Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест

Veska Petrova
Veska Petrovaучител um ОУ "Проф. Д. Димов"
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Всички живи организми се нуждаят от:

УСЛОВИЯ
ЗА ЖИВОТ
Условията за живот не са еднакви навсякъде.

Има места, където
е много студено.

Има места, където е много
горещо и е голяма суша.

Има места, които крият
много опасности за
живите организми.
СРЕДА НА ЖИВОТ
За да оцелеят в тези различни условия,
всички живи организми са намерили свой
дом в природата, наречен среда на живот.

речник
план

Всички животни и
растения са се
приспособили към
своята среда на живот.
ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ВРАГОВЕ
Някои от най-често срещаните
приспособления на животните и
растенията за предпазване от врагове са:
• бягат, летят и плуват бързо;
• защитна окраска;
• здрава черупка;
• бодли, шипчета;
• отделят отрова;
и други
план
Как заекът, лястовицата и рибата се
спасяват от враговете си?
заек

 Има дълги задни
крака, които му помагат да
бяга
и да скача бързо.
 Има големи уши, които
могат да се движат във
всички посоки и да долавят
дори най-слабия шум.


Очите му са разположени
странично на главата.
Затова има добре развито
периферно зрение, което му
помага да види бързо врага
и да се предпази.
лястовица
 Тя е бърз летец, което ѝ
помага бързо да избяга от
орлите, котките и лисиците.
 Лови комари и мушици.

риби

 Рибите са добри
плувци. Плуват
бързо и си намират
скривалища, което
ги спасява от
врагове.
Животните притежават много и разнообразни
приспособления за защита от неприятели.

Някои животни имат окраска, която се
слива с тази на околната среда. Когато
застанат неподвижно,те стават трудно
забележими за враговете.
Зелената окраска
помага на жабата да
се слее с листата.
Така тя става
незабележима.
 Ярката петниста окраска на
дъждовника предупреждава:
„Аз съм опасен!“
 От кожата му се
отделя отрова.

дъждовник
гущер

 Гущерите откъсват
опашката си при преследване,
но тя остава да се движи.
Това обърква
противника му, а той
успява да избяга.


След няколко дни
опашката отново
пораства.
морски
звезди

 Морските звезди
могат да
откъснат едно
от пипалата си,
ако ги нападнат.
На негово място
израства ново.
Има животни, които освен окраската си,
използват и отрова за защита.
 Много змии изпускат
отровна течност.

змия

 Други имат
отровни
зъби.

 Паяците, осите,
пчелите имат
отровни или
парливи жила.
октопод

 Октоподът изпуска
тъмносиня течност,
която го скрива
от неприятеля и
му дава
възможност да
избяга.

Някои животни променят цвета на
кожата си, за да се слеят със средата.
 Такова животно е

хамелеонът.
Животните, които се движат бавно, имат
нужда от друга защита. Те имат защитни
черупки, в които се крият или бодли.
 Костенурката се движи
бавно, но здравата
черупка я предпазва от
врагове.

костенурка

 Крайниците и
главата ѝ са
покрити с
люспи.
 Има остри
нокти.
охлюв

 Охлювът също се
движи бавно, но
здравата му черупка го
предпазва от врагове.
 Тялото му е покрито
със слуз.

таралеж

 И таралежите се
движат бавно, но
бодлите им ги
предпазват от
врагове.
 Повече от тях
бягат много
бързо.
 Вълците, лисиците,
тигрите и други
имат остри
зъби, здрави големи
нокти и остро
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой цвят е най-подходящ, ако искате да се скриете
в снега?

Най-подходяща е бялата или по-светла окраска.
Знаете ли какви са защитните приспособления
на калинката?

 Калинката отделя
течност с неприятна
миризма и затова
нейната окраска
предупреждава
птиците.
Много растения също имат приспособления,
които ги предпазват от техните врагове.

коприва

 Копривата
е покрита с тънки
власинки, които при
допир отделят
парлив сок.

 Магарешкият бодил и кактусите
имат бодли, които ги предпазват да не
ги изяждат животните.
Много растения отделят отровен сок.
ПРЕДПАЗВАНЕ от СТУД,
ГОРЕЩИНА и СУША

план

Как хората се предпазват от студа? А от летните
горещини? Възможно ли е растенията и животните
да се предпазват като тях?

Животните и растенията нямат дрехи и
топли домове. Те са се приспособили да
живеят в по-топлите райони на Земята, а
други – в по-студените, едни да живеят във
водата, а други – на сушата.
бяла мечка
 Бялата мечка живее на север,
където е много студено.
 Гъстата козина и дебелият
слой подкожна мазнина
предпазват тялото ѝ от
измръзване.
Ще оцелее ли пингвинът в пустинята?
Как ще се чувства камилата, ако трябва да
плува в леденостудена вода заедно с пингвина?
камила

 Камилата се е приспособила
към условията на живот в
горещата пустиня.
 Тя много пестеливо
използва водата и издържа,
без да пие, цели 10 дни.
 Когато е жадна, камилата
може да изпие наведнъж цели
10 кофи вода.
щъркели

славей

 С напредването на есента
времето става по-студено и
храната намалява.

лястовици

 Затова прелетните птици
отлитат в по-топлите страни.

дива патица
врана
врабче

сврака

 Някои птици като
врабче, врана, сврака,
остават да презимуват
по родните си места.
 Наричат ги зимуващи.
 Те могат да си намират
храна през зимата и
издържат на студа.
Някои животни сменят козината си през
различните сезони или нейния цвят.
 През есента
рядката лятна
козина на много
животни се сменя
с гъста и топла
козина.

зайци

 Някои животни
сменят и цвета на
козината си през
различните сезони.
Така те се сливат
със средата, в
котки която живеят.
Някои животни през есента си подготвят
запаси от храна.

катеричка

 Такива са
катерицата
и язовецът.

язовец
Има животни, които през лятото и есента
се подготвят за зимен сън.
 През лятото мечките усилено
се хранят и натрупват много
подкожни мазнини, които са
техните хранителни запаси
за зимата.

мечка

 През есента, след
листопада, мечките
си правят леговища.
 Там прекарват
зимата като спят
зимен сън.
таралеж
язовец

жаба

 Зимен сън спят и други
животни като язовеца,
таралежа, жабите, змиите
и гущерите.

гущер

змия

 Жабите се заравят в
тинята.

 Гущерите и змиите спят в
пукнатини в скалите или под
корените на дърветата.
Има животни, които НЕ правят запаси и
НЕ спят зимен сън, защото си намират
храна през зимата.

 Такива животни са лисиците,

зайците, вълците.
елени
 Сърните и елените
също не спят
зимен сън.
 Те се хранят с
показващи се над
снега сухи храсти
и треви.

сърни
Разнообразните растения живеят в места с
различно количество вода. Има такива,
чийто живот е свързан изцяло с водата, а
има и такива, които са се приспособили към
сухите места.
Има растения, които са се приспособили да
живеят на горещи и сухи места.
 Такива са кактусите.
 С дългите си и плитки
корени те бързо изсмукват
водата и я съхраняват в
дебелото си стъбло.
 Кактусите нямат листа.
Те са видоизменени в игли,
за да намалят загубата
на вода.

кактуси
маслиново

дърво
млечка

 Листата на
маслиновото дърво
са покрити с тънък
слой от восък.
 Той не позволява
на водата да се
изпарява.
Така листата се предпазват
от изсушаване.
 Други растения,
като млечката,
имат месести
листа, за да
задържат
водата в тях.
 Листата на бора и
елата остават зелени
през цялата година.

бор

 Те са дебели, здрави и
покрити с восъчен
слой.
 Този слой намалява
загубата на вода и ги
предпазва от
замръзване.

ела
Важно приспособление за предпазване на
някои дървета и храсти от неблагоприятни
условия е опадването на листата през
есента.

 Листопадът
намалява загубата на
вода и ги предпазва от
замръзване.
Има растения, които растат само в много
влажни почви.
водна лилия  Тези растения имат слабо

папур

развити корени. Листата им
са с различна форма – на
повърхността са плоски, а във
водата – тесни, дълги или
насечени.
 Така водните течения не ги
разкъсват.

ориз
Има растения, които виреят в НЕ много
влажни почви.
 Тези растения имат
дълбоки корени, с помощта
на които извличат вода от
различна дълбочина на
почвата.

кестен

липа

дъб

шипка
Някои растения имат примамваща окраска
или отделят аромат и лепкав сок.
 Росянката няма
корени и затова се
е приспособила да
лови насекоми чрез
лепкавия сок и
росянка аромата си. Така се
храни.
 Тези растения са
хищни. Покрити са с
мехурчета и имат
торбички, с които
привличат насекоми
чрез лепкавия си сок.
1.Опиши как всяко от животните се защитава
от враговете си. Използвай думите: окраска,
бяга, сила, черупка.

Рапаната __________________________
се защитава от врагове
с черупката си
_________________.
Слонът __________________
се защитава
от врагове със сила
_____________________.
Скакалецът ______________
се защитава
от врагове с окраската си
___________________________.
Антилопата се защитава
_____________
от врагове като бяга
_______________________.
2.В кръстословицата са скрити имената на четири
животни и четири растения. Открий ги. Раздели ги
на две групи, според условията, при които те са се
приспособили да живеят.

Д
Е
Л
А
П
К
М

П
К
А
М
И
Л
А

А
А
Р
Е
Н
Т
С

Л
К
Д
Ч
Г
Ю
Л

М
Т
Ш
К
В
Л
И

А
У
Н
А
И
Е
Н

П
С
Л
Ч
Н
Н
А

при горещина
и суша

при студ

_____________
палма
_____________
кактус
маслина
_____________
_____________
камила

_____________
мечка
_____________
пингвин
тюлен
_____________
_____________
ела
План на урока:
1. Среда на живот
2. Предпазване от врагове
- животни
- растения
Речник:
приспособяване –
да се предпазиш от врагове и от
неблагоприятните условия

среда на живот –
мястото, на което даден организъм
се е приспособил да живее

окраска – цвят, шарка
1 von 45

Recomendados

Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест von
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестТвърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
53.1K views20 Folien
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест von
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
27.1K views43 Folien
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест von
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестVeska Petrova
49.4K views40 Folien
България моята родина - ЧО - 3 клас von
България  моята родина - ЧО - 3 класБългария  моята родина - ЧО - 3 клас
България моята родина - ЧО - 3 класVeska Petrova
37.3K views25 Folien
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест von
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
53.3K views26 Folien
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест von
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
49.1K views98 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест von
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
64.5K views42 Folien
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест von
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, БулвестСкелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
24.4K views36 Folien
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест von
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
38.6K views37 Folien
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест von
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
37.5K views80 Folien
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест von
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
61.5K views30 Folien
среда на живот von
среда на животсреда на живот
среда на животDani Parvanova
12.9K views17 Folien

Was ist angesagt?(20)

29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova64.5K views
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, БулвестСкелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova24.4K views
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova38.6K views
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova37.5K views
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova61.5K views
среда на живот von Dani Parvanova
среда на животсреда на живот
среда на живот
Dani Parvanova12.9K views
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестСвойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova58.1K views
1. Родината, човекът и обществото - ЧО, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
1. Родината, човекът и обществото - ЧО, 4 клас, Булвест 1. Родината, човекът и обществото - ЧО, 4 клас, Булвест
1. Родината, човекът и обществото - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova40.1K views
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, БулвестАз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova42.8K views
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест
2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova37.7K views
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, БулвестСъздаване на българската държава - ЧО - 3 клас, Булвест
Създаване на българската държава - ЧО - 3 клас, Булвест
Veska Petrova47.7K views
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестПриродните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Природните забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova52.4K views
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova33.3K views
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест von Veska Petrova
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Veska Petrova28.2K views
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест - von Veska Petrova
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
Veska Petrova48.6K views
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova41.3K views
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест von Veska Petrova
Моето здраве - 3 клас, ЧП, БулвестМоето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Veska Petrova19.7K views
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, БулвестПочва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Почва и растителен свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova23.2K views
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, БулвестКой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova41.9K views
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестИзмерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova35.4K views

Similar a Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест

Приспособяване на животните von
Приспособяване на животнитеПриспособяване на животните
Приспособяване на животнитеrossitsazlankova
9.4K views29 Folien
Oceljvane1 (1) von
Oceljvane1 (1)Oceljvane1 (1)
Oceljvane1 (1)Mariana Petrova
398 views17 Folien
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест von
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
48.1K views46 Folien
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест von
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
38.8K views40 Folien
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест von
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
27.1K views42 Folien
презентация за видра и бобър редактирана von
презентация за видра и бобър редактиранапрезентация за видра и бобър редактирана
презентация за видра и бобър редактиранаGabi Koleva
2.7K views13 Folien

Similar a Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест(20)

Приспособяване на животните von rossitsazlankova
Приспособяване на животнитеПриспособяване на животните
Приспособяване на животните
rossitsazlankova9.4K views
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova48.1K views
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova38.8K views
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova27.1K views
презентация за видра и бобър редактирана von Gabi Koleva
презентация за видра и бобър редактиранапрезентация за видра и бобър редактирана
презентация за видра и бобър редактирана
Gabi Koleva2.7K views
клас Земноводни von Rumiana Tarpova
клас Земноводни клас Земноводни
клас Земноводни
Rumiana Tarpova17.9K views
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест von Veska Petrova
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, БулвестГрупиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест
Veska Petrova43.2K views
Многообразие на Разред Люспести von Daniel Petkov
Многообразие на Разред ЛюспестиМногообразие на Разред Люспести
Многообразие на Разред Люспести
Daniel Petkov2K views
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест von Veska Petrova
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Veska Petrova25.1K views
живот във водата von Aneliya Shopova
живот във водатаживот във водата
живот във водата
Aneliya Shopova25.3K views
защитени бозайници диляна христова von Nedialka Kolarova
защитени бозайници диляна христовазащитени бозайници диляна христова
защитени бозайници диляна христова
Nedialka Kolarova1.9K views
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П. von Veska Petrova
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
Veska Petrova24.5K views
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П. von Veska Petrova
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova9.9K views

Más de Veska Petrova

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П. von
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
56.9K views84 Folien
31. Лято - ОС, Анубис - В. П. von
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
41.8K views45 Folien
30. В градината - ОС, Анубис, В. П. von
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
6.8K views45 Folien
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... von
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...Veska Petrova
13.8K views36 Folien
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... von
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...Veska Petrova
8.8K views36 Folien
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П. von
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
6.7K views42 Folien

Más de Veska Petrova(20)

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova56.9K views
31. Лято - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova41.8K views
30. В градината - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova6.8K views
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... von Veska Petrova
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
Veska Petrova13.8K views
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... von Veska Petrova
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
Veska Petrova8.8K views
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K views
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5.7K views
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova27.8K views
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova15.1K views
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova11.4K views
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova2.7K views
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova15.5K views
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova14.3K views
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova21.5K views
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova23K views
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova9.4K views
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova3.3K views
14. Календар - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5K views
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K views
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova13.3K views

Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест

 • 3. Всички живи организми се нуждаят от: УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ
 • 4. Условията за живот не са еднакви навсякъде. Има места, където е много студено. Има места, където е много горещо и е голяма суша. Има места, които крият много опасности за живите организми.
 • 5. СРЕДА НА ЖИВОТ За да оцелеят в тези различни условия, всички живи организми са намерили свой дом в природата, наречен среда на живот. речник план Всички животни и растения са се приспособили към своята среда на живот.
 • 6. ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ВРАГОВЕ Някои от най-често срещаните приспособления на животните и растенията за предпазване от врагове са: • бягат, летят и плуват бързо; • защитна окраска; • здрава черупка; • бодли, шипчета; • отделят отрова; и други план
 • 7. Как заекът, лястовицата и рибата се спасяват от враговете си?
 • 8. заек  Има дълги задни крака, които му помагат да бяга и да скача бързо.  Има големи уши, които могат да се движат във всички посоки и да долавят дори най-слабия шум.  Очите му са разположени странично на главата. Затова има добре развито периферно зрение, което му помага да види бързо врага и да се предпази.
 • 9. лястовица  Тя е бърз летец, което ѝ помага бързо да избяга от орлите, котките и лисиците.  Лови комари и мушици. риби  Рибите са добри плувци. Плуват бързо и си намират скривалища, което ги спасява от врагове.
 • 10. Животните притежават много и разнообразни приспособления за защита от неприятели. Някои животни имат окраска, която се слива с тази на околната среда. Когато застанат неподвижно,те стават трудно забележими за враговете. Зелената окраска помага на жабата да се слее с листата. Така тя става незабележима.
 • 11.  Ярката петниста окраска на дъждовника предупреждава: „Аз съм опасен!“  От кожата му се отделя отрова. дъждовник гущер  Гущерите откъсват опашката си при преследване, но тя остава да се движи. Това обърква противника му, а той успява да избяга.  След няколко дни опашката отново пораства.
 • 12. морски звезди  Морските звезди могат да откъснат едно от пипалата си, ако ги нападнат. На негово място израства ново.
 • 13. Има животни, които освен окраската си, използват и отрова за защита.  Много змии изпускат отровна течност. змия  Други имат отровни зъби.  Паяците, осите, пчелите имат отровни или парливи жила.
 • 14. октопод  Октоподът изпуска тъмносиня течност, която го скрива от неприятеля и му дава възможност да избяга. Някои животни променят цвета на кожата си, за да се слеят със средата.  Такова животно е хамелеонът.
 • 15. Животните, които се движат бавно, имат нужда от друга защита. Те имат защитни черупки, в които се крият или бодли.  Костенурката се движи бавно, но здравата черупка я предпазва от врагове. костенурка  Крайниците и главата ѝ са покрити с люспи.  Има остри нокти.
 • 16. охлюв  Охлювът също се движи бавно, но здравата му черупка го предпазва от врагове.  Тялото му е покрито със слуз. таралеж  И таралежите се движат бавно, но бодлите им ги предпазват от врагове.
 • 17.  Повече от тях бягат много бързо.  Вълците, лисиците, тигрите и други имат остри зъби, здрави големи нокти и остро
 • 19. Кой цвят е най-подходящ, ако искате да се скриете в снега? Най-подходяща е бялата или по-светла окраска. Знаете ли какви са защитните приспособления на калинката?  Калинката отделя течност с неприятна миризма и затова нейната окраска предупреждава птиците.
 • 20. Много растения също имат приспособления, които ги предпазват от техните врагове. коприва  Копривата е покрита с тънки власинки, които при допир отделят парлив сок.  Магарешкият бодил и кактусите имат бодли, които ги предпазват да не ги изяждат животните.
 • 22. ПРЕДПАЗВАНЕ от СТУД, ГОРЕЩИНА и СУША план Как хората се предпазват от студа? А от летните горещини? Възможно ли е растенията и животните да се предпазват като тях? Животните и растенията нямат дрехи и топли домове. Те са се приспособили да живеят в по-топлите райони на Земята, а други – в по-студените, едни да живеят във водата, а други – на сушата.
 • 23. бяла мечка  Бялата мечка живее на север, където е много студено.  Гъстата козина и дебелият слой подкожна мазнина предпазват тялото ѝ от измръзване.
 • 24. Ще оцелее ли пингвинът в пустинята? Как ще се чувства камилата, ако трябва да плува в леденостудена вода заедно с пингвина?
 • 25. камила  Камилата се е приспособила към условията на живот в горещата пустиня.  Тя много пестеливо използва водата и издържа, без да пие, цели 10 дни.  Когато е жадна, камилата може да изпие наведнъж цели 10 кофи вода.
 • 26. щъркели славей  С напредването на есента времето става по-студено и храната намалява. лястовици  Затова прелетните птици отлитат в по-топлите страни. дива патица
 • 27. врана врабче сврака  Някои птици като врабче, врана, сврака, остават да презимуват по родните си места.  Наричат ги зимуващи.  Те могат да си намират храна през зимата и издържат на студа.
 • 28. Някои животни сменят козината си през различните сезони или нейния цвят.  През есента рядката лятна козина на много животни се сменя с гъста и топла козина. зайци  Някои животни сменят и цвета на козината си през различните сезони. Така те се сливат със средата, в котки която живеят.
 • 29. Някои животни през есента си подготвят запаси от храна. катеричка  Такива са катерицата и язовецът. язовец
 • 30. Има животни, които през лятото и есента се подготвят за зимен сън.  През лятото мечките усилено се хранят и натрупват много подкожни мазнини, които са техните хранителни запаси за зимата. мечка  През есента, след листопада, мечките си правят леговища.  Там прекарват зимата като спят зимен сън.
 • 31. таралеж язовец жаба  Зимен сън спят и други животни като язовеца, таралежа, жабите, змиите и гущерите. гущер змия  Жабите се заравят в тинята.  Гущерите и змиите спят в пукнатини в скалите или под корените на дърветата.
 • 32. Има животни, които НЕ правят запаси и НЕ спят зимен сън, защото си намират храна през зимата.  Такива животни са лисиците, зайците, вълците.
 • 33. елени  Сърните и елените също не спят зимен сън.  Те се хранят с показващи се над снега сухи храсти и треви. сърни
 • 34. Разнообразните растения живеят в места с различно количество вода. Има такива, чийто живот е свързан изцяло с водата, а има и такива, които са се приспособили към сухите места.
 • 35. Има растения, които са се приспособили да живеят на горещи и сухи места.  Такива са кактусите.  С дългите си и плитки корени те бързо изсмукват водата и я съхраняват в дебелото си стъбло.  Кактусите нямат листа. Те са видоизменени в игли, за да намалят загубата на вода. кактуси
 • 36. маслиново  дърво млечка  Листата на маслиновото дърво са покрити с тънък слой от восък.  Той не позволява на водата да се изпарява. Така листата се предпазват от изсушаване.  Други растения, като млечката, имат месести листа, за да задържат водата в тях.
 • 37.  Листата на бора и елата остават зелени през цялата година. бор  Те са дебели, здрави и покрити с восъчен слой.  Този слой намалява загубата на вода и ги предпазва от замръзване. ела
 • 38. Важно приспособление за предпазване на някои дървета и храсти от неблагоприятни условия е опадването на листата през есента.  Листопадът намалява загубата на вода и ги предпазва от замръзване.
 • 39. Има растения, които растат само в много влажни почви. водна лилия  Тези растения имат слабо папур развити корени. Листата им са с различна форма – на повърхността са плоски, а във водата – тесни, дълги или насечени.  Така водните течения не ги разкъсват. ориз
 • 40. Има растения, които виреят в НЕ много влажни почви.  Тези растения имат дълбоки корени, с помощта на които извличат вода от различна дълбочина на почвата. кестен липа дъб шипка
 • 41. Някои растения имат примамваща окраска или отделят аромат и лепкав сок.  Росянката няма корени и затова се е приспособила да лови насекоми чрез лепкавия сок и росянка аромата си. Така се храни.  Тези растения са хищни. Покрити са с мехурчета и имат торбички, с които привличат насекоми чрез лепкавия си сок.
 • 42. 1.Опиши как всяко от животните се защитава от враговете си. Използвай думите: окраска, бяга, сила, черупка. Рапаната __________________________ се защитава от врагове с черупката си _________________. Слонът __________________ се защитава от врагове със сила _____________________. Скакалецът ______________ се защитава от врагове с окраската си ___________________________. Антилопата се защитава _____________ от врагове като бяга _______________________.
 • 43. 2.В кръстословицата са скрити имената на четири животни и четири растения. Открий ги. Раздели ги на две групи, според условията, при които те са се приспособили да живеят. Д Е Л А П К М П К А М И Л А А А Р Е Н Т С Л К Д Ч Г Ю Л М Т Ш К В Л И А У Н А И Е Н П С Л Ч Н Н А при горещина и суша при студ _____________ палма _____________ кактус маслина _____________ _____________ камила _____________ мечка _____________ пингвин тюлен _____________ _____________ ела
 • 44. План на урока: 1. Среда на живот 2. Предпазване от врагове - животни - растения
 • 45. Речник: приспособяване – да се предпазиш от врагове и от неблагоприятните условия среда на живот – мястото, на което даден организъм се е приспособил да живее окраска – цвят, шарка