jvmv.lv jelgavas vakara (maiņu) vidusskola bezmaksas tālmācība erasmus+ jvmv kursi astronomija couching observatorijas kanāriju salas oma likums virsmas spraigums ideāla gāze kustība koučings skolā itk bulling zvaigznes elementārdaļiņas visuma rašanās visuma izpēte emocionālās brīvības tehnika izglītība cietumos somija latvijas izglītības sistēma fizika medicīnā nanotehnoloģijas loģiskie elementi analogie un digitālie signāli kodolreakcijas starojumi luminiscence radioaktivitāte atoma uzbūve difrakcija polarizācija interference dispersija fotometrija optiskie instrumenti savācējlēcas attēli lēcās izkliedētājlēcas atstarošana gaisma lausana uzdevumi par emv emv skala emv izmantošana radiosakari emv svārstības svārstību kontūrs em svārstības pretestība transformators induktivitāte maiņstrāva magnētiskā plūsma indukcijas eds lādētas daļiņas magnētiskajā laukā lorenca spēks magnētu mijiedarbība magnētiskā lauka indukcijas līnijas elektriskā strāva dažādās vidēs strāvas avotu slēgumi eds strāvas izdalītais siltuma daudzums strāvas jauda strāvas darbs paralēlais slēgums jauktais slēgums virknes slēgums tilta slēgums strāvas virziens strāvas stiprums kapacitāte kondensatoru slēgumi kondensatori dielektriķi vadītāji spriegums elektriskā lauka potenciāls el.lauks intensitātes līnijas punktveida lādiņš elektriskais lauks elektromagnētiskā mijiedarbība lādiņu nezūdamības likums mijiedarbība elektoni protoni dabaszinības attēlu noteicējs zīdītāju noteicējs amorfas vielas šķidri kristāli kristāliskas vielas relatīvais mitrums absolūtais mitrums rasas punkts parciālspiediens sašķidrināšana vārīšanās iztvaikošana slapināšana tvaika īpašības kapilārās parādības pld fizikā darba lapa spēki šķidrumā šķidrums vielas fāzes fāžu pārejas entropija dzesēšanas iekārtas siltuma sūkņi siltuma dzinēju lietderības koeficients 2. td likums 1. temodinamikas likums. siltuma mašīnas. gāzes darbs termodinamikā gāzes iekšējā enerģija siltuma daudzums izoparametriskie procesi izohorisks izobārisks izotermisks gāzes termodinamiskie parametri molekulu kustības ātrums haotiska kustība molekulu mijiedarbība molekulas mkt kinētiskā enerģija sviediens skaņa potenciālā enerģija viļņi mehāniskās svārstības kritiens gravitācija spēki pētnieciskais darbs mērīšana dzīves vide dzīvnieki pārvietošanās noteikšana augi kāpu augi dabas ainavas stepes tundra meži tuksneši mikroskops redze tauste maņu orgāni garša oža dzirde orgāni audi orgānu sistēmas šūna fizika koordinātas trajektorija pārvietojums 10. klase
Mehr anzeigen