Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige

Último(20)

Anzeige

палавница

 1. Валентина Бикова, СОУ “Бачо Киро”, гр. ЛетницаВалентина Бикова, СОУ “Бачо Киро”, гр. Летница
 2. Валентина Бикова, СОУ “Бачо Киро”, гр. ЛетницаВалентина Бикова, СОУ “Бачо Киро”, гр. Летница
 3. Валентина Бикова, СОУ “Бачо Киро”, гр. ЛетницаВалентина Бикова, СОУ “Бачо Киро”, гр. Летница В творчеството му много произведения са посветени на децата и подрастващите: „През гори и води“ (1943), „Лакомото мече“ (1944), „Повест за една гора“ (1948), „Когато скрежът се топи“ (1950), „Чернишка“ (1950) и др.
 4. Валентина Бикова, СОУ “Бачо Киро”, гр. ЛетницаВалентина Бикова, СОУ “Бачо Киро”, гр. Летница
 5. Катерицата Кики подаде черното си носле от хралупата и погледна навън… Погледа, погледа и се метна на едно клонче. То се разлюля, снегът от него се тръсна и пух! – на гърба й. Напълни й ушите.
 6. – Ху, ху, ху! – извика Кики и поиска да се върне назад. Но когато скочи към хралупата, от дървото се посипа нов сняг. Поръси като сребро нейната лъскава тъмнокафява козина.
 7. Катеричката дигна глава. Искашеда разбере откъде падна този сняг. Гледа: на най-високото клонче на дъба кацнала птичка. Но каква птичка! Гърдите й – червени като зарите на утринно слънце. Главата й – тъмно- синя, а на крилцата й – жълтички пера като слънчогледови листенца.
 8. “Слънцето трябва да е изгряло, затова са тъй червени гърдите на птичката” – помисли си Кики. Но слънцето още не беше изгряло. Само далече-далече на изток, зад бялата планина, нещо червено багреше облаците.
 9. “Ех, да мога да хвана тая птичка” – каза си Кики и започна да се катери към върха на дървото. Черните й очички светнаха като бъзови зърна.
 10. Птичката я видя и хвръкна. Кики се спря и се ослуша. Някой ходеше из гората. Снегът скърцаше. Шумът се приближаваше към дъба.
 11. Кики нямаше време да се скрие в хралупата. Тя увисна на дебелото стъбло с главата надолу. Така заприлича на китка мъх. С такива хитрости често си служеше, за да се скрие от враговете си.
 12. Под дървото дойде жълтеникав заек. Тръсна ушите си и се сви, цял затънал в снега. Сякаш мислеше нещо. Вижда се, че му е зле. Студено му е. Чуди се къде да се подслони.
 13. зари – светлини багреше – оцветяваше бъз – вид дърво дъб – вид дърво китка – букетче търти – хукна
 14. Кой епизод липсва в текста? Зачертайте го. Кики гони птичката. Кики плаши заека. Кики среща лисицата.
 15. Кои са героите от текста? Кики заек птичка лисица ловец
 16. • под шипковия храст; • в хралупа; • в заешка дупка. Къде живее катеричката Кики?
 17. Опишете птичката, която вижда Кики. Гърдите й – червени като зарите на утринно слънце. Главата й – тъмносиня, а на крилцата й – жълтички пера като слънчогледови листенца.
 18. Тя увисна на дебелото стъбло с главата надолу. Така заприлича на китка мъх. С такива хитрости често си служеше, за да се скрие от враговете си. С каква хитрост си служи Кики за да се скрие от враговете си?
 19. Кой подплашва Кики? Какво разбрахте за него? Под дървото дойде жълтеникав заек. Тръсна ушите си и се сви,цял затънал в снега. Сякаш мислеше нещо. Вижда се, че му е зле. Студено му е. Чуди се къде да се подслони.
 20. Допълнете с думи от текста портрета на Кики. Нослето й е ……………………………. Козината й е …………………………… Очичките й са ………………………….като бъзови зърна. лъскава, тъмнокафява. черно.
 21. Разкажете за лудориите на Кики. Коя от двете думи е близка по значение до заглавието? лудетина злосторница Защо авторът е озаглавил разказа “Палавница”?
 22. Валентина Бикова, СОУ “Бачо Киро”, гр. ЛетницаВалентина Бикова, СОУ “Бачо Киро”, гр. Летница
Anzeige