Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест

 • Als Erste(r) kommentieren

6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. 1. В своята дейност хората замърсяват водите в реките и другите природни водоеми. Кои са основните замърсители?
 2. 2. В природните води са разтворени различни вещества. Част от тях са необходими и полезни за живите организми. план
 3. 3. Например рибите умират, ако във водата няма разтворен въздух.
 4. 4. Природните води съдържат различни примеси: разтворени във водата твърди вещества и газове, неразтворими частици (прашинки), микроорганизми. Те стават вредни, когато са в големи количества - замърсяват водата и тя става негодна за пиене или напояване.
 5. 5. Солената вода от океаните и моретата не може да се използва нито за пиене, нито за напояване. защото в нея е разтворено голямо количество сол и други вещества.
 6. 6. Основната част от достъпните сладки води се намират в езера, реки, язовири и подпочвени води. - Използват се в земеделието, индустрията и домакинствата. - Също съдържат разтворени вещества, но те са много по-малко и не са вредни и отровни за живите организми. - Голяма част от сладките води са замърсени и трябва да се пречистят, преди да се използват.
 7. 7. Чистата вода не съдържа вредни и отровни за живите организми вещества. Голяма част от сладките води са замърсени и трябва да се пречистят, преди да се използват. В своята дейност хората замърсяват повече вода, отколкото пречистват. Затова чистата вода не достига. Недостигът на чиста вода в бъдеще вероятно ще се окаже един от основните проблеми пред човечеството.
 8. 8. план ОСНОВНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ НА ВОДАТА СА: ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЦИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ
 9. 9. Промишлените предприятия са едни от основните замърсители на водата.
 10. 10. Металургичните заводи, мините и много други предприятия използват при производството си големи количества чиста вода. После я изхвърлят замърсена с прах, разтворени газове и различни отпадъци.
 11. 11. За да се избегне това замърсяване, промишлените отпадъци се преработват и от тях се извличат вредните вещества.
 12. 12. Нефтът и нефтопродуктите са сред основните замърсители на водата.
 13. 13. Нефтът се пренася с кораби. При аварии част от него изтича във водата и се разлива върху огромни площи от повърхността на моретата и океаните.
 14. 14. Нефтът замърсява плажовете и причинява смъртта на много морски обитатели.
 15. 15. В своята битова дейност хората също замърсяват водите.
 16. 16. В каналните води всеки ден се изхвърлят големи количества естествени отпадъци /от тоалетните/, хранителни отпадъци, перилни препарати. В природните води попадат хартии, опаковки и други битови отпадъци.
 17. 17. план
 18. 18. Използваната в бита вода пристига в пречиствателната станция по тръбите на канализацията. ОСНОВНИТЕ ЕТАПИ НА ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ВОДАТА СА: ПРЕЦЕЖДАНЕ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПЯСЪКА И МАЗНИНИТЕ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТИНЯТА ОБРАБОТКА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ И ХРАНИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ
 19. 19. Най-напред водите преминават през решетки. Те задържат хартията, пластмасовите опаковки и други по-големи твърди отпадъци.
 20. 20. След това водата изтича в басейн, където пясъкът и камъчетата падат на дъното на басейна, защото са _____________________.по-тежки от водата
 21. 21. Олиото, бензинът и различни мазнини изплуват на повърхността, защото са __________________.по-леки от водата
 22. 22. В този басейн за пречистването на водата помагат бактериите – невидими за човешкото око живи организми. Те се хранят с естествените и хранителните отпадъци и образуват тиня.
 23. 23. Тинята е съставена от много малки твърди частици. Те се утаяват – падат бавно на дъното на последния басейн, а пречистената вода изтича в реката.
 24. 24. През 1989 година край бреговете на Аляска (САЩ) катастрофира танкера Ексон Валдес. Пълен с нефт, той се отклонява от курса си, за да избегне айсберг, и се разбива в подводни скали. От него във водата се изливат 39 000 тона нефт. Замърсяването обхваща крайбрежна ивица с дължина около 2000 километъра. Загиват над 250 000 морски птици, 2800 морски видри и много други морски животни. Последиците от това замърсяване не са отстранени напълно дори и в наши дни.
 25. 25. Опитът показва _______________________ _____________________ как можем сами да си пречистим водата. утаени твърди частици и други отпадъци, съдържащи се в замърсената вода. Върху марлята са останали ____________________________ ____________________________ ___________________________. В чашата е прецедена само _______________________.пречистената вода. Това пречистване на водата се нарича механично.
 26. 26. Край родния град на Ани тече река. Близо до нея се изгражда пречиствателна станция за отпадъчни води, но тя все още не работи. Ани е притеснена, защото реката е много замърсена и споделя за проблема с приятелката си Лили. Прочетете внимателно писмото на Ани до Лили и изпълнете задачите след него.
 27. 27. 1. Направи списък на замърсителите на реката, за които Ани споменава в писмото си до Лили. 1. ________________________________________ 2. ________________________________________ 3. ________________________________________ 4. ________________________________________ 5. ________________________________________ 6. ________________________________________ 7. ________________________________________ 8. ________________________________________ 9. ________________________________________ 10.________________________________________ естествени отпадъци хранителни отпадъци перилни препарати растителни масла нефтопродукти изкуствени торове за селското стопанство препарати за борба с вредителите животинските отпадъци пластмасови опаковки стари гуми УТ: стр.8/ 2, 3
 28. 28. 1. Коя вода е чиста? 2. Кои са основните замърсители на водите? 3. Как се пречистват замърсените води? План на урока: Речник: утаяване – падане на дъното, отделяне на малки твърди частици от мътна вода. Тинята се утаява на дъното и водата се избистря.

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • ognqnanikolova

  Oct. 9, 2014
 • greta_1990

  Oct. 15, 2014
 • veselkaveleva7

  Oct. 15, 2014
 • rumyanaruseva31

  Oct. 19, 2014
 • aladin4

  Sep. 30, 2015
 • ssuser97396d

  Oct. 11, 2015
 • DesiAndonova

  Oct. 11, 2015
 • ssusered9f5a

  Oct. 22, 2015
 • ssuserf38ddf

  Oct. 29, 2015
 • olgadandanova

  Nov. 2, 2015
 • valpan66

  Oct. 6, 2016
 • Svetlla

  Nov. 3, 2016
 • enkarmijares

  Jan. 10, 2017
 • alq2

  Sep. 30, 2017
 • elenaiwanowa3

  Dec. 11, 2017
 • MagdalenaGospodinova

  Oct. 8, 2018
 • tttsss

  Oct. 9, 2018
 • DonkaVelcheva

  Oct. 14, 2018
 • VasilenaBorisova

  Nov. 10, 2020
 • IlianaVasileva

  Nov. 15, 2020

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

36.090

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

14.938

Befehle

Downloads

656

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

22

×