Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

12. Животни, Групи животни - РК, Просвета - В. П.

12.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

12. Животни, Групи животни - РК, Просвета - В. П.

 1. 1. Животинският свят, с който ни е дарила природата е много разнообразен.
 2. 2. ОТГАТНИ! По какво си приличат тези животни? А по какво се различават?
 3. 3. Разкажете какво е изобразено на илюстрацията. Назовете имената на животните, които познавате. Назовете всяка от петте групи животни с едно общо име. Всеки представител от една група е представен с един и същи номер. Свържете и поста- вете правилно номерата. Кликни върху номера. насекоми риби влечуги птици бозайници 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
 4. 4. Да обобщим:
 5. 5. Тези дребни животни нарекохме ___________. Те заемат първо място както по брой на видовете, така и по численост. Примери за насекоми са:
 6. 6.  От колко части се състои тялото на насекомите?  Какво имат в предната горна част на главата си?  Колко крачета имат и къде са разположени?  Колко крилца имат и за какво служат те?  Как се движат насекомите?
 7. 7.  Тялото на насекомите е съставено от три части:  Почти всички насекоми имат антени ¬ чифт подвижни израстъци, разположени в предната горна част на главата.  Имат шест крачета /3 двойки/, прикрепени от долната страна на гърдите.  Повечето имат по два чифта криле, прикрепени от горната страна на гърдите.  Движат се с помощта на крилете – летят. 1 2 3 4 5 6
 8. 8. Живеят във водата. Наричат се _______.
 9. 9.  Къде живеят рибите?  Как дишат?  С какво е покрито тялото им и на какво прилича то?  Как се движат?  С какво плуват?
 10. 10.  Живеят във водата.  Дишат с хриле.  Тялото е покрито с люспи.  Формата му подпомага тяхното движение, защото прилича на вретено.  Имат перки, с които се движат - плуват.
 11. 11. Тези животни са от една много разнообразна група, наречена _________. Примери за влечуги са:
 12. 12.  По какво си приличат влечугите?  А по какво се различават?  С какво е покрито тялото им?  Всички влечуги ли имат крака?  Как се движат змиите?  По какво се различават змиите от гущерите и костенурките?
 13. 13. Прилики:  Тялото на влечугите е покрито с люспи.  Имат суха кожа, а костенурките имат и черупка. Разлики:  Едни от тях имат крака /4/– гущери, костенурки, други нямат крака, например змиите.  Движат се като се влачат. 1 2 3 4 1 2 3 4
 14. 14. Това е групата на _________. Примери за птици са:
 15. 15.  С какво е покрито тялото на птиците?  Как се движат те?  С какво летят?  Колко крака имат?  Как се размножават?
 16. 16.  Птиците са покрити са с пера.  Имат два крака, две крила и човка.  С помощта на крилата летят.  Снасят яйца, които мътят.  По-късно от тях се излюпват рожбите им.
 17. 17. Тези животни са от групата на ______________. Назовете ги.  Какви общи белези имат бозайниците?
 18. 18.  Бозайниците имат тяло, покрито с косми /козина/.  Имат четири крака.  Дишат с бели дробове.  Повечето раждат малките си и се грижат за тях.
 19. 19.  Как хранят малките си?  Защо ги наричаме бозайници?  Бозайниците произвеждат мляко за бебетата.  Бебетата им сучат мляко /бозаят/.  Затова ги наричаме бозайници.
 20. 20.  Бозайниците полагат грижи за малките си.
 21. 21. Да обобщим: Назовете групите животни. Кои са общите характерни белези на представителите от всяка група? ГРУПА ЖИВОТНИ ОБЩИ ХАРАКТЕРНИ БЕЛЕЗИ: - Тялото им е покрито с ______. - Имат __ крака. - Те _________ малките си и се _________ за тях. - Малките се хранят с _______ / _______/. НАСЕКОМИ РИБИ ВЛЕЧУГИ - Тялото е от __ части: ______, ______ и ________. - Имат __ крачета и __ чифта криле. - Движат се чрез ________ като _______. - Живеят във ________ и дишат с ______. - Тялото е покрито с _______. - Имат ______ и се движат като _______. - Тялото им е покрито с ______. - Имат _____ кожа, а костенурките - ________. - Някои имат __ крака, а други _______ крака. ПТИЦИ БОЗАЙНИЦИ - Покрити са с _____. - Имат __ крака, __ крила и ______. - С помощта на крилата _______. 3 глава гърди коремче 6 2 крилете летят водата хриле люспи перки плуват люспи суха черупка 4 нямат пера 2 2 човка летят косми 4 раждат грижат мляко бозаят
 22. 22. Избройте колко насекоми, колко влечуги и колко риби са изобразени на илюстрацията. насекоми - влечуги - риби - 1 2 3 3 1 2 2 1 2 2
 23. 23. Свържи животните от една и съща група.
 24. 24. Оцветете петела и кокошката с показаните цветове. Те са от групата на __________.
 25. 25. Да поиграем на играта „Коя е моята група?“. НАСЕКОМИ ВЛЕЧУГИ РИБИ ПТИЦИ БОЗАЙНИЦИ 1 2 3 4 5 Кликвай на номера.
 26. 26. Да поиграем на играта „Кое е излишното?“. Кликвай на излишното животно.
 27. 27. На Земята живеят много видове животни. Те се обединяват в групи въз основа на общи съществени белези.
 28. 28. - Нарисувай или залепи животни от изучените групи. - Отбележете характера на времето за деня в природния календар. стр. 63
 29. 29. В презентацията са използвани картинки от:  Интернет;  http://www.e-uchebnik.bg/

×