Dokumen standard pendidikan islam tahun 3

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN TIGA
2012
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
DOKUMEN STANDARD
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
(KSSR)
PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 3
MODUL TERAS ASAS
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Cetakan Pertama 2012
© Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,
Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
iii
K A N D U N G A N
Tajuk Muka surat
1. Kandungan iii
2. Rukun Negara v
3. Falsafah Pendidikan Kebangsaan vi
4. Falsafah Pendidikan Islam vi
5. Pendahuluan 1
6. Matlamat 2
7. Objektif 2
8. Fokus Mata Pelajaran 3
9. Organisasi Kandungan 3
10.Status 4
11.Peruntukan Waktu 5
12.Strategi Pembelajaran dan Pengajaran 5
13.Kreativiti Guru dalam Pembelajaran dan Pengajaran 8
14.Penilaian dan Pentaksiran 8
15.Kurikulum Standard Pendidikan Islam Tahun Tiga 9
iv
v
RUKUNEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran
negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-
tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-
cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut;
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
vi
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.
FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM
Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam
berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai
hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah
mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Terbitan:
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Aras 4-8, Blok E9
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917
http://www.moe.gov.my/bpk
1 von 36

Recomendados

DSKP P.ISLAM TAHUN 2 von
DSKP P.ISLAM TAHUN 2DSKP P.ISLAM TAHUN 2
DSKP P.ISLAM TAHUN 2zerat88
4K views64 Folien
Pj thn 4.5.6 von
Pj thn 4.5.6Pj thn 4.5.6
Pj thn 4.5.6Ramlan Ruspan
198 views6 Folien
LMCP1112 (PROJEK AKHIR) A169259 NORSHAHERA BINTI ZULKIFLI von
LMCP1112 (PROJEK AKHIR) A169259 NORSHAHERA BINTI ZULKIFLILMCP1112 (PROJEK AKHIR) A169259 NORSHAHERA BINTI ZULKIFLI
LMCP1112 (PROJEK AKHIR) A169259 NORSHAHERA BINTI ZULKIFLISheraZulkifli
15 views13 Folien
Kurikulum pendidikan islam von
Kurikulum pendidikan islamKurikulum pendidikan islam
Kurikulum pendidikan islamWina Ariyani
4.7K views18 Folien
pengembangan kurikulum pendidikan islam von
pengembangan kurikulum pendidikan islampengembangan kurikulum pendidikan islam
pengembangan kurikulum pendidikan islamEneng Susanti
1.3K views9 Folien
Dskp kssr semakan bm thn 3 von
Dskp kssr semakan bm thn 3Dskp kssr semakan bm thn 3
Dskp kssr semakan bm thn 3Julia Anap
1.2K views64 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Dskp pendidikan moral tingkatan 1 von
Dskp pendidikan moral tingkatan 1Dskp pendidikan moral tingkatan 1
Dskp pendidikan moral tingkatan 1Syuhaida Mansor
5.1K views58 Folien
Persentase tk al kautsar von
Persentase tk al kautsarPersentase tk al kautsar
Persentase tk al kautsarFahmi Doank
304 views6 Folien
Kurikulum pendidikan islam von
Kurikulum pendidikan islamKurikulum pendidikan islam
Kurikulum pendidikan islamMuhammad Al Asrori
133 views10 Folien
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0 von
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0faizah12
7.1K views51 Folien
SD MPK JOGONALAN von
SD MPK JOGONALANSD MPK JOGONALAN
SD MPK JOGONALANMas Odjie
1K views20 Folien
Dskp kssm fizik t4 dan t5 von
Dskp kssm fizik t4 dan t5Dskp kssm fizik t4 dan t5
Dskp kssm fizik t4 dan t5Nurul Fadhilah
1.1K views198 Folien

Was ist angesagt?(18)

Dskp pendidikan moral tingkatan 1 von Syuhaida Mansor
Dskp pendidikan moral tingkatan 1Dskp pendidikan moral tingkatan 1
Dskp pendidikan moral tingkatan 1
Syuhaida Mansor5.1K views
Persentase tk al kautsar von Fahmi Doank
Persentase tk al kautsarPersentase tk al kautsar
Persentase tk al kautsar
Fahmi Doank304 views
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0 von faizah12
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
Divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran 2017 v1.0
faizah127.1K views
SD MPK JOGONALAN von Mas Odjie
SD MPK JOGONALANSD MPK JOGONALAN
SD MPK JOGONALAN
Mas Odjie1K views
1 dskp kssr semakan 2017 bahasa melayu tahun 2 von Hasnah Hamzah
1 dskp kssr semakan 2017 bahasa melayu tahun 21 dskp kssr semakan 2017 bahasa melayu tahun 2
1 dskp kssr semakan 2017 bahasa melayu tahun 2
Hasnah Hamzah701 views
Dskp kssr semakan 2017 pkhas masalah pembelajaran pendidikan moral tahun 4 von 720322015914
Dskp kssr semakan 2017 pkhas masalah pembelajaran pendidikan moral tahun 4Dskp kssr semakan 2017 pkhas masalah pembelajaran pendidikan moral tahun 4
Dskp kssr semakan 2017 pkhas masalah pembelajaran pendidikan moral tahun 4
720322015914104 views
ETD 2113 : PERANCANGAN, PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PRASEKOLAH von University of Selangor
ETD 2113 : PERANCANGAN, PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PRASEKOLAHETD 2113 : PERANCANGAN, PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PRASEKOLAH
ETD 2113 : PERANCANGAN, PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PRASEKOLAH
Peranan sistem pendidikan di negara brunei darussalam von kadappidapi
Peranan sistem pendidikan di negara brunei darussalamPeranan sistem pendidikan di negara brunei darussalam
Peranan sistem pendidikan di negara brunei darussalam
kadappidapi7.4K views
Sejarah Persekolahan Ugama di Brunei von guestcd1a77
Sejarah Persekolahan Ugama di BruneiSejarah Persekolahan Ugama di Brunei
Sejarah Persekolahan Ugama di Brunei
guestcd1a777.7K views
Sejarah Sekolah Ugama di NBD von Ruslialhaj
Sejarah Sekolah Ugama di NBDSejarah Sekolah Ugama di NBD
Sejarah Sekolah Ugama di NBD
Ruslialhaj3.3K views
Peranan sistem pendidikan di negara brunei darussalam von shafwanshafri
Peranan sistem pendidikan di negara brunei darussalamPeranan sistem pendidikan di negara brunei darussalam
Peranan sistem pendidikan di negara brunei darussalam
shafwanshafri15.3K views
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM von Safitrisymsr
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Safitrisymsr199 views

Destacado

Momin May 2011 von
Momin May 2011Momin May 2011
Momin May 2011Silsila Tawhidia
372 views33 Folien
Unit Circle - Trigonometry von
Unit Circle - TrigonometryUnit Circle - Trigonometry
Unit Circle - TrigonometrySimon Borgert
6.9K views73 Folien
Philips光,点亮家的灵感 von
Philips光,点亮家的灵感Philips光,点亮家的灵感
Philips光,点亮家的灵感tudoucatch
167 views5 Folien
Ppt tripadvisor wendy van ryckeghem von
Ppt tripadvisor  wendy van ryckeghemPpt tripadvisor  wendy van ryckeghem
Ppt tripadvisor wendy van ryckeghemWendyVanRyckeghem
265 views8 Folien
планетата марс von
планетата марспланетата марс
планетата марсTijana123
116 views7 Folien
2011 5-6- 2a setmana acció solidària von
2011 5-6- 2a setmana acció solidària 2011 5-6- 2a setmana acció solidària
2011 5-6- 2a setmana acció solidària elrastredelcargol
297 views12 Folien

Destacado(16)

Unit Circle - Trigonometry von Simon Borgert
Unit Circle - TrigonometryUnit Circle - Trigonometry
Unit Circle - Trigonometry
Simon Borgert6.9K views
Philips光,点亮家的灵感 von tudoucatch
Philips光,点亮家的灵感Philips光,点亮家的灵感
Philips光,点亮家的灵感
tudoucatch167 views
планетата марс von Tijana123
планетата марспланетата марс
планетата марс
Tijana123116 views
Words Of Wisdom From The Dalai Lama (2) von mercury3969
Words Of Wisdom From The Dalai Lama (2)Words Of Wisdom From The Dalai Lama (2)
Words Of Wisdom From The Dalai Lama (2)
mercury3969630 views
Ijtihad (dania inarah binti azmy) von Dania Azmy
Ijtihad (dania inarah binti azmy)Ijtihad (dania inarah binti azmy)
Ijtihad (dania inarah binti azmy)
Dania Azmy341 views
Огляд платформ для електронної комерції von MagneticOne
Огляд платформ для електронної комерціїОгляд платформ для електронної комерції
Огляд платформ для електронної комерції
MagneticOne1K views
Nlo von kiti123
NloNlo
Nlo
kiti123174 views
百事群音乐 von tudoucatch
百事群音乐百事群音乐
百事群音乐
tudoucatch178 views
Perang mu'tah von anindianr
Perang mu'tahPerang mu'tah
Perang mu'tah
anindianr551 views
Social Media w Chinach von Konceptika
Social Media w ChinachSocial Media w Chinach
Social Media w Chinach
Konceptika563 views
даалгавар von boldmaa
даалгавардаалгавар
даалгавар
boldmaa266 views

Similar a Dokumen standard pendidikan islam tahun 3

DSKP KSSR SEMAKAN 2017 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3.pdf von
DSKP KSSR SEMAKAN 2017 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3.pdfDSKP KSSR SEMAKAN 2017 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3.pdf
DSKP KSSR SEMAKAN 2017 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3.pdfPDPPPI21022RNurZahid
50 views60 Folien
DSKP-Pendidikan-Islam-Tahun-3.pdf von
DSKP-Pendidikan-Islam-Tahun-3.pdfDSKP-Pendidikan-Islam-Tahun-3.pdf
DSKP-Pendidikan-Islam-Tahun-3.pdfAmirulHaziq66
29 views60 Folien
DSKP KSSR PAI TAHUN 3.pdf von
DSKP KSSR PAI TAHUN 3.pdfDSKP KSSR PAI TAHUN 3.pdf
DSKP KSSR PAI TAHUN 3.pdfImanSisAziePerak
15 views60 Folien
006 dskp kssr semakan 2017 pendidikan islam tahun 3 von
006 dskp kssr semakan 2017 pendidikan islam tahun 3006 dskp kssr semakan 2017 pendidikan islam tahun 3
006 dskp kssr semakan 2017 pendidikan islam tahun 3ashril81
2.4K views60 Folien
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3 von
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3bahroom marliana
3.9K views36 Folien
DSKP Pendidikan Moral KSSR Tahun 3 (2).pdf von
DSKP Pendidikan Moral KSSR Tahun 3 (2).pdfDSKP Pendidikan Moral KSSR Tahun 3 (2).pdf
DSKP Pendidikan Moral KSSR Tahun 3 (2).pdfRabiatulAdawiyahWahi1
87 views47 Folien

Similar a Dokumen standard pendidikan islam tahun 3(20)

DSKP-Pendidikan-Islam-Tahun-3.pdf von AmirulHaziq66
DSKP-Pendidikan-Islam-Tahun-3.pdfDSKP-Pendidikan-Islam-Tahun-3.pdf
DSKP-Pendidikan-Islam-Tahun-3.pdf
AmirulHaziq6629 views
006 dskp kssr semakan 2017 pendidikan islam tahun 3 von ashril81
006 dskp kssr semakan 2017 pendidikan islam tahun 3006 dskp kssr semakan 2017 pendidikan islam tahun 3
006 dskp kssr semakan 2017 pendidikan islam tahun 3
ashril812.4K views
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3 von bahroom marliana
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
Dokumen standard pendidikan islam tahun 3
bahroom marliana3.9K views
DSKP PM TAHUN 2 (KSSR SEMAKAN).pdf von Moli SA
DSKP PM TAHUN 2 (KSSR SEMAKAN).pdfDSKP PM TAHUN 2 (KSSR SEMAKAN).pdf
DSKP PM TAHUN 2 (KSSR SEMAKAN).pdf
Moli SA16 views
03 dskp kssm tingkatan 1 sains von Susi Hong
03 dskp kssm tingkatan 1 sains03 dskp kssm tingkatan 1 sains
03 dskp kssm tingkatan 1 sains
Susi Hong1.4K views
02 DSKP KSSM Tingkatan 1 Matematik.pdf von ssuserf8e1a8
02 DSKP KSSM Tingkatan 1 Matematik.pdf02 DSKP KSSM Tingkatan 1 Matematik.pdf
02 DSKP KSSM Tingkatan 1 Matematik.pdf
ssuserf8e1a811 views
DSKP KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1.pdf von NajwaIshak4
DSKP KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1.pdfDSKP KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1.pdf
DSKP KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1.pdf
NajwaIshak436 views
DSKP SAINS TINGKATAN 1 von mrszura
DSKP SAINS TINGKATAN 1DSKP SAINS TINGKATAN 1
DSKP SAINS TINGKATAN 1
mrszura4.6K views
Dskp kssm matematik tingkatan 1 von Umamah Fuad
Dskp kssm matematik tingkatan 1Dskp kssm matematik tingkatan 1
Dskp kssm matematik tingkatan 1
Umamah Fuad1.1K views
Dskp matematik tingkatan 1 von hudaHamdan4
Dskp matematik tingkatan 1Dskp matematik tingkatan 1
Dskp matematik tingkatan 1
hudaHamdan4351 views

Más de vleadminaba2059

Slaid makanan dan minuman von
Slaid makanan dan minumanSlaid makanan dan minuman
Slaid makanan dan minumanvleadminaba2059
1.3K views31 Folien
Latihan numerasi bulatkan nombor yang betul (1) von
Latihan numerasi  bulatkan nombor yang betul (1)Latihan numerasi  bulatkan nombor yang betul (1)
Latihan numerasi bulatkan nombor yang betul (1)vleadminaba2059
3.8K views1 Folie
Latihan numerasi kira dan tuliskan nombor yang betul (1) von
Latihan numerasi  kira dan tuliskan nombor yang betul (1)Latihan numerasi  kira dan tuliskan nombor yang betul (1)
Latihan numerasi kira dan tuliskan nombor yang betul (1)vleadminaba2059
4K views2 Folien
Dokumen standard prasekolah von
Dokumen standard prasekolahDokumen standard prasekolah
Dokumen standard prasekolahvleadminaba2059
3.9K views245 Folien
Dskp rbt tahun 6 von
Dskp rbt tahun 6Dskp rbt tahun 6
Dskp rbt tahun 6vleadminaba2059
1.3K views32 Folien
Dskp pendidikan kesihatan tahun 6 von
Dskp pendidikan kesihatan tahun 6Dskp pendidikan kesihatan tahun 6
Dskp pendidikan kesihatan tahun 6vleadminaba2059
2.3K views28 Folien

Más de vleadminaba2059(20)

Latihan numerasi bulatkan nombor yang betul (1) von vleadminaba2059
Latihan numerasi  bulatkan nombor yang betul (1)Latihan numerasi  bulatkan nombor yang betul (1)
Latihan numerasi bulatkan nombor yang betul (1)
vleadminaba20593.8K views
Latihan numerasi kira dan tuliskan nombor yang betul (1) von vleadminaba2059
Latihan numerasi  kira dan tuliskan nombor yang betul (1)Latihan numerasi  kira dan tuliskan nombor yang betul (1)
Latihan numerasi kira dan tuliskan nombor yang betul (1)
vleadminaba20594K views
Dskp pendidikan kesihatan tahun 6 von vleadminaba2059
Dskp pendidikan kesihatan tahun 6Dskp pendidikan kesihatan tahun 6
Dskp pendidikan kesihatan tahun 6
vleadminaba20592.3K views
Dskp pendidikan jasmani tahun 6 von vleadminaba2059
Dskp pendidikan jasmani tahun 6Dskp pendidikan jasmani tahun 6
Dskp pendidikan jasmani tahun 6
vleadminaba20594.6K views
Dokumen standard dunia sains dan teknologi sk tahun 3 von vleadminaba2059
Dokumen standard dunia sains dan teknologi sk tahun 3Dokumen standard dunia sains dan teknologi sk tahun 3
Dokumen standard dunia sains dan teknologi sk tahun 3
vleadminaba20591.1K views
Dskp dunia sains dan teknologi tahun 2 von vleadminaba2059
Dskp dunia sains dan teknologi tahun 2Dskp dunia sains dan teknologi tahun 2
Dskp dunia sains dan teknologi tahun 2
vleadminaba20592.2K views
Ds dunia sains dan teknologi tahun 1 sk von vleadminaba2059
Ds dunia sains dan teknologi tahun 1 skDs dunia sains dan teknologi tahun 1 sk
Ds dunia sains dan teknologi tahun 1 sk
vleadminaba20591.1K views

Último

Modul 6 - Pend. ABK.pptx von
Modul 6 - Pend. ABK.pptxModul 6 - Pend. ABK.pptx
Modul 6 - Pend. ABK.pptxAzizahRaiza1
16 views34 Folien
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf von
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfLAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfAdeSuryadi21
15 views3 Folien
STORYBOARD.docx von
STORYBOARD.docxSTORYBOARD.docx
STORYBOARD.docxJUMADAPUTRA
14 views5 Folien
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka von
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka ahmadmistari
59 views14 Folien
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx von
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptxMateri Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptxSupriyadiSupriyadi54
24 views4 Folien
bank.ppt von
bank.pptbank.ppt
bank.pptDelviaAndrini1
17 views8 Folien

Último(20)

LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf von AdeSuryadi21
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfLAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
AdeSuryadi2115 views
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka von ahmadmistari
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka
ahmadmistari59 views
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx von randalesmana
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docxLK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
randalesmana16 views
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf von DidikSupriyadi6
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdfBEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf
DidikSupriyadi644 views
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx von gracemarsela01
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxLATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
gracemarsela0120 views
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". von Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
Kanaidi ken66 views
Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". von Kanaidi ken
Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Siklus PDCA pada TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken10 views
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx von DelviaAndrini1
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptxSISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx
DelviaAndrini116 views

Dokumen standard pendidikan islam tahun 3

 • 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN ISLAM TAHUN TIGA 2012
 • 3. DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 MODUL TERAS ASAS BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 • 4. Cetakan Pertama 2012 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 • 5. iii K A N D U N G A N Tajuk Muka surat 1. Kandungan iii 2. Rukun Negara v 3. Falsafah Pendidikan Kebangsaan vi 4. Falsafah Pendidikan Islam vi 5. Pendahuluan 1 6. Matlamat 2 7. Objektif 2 8. Fokus Mata Pelajaran 3 9. Organisasi Kandungan 3 10.Status 4 11.Peruntukan Waktu 5 12.Strategi Pembelajaran dan Pengajaran 5 13.Kreativiti Guru dalam Pembelajaran dan Pengajaran 8 14.Penilaian dan Pentaksiran 8 15.Kurikulum Standard Pendidikan Islam Tahun Tiga 9
 • 6. iv
 • 7. v RUKUNEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi- tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita- cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut; KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 • 8. vi FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.
 • 36. Terbitan: BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917 http://www.moe.gov.my/bpk