Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

България - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

България - християнска държава - ЧО, 3 клас, Булвест

 1. 1. В средата на ІХ век България се превърнала в голяма и силна държава . Границите били разширени. Общите закони, които въвел хан Крум, сближили славяните и българите.
 2. 2. Но това не било достатъчно Византия да признае Българската държава за равна, защото:  Имало българска държава, но нямало български народ.  Славяните и българите си оставали отделни народи, защото: - всеки от тях пазел различните си вярвания в боговете; - имали различен бит и култура; - говорели на различни езици. Ето защо византийците наричали българите езичници. речник план
 3. 3. След смъртта на хан Пресиян, на престола се възкачил неговият син Борис. ІХ ____ век
 4. 4. Младият хан се сблъскал с много трудности. Християнските държави не спазвали договорите си с България, защото не вярвали на езичници. Това откъсвало страната ни от Християнска Европа и отслабвало българската държава.
 5. 5. Но хан Борис не се предавал. Той търсел изход от трудното положение. Според него само християнството притежавало силата, която можела да обедини българи и славяни в един народ с един Бог. България приела християнството през 864 г. /ІХ век/. речник план
 6. 6. Владетелят, който извършил тази промяна в държавата, бил хан Борис І. На тайна церемония в Плиска, хан Борис І заедно със семейството си и близките му, приели християнството от византийските духовници.
 7. 7. След това българският владетел възприел името на византийския император Михаил ІІІ и приел титлата КНЯЗ.
 8. 8. Скоро след това княз Борис – Михаил издал заповед да се покръсти и народът. Започнало масово покръстване. Хората приемали Светото кръщение като се потапяли във вода. речник
 9. 9. Новата религия сближила още повече славяните и българите. Започнало изграждането на черкви.
 10. 10. С покръстването княз Борис І целял България да заеме равностойно място сред другите европейски народи. За да успее това дело, българите имали нужда от собствена църква. България официално била християнска страна, но в душите на хората все още царяло объркване в кой бог да вярват. Важно било да има ново духовенство, което да проповядва новата религия на разбираем език.
 11. 11. През 870 г. в резултат на усилията на княз Борис І Вселенският събор разрешил създаването на българска църква. план
 12. 12. Започнало усилено изграждане на църкви и манастири.
 13. 13. След приемането на християнството в България се настанили византийски свещеници. Техният гръцки език звучал навсякъде – по улици, пазари, църкви, манастири. Държавните документи също се пишели на гръцки език. Борис търсел начин новата религия да се разпространява на славянски – език общ за славяни и българи.
 14. 14. Византийският император също се безпокоял. Затова възложил на братята Кирил и Методий да съставят славянска азбука. Създават я през 855 г. Славяните в други страни вече имали християнска проповед на свой език.
 15. 15. глаголица кирилица
 16. 16. Кирил и Методий проповядват християнството сред славяните във Великоморавия.
 17. 17. България станала огнище на славянската книжнина. Ето защо през 886 г. княз Борис І посрещнал много тържествено учениците на Кирил и Методий – Климент, Наум и Ангеларий. план
 18. 18. „Като пристигнали при Борис, те били приети с почит и били разпитани за случилото се с тях. Те разказали всичко от начало до край. След като ги изслушал, князът благодарил на Бога, че му е изпратил такива служители като благодетели на България…“ Из „Пространно житие на Свети Климент Охридски“
 19. 19. Учениците на Кирил и Методий
 20. 20. Климент Охридски сред своите ученици.
 21. 21.  Вече станало възможно да се подготвят свещеници, които да проповядват на славянски, а не на гръцки език.  Новата религия и славянската писменост променили живота на славяните и българите.  Нямало прегради, които да разделят двата народа, които създали държавата.
 22. 22. След като извършил тези промени, княз Борис І се оттеглил от престола и се посветил на книжовна дейност. Няколко години покъсно, за да е спокоен за новото бъдеще на България, той издигнал за княз сина си Симеон.
 23. 23. 1.Защо византийците наричали българите езичници? Защото живеели заедно, но все още не вярвали в един Бог, а пазели различните си вярвания и почитали много богове. 2.Кои промени, извършени от хан Крум и княз Борис І, допринесли за сближаването на славяните и българите?  Хан Крум _______________________________ създал първите писани закони, __________________________________________. общи за славяни и българи.  Хан Крум _______________________________ привлякъл славянските князе __________________________________________. в управлението на държавата.  Княз Борис І_____________________________ - през 864 година покръстил __________________________________________ българите. Християнската вяра сближила ________________________________________. българи и славяни. създаване на славянската  Княз Борис І -____________________________ __________________________________________. писменост – 855 г.
 24. 24. 3.Попълни пропуснатото в текста. Българският владетел и семейството му били покръстени от ________________ духовници. Започнало покръстването на народа. Но народът не разбирал езика, който говорели византийските духовници. Приемането в България на учениците на _________________ позволило християнството да бъде проповядвано на ____________ език. 4.Попълни пропуснатото в текста. 864 г. - _____________________________________ покръстване на българите признаване на българската църква 870 г. - _____________________________________ 886 г. - _____________________________________ посрещане учениците на Кирил и Методий
 25. 25. УТ: стр. 10/ упр. 5
 26. 26. План на урока: 1.Българите - езичници 2.Приемането на християнската религия 3. Българите със своя самостоятелна църква 4. България - огнище на славянската книжнина
 27. 27. Речник: езичници – название, с което християните наричали народите, които почитали много богове християнска религия – религия, основана на вярата на Иисус Христос като спасител на света покръстване – приемане на християнската религия чрез специален обред

×