποιήθηκε σε όλες τις τάξεις που διδάσκω. Το τελικό
άρθρο (https://schoolpress.sch.gr/vservou19/?p=56
)προέκυψε από συνεργασία των μαθητών κύρια της Α
Τάξης και κάποιων από την Β & Γ Τάξη.
Η δραστηριότητα προέκυψε από προβληματισμούς των
μαθητών στο Τι Νέα προηγούμενους μήνες από τους
μαθητές της Α΄ Τάξης. Τότε αναπτύχθηκε ένα σύστημα
ασφάλειας με υπέρυθρους αισθητήρες το οποίο πρόεκυψε
από την επιθυμία ενός μαθητή να φτιάξει μία συσκευή
ασφαλείας. Η επιθυμία αυτή εκφράστηκε στο Τι Νέα και
το σχετικό άρθρο της κατασκευής μπήκε στο 1ο
τεύχος
της εφημερίδας μας.
Μικρά βιβλία ανατροφοδότησης
Κλείσαμε την σχολική χρονιά με μικρά βιβλία ανατροφοδότησης:
Freinet
Freinet
Freinet
Freinet
2ο
τεύχος της εφημερίδας μας ηλεκτρονικό
περιοδικό.
Τα ελεύθερα κείμενα, η συνεργατική δραστηριότητα για το Stem Discovery
Week, κατασκευή μικρό αμαξάκι, και τα μικρά βιβλία δημοσιεύτηκαν στο
ηλεκτρονικό περιοδικό Ζητείται τίτλος.
Πατήστε στην παραπάνω εικόνα για να διαβάσετε το
περιοδικό μας.
Πηγές:
• Εικόνα φόντου: https://skasiarxeio.files.wordpress.com/2014/01/res6_2.jpg
• Célestin Freinet, θεσμική και κριτική παιδαγωγική, Δέσποινα Καρακατσάνη, Ιωάννης Μαρκαντές, Τρύφων Σπυρόπουλος,
Γιώργος Λεχουρίτης, Χαράλαμπος Μπαλτάς, Σοφία Λάχλου, Άγγελος Πατσιάς, κ.ά.
επιμέλεια: Σοφία Λάχλου, Χαράλαμπος Μπαλτάς, Δέσποινα Καρακατσάνη
• https://tvxs.gr/news/paideia/sxoleio-toy-laoy
• https://bit.ly/2WPG4lv
• https://bit.ly/1UMQzBB
1 von 23

Recomendados

Το σχολείο του πριν και του σήμερα von
Το σχολείο του πριν και του σήμεραΤο σχολείο του πριν και του σήμερα
Το σχολείο του πριν και του σήμεραMaria Michali
15.3K views18 Folien
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως περιπετειώδης εξερεύνηση των δυνατών διδακ... von
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως περιπετειώδης εξερεύνηση των δυνατών διδακ...Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως περιπετειώδης εξερεύνηση των δυνατών διδακ...
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως περιπετειώδης εξερεύνηση των δυνατών διδακ...Archontia Mantzaridou
1.9K views87 Folien
διαφοροποιημένη διδασκαλία von
διαφοροποιημένη διδασκαλίαδιαφοροποιημένη διδασκαλία
διαφοροποιημένη διδασκαλίαΙωαννα Χαλκιά
8.9K views68 Folien
Πολιτειότητα-ορισμός von
Πολιτειότητα-ορισμόςΠολιτειότητα-ορισμός
Πολιτειότητα-ορισμόςIOANNIS MICHAILIDIS
8.9K views2 Folien
Διαφοροποιημένη διδασκαλία/Differentiation von
Διαφοροποιημένη διδασκαλία/DifferentiationΔιαφοροποιημένη διδασκαλία/Differentiation
Διαφοροποιημένη διδασκαλία/DifferentiationMaria Lazaridou
2.3K views27 Folien
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις von
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - ΠροτάσειςΔιαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - Προτάσεις
Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τεχνικές - ΠροτάσειςIlias Androgiannis
6.3K views58 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Κοινοτητες πρακτικης και μαθησης von
Κοινοτητες πρακτικης και μαθησηςΚοινοτητες πρακτικης και μαθησης
Κοινοτητες πρακτικης και μαθησηςXristina Fotopoulou
9.4K views41 Folien
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ κοινωνική ιστορία von
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ κοινωνική ιστορίαΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ κοινωνική ιστορία
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ κοινωνική ιστορίαEva Skanavi
35.1K views6 Folien
μοντέλο μάθησης μέσω επίλυσης προβλήματος von
μοντέλο μάθησης μέσω επίλυσης προβλήματοςμοντέλο μάθησης μέσω επίλυσης προβλήματος
μοντέλο μάθησης μέσω επίλυσης προβλήματοςTassos Karampinis
1.1K views6 Folien
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας von
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίαςΠροτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίαςNikos Papastamatiou
14.3K views23 Folien
συγχρονες μεθοδοι διδασκαλιας - η ομαδοσυνεργατικη μεθοδος von
συγχρονες μεθοδοι διδασκαλιας - η ομαδοσυνεργατικη μεθοδοςσυγχρονες μεθοδοι διδασκαλιας - η ομαδοσυνεργατικη μεθοδος
συγχρονες μεθοδοι διδασκαλιας - η ομαδοσυνεργατικη μεθοδοςΔιαμαντόπουλος Κωνσταντίνος
14K views27 Folien
δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού στο δημοτικό σχολείο ποταμιάς θάσου (2) von
δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού στο δημοτικό σχολείο ποταμιάς θάσου (2)δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού στο δημοτικό σχολείο ποταμιάς θάσου (2)
δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού στο δημοτικό σχολείο ποταμιάς θάσου (2)Eleni Kazara
9.1K views37 Folien

Was ist angesagt?(20)

Κοινοτητες πρακτικης και μαθησης von Xristina Fotopoulou
Κοινοτητες πρακτικης και μαθησηςΚοινοτητες πρακτικης και μαθησης
Κοινοτητες πρακτικης και μαθησης
Xristina Fotopoulou9.4K views
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ κοινωνική ιστορία von Eva Skanavi
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ κοινωνική ιστορίαΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ κοινωνική ιστορία
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ κοινωνική ιστορία
Eva Skanavi35.1K views
μοντέλο μάθησης μέσω επίλυσης προβλήματος von Tassos Karampinis
μοντέλο μάθησης μέσω επίλυσης προβλήματοςμοντέλο μάθησης μέσω επίλυσης προβλήματος
μοντέλο μάθησης μέσω επίλυσης προβλήματος
Tassos Karampinis1.1K views
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας von Nikos Papastamatiou
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίαςΠροτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας
Προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας
Nikos Papastamatiou14.3K views
δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού στο δημοτικό σχολείο ποταμιάς θάσου (2) von Eleni Kazara
δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού στο δημοτικό σχολείο ποταμιάς θάσου (2)δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού στο δημοτικό σχολείο ποταμιάς θάσου (2)
δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού στο δημοτικό σχολείο ποταμιάς θάσου (2)
Eleni Kazara9.1K views
Σύγχρονες Τεχνικές Διδασκαλίας von Vasilis Drimtzias
Σύγχρονες Τεχνικές ΔιδασκαλίαςΣύγχρονες Τεχνικές Διδασκαλίας
Σύγχρονες Τεχνικές Διδασκαλίας
Vasilis Drimtzias39.8K views
συμβόλαιο τάξης von Fotini Mitsoni
συμβόλαιο τάξηςσυμβόλαιο τάξης
συμβόλαιο τάξης
Fotini Mitsoni2.6K views
Φτιάχνω τη δική μου διαφήμιση von argiroteach
Φτιάχνω τη δική μου διαφήμισηΦτιάχνω τη δική μου διαφήμιση
Φτιάχνω τη δική μου διαφήμιση
argiroteach12.5K views
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ von Alexandra Tsigkou
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥΣυναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Alexandra Tsigkou21.4K views
σχεδιο δρασησ von Bill Smyrnios
σχεδιο δρασησσχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησ
Bill Smyrnios10.8K views
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ von Archontia Mantzaridou
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
κριτικη παιδαγωγικη von therianos
κριτικη παιδαγωγικηκριτικη παιδαγωγικη
κριτικη παιδαγωγικη
therianos5.3K views
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα von Alexandros Tsikolatas
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. ΑθήναΤσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα
παρουσιαση 28η οκτωβρίου 1940 von dimalida
παρουσιαση 28η οκτωβρίου 1940παρουσιαση 28η οκτωβρίου 1940
παρουσιαση 28η οκτωβρίου 1940
dimalida14.7K views
Διδακτικά σενάρια von Stergios
Διδακτικά σενάριαΔιδακτικά σενάρια
Διδακτικά σενάρια
Stergios11.3K views
Sygrouseis sto nipiagwgeio von ssuser04ff74
Sygrouseis sto nipiagwgeioSygrouseis sto nipiagwgeio
Sygrouseis sto nipiagwgeio
ssuser04ff741.4K views

Similar a Freinet

"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής" von
"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής""απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής"
"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής"kass26
5.7K views8 Folien
efarmogi-apotimisi von
efarmogi-apotimisiefarmogi-apotimisi
efarmogi-apotimisiΦιλία Αμαργιωτάκη
537 views14 Folien
εργ«Η επικοινωνία με τους γονείς και η συμμετοχή τους στην καθημερινή εκπαιδε... von
εργ«Η επικοινωνία με τους γονείς και η συμμετοχή τους στην καθημερινή εκπαιδε...εργ«Η επικοινωνία με τους γονείς και η συμμετοχή τους στην καθημερινή εκπαιδε...
εργ«Η επικοινωνία με τους γονείς και η συμμετοχή τους στην καθημερινή εκπαιδε...Prosxolika-Vyrona
389 views7 Folien
9 βήματα για μια δημιουργική σχολική χρονιά von
9 βήματα για μια δημιουργική σχολική χρονιά9 βήματα για μια δημιουργική σχολική χρονιά
9 βήματα για μια δημιουργική σχολική χρονιάΑννα Παππα
19.7K views28 Folien
efarmogi-apotimisi new von
efarmogi-apotimisi newefarmogi-apotimisi new
efarmogi-apotimisi newΦιλία Αμαργιωτάκη
660 views14 Folien
8os panelinios diagonismos_protoporon_dask-2o ππδς πόλεως ρόδου-2013_ von
8os panelinios diagonismos_protoporon_dask-2o ππδς πόλεως ρόδου-2013_8os panelinios diagonismos_protoporon_dask-2o ππδς πόλεως ρόδου-2013_
8os panelinios diagonismos_protoporon_dask-2o ππδς πόλεως ρόδου-2013_ΔΗΜΟΣΙΟ
459 views19 Folien

Similar a Freinet(20)

"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής" von kass26
"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής""απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής"
"απολογισμός προγράμματος αγωγής υγείας 2ου κλασικού τμήματος δεξιότητες ζωής"
kass265.7K views
εργ«Η επικοινωνία με τους γονείς και η συμμετοχή τους στην καθημερινή εκπαιδε... von Prosxolika-Vyrona
εργ«Η επικοινωνία με τους γονείς και η συμμετοχή τους στην καθημερινή εκπαιδε...εργ«Η επικοινωνία με τους γονείς και η συμμετοχή τους στην καθημερινή εκπαιδε...
εργ«Η επικοινωνία με τους γονείς και η συμμετοχή τους στην καθημερινή εκπαιδε...
Prosxolika-Vyrona389 views
9 βήματα για μια δημιουργική σχολική χρονιά von Αννα Παππα
9 βήματα για μια δημιουργική σχολική χρονιά9 βήματα για μια δημιουργική σχολική χρονιά
9 βήματα για μια δημιουργική σχολική χρονιά
Αννα Παππα19.7K views
8os panelinios diagonismos_protoporon_dask-2o ππδς πόλεως ρόδου-2013_ von ΔΗΜΟΣΙΟ
8os panelinios diagonismos_protoporon_dask-2o ππδς πόλεως ρόδου-2013_8os panelinios diagonismos_protoporon_dask-2o ππδς πόλεως ρόδου-2013_
8os panelinios diagonismos_protoporon_dask-2o ππδς πόλεως ρόδου-2013_
ΔΗΜΟΣΙΟ459 views
Βήματα για τη ζωή von kliokalogiann
Βήματα για τη ζωή Βήματα για τη ζωή
Βήματα για τη ζωή
kliokalogiann2.5K views
μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!! von Eva Krokidi
μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!!μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!!
μάθημα οικιακής οικονομίας χωρίς βιβλία!!
Eva Krokidi11.3K views
Πληροφορική στο Δημοτικό σχολείο von Maria Skiadelli
Πληροφορική στο Δημοτικό σχολείοΠληροφορική στο Δημοτικό σχολείο
Πληροφορική στο Δημοτικό σχολείο
Maria Skiadelli350 views
σεμινάριο διατροφής αγωγής υγείας von Αννα Παππα
σεμινάριο διατροφής αγωγής υγείαςσεμινάριο διατροφής αγωγής υγείας
σεμινάριο διατροφής αγωγής υγείας
Αννα Παππα11.4K views
ΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ von Eleni Fourfoulaki
ΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
ΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
Eleni Fourfoulaki5.6K views
Ομαλή Μετάβαση των Νηπίων στο Δημοτικό von Manina Kaouki
Ομαλή Μετάβαση των Νηπίων στο ΔημοτικόΟμαλή Μετάβαση των Νηπίων στο Δημοτικό
Ομαλή Μετάβαση των Νηπίων στο Δημοτικό
Manina Kaouki223 views
Επαφή με το εξωσχολικό βιβλίο- Εμψυχώσεις ανάγνωσης ετήσιο πρόγραμμα von Σπύρος Κυριαζίδης
Επαφή με το εξωσχολικό βιβλίο- Εμψυχώσεις ανάγνωσης ετήσιο πρόγραμμαΕπαφή με το εξωσχολικό βιβλίο- Εμψυχώσεις ανάγνωσης ετήσιο πρόγραμμα
Επαφή με το εξωσχολικό βιβλίο- Εμψυχώσεις ανάγνωσης ετήσιο πρόγραμμα
καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών von Maria Michali
καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητώνκαινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών
καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών
Maria Michali743 views
The Weather_Wikis von Vasi Gio
The Weather_WikisThe Weather_Wikis
The Weather_Wikis
Vasi Gio251 views

Más de Vasso Servou

Freinet von
FreinetFreinet
FreinetVasso Servou
287 views23 Folien
Efhmerida von
EfhmeridaEfhmerida
EfhmeridaVasso Servou
8.1K views17 Folien
Astro pi2 von
Astro pi2Astro pi2
Astro pi2Vasso Servou
370 views1 Folie
Fruit keyboard connection von
Fruit keyboard connectionFruit keyboard connection
Fruit keyboard connectionVasso Servou
56 views1 Folie
Fruit keyboard von
Fruit keyboardFruit keyboard
Fruit keyboardVasso Servou
73 views1 Folie
Microbit2 von
Microbit2Microbit2
Microbit2Vasso Servou
164 views1 Folie

Más de Vasso Servou(20)

Fruit keyboard connection von Vasso Servou
Fruit keyboard connectionFruit keyboard connection
Fruit keyboard connection
Vasso Servou56 views
Υποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύου von Vasso Servou
Υποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύουΥποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύου
Υποστηρικτής_της_ημέρας_ασφαλούς_διαδικτύου
Vasso Servou120 views
Trust me lesson 3 gld 11 14 von Vasso Servou
Trust me lesson 3 gld 11 14Trust me lesson 3 gld 11 14
Trust me lesson 3 gld 11 14
Vasso Servou37 views
Μαθηματικά Β Γυμνασίου von Vasso Servou
Μαθηματικά Β ΓυμνασίουΜαθηματικά Β Γυμνασίου
Μαθηματικά Β Γυμνασίου
Vasso Servou1.2K views
Το εσωτερικό του υπολογιστή von Vasso Servou
Το εσωτερικό του υπολογιστήΤο εσωτερικό του υπολογιστή
Το εσωτερικό του υπολογιστή
Vasso Servou2.3K views
εργονομίαχουλιάρας von Vasso Servou
εργονομίαχουλιάραςεργονομίαχουλιάρας
εργονομίαχουλιάρας
Vasso Servou102 views
εργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδη von Vasso Servou
εργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδηεργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδη
εργονομια σταματελλου τσιρη_σωφρονιαδη
Vasso Servou522 views
εργονομια νεκταριοσ σιωλησ μαρινα φαλαγκα von Vasso Servou
εργονομια νεκταριοσ σιωλησ  μαρινα φαλαγκαεργονομια νεκταριοσ σιωλησ  μαρινα φαλαγκα
εργονομια νεκταριοσ σιωλησ μαρινα φαλαγκα
Vasso Servou105 views
εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4 von Vasso Servou
εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4
εργονομια ηρακλης τρουγκακος-νίκος-τσίπρας-α4
Vasso Servou122 views
Bbc microbit εκκολαπτήρια tekosh von Vasso Servou
Bbc microbit εκκολαπτήρια tekoshBbc microbit εκκολαπτήρια tekosh
Bbc microbit εκκολαπτήρια tekosh
Vasso Servou278 views
Eμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_του von Vasso Servou
Eμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_τουEμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_του
Eμπλοκή εφήβων με_το_διαδίκτυο_και_υπεύθυνη_χρήση_του
Vasso Servou1.2K views

Último

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf von
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
1.1K views1 Folie
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 von
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023gymkeram
27 views61 Folien
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf von
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfMitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfTassos Karampinis
21 views14 Folien
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx von
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxpsipsa
14 views4 Folien
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdfssuser9e6212
422 views15 Folien
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx von
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxssuser86b52c
12 views37 Folien

Último(20)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf von 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.1K views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 views
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx von psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa14 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212422 views
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx von ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c12 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx von 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist88 views
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου von Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" von gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf von Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou42 views
Palaiodologiko_2023.pptx von 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist22 views
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx von gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram47 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 von EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu127 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. von ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c11 views

Freinet

 • 1. Εφαρμογές πρακτικών Freinet στο γυμνάσιο Καρέα Βασιλική Σέρβου ΠΕ86 Σχολικό έτος 2018-19
 • 2. Παιδαγωγική Φρενέ • Στην παιδαγωγική Φρενέ στο κέντρο κάθε μαθησιακής διαδικασίας τίθεται το παιδί και οι ανάγκες του. Βασίζεται στην ελεύθερη έκφραση, στη ζωή, στα πραγματικά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών. Κεντρικός σκοπός της Συνεργατικής Παιδαγωγικής είναι να αναδείξει τα επιτεύγματα των παιδιών χτίζοντας την αυτοεκτίμηση τους. • Σύμφωνα, με τον Φρενέ, αυτό που καθορίζει τη ζωή των ανθρώπων, αυτό που προκαλεί και προσανατολίζει τις σκέψεις τους, αυτό που δικαιώνει την ατομική και κοινωνική τους συμπεριφορά είναι η εργασία, που είναι η βασική κινητήρια δύναμη, στοιχείο προόδου και αξιοπρέπειας, σύμβολο ειρήνης και αδελφοσύνης. • Ο πραγματικός παιδαγωγικός στόχος είναι το κάθε παιδί να αναπτύξει στο έπακρο την προσωπικότητά του στους κόλπους μιας ορθολογική κοινότητας που την εξυπηρετεί και το εξυπηρετεί. Αυτό δεν είναι παρά ένα ιδανικό, που ωστόσο δε θεωρεί μάταιο να εκθέσει.
 • 3. Οι βασικές αρχές της παιδαγωγικής Φρενέ: • Η παιδαγωγική της εργασίας: οι μαθητές ενθαρρύνονται να μάθουν κατασκευάζοντας προϊόντα ή προσφέροντας υπηρεσίες. ● Η μάθηση που βασίζεται στην δοκιμή και στο λάθος. ● Συνεργατική μάθηση : οι μαθητές συνεργάζονται στην διαδικασία της παραγωγής. ● Κέντρα ενδιαφέροντος: τα ενδιαφέροντα των παιδιών και η φυσική τους περιέργεια είναι τα σημεία εκκίνησης για μία διαδικασία μάθησης. ● Η μέθοδος του περιβάλλοντος: αυθεντική μάθηση με την χρήση των πραγματικών εμπειριών των παιδιών. ● Δημοκρατία: Όταν τα παιδιά διοικούν δημοκρατικά, μαθαίνουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την εργασία τους και για ολόκληρη την κοινότητα.
 • 4. Τεχνικές της παιδαγωγικής Φρενέ. Μερικές από τις τεχνικές της παιδαγωγικής Φρενέ είναι: • Τι Νέα; • Συμβούλιο τάξης. • Τυπογραφείο (Σχολική Εφημερίδα, Ελεύθερο κείμενο, Μικρά βιβλία). • Σχολική αλληλογραφία. • Ψηφιακή αφήγηση. • Σχολική Βιβλιοθήκη, Κινηματογράφος. • Ζώνες μάθησης και συμπεριφοράς.
 • 5. Εφαρμόστηκαν στις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος πληροφορικής οι τεχνικές: Τι Νέα;, Τυπογραφείο: (Εφημερίδα), και τα Μικρά Βιβλία.
 • 6. Τι Νέα; • Η δράση “Τι Νέα;” έγινε με τα τμήματα της Α Γυμνασίου. • Αρχικά ξεκινήσαμε με το “Τι Νέα;” άτυπα και χωρίς γραμματέα. Ξεκινήσαμε φιλικά ρωτώντας τι Νέα; και ακούσαμε τα δικά τους νέα και είπα και τα δικά μου. • Στη συνέχεια τους μίλησα για την τεχνική και ανακοίνωσα τους κανόνες του “Τι Νέα;”: ότι μπορούμε να μιλήσουμε για ένα γεγονός, να διηγηθούμε μία ιστορία, να διαβάσουμε ένα άρθρο από την επικαιρότητα, να παρουσιάσουμε ένα αντικείμενο ή ένα ζώο, τα χόμπι μας, να δείξουμε μία φωτογραφία κ.α. • Μέσα από το “Τι Νέα;” προέκυψαν τα περισσότερα άρθρα του 1ου τεύχους της εφημερίδας που εκδώσαμε και πήρε και ομώνυμο τίτλο. • Το “Τι Νέα;” έφερε στην τάξη και θέματα από τον έξω κόσμο, στην δική μας περίπτωση έφερε και τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι των μαθητών/ τριών όπως τα μακραμέ βραχιολάκια, πολυμερή πηλό, κατασκευές, μοντελισμός, αθλητισμός. Επίσης έφερε τον προβληματισμό και την ευαισθητοποίηση των μαθητών για περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα κλπ.
 • 7. Τυπογραφείο -Εφημερίδα Συνεχίσαμε με το τυπογραφείο. Η παιδαγωγική τεχνική του τυπογραφείου είναι κυρίαρχη στην τάξη Freinet. Η ιδιαιτερότητα αυτής της παιδαγωγικής τεχνικής, συνίσταται στη δυνατότητα που δίνεται στους μαθητές να τυπώνουν ελεύθερο κείμενο, στο οποίο παρουσιάζονται ελεύθερες ιδέες. Η συνεργασία στην εργασία αποτελεί διδακτική και ηθική προτεραιότητα.
 • 8. Τυπογραφείο - Εφημερίδα Ανακοίνωσα στους μαθητές/τριες και των τριών τάξεων αν θέλουν να γράψουν κάποια άρθρα σχετικά με αυτά που είπαν στο “Τι Νέα;” ή και με κάποιο άλλο θέμα. Στους μαθητές/τριες που επρόκειτο να γράψουν τέθηκαν ερωτήματα προς προβληματισμό και σκέψη: • Γιατί γράφουμε; (Γράφω για να ο διαβάσουν κάποιοι άλλοι και διαβάζω αυτό που έγραψαν οι άλλοι.) • Τι γράφουμε; (Ότι θέλουμε. Το θέμα είναι ελεύθερο. Τα θέματα μπορούν να αντληθούν από το “Τι Νέα;” ) • Πότε γράφουν τα παιδιά; (Όταν έχουν ελεύθερο χρόνο.) • Που γράφουν; (Στο χαρτί και στη συνέχεια στον κειμενογράφο.) • Πως γράφουν; (Όπως μπορούν. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν λεξικά κλπ.)
 • 9. Τυπογραφείο - Εφημερίδα • Τα παιδιά που έφεραν άρθρα δούλεψαν πολύ ατομικά στο σπίτι και μαζί μου για διορθώσεις. •  Κάποιες παρεμβάσεις και διορθώσεις έγιναν στην ολομέλεια των τμημάτων των παιδιών που συμμετείχαν στην εφημερίδα όπου εφαρμόστηκαν οι νόμοι που εγγυώνται την “ψυχολογική ασφάλεια”: δεν κοροϊδεύω, ακούω όποιον μιλάει, ζητάω τον λόγο για να μιλήσω, ότι λέγεται εδώ δεν βγαίνει παραπέρα χωρίς την άδειά μας. Έτσι οι διορθώσεις έγιναν μέσα σε κλίμα κατανόησης, ασφάλειας και απουσίας στιγματισμού. • Το πρώτο τεύχος της εφημερίδας διαβάστηκε σε όλα τα τμήματα που κάνω μάθημα μέσω υπολογιστή. Αρχικά η εφημερίδα δημοσιεύτηκε στην η-τάξη του σχολείου και στην συνέχεια στην ιστοσελίδα του σχολείου. • https://eclass.sch.gr/courses/G117166/ • http://gym-karea.att.sch.gr/newspaperq1/ • Το πρώτο σποράκι φυτεύτηκε και έφερε κάποιους καρπούς, του χρόνου θα φέρει περισσότερους, γιατί θα βγάλουν και οι καρποί που έφερε σποράκια, που θα πέσουν στο έδαφος και θα φυτρώσουν νέοι καρποί.
 • 10. Τυπογραφείο –Μικρά Βιβλία • Εφάρμοσα τα μικρά βιβλία σε ότι δυσκολεύει περισσότερο τους μαθητές μου. Εφάρμοσα λοιπόν την τεχνική στις μονάδες μέτρησης της χωρητικότητας της μνήμης.
 • 15. Τυπογραφείο περισσότερα ελεύθερα κείμενα, ηλεκτρονικό περιοδικό. Πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων είπα στους μαθητές μου να γράψουν μία ιστορία αληθινή ή φανταστική ή ένα όνειρο και οι μαθητές μου ανταποκρίθηκαν και έφεραν τις παρακάτω καταπληκτικές ιστορίες: https://schoolpress.sch.gr/vservou19/?cat=6 Ένας μαθητής μας έφερε μία κατασκευή που μας την παρουσίασε στο Τι Νέα; https://schoolpress.sch.gr/vservou19/?p=36
 • 16. Συνεργατική δραστηριότητα, άρθρο Στα πλαίσια του STEM Discovery Week 2019 υλοποιήσαμε μία δραστηριότητα μέτρησης της απόστασης με υπερηχητικό αισθητήρα. Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε σε όλες τις τάξεις που διδάσκω. Το τελικό άρθρο (https://schoolpress.sch.gr/vservou19/?p=56 )προέκυψε από συνεργασία των μαθητών κύρια της Α Τάξης και κάποιων από την Β & Γ Τάξη. Η δραστηριότητα προέκυψε από προβληματισμούς των μαθητών στο Τι Νέα προηγούμενους μήνες από τους μαθητές της Α΄ Τάξης. Τότε αναπτύχθηκε ένα σύστημα ασφάλειας με υπέρυθρους αισθητήρες το οποίο πρόεκυψε από την επιθυμία ενός μαθητή να φτιάξει μία συσκευή ασφαλείας. Η επιθυμία αυτή εκφράστηκε στο Τι Νέα και το σχετικό άρθρο της κατασκευής μπήκε στο 1ο τεύχος της εφημερίδας μας.
 • 17. Μικρά βιβλία ανατροφοδότησης Κλείσαμε την σχολική χρονιά με μικρά βιβλία ανατροφοδότησης:
 • 22. 2ο τεύχος της εφημερίδας μας ηλεκτρονικό περιοδικό. Τα ελεύθερα κείμενα, η συνεργατική δραστηριότητα για το Stem Discovery Week, κατασκευή μικρό αμαξάκι, και τα μικρά βιβλία δημοσιεύτηκαν στο ηλεκτρονικό περιοδικό Ζητείται τίτλος. Πατήστε στην παραπάνω εικόνα για να διαβάσετε το περιοδικό μας.
 • 23. Πηγές: • Εικόνα φόντου: https://skasiarxeio.files.wordpress.com/2014/01/res6_2.jpg • Célestin Freinet, θεσμική και κριτική παιδαγωγική, Δέσποινα Καρακατσάνη, Ιωάννης Μαρκαντές, Τρύφων Σπυρόπουλος, Γιώργος Λεχουρίτης, Χαράλαμπος Μπαλτάς, Σοφία Λάχλου, Άγγελος Πατσιάς, κ.ά. επιμέλεια: Σοφία Λάχλου, Χαράλαμπος Μπαλτάς, Δέσποινα Καρακατσάνη • https://tvxs.gr/news/paideia/sxoleio-toy-laoy • https://bit.ly/2WPG4lv • https://bit.ly/1UMQzBB