Anzeige

Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu

habilitacjawpolsce
16. Aug 2020
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Anzeige
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Anzeige
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Anzeige
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Anzeige
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Anzeige
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Anzeige
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Anzeige
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Anzeige
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Anzeige
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu
Nächste SlideShare
Odmowa decyzji w sprawie wysokosci stypendium naukowego dla pracownikow pwszOdmowa decyzji w sprawie wysokosci stypendium naukowego dla pracownikow pwsz
Wird geladen in ... 3
1 von 50
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu(20)

Anzeige

Más de habilitacjawpolsce(20)

Anzeige

Wykorzystanie psychiatrii sadowej do obrony oszuta naukowego przed konsekwencjami plagiatu

 1. 1 dr Łukasz Kołodziej (ORCID: 0000-0002-9814-9158)a a) Instytut Zdrowia i Informacji Naukowej, ul. Batalionów Chłopskich 6/51, 33-300 Nowy Sącz, email: lukasz.kl@interia.pl; tel. 510 481 694 Wykorzystanie elementów psychiatrii sądowej do wyciszenia sprawy nierzetelności naukowej rektora publicznej uczelni. Studium przypadku na podstawie sprawy rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Streszczenie Zaangażowanie autora niniejszego opracowania w wyjaśnienie sygnałów o nieprawidłowościach w działaniu władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Nowym Sączu doprowadziło do odkrycia, że rektor tej uczelni, nie mógł być autorem badań naukowych, na podstawie których uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W celu utrudnienia i zniechęcenia autora artykułu do zajmowania się tematyką działalności PWSZ, władze Uczeni podjęły szereg działań, mających na celu zdyskredytowanie autora. Doprowadzenie do utraty pracy zarobkowej przez autora, w jego rodzinnym mieście, miało być jednym ze sposobów na wyciszenie problemów rektora z powodu możliwego ujawnienia plagiatu rozprawy habilitacyjnej. Autor tego opracowania, choć zmienił pracę, to nie przestał zajmować się tematyką PWSZ. Doświadczył jednak na sobie represji władz państwowych z powodu poszukiwania prawdy na temat habilitacji rektora uczelni państwowej i informowania o niej opinii publicznej. Wykorzystanie elementów psychiatrii sądowej przeciwko autorowi było jednym z elementów upokarzania autora. Wstęp We współczesnych systemach prawnych, kodeks karny i psychiatrią są ze sobą nierozerwalnie związane. Część przestępstw popełnianych jest bowiem jako konsekwencja choroby psychicznej. W przypadku kiedy sprawca w chwili popełnienia czynu zabronionego cierpi na chorobę psychiczną, a proces chorobowy uniemożliwił komuś racjonalne działanie, stwierdza się u podejrzanego zniesienie poczytalności. Osoba uznana za niepoczytalną w chwili popełnienia przestępstwa uznana jest za niewinną i przeważnie kierowana na przymusowe
 2. 2 leczenie psychiatryczne1 . Przestępstwo może również wynikać z typu osobowości człowieka, dopuszczającego się czynu zabronionego. W takim przypadku, osądzenie i wymierzenie kary ma zadziałać na sprawcę przestępstwa korekcyjnie1 . Do stwierdzenia poczytalności lub jej braku w chwili popełnienia czynu zabronionego wymagana jest opinia sądowo-psychiatryczna sporządzana przez lekarzy psychiatrów - wpisanych na listę biegłych sądowych w zakresie psychiatrii sądowej2 . Biegli psychiatrzy posiadają duże uprawnienia. Od ich ekspertyzy zależą bowiem losy człowieka podejrzanego o popełnienie przestępstwa. Do podstawowych narzędzi psychiatrii sądowej należy zatem opinia sądowo-psychiatryczna, sporządzona po wywiadzie lekarskim z osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa3 . Badanie może być przeprowadzone w warunkach ambulatoryjnych. W zależności od potrzeb medycznych, badanie można przeprowadzić jednokrotnie lub też, jeżeli wymaga tego stan zdrowia psychicznego podejrzanego, badanie można powtórzyć kilka razy. Oprócz trybu ambulatoryjnego, biegli psychiatrzy mogą wnioskować o umieszczenie osoby podejrzanej na obserwacji psychiatrycznej w oddziale psychiatrii sądowej aresztu śledczego lub szpitala psychiatrycznego4 . Państwa totalitarne niejednokrotnie starały się wykorzystać psychiatrów sądowych do własnych celów. Klasycznym przykładem nadużyć psychiatrii w zakresie wyciszania przedstawicieli krytyków systemu politycznego jest zbrodnicze wykorzystanie psychiatrii sądowej w Związku Radzieckim5 . Stad w języku rosyjskim słowo „psychuszka” oznacza więzienny szpital psychiatryczny, przeznaczony głównie dla osób walczących z reżimem komunistycznym6 . Każdy kto nie zgadzał się bowiem z tym co się dzieje w Związku Radzieckim podejrzany był o chorobę psychiczną. Szczytowym osiągnięciem komunistycznej psychiatrii sądowej była diagnoza schizofrenii pełzającej (bezobjawowej). Według twórcy tej jednostki chorobowej, profesora Andrieja Śnieżniewskiego, do stwierdzenia schizofrenii 1 Habzda – Siwek E., „Diagnoza stanu psychicznego sprawy a rozstrzygnięcia w procesie karnym”, wydanie I, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2002, s. 18. 2 Ibidem, s. 20. 3 Ibidem, s. 4 https://www.semanticscholar.org/paper/Rola-bieg%C5%82ego-psychiatry-w-polskiej-procedurze- Bu%C5%BCowicz/01f17f9bbb72236acdc6e0183bb106030e2a0100 [dostęp: 13.08.2020 r.] 5 Brążkiewicz B. „Psychiatria radziecka jako instrument walki z opozycją polityczną w latach 1918 -1984”, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń, 2004 6 Ibidem, s. 73
 3. 3 bezobjawowej wystarczyły takie symptomy jak: zmiany sposobu mylenia [z prawomyślnego na nieprawomyślny – przypis autora], skłonności reformatorskie oraz skłonność do krytyki7 . Po latach, twórca schizofrenii bezobjawowej uznany został za szarlatana. Psychiatrzy z bloku wschodniego, w tym również z Polski, zaczęli wstydzić się diagnozować tą jednostkę chorobową. Światowe Towarzystwo Psychiatryczne odrzuciło bowiem koncepcję schizofrenii bezobjawowej8 . Polska psychiatria znajdowała się pod bardzo silnym wpływem ideologicznym i metodologicznym psychiatrów z Instytutu Serbskiego ze Związku Radzieckiego. Rozsadnikiem idei opresyjnego wykorzystania psychiatrii w Polsce był Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie9 . Pomimo upadku komunizmu w Polsce, przykłady nadużyć w psychiatrii pozostały, o ile nie nasiliły się10 . Sztandarowym przykładem osiągnięcia polskiej psychiatrii sądowej oraz na polu łamania praw pacjenta jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (KOZZD) w Gostyninie11,12 . Kierownikiem tego ośrodka jest znany i ceniony w środowisku polskich psychiatrów, dr n. med. Ryszard Wardeński. W skład Komisji Psychiatrycznej ds. Środków Zabezpieczających w KOZZD w Gostyninie wchodzą takie tuzy polskiej psychiatrii jak: prof. Janusz Heitzman z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz prof. Zdzisław Majchrzyk – przedstawiciel Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego13 . Studium przypadku to metoda naukowa, specyficzna dla nauk społecznych w tym antropologii i etnografii14 . Studium przypadku można oprzeć o analizę dokumentów, odnoszących się do badanego procesu społecznego. Oprócz tego, do zbioru metod przydatnych w analizie przypadku należy obserwacja uczestnicząca oraz. „zezowate patrzenie”. Polega ono na jednoczesnym skoncentrowaniu się na analizie dwóch różnych fenomenów społecznych, w celu zdobycia wiedzy ukrytej, która nie może zostać odkryta na podstawie badań 7 Ibidem, s. 87 8 Ibidem, s. 95 9 https://www.ipin.edu.pl/?page_id=709 [dostęp: 13.08.2020 r.] 10 https://www.rodaknet.com/rp_szumanski_86.htm [dostęp: 13.08.2020 r.] 11 http://www.kozzd-gostynin.pl/ [dostęp: 13.08.2020 r.] 12 https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/kozzd-gostynin [dostęp: 13.08.2020 r.] 13 http://www.kozzd-gostynin.pl/Sk%C5%82ad.html [dostęp: 13.08.2020 r.] 14 http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/43/id/906 [dostęp: 13.08.2020 r.]
 4. 4 ukierunkowanych na niezależne badanie tychże fenomenów15 . Można zatem zestawić metodę analizy dokumentów z informacjami zasłyszanymi od sygnalistów i ludzi, chcących wypowiedzieć się na dany temat (storytelling połączony z analizą spiskowych narracji)14, 15 . W ten sposób zjawisko „zezowatego patrzenia” można wykorzystać w praktyce badawczej nad antropologią nierzetelności naukowej. W Polsce nierzetelność naukowa nauczycieli akademickich stanowi duży problem społeczny. Kolejne rządy i wielcy reformatorzy nauki polskiej pozostają jednak bezsilni i bezradni wobec nieuczciwości naukowej16 . Nawet jeśli już udowodni się komuś plagiat rozprawy naukowej to osoba taka i tak najczęściej unika odpowiedzialności karnej oraz zawodowej. Plagiat jest bowiem w Polsce przestępstwem, ale udowadnianym ludziom nauki przed sądem bardzo rzadko17 . Ochrona osób podejrzanych o plagiat przed poniesieniem konsekwencji prawnych i zawodowych odbywa się na wielu poziomach, lokalnym, ogólnokrajowym, ministerialnym i prokuratorskim18 . Pomimo dużej skali problemu plagiatów wśród pracowników naukowych brakuje opracowań naukowych na temat przyczyn, skutków i reakcji otoczenia na nierzetelność naukową. Wynika to między innymi z tego, że ktoś, kto chce otrzymywać dotacje na badania nie chce i nie może badać oszustw swoich kolegów i koleżanek. Od opinii innych badaczy zależy bowiem otrzymanie dotacji na badania. Tworzy się więc błędne koło wykluczenia i zaprzeczeń wokół problemu nierzetelności naukowej w Polsce. Niniejsza analiza ma zatem charakter unikatowy. Rzuca bowiem pewne światło na działające w polskim społeczeństwie i systemie prawnym mechanizmy obrony oszustów naukowych przed konsekwencjami karnymi i zawodowymi z powodu popełnienia plagiatu. Niniejsze świadectwo pochodzi bowiem z pierwszej ręki, od człowieka, który toczy batalię prawną o udowodnienie plagiatu rektorowi przed sądem. Sam również ciągany jest przez sądy, policję i prokuraturę za badanie i mówienie prawdy o dorobku naukowym rektora publicznej 15 Czech F. „Spiskowe narracje i metanarracje”. Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2015 16 https://edukacja.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/422958,nauki-polskiej-glowne-grzechy.html [dostęp: 13.08.2020 r.] 17 Ochman P. „Z problematyki prawnych konsekwencji plagiatu naukowego” w Mathematica Applicanda vol. 40 (1) 2012, s. 145 – 162 18 https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/mechanizm-obrony-rektorow-uczelni-publicznych-przed- wyjasnieniem-zarzutow-o-plagiat [dostęp: 13.08.2020 r.]
 5. 5 uczelni. Wykorzystanie elementów psychiatrii sądowej to jeden z elementów działań mających na celu, zapewnienie oszustom naukowym komfortu życia i działania w szkolnictwie wyższym. Materiały i metody Charakterystyka badacza (obserwatora) uczestniczącego Mężczyzna, lat 38, o homoseksualnej orientacji seksualnej, wykształcenie magisterskie uzyskał na Wydziale Chemii Uniwersytety Warszawskiego. Studia doktoranckie w zakresie medycyny doświadczalnej ukończył na Wydziale Medycznym Imperial College London w Wielkiej Brytanii. Absolwent Studium Terapii Uzależnień w Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień. Po powrocie do kraju w 2012 r. pracował w organizacjach pozarządowych. Prowadzi również swoją własną fundację. Obecnie pracuje na stanowisku opiekuna medycznego. W wyniku zainteresowania sprawą nierzetelności naukowej rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu stworzył i prowadzi stronę internetową pod adresem http://AcademyVerity.eu, poświęconą zagadnieniu nieuczciwości naukowej i dezinformacji. W związku z zaangażowaniem w sprawę Cygnara ma postawiony zarzut karny o przestępstwo uporczywego nękania urzędniczki państwowej (art. 190a §1 kodeksu karnego), która bezpodstawnie zwolniła go z pracy w charakterze nauczyciela w Szkole Policealnej „Cosinus” za „węszenie” w pracy jej męża – wykładowcy PWSZ. Analiza dokumentów Nadesłane oryginalne dokumenty za pomocą poczty tradycyjnej zostały zeskanowane i zdeponowane na dyskach komputerów. Oprócz tego, większość dokumentów dostępna jest online na serwerze Amerykańskiego portalu społecznościowego SlideShare (https://www.slideshare.net/). Dokumenty zdeponowane na tym portalu są dostępne bezpłatnie dla każdego kto ma dostęp do Internetu. Dokumenty nadesłane ze Sądów Powszechnych, Prokuratury, Ministerstw i innych organizacji i instytucji stanowią autentyki, opatrzone stosownymi pieczęciami i podpisami osób decyzyjnych. Jak dotąd, nikt nie zakwestionował autentyczności prezentowanych dokumentów. Skany dokumentów wykonano przy pomocy urządzenia wielofunkcyjnego Brother CP 950. Szkic publikacji przygotowano za pomocą edytora tekstu Word 2019. Całość obróbki
 6. 6 elektronicznej zgromadzonych materiałów dokonano przy użyciu laptopa Dell Vostro 14 3000 z wykorzystaniem systemu operacyjnego Windows 10 Pro. Metoda storytelling wraz z analizą spiskowej narracji Informacje od sygnalistów i osób chcących zabrać głos w sprawie podejrzeń o plagiat i nieprawidłowości w działaniach władz PWSZ zbierano od 2016 r. do chwili obecnej. Sygnaliści i osoby dzielące się tym co wiedzą i odczuwają wobec PWSZ sami zgłaszają się do Badacza Uczestniczącego. Wiedzą, że ich wypowiedzi zostaną wykorzystane w publikacjach, ale nie wnoszą sprzeciwu. Relacje sygnalistów i osób wypowiadających się Badacz wysłuchuje, ale nie spisuje. W celu zapewnienia anonimowości osób, Badacz nie prosi o podpisanie żadnych kwestionariuszy czy formularzy zgody na udział w badaniu naukowym. Niemniej jednak to sami uczestnicy sami proszą Badacza o wykorzystanie dostarczonych mu opowieści/narracji. Chcą w ten sposób wywołać jakąś pozytywną zmianę w PWSZ i ogólnie w polskiej nauce oraz życiu publicznym. Opis problemu i wyniki obserwacji Tło sprawy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Nowym Sączu to jedna z wielu lokalnych szkół wyższych w Polsce, utworzonych w miastach, które utraciły status miast wojewódzkich w 1997 r., po reformie podziału terytorialnego kraju. Obecnym rektorem PWSZ w Nowym Sączu jest pan dr hab. inż. Mariusz Cygnar. W czerwcu 2020 r. został on wybrany na drugą kadencję na stanowisko rektora. Wydawałoby się więc, że cieszy się nieposzlakowaną opinią naukową zarówno w środowisku lokalnym jak i wśród innych ludzi nauki w kraju. Niestety na rektorze Cygnarze ciążą podejrzenia o przywłaszczenie sobie cudzych wyników badawczych, czyli o przestępstwo plagiatu (ramka 1).
 7. 7 Ramka 1 Brak dostępu rektora PWSZ w Nowym Sączu do infrastruktury badawczej, niezbędnej do wykonania habilitacji Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, pan dr inż. Mariusz Cygnar, nie może być autorem wyników badawczych na podstawie, których wydał dwie monografie naukowe i uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Nie miał bowiem dostępu do infrastruktury badawczej Politechniki Krakowskiej. Fakt ten potwierdzają dwa różne dokumenty, udostępnione w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 695). Źródło: zbiory własne autora Dokumenty z informacją o braku dostępu Mariusza Cygnara do infrastruktury badawczej Politechniki Krakowskiej Co najmniej więc od 2013 r. Mariusz Cygnar oraz osoby wtajemniczone w procedurę nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Cygnarowi wiedziały, że w każdej chwili dokument z 2013 r. może ujrzeć światło dzienne. Dla Cygnara świadomość istnienia kompromitującego go dokumentu wraz z własnoręcznie podpisaną rezygnacją1 z ubiegania się o habilitację w Politechnice Krakowskiej stanowiło źródło nieustannego stresu i zmartwienia.
 8. 8 Brak dostępu do infrastruktury badawczej, niezbędnej do przeprowadzenia badań wymaganych prawem do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nie przeszkadzał Cygnarowi w uzyskaniu awansu naukowego. Pojawiły się jednak problemy z uwiarygodnieniem przez Cygnara uzyskanego stopnia naukowego doktora habilitowanego (ramka 2). Ramka 1 Brak dostępu rektora PWSZ w Nowym Sączu do infrastruktury badawczej, niezbędnej do wykonania habilitacji c.d. W 2018 r., przed Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułów, toczyło się postępowanie opiniodawcze w sprawie zarzutów o plagiat rozprawy habilitacyjnej Cygnara2. Ostatecznie przyjęto założenie, że do plagiatu jednak nie doszło. Szczegółowe opisanie postępowania opiniodawczego w sprawie podejrzeń o plagiat przekracza ramy niniejszego opracowania. Zagadnieniu temu poświęcone jest zupełnie inne opracowanie3. Co jednak ważne, obecnie Cygnar stara się dla siebie o pensję w wysokości około 50 000 zł brutto miesięcznie4. Materiał źródłowy: 1.https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/rektor-pwsz-rezygnuje-z-habilitacji-w- politechnice-krakowskiej 2. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/centralna-komisja-broni-nienadanej- habilitacji 3.https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/mechanizm-oszukiwania-centralnego- biura-antykorupcyjnego-w-sprawach-o-awans-naukowy 4. http://academyverity.eu/pl/zarobki-rektorow-uczelni-publicznych/
 9. 9 Ramka 2. Kłopoty z wiarygodnością habilitacji i dyplomem habilitacyjnym dr. inż. Mariusza Cygnara Sprawa autorstwa oryginalnych wyników badawczych, opisanych przez dr inż. Mariusza Cygnara nie budzi wątpliwości. Nie mógł on być ich autorem. Faktu tego nie kwestionuje zarówno sam rektor Cygnar jak i prorektor PWSZ, pan dr Marek Reichel1. W 2019 r. Mariusz Cygnar wytoczył Obserwatorowi Uczestniczącemu proces cywilny o pomówienie osoby prawnej jaką jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Na dowód, że posiada stopień naukowy doktora habilitowanego, a wątpliwości Obserwatora co do nadanego stopnia stanowią pomówienie, do pisma procesowego dołączono kserokopię dokumentu, mającego stwierdzać nadanie habilitacji Cygnarowi. Przez dłuższy czas, wątpliwości wokół Cygnara dotyczyły więc tego czy stopień naukowy doktora habilitowanego był mu w ogóle nadany2. Źródło: zbiory własne autora Dokument (zamiennik dyplomu), który przez lata miał potwierdzać nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego rektorowi PWSZ w Nowym Sączu, dr. inż. Mariuszowi Cygnarowi
 10. 10 Ramka 2. Kłopoty z wiarygodnością habilitacji i dyplomem habilitacyjnym dr. inż. Mariusza Cygnara c.d. Dołączony do akt sprawy sądowej dokument nie jest bowiem oświadczeniem, zaświadczeniem, dyplomem, ani uchwałą Rady Wydziału o nadaniu Cygnarowi stopnia naukowego doktora habilitowanego. Jest to pismo o charakterze wewnętrznym. Dyplom habilitacyjny Cygnara odnalazł się dopiero po opublikowaniu na łamach czasopisma Forum Akademickie, artykułu na temat braku dostępu Cygnara do infrastruktury badawczej, Politechniki Krakowskiej3. Oprócz tego, w Politechnice Rzeszowskiej, odnalazły się jeszcze dwie inne wersje dyplomu habilitacyjnego, odpis i duplikat. W sumie, w domenie publicznej dostępne są trzy różne wersje jednego dyplomu habilitacyjnego. Zarówno jednak wersja nadesłana przez Cygnara (po około roku czasu od złożenia wniosku o udostępnienie dyplomu) jak i odpis dyplomu nadesłany władzom Fundacji Science Watch Polska z Politechniki Rzeszowskiej zawierają błąd. Na tych dwóch wersjach dyplomu widnieje informacja, że stopień naukowy doktora habilitowanego nadano Cygnarowi uchwałą Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Dopiero na duplikacie widnieje poprawna informacja o tym, że stopień naukowy doktora habilitowanego nadano uchwałą Rady Wydziału4. Długi czas oczekiwania na wyjawienie dyplomu i uchwały Rady Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej o nadaniu Cygnarowi habilitacji wraz z unikaniem przesłania tych dokumentów do akt sprawy o sygnaturze IC 417/19 pozwalają postawić tezę, że Cygnar długo nie dysponował dyplomem ani uchwałą Rady Wydziału o nadaniu habilitacji. Pojawia się zatem pytanie co właściwie działo się z dyplomem habilitacyjnym i uchwałą przez tyle lat? Materiał źródłowy: 1. http://academyverity.eu/pl/rektor-pwsz-w-nowym-saczu-reka-prorektora-reichla- przyznaje-sie-do-oszustwa-naukowego/ 2. http://prze-sacz.pl/podejrzana-habilitacja-rektora-panstwowej-wyzszej-szkoly- zawodowej-w-nowym-saczu/ 3. https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-03-2020/rektorska- habilitacja%E2%80%A9/ 4. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/jedna-habilitacja-kilka-rnych-dyplomw
 11. 11 Z informacji otrzymanych od sygnalistów związanych z PWSZ w Nowym Sączu oraz od nieprzychylnych grupie Cygnara małopolskich policjantów, Obserwator Uczestniczący dowiedział się, że Cygnar mógł otrzymać pomoc w uzyskaniu habilitacji od ludzi związanych z polskimi służbami specjalnymi. W procedurze uzyskania habilitacji miał bowiem uczestniczyć pan Roman Sławecki – kierownik Domu Studenta w PWSZ. Słabością Sławeckiego ma być długi język. Według ludzi z otoczenia Sławeckiego, chętnie opowiada on o swoich związkach z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym (CBA) i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Zamiłowanie Sławeckiego do powoływania się na pracę dla służb spowodowało, że początkowo dobrze zapowiadający się polski patriota osiadł na niezbyt eksponowanym, ale finansowo opłacalnym i stabilnym stanowisku kierownika domu studenta powiatowej uczelni. Obserwator Uczestniczący nie potrafi zweryfikować tych wiadomości. Autor niniejszej pracy pozostawił również bez zbadania wątek możliwych związków rodziny Sławeckiego z Głównym Zarządem Wywiadowczym Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU). Trzeba bowiem pamiętać, że badanie związków GRU z polskim środowiskiem naukowym przekracza ramy kompetencji autora. Informacje dostarczone przez małopolskich policjantów - sygnalistów mogą być także niewiarygodne. Dlatego wątki te pozostawiono bez odpowiedzi. Pisząc jednak o GRU, Sławeckim, Cygnarze, CBA i ABW warto wspomnieć jako ciekawostkę fakt, że wujek Cygnara, prof. dr hab. Andrzej Bałanda (były rektor PWSZ w Nowym Sączu), przez jakiś czas, był związany naukowo ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej koło Moskwy19 . W czasach Związku Radzieckiego nie było możliwe, aby ktoś przypadkowy, nawet jeśli wybitnie uzdolniony, miał dostęp do infrastruktury badawczej instytutu fizyki jądrowej w ZSRR. Trzeba również podkreślić, że to właśnie Andrzej Bałanda uczynił Cygnara, prorektorem ds. studenckich przez dwie kadencje, tuż po tym jak ten ukończył studia doktoranckie w Politechnice Krakowskiej20 . Można zatem odnieść wrażenie, że Cygnar był wręcz skazany na zostanie rektorem PWSZ. Pojawia się zatem pytanie czy służby specjalne, niezależnie od narodowej afiliacji, już w trakcie studiów doktoranckich Cygnara trzymały nad nim pieczę i opiekę? 19 https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Ba%C5%82anda [dostęp: 13.08.2020 r.] 20 https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/recenzja-rozprawy-habilitacyjnej-mariusza-cygnara-wg-profesora- myslowskiego [dostęp: 13.08.2020 r.]
 12. 12 Przyjęcie tezy o niebezpiecznych związkach Cygnara ze służbami specjalnymi może brzmieć niewiarygodnie. Po co bowiem służbom człowiek, który nie potrafi własnymi siłami wykonać badań niezbędnych do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego? Również udział Sławeckiego w całym procederze brzmi absurdalnie. Niemniej jednak sygnały, że to właśnie służby pomagały Cygnarowi w karierze pozwalają wyjaśnić fakty, które w żaden inny sposób trudno jest wytłumaczyć. Przede wszystkim, możliwe związki Cygnara ze służbami specjalnymi pozwalają zrozumieć: • dlaczego w trakcie postępowania opiniodawczego w sprawie podejrzeń o plagiat przed Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułów, rozpoczętego z inicjatywy CBA (ramka 1), nie wykorzystano pisma z dnia 26 stycznia 2013 r. o braku dostępu Cygnara do infrastruktury badawczej Politechniki Krakowskiej? Jest to przecież kluczowy dokument w całej sprawie z Cygnarem. • dlaczego pozwolono, aby Cygnar został wybrany na drugą kadencję na stanowisko rektora publicznej uczelni, pomimo dostępnych w domenie publicznej informacji o kłopotach Cygnara z wiarygodnością habilitacji? • czy przeciągające się problemy z uzyskaniem wglądu do dyplomu habilitacyjnego Cygnara i stosownej uchwały Rady Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej o nadaniu Cygnarowi habilitacji wynikały ze tego, że służby specjalne poprzez niewydanie stosownych dokumentów trzymały Cygnara w szachu; kiedy stało się to absolutnie konieczne dla uratowania Cygnara to dokumenty (z błędami), ale odnalazły się/zostały pośpiesznie wystawione? (odpowiedź na pytania z ramki 2). • czy proponowana pensja dla Cygnara w wysokości około 50 000 zł brutto miesięcznie to strumień finansowania dla służb specjalnych w zamian za tak wiele przysług dla sądeckiego rektora (ramka 1)? Jeśli jednak z premedytacją nie wykorzystano dokumentu z dnia 28 stycznia 2013 r. o braku dostępu Cygnara do infrastruktury Politechniki Krakowskiej w postępowaniu opiniodawczym przed Centralną Komisją, to być może Badaczowi Uczestniczącemu udało się również udokumentować zjawisko próby „wyprania brudnej habilitacji”. Nazwa celowo nawiązuje do zjawiska tzw. prania brudnych pieniędzy, gdyż dobrze oddaje naturę zjawiska. W opinii autora, genezy zjawiska prania brudnej habilitacji należy szukać w psychologii. Cygnar mógł nie radzić sobie emocjonalnie z przejmującym lękiem i strachem, że kompromitujący dokument z Politechniki Krakowskiej wcześniej czy później zostanie
 13. 13 wykorzystany przeciwko niemu. Już przecież w trakcie wyborów na pierwszą kadencję, na stanowisko rektora, przeciwnicy Cygnara podnosili zarzut plagiatu rozprawy habilitacyjnej. W tym czasie kompromitujący dokument nie został jednak upubliczniony. Uchroniło to Cygnara przed odpowiedzialnością karną. Przestępstwo plagiatu ulega bowiem przedawnieniu po pięciu latach. Cygnar habilitację uzyskał przecież w 2014 r. Cygnar bardzo jednak chciał zostać wybranym na drugą kadencję na stanowisko rektora PWSZ, co ostatecznie udało mu się osiągnąć. Koniec 2017 i początek 2018 roku był więc dla Cygnara dobrym czasem na to, aby pomyśleć o uwiarygodnieniu habilitacji w oczach społeczności akademickiej przed zbliżającymi się w 2020 r. wyborami na rektora PWSZ. Cygnar potrzebował więc przeprowadzić proces uwierzytelnienia habilitacji i unieważnić dokument z 2013 r. W takim ujęciu, postanowienie Centralnej Komisji o braku przesłanek do stwierdzenia plagiatu miało więc za zadanie uwierzytelnić habilitację. Tłumaczy to dlaczego CBA tak łatwo zaakceptowało postanowienie Centralnej Komisji, która zadekretowała, że do przestępstwa plagiatu jednak nie doszło. Centralna Komisja weszła jednak w kompetencje niezawisłego sądu – stwierdzono bowiem brak przestępstwa tuż przed jego przedawnieniem. W skład ciał kolegialnych w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, głosujących za odrzuceniem zarzutów o plagiat, wchodziło również kilka osób związanych z Politechniką Krakowską. Członkowie Centralnej Komisji musieli mieć zatem świadomość istnienia dokumentu z 2013 r. Teza o tym, że członkowie Centralnej Komisji dobrze wiedzieli, że do plagiatu pomimo wszystko jednak doszło, choć w głosowaniu zadecydowali inaczej, znajduje również swoje uzasadnienie w treści protokołu posiedzenia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów21 . Głos profesora Stefana Berczyńskiego, nawołujący do wstrzymania się przed jednoznacznym odrzuceniem wniosku o braku przesłanek do stwierdzenia plagiatu, został pominięty. Podejrzany o plagiat atakuje Niezależnie jednak od szczegółów sprawy habilitacji Cygnara pewne jest, że bez pomocy innych ludzi nigdy nie udałoby się mu uzyskać habilitacji bez dostępu do infrastruktury badawczej. Na sukces Cygnara zapewne pracowało wiele różnych osób. Podczas gdy inni czuwali nad formalnym uznaniem habilitacji Cygnara i zabezpieczeniem go przed zarzutami o 21 https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/plagiat-habilitacji-przed-majestatem-centralnej-komisji? [dostęp: 13.08.2020 r.]
 14. 14 plagiat, sądecki rektor pilnował, aby nikt w Nowym Sączu nie próbował wrócić do sprawy kontrowersyjnej habilitacji. Temu celowi służyło między innymi wytoczenie jednemu z pracowników Instytutu Technicznego PWSZ (jednostki macierzystej Cygnara w PWSZ) aż czterech różnych postępowań dyscyplinarnych. Uporczywe nękanie pracownika miało pokazać pozostały pracownikom PWSZ na co stać Cygnara. Przecież w 2015 r. to właśnie pracownicy Instytutu Technicznego PWSZ podnosili kwestię podejrzeń o popełnienie plagiatu przez Cygnara. Następnie pojawiła się niewinna ofiara, która świetnie nadawała się do dalszej pacyfikacji pracowników naukowych PWSZ. Chodzi tutaj o przypadek studenta JJ. Autor opracowania celowo posługuje się zmyślonymi inicjałami. W ten sposób, chce chronić tożsamość człowieka chorego psychicznie. Student JJ zachorował bowiem psychicznie w trakcie studiów. Choroba przebiegała z objawami wytwórczymi. Student chętnie wyrażał, bez ogródek, w Internecie, to co myśli na temat PWSZ. Rektor, wraz z nie mniej niż pięcioma innymi prokuratorami i nie mniej niż z trzema policjantami, zafundowali studentowi roczną gehennę. O sprawie studenta JJ dowiedziałem się od sygnalistów z PWSZ. Skontaktowałem się bezpośrednio z ojcem studenta, który poinformował mnie o przetrzymywaniu syna przez rok w areszcie. Według relacji ojca, jego syn został zwabiony przez władze PWSZ na rozmowę do sekretariatu. Po wejściu studenta do pomieszczenia, po kilku minutach, pojawiła się policja, gdyż sekretarka wraz z obecną na spotkaniu kierowniczką poczuły się uporczywie nękane oraz odczuły uzasadnione okolicznościami poczucie lęku. Studentowi postawiono zarzut z art. 190a §1 kodeksu karnego. Na petycję Badacza Uczestniczącego – zapytanie, skierowane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie studenta JJ, nigdy nie uzyskał on odpowiedzi. Według autora potwierdza to wersję ojca i sygnalistów o bestialskim i poniżającym traktowaniu chorego człowieka przez powiązanych z Cygnarem prokuratorów i policjantów22 . W ocenie Badacza Uczestniczącego sprawa studenta JJ miała służyć jako przestroga dla pracowników i studentów PWSZ, co może się stać jeśli komuś przyjdzie do głowy krytykować Uczelnię i jej władze. Jak się później okazało, przestępstwo stalkingu (czyli uporczywego nękania) jest ulubionym zarzutem stawianym krytykom uczelni i działań rektora przez powiązanych z 22 https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/petycja-w-sprawie-jj [dostęp: 13.08.2020 r.]
 15. 15 Cygnarem pracowników PWSZ, policjantów i prokuratorów. Panie z sekretariatów PWSZ w Nowym Sączu, niczym ubezwłasnowolnione marionetki, potrafią deklamować wyuczone na pamięć formułki i pobieżne sformułowania, zaczerpnięte wprost z opinii sądowo- psychiatrycznych. Dzieje się tak ile razy tylko zetkną się z krytyką osoby rektora23 . W związku z tym, że Obserwator Uczestniczący nie jest związany z PWSZ w żaden sposób, a więc pozostaje poza władzą zwierzchnią rektora i jego świty, jest on nękany uporczywie rożnymi pozwami sądowymi przez Cygnara. Sądecki rektor, za wszelką cenę, stara się bowiem wyeliminować Badacza Uczestniczącego z życia publicznego. Aktualnie podejrzany o plagiat rektor, poprzez powiązanych ze sobą sędziów w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, usiłuje zamknąć Badacza Uczestniczącego w areszcie na 50 dni za pisanie o problemach z wiarygodnością habilitacji24 . Dokładne omówienie odpowiedzi na przedstawione wyżej wezwanie Sądu Rejonowego w Nowym Sączu do ustosunkowania się do wniosku o areszt przekracza zakres niniejszego opracowania. W dalszej części opracowania autor koncentruje się wyłącznie na omówieniu wykorzystania narzędzi psychiatrii sądowej do wyciszenia krytyka osoby rektora publicznej uczelni. Chodzi bowiem o udokumentowanie sposobu niszczenia aktywisty społecznego – Badacza Uczestniczącego, aby w ten sposób obnażyć niecne praktyki podejrzanego o plagiat rektora publicznej uczeni i jego obrońców. Konfrontacja Badacza Uczestniczącego z biegłymi psychiatrami Badacz Uczestniczący rozpoczął studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nowym Sączu w 2018 r. Zależało mu bowiem na zweryfikowaniu docierających do niego informacji o licznych nieprawidłowościach w działaniu władz PWSZ i nauczycieli akademickich, zatrudnionych w PWSZ. Chciał również zobaczyć jak wygląda studiowanie pielęgniarstwa. W tamtym czasie, Badacz Uczestniczący pracował również w Szkole Policealnej „Cosinus” jako nauczyciel. W zgodzie z wykształcaniem i ukończonymi kursami, uczył tam między innymi anatomii człowieka z elementami fizjologii oraz komunikacji interpersonalnej. 23 https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/habilitacja-rektora-pwsz-oczami-sekretarek [dostęp: 13.08.2020 r.] 24 https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/wniosek-o-areszt-dla-piszacego-o-problemach-z-wiarygodnoscia- habilitacji-rektora [dostęp: 13.08.2020 r.]
 16. 16 Kiedy Badacz Uczestniczący zaczął zauważać naganne praktyki edukacyjne w PWSZ (np. ciągłe zmiany planu zajęć, brak zajęć w formie ćwiczeń z anatomii i fizjologii, niski poziomo merytoryczny wykładów) w połączeniu z pogardliwym traktowaniem studentów, porozmawiał na ten temat z zastępcą dyrektora Instytutu Zdrowia PWSZ, panią mgr Urszulą Cisoń Apanasewicz. Usłyszał wtedy, że jeżeli nie przestanie węszyć na Uczelni to zostanie zwolniony z pracy w Szkole Policealnej „Cosinus”. Obserwator Uczestniczący oczywiście nadal prowadził obserwacje terenowe, a wnioskami podzielił się z Ministerstwem Zdrowia, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tamtym czasie, nie wiedział jednak o możliwym „praniu brudnej habilitacji Cygnara”, przez Centralną Komisję oraz o dokumencie, podważającym wiarygodność naukową Cygnara. W tym samym czasie co Badacz Uczestniczący ubiegał się o przyjęcie na studia, mgr Apanasewicz (nieświadoma zamierzeń badawczych Obserwatora Uczestniczącego wobec PWSZ) zachęciła go do złożenia papierów na stanowisko nauczyciela akademickiego na kierunku dietetyka. Oprócz tego Badacz Uczestniczący starał się o zaliczenie niektórych przedmiotów na kierunku pielęgniarstwo, na podstawie doświadczenia zawodowego i naukowego. Stąd władze PWSZ doskonale znały wykształcenie Badacza Uczestniczącego. Kiedy zaczął wytykać problemy organizacyjne i merytoryczne władzom PWSZ, te poczuły się śmiertelnie zagrożone. Zapewne obawiali się, że wcześniej czy później Badacz Uczestniczący uzyska dostęp do kompromitującego Cygnara dokumentu z Politechniki Krakowskiej (ramka 1). Rektor i jego ludzie postanowili więc zacząć działać prewencyjnie. W celu zwolnienia Badacza Uczestniczącego z pracy w Szkole Policealnej „Cosinus” posłużyli się panią Jadwigą Gwóźdź, pracownicą Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu. Jak bowiem ustalił Badacz, Jadwiga Gwóźdź jest żoną Jacaka Gwoździa – pracownika naukowego Instytutu Technicznego PWSZ, jednostki macierzystej Cygnara (ramka 3).
 17. 17 Gwoździowa przeprowadziła w Szkole Policealnej „Cosinus” kontrolę i podważyła prawo Obserwatora Uczestniczącego do uczenia, ze względu na brak jego kwalifikacji25 . Gwoździowa zapamiętana jest w sądeckich szkołach jako wyjątkowo skrupulatna bezwzględna wizytatorka. Podobnie zaczęła zachowywać się w stosunku do Badacza i do pani dyrektor szkoły „Cosinus”. Winą za zwolnienie Badacza Uczestniczącego z pracy chciała obarczyć niewinną dyrektorkę szkoły, która musiała wykonać zalecenia pokontrolne26 . Gwoździowa do dzisiejszego dnia nie podała jednak uzasadnienia merytorycznego, dlaczego podważyła 25 https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/protokol-kontroli-doraznej-w-szkole-w-ktorej-uczyl-krytyk- rektora-pwsz [dostęp: 13.08.2020 r.] 26 https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/zona-pracownika-pwsz-doprowadza-do-zwolnienia-z-pracy- krytyka-wladz-uczelni [dostęp: 13.08.2020 r.] Ramka 3 Aktywność obywatelska Jacka Gwoździa Źródło: https://www.wnp.pl/parlamentarny/sejm-2015/okw-14-nowy-sacz,15/kw-nowoczesna,9/jacek- gwozdz,5565.html
 18. 18 kwalifikacje Badacza do nauczania. W teczce osobowej w sekretariacie szkoły były przecież wszystkie dyplomy. Jedynym sposobem otrzymania dokumentów, potwierdzających rolę Gwoździowej w zwolnieniu Badacza Uczestniczącego z pracy było doprowadzenie do sytuacji, w której to sama Gwoździowa, z uśmiechem na ustach, wyjawi kompromitujące siebie i swojego męża dowody. Badacz Uczestniczący zdecydował się zatem przeprowadzić prowokację. W tym celu zadzwonił kilka razy do Gwoździowej z pretensjami i przyszedł do jej biura z awanturą. Gwoździowej nie trzeba było wiele. Sama, z uśmiechem na ustach, tak jak to zaplanował Badacz Uczestniczący, przyniosła na komendę policji protokół pokontrolny, w którym przyznała, że podważyła kwalifikacje Badacza Uczestniczącego do nauczania. Skutkowało to utratą pracy przez Obserwatora. Gwoździowa nie przewidziała jednak, a przyjmujący zawiadomienie policjant (Adam Pulit) dyplomatycznie przemilczeli fakt, że Obserwator zyska dostęp do zeznań i materiałów (dokument 1), dołączonych do zawiadomienia. O to jednak cały czas chodziło w tej prowokacji.
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23 Źródło: zbiory własne autora Dokument 1. Skan oryginalnego zawiadomienia Jadwigi Gwóźdź na policję przeciwko Badaczowi Uczestniczącemu.
 24. 24 Pomysł wykorzystania prowokacji do zebrania obciążających Gwoździów dowodów, był wręcz genialny. Nie dość, że Badacz Uczestniczący ograł Gwoździów i policję to wpadł jeszcze na trop znacznie większej afery, która doprowadziła Badacza do napisania niniejszego opracowania. Na podstawie zawiadomienia Gwoździowej, policjant starszy sztabowy Adam Pulit i prokurator Prokuratury Rejonowej Joanna Bocheńska postanowili bowiem postawić Badaczowi ten sam zarzut, który wykorzystano w przypadku studenta JJ. Chodzi o ulubiony paragraf na krytyka uczelni, czyli o art. 190a §1 kodeksu karnego, czyli stalking27 . Zapewne dla policji i prokurator Bocheńskiej, sprawa Gwoździowej przeciwko Obserwatorowi Uczestniczącemu zapowiadała się na łatwą, szybką i przyjemną. Pospieszne i pobieżne dochodzenie, następnie postawienie zarzutów karnych i skazanie. Efektem miało być wyeliminowanie zagrożenia dla Cygnara i sieci jego powiązań przed potencjalnym rozpracowywaniem przez Badacza Uczestniczącego. Cały czas trzeba mieć bowiem na uwadze, że na tamtym etapie sprawy, Obserwator nie miał świadomości problemów Cygnara z wiarygodnością habilitacji i działaniem rozbudowanej grupy interesu wokół rektora PWSZ w Nowym Sączu (ramka 4). Działania Pulita i Bocheńskiej przeciwko Badaczowi Uczestniczącemu (zestawione razem na rycinie 1) miały zatem charakter czysto prewencyjny. 27 https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/postanowienie-o-zastosowaniu-srodkow-zapobiegawczych- przeciwko-krytykowi-wladz-pwsz [dostęp: 13.08.2020 r.]
 25. 25 Źródło: opracowanie własne autora Rycina 1. Mechanizmy prewencyjnego wyciszania krytyka uczelni, przez powiązanych z rektorem uczelni publicznej urzędników państwowych, w tym policjantów, prokuratorów oraz biegłych sądowych.
 26. 26 Ramka 4. Cygnar i jego grupa interesu Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, bez możliwości wykonania oryginalnych obserwacji doświadczalnych z uwagi na brak dostępu do infrastruktury badawczej nie jest możliwe bez pomocy ze strony sieci wzajemnie powiązanych pracowników naukowych. Również ochrona podejrzanego o plagiat przed poniesieniem konsekwencji karnych i zawodowych wymaga posiadania rozbudowanej sieci powiązanych ze sobą pracowników naukowych i urzędników państwowych. Dr hab. inż. Mariusz Cygnar, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, podejrzany jest o popełnienie plagiatu w nie mniej niż w dwóch monografiach naukowych (ramka 1). Od 2013 r. do tej pory udaje się Cygnarowi uniknąć konsekwencji plagiatu. Obrona podejrzanego o plagiat odbywa się w różnych instytucjach, np. Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów/Radzie Doskonałości Naukowej oraz jednostek prokuratury rożnego szczebla1. Oprócz tego, zastępca Prokuratora Regionalnego w Krakowie, pan Krzysztof Pijaj wyjawił informację, że w okręgu nowosądeckim nie mniej niż pięciu prokuratorów pozostaje powiązanych z Mariuszem Cygnarem2. Z informacji opublikowanych przez Autora wynika, że w Nowym Sączu Mariusz Cygnar może być powiązany z Komendy Miejskiej Policji1,3. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz informacji dostępnych w domenie publicznej udało się ustalić skład grupy Cygnara z dwiema odnogami, lokalną i zamiejscową. Źródło: https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/rektorski-skandal-w-pwsz-w-nowym-saczu
 27. 27 Ramka 4. Cygnar i jego grupa interesu c.d. Informacje uzyskane przez Autora na temat grupy Cygnara okazały się tak alarmujące i przerażające dla Cygnara i jego popleczników, że wystąpił on do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu o wydanie zabezpieczenia przed rozpowszechnianiem informacji o działaniach rektora PWSZ i jego grupy. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, pomimo ograniczeń spowodowanych epidemią choroby COVID-19, w tempie ekspresowym rozpatrzył wniosek Cygnara pozytywnie. Stąd można mówić o Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu jako bijącym sercu grupy Cygnara. Źródło: zbiory własne autora Materiały źródłowe: 1.https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/rektorski-skandal-w-pwsz-w-nowym- saczu 2.https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/lista-pijaja-o-powizanych-z-cygnarem- prokuratorach 3.https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/umorzenie-zarzutow-o-szerzenie- pornografii-za-badanie-habilitacji-rektora
 28. 28 Niestety dla Cygnara i jego grupy, Bocheńska i Pulit połamali sobie zęby na sprawie karnej przeciwko Obserwatorowi. Nawet sam Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu musiał odejść z miasta w związku ze sprawą Cygnara28 . Zapewne wiele osób zastanawia się teraz co by się stało gdyby Cygnar, zaraz na początku, starał się rozegrać sprawę z Badaczem w białych rękawiczkach i nie antagonizować. O sprawie problemów z habilitacją Cygnara i o przypadku studenta JJ, Badacz dowiedział się przecież dopiero w połowie 2019 r., a więc dobrze po prowokacji wymierzonej w małżeństwo Gwoździów. Trzeba jednak zaznaczyć, że zarówno Cygnar jak i Bocheńska oraz Pulit są osobami organicznie niezdolnymi do kompromisu czy załagodzenia sprawy. Każdy bowiem inny człowiek, wiedząc że ma coś na sumieniu (habilitacja Cygnara i udział w jego grupie), nie stara się wykreować w kimś śmiertelnego wroga, a następnie zmusić taką osobę do obrony przed odsiadką w zakładzie karnym. Można zatem napisać, że pycha kroczyła przed upadkiem tych ludzi. Wykorzystanie narzędzi psychiatrii sądowej wobec Obserwatora Uczestniczącego Po złożeniu zawiadomienia przez Gwoździową, przeciwko Badaczowi Uczestniczącemu ruszyła policyjno – prokuratorka machina. Do domu Obserwatora zawitali policjanci z Adamem Pulitem na czele. Przedłożyli postanowienie prokuratora o żądaniu wydania rzeczy i o przeszukaniu mieszkania29 . Następnego dnia Badacz Uczestniczący wstawił się do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, gdzie Joanna Bocheńska, prokurator Prokuratury Rejonowej, wydała Badaczowi postanowienie o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci: dozoru policji, zakazie zbliżania się do Gwoździowej na odległość mniejszą niż 100 metrów i kontaktowania się z nią wbrew jej woli oraz zakazu opuszczania kraju. Dziwne jest to, że Bocheńska nie zdecydowała się aresztować Badacza Uczestniczącego, tak jak uczyniono to w przypadku studenta JJ. Zdaniem Autora opracowania, Bocheńską przed aresztowaniem Obserwatora powstrzymał jego doktorat i brak podstawny 28 https://sadeczanin.info/pod-paragrafem/zmiany-w-sadeckiej-policji-odchodzi-komendant-jaroslaw-tokarczyk [dostęp: 13.08.2020 r.] 29 https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/postanowienie-o-zadaniu-wydania-rzeczy-o-przeszukaniu- mieszkania-krytyka-rektora-pwsz [dostęp: 13.08.2020 r.]
 29. 29 prawnej do podważenia kompetencji Obserwatora do uczenia w Szkole Policealnej „Cosinus” przez Gwoździową. Dodatkowym argumentem przemawiającym przeciwko aresztowaniu Obserwatora był zapewne fakt, że byłby on już drugą osobą aresztowaną, w krótkim odcinku czasu, a zaangażowaną w krytykę Cygnara. Od samego początku Badacz Uczestniczący stał bowiem na stanowisku, że za zwolnieniem go z pracy w Szkole Policealnej „Cosinus” stały władze PWSZ. Trzeba pamiętać, że Bocheńska desperacko potrzebowała dowieść, że krytyka PWSZ przez Badacza Uczestniczącego wynika ze stanu jego zdrowia psychicznego i nie ma związku z obiektywnymi faktami. Bocheńska zadawała sobie przecież sprawę z tego, że w archiwum Politechniki Krakowskiej zdeponowany jest dokument, podważający wiarygodność habilitacji Cygnara. Taką wiedzę mieli bowiem członkowie grupy wspierającej Cygnara. Od 2015 r., tj. od czasu wyboru Cygnara na pierwszą kadencję na stanowisku rektora, w sądeckich kuluarach wiedziano, że Cygnar nie miał dostępu do infrastruktury badawczej Politechniki Krakowskiej. Bocheńska musiała i chciała więc zrobić wszystko co w jej mocy, aby podważyć wiarygodność Obserwatora Uczestniczącego. W ten sposób chciała utrudnić Obserwatorowi zajmowanie się sprawą habilitacji Cygnara i podważyć ewentualną racjonalność działań Badacza Uczestniczącego. W dniu 8 lutego 2019 r. prokurator Bocheńska wydała więc postanowienie o powołaniu biegłych psychiatrów, panów Henryka Bołoza i Macieja Bryniarskiego do zbadania czy Obserwator nie cierpi na upośledzenie umysłowe i czy w chwilach kontaktu z Gowździową był poczytalny30 . W dniu 25 lutego 2019 r. prokurator Joanna Bocheńska skierowała do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu wniosek o orzeczenie wobec Obserwatora Uczestniczącego przeprowadzenia badań psychiatrycznych, połączonych z obserwacją w zakładzie leczniczym w Oddziale Psychiatrycznym Aresztu Śledczego Montelupich w Krakowie31 . 30 https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/powolanie-bieglych-sadowych-w-celu-podwazenia- wiarygodnosci-krytyka-rektora-pwsz [dostęp: 13.08.2020 r.] 31 https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/wniosek-o-orzeczenie-obserwacji-psychiatrycznej-w-areszcie- sledczym-dla-krytyka-rektora-pwsz [dostęp: 13.08.2020 r.]
 30. 30 W dniu 13 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu wydał postanowienie o tym, aby nie uwzględnić wniosku Prokuratora o przeprowadzenie badań psychiatrycznych, połączonych z obserwacją w zakładzie leczniczym wobec Obserwatora Uczestniczącego32 . Ostatecznie biegli psychiatrzy wystawili dwie opinie. Obserwator Uczestniczący wyraził zgodę na ich opublikowanie. Są jednak fragmenty celowo zamazane, aby chronić osoby najbliższe Badacza Uczestniczącego przed ujawnieniem danych wrażliwych oraz informacji osobistych. 32 https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/sad-rejonowy-w-nowym-saczu-broni-krytyka-uczelni [dostęp: 13.08.2020 r.]
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34 Źródło: zbiory własne autora Dokument 2. Skan oryginalnej opinii sądowo-psychiatrycznej na temat stanu zdrowia Badacza Uczestniczącego.
 35. 35 Badacz Uczestniczący zdecydował się opublikować opinie psychiatryczne na swój temat z kilku powodów. Przede wszystkim poziom merytoryczny opinii świadczy bardziej o biegłych niż o Badaczu. Podobnie bowiem jak to czyniono w byłym Związku Radzieckim, również i w przytoczonych ekspertyzach jest więcej prywatnych poglądów niżeli merytorycznych odniesień. Uważna lektura opinii sądowo-psychiatrycznych ujawnia ich bylejakość oraz skrajną homofobię i stronniczość. W jaki sposób, niezadowolenie nauczyciela z wykształceniem doktorskim z bezpodstawnego zwolnienia z pracy można uznać za: „podejrzliwość i stałą tendencję do zniekształcania codziennych doświadczeń poprzez błędne ujmowanie obojętnych bądź przyjaznych działań otoczenia jako wrogich czy pogardliwych, prowokujące do walki sztywne poczucie własnych praw (…) skłonność niewybaczania krzywd czy lekceważenia” Czytając przytoczone powyżej opinie można odnieść wrażenie, że Badacz Uczestniczący cierpi na zaburzenia osobowości typu paranoicznego, dyssocjalnego i narcystycznego, gdyż nie zgadza się z bezprawnym zwolnieniem z pracy. Prawdziwą perełką opiniodawczą jest fragment odnoszący się do cech narcystycznych osobowości Badacza Uczestniczącego. W opinii sądowo-psychiatrycznej przeczytać można: „dostrzegamy u opiniowanego także cechy narcystyczne (wyższościowe poczucie własnej ważności, przekonanie o byciu kimś specjalnym, potrzeba nadmiernego podziwu, uprzywilejowania, wykorzystywanie innych dla osiągnięcia własnych celów, brak empatii, nieliczenie się z potrzebami innych osób”. Należy zatem zastanowić się nad potrzebami Jadwigi Gwóźdź, Mariusza Cygnara oraz jego grupy interesów. Niewątpliwie oprócz potrzeb niższego rzędu (oddychania, jedzenia, picia, wydalania, zapewnienia stałej temperatury ciała itp.) ludzie ci potrzebują również spokoju dla swoich dalszych działań i niczym nieskrępowanego niszczenia innych ludzi. Po studencie JJ, Badaczu Obserwującym, Cygnar wraz z nie mniej niż pięcioma innymi powiązanymi z nim prokuratorami próbują wytoczyć sprawę karną byłej przewodniczącej Samorządu Studenckiego i jej koleżankom z art. 270 §1 k,k. (zarzut sfałszowania podpisu, pod
 36. 36 dokumentem na podstawie, którego odmówiono udzielenia rekomendacji dla prorektor Haliny Potok na drugą kadencję na stanowisku prorektora PWSZ w Nowym Sączu).33,34 Przytoczony materiał dokumentalny dość dobrze opisuje i zaświadcza o poziomie merytorycznym biegłych. Należy jeszcze dodać, że biegły Macieja Bryniarski może być spokrewniony z panem Krzysztofem Bryniarskim - prokuratorem w Nowym Targu.35 Nie wiadomo czy nazwisko Bryniarskiego znajduje się na iście Pijaja, z nazwiskami nie mniej niż pięciu prokuratorów z okręgu nowosądeckiego, powiązanych z Cygnarem (ramka 4). Niemniej jednak wątpliwości pozostają. Zdaniem Autora, opinia biegłych o Badaczu Uczestniczącym, odzwierciedla jednak w sposób doskonały to, co myśli się na temat wolności i godności drugiego człowieka w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym36 . Mniej lub bardziej świadomie, Bołoz i Bryniarski, zmedykalizowali również u Badacza Uczestniczącego nonkonformizm. Wyjawili również istnienie w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym swojego rodzaju antykodeksu etycznego i występowanie wśród polskich psychiatrów zjawiska negatywnej socjalizacji. Psychiatria jako dziedzina wiedzy i aktywności człowieka jest nie tylko fenomenem czysto medycznym, ale również konstruktem społecznym37 . Objawy chorobowe u pacjenta należy zawsze odnieść do tego co dopuszczalne i kulturowo usankcjonowane w danym kręgu kulturowym. Bołoz i Bryniarski najwidoczniej są już tak głęboko zdeprawowani i zdemoralizowani, że każde działanie mające na celu ukrócenie samowoli urzędnika państwowego, rektora publicznej uczelni itp. odbierają jako odstępstwo od znanej normy psychicznej. W Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, a szerzej w kręgu kulturowym Bołoza i Bryniarskiego występek, przemoc instytucjonalna, niszczenie ludzi – czyli zło, jest co najwyżej banalną codziennością i tym czego doświadczają ludzie w ich środowisku społecznym i rodzinach na co dzień. Bołoz i Bryniarski diagnozują przecież wobec tego co sami uznają za 33 https://www.pwsz-ns.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/aktualnosci/3207-odpowiedz-do-posla-na-sejm-rp-arkadiusza- mularczyka [dostęp: 13.08.2020 r.] 34 https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,25376731,pwzs-nowym-saczu-dyscyplinarka-za-brak-poparcia- prorektor.html [dostęp: 13.08.2020 r.] 35 https://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/67206/Krzysztof_Bryniarski_nowym_Prokuratorem_Rejonowym_w_ Nowym_Targu.html [dostęp: 13.08.2020 r.] 36 Kochański A., Cechnicki A., „Postawy polskich psychiatrów wobec osób chorujących psychicznie” w Psychiatria Polska, 51(1), 2017 r., s. 29-44 37 Szasz T. „Mit choroby psychicznej: 50 lat później”. Psychiatria Po Dyplomie. t. 10, nr 1, 2012
 37. 37 normalne, codzienne, zwykłe i oczekiwane od ludzi im podobnym. Patologia staje się normą, a norma podlega patologizacji i umedycznieniu. Widać zatem, że w trakcie badania Obserwatora Uczestniczącego Bołoz i Bryniarski polegli na polu psychiatrii kulturowej38 . Reakcja na nieprawidłowości w sporządzaniu opinii sądowo- psychiatrycznych Oprócz zastrzeżeń odnośnie wartości merytorycznej opinii sądowo-psychiatrycznej uwagę Badacza zwrócił fakt, że w trakcie pierwszego badania spotkał się on tylko z jednym biegłym sądowym. W tym samym czasie, drugi biegły badał innych pacjentów. Na opinii widnieje jednak podpis i pieczątka dwóch biegłych. W ten sposób biegli skracają sobie czas poświęcony na opiniowanie, ale łamią zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U z 2020 r. poz. 685) oraz nie stosują się do postanowienia prokuratora. Bocheńska powołała bowiem dwóch, a nie jednego biegłego. Obserwator Uczestniczący złożył więc zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez biegłych39 . Obserwator poinformował również prokurator Bocheńską o problemach z wiarygodnością biegłych. Po tym jednak jak Sąd Rejonowy w Nowym Sączu odrzucił wniosek prokurator Bocheńskiej o umieszczenie Obserwatora Uczestniczącego na obserwacji psychiatrycznej w areszcie śledczym Montelupich, Bocheńska i tak ponownie powołała tych samym, skompromitowanych biegłych40 . Według Autora, Bocheńskiej zaczął grunt palić się pod nogami. Wciąż przecież potrzebowała podważyć wiarygodność Badacza Uczestniczącego. Inni biegli mogliby przecież stwierdzić zupełny brak przesłanek do postawienia jakiekolwiek diagnozy psychiatrycznej u Oberwatora. W takiej sytuacji, Bocheńska obudziłaby się ręką w nocniku i zostawiła Cygnara podatnego na ujawnienie pisma kompromitującego jej mocodawcę [chodzi oczywiście o pismo z Politechniki Krakowskiej z 2013 r. o braku dostępu Cygnara do infrastruktury badawczej 38 https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychiatria_kulturowa [dostęp: 13.08.2020 r.] 39 https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/zawiadomienie-na-bieglych-booza-i-bryniarskiego [dostęp: 13.08.2020 r.] 40 https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/ponowne-powolanie-tych-samym-skompromitowanych-bieglych [dostęp: 13.08.2020 r.]
 38. 38 uczelni, niezbędnej do wykonania badań opisanych przez Cygnara w monografiach habilitacyjnych, przypis autora]. Skarga Obserwatora Uczestniczącego na biegłych trafiła również do Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu i do Sądu Rejonowego w Brzesku. Żadna z tych instytucji nie dopatrzyła się uchybień w działaniu biegłych41 . Stało się tak pomimo, linii orzeczniczej polskich sądów na temat wymogu posiadania przez biegłych nieposzlakowanej opinii. Jeżeli bowiem pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości odnośnie rękojmi poprawnego wykonywania obowiązków biegłego sądowego to prezes Sądu Okręgowego powinien zawiesić biegłych w pełnieniu obowiązków42 . W przypadku Bołoza i Bryniarskiego nawet nagrania filmowe nie były w stanie przekonać nikogo do braku rękojmi poprawnego wykonywania obowiązków biegłych sądowych przez tych lekarzy. W podobnym duchu wypowiedziało się środowisko lekarskie (dokument 3 i 4). 41 https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/prezes-sadu-okregowego-w-nowym-saczu-o-bieglych [dostęp: 13.08.2020 r.] 42 Markiewicz I. „Psychiatra jako biegły”. Regulacje prawne. Zasady etyczne. Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
 39. 39 Źródło: zbiory własne autora Dokument 3. Oficjalne stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na zawiadomienie Badacza Uczestniczącego o problemach z wiarygodnością biegłych psychiatrów w sprawie przeciwko Badaczowi z art. 190a §1.
 40. 40
 41. 41 Źródło: zbiory własne autora Dokument 4. Stanowisko Okręgowej Izby Lekarskiej na zawiadomienie Badacza Uczestniczącego o problemach z wiarygodnością biegłych psychiatrów w sprawie przeciwko Badaczowi z art. 190a §1.
 42. 42 Na podstawie zgromadzonego materiału dokumentalnego udało się jednak uchwycić ogólny mechanizm obrony biegłych sądowych przed poniesieniem konsekwencji z powodu sporządzania nierzetelnych opinii (rycina 2). Źródło: opracowanie własne autora Rycina 2. Mechanizm obrony biegłych sądowych przed poniesieniem konsekwencji prawnych i zawodowych z powodu nierzetelnego opiniowania na potrzeby policji, prokuratury i sądu Okazało się również, że Obserwator Uczestniczący nie był jedyną osobą, która skarżyła się na działalność Bryniarskiego i Bołoza. Z informacji przekazanych Badaczowi Uczestniczącemu przez osoby związane ze środowiskiem sądeckich adwokatów wynika, że Bołoz i Bryniarski mogą pisać opinie sądowo-psychiatryczne odpowiadające na bieżące potrzeby policji i prokuratury. Może bowiem chodzić o świadczenie wzajemnych przysług. Biegli piszą to czego oczekuje od nich policja i prokuratura. W zamian za to biegli i ich rodziny mogą liczyć na przychylność organów porządkowych i ściągania (np. umarzanie mandatów za łamanie przepisów ruchu drogowego, posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających w zakładach karnych i aresztach śledczych; Bołoz i Bryniarski mają przecież dostęp do zakładów karnych i aresztów śledczych z racji pełnienia roli biegłych psychiatrów sądowych itp.). Badacz
 43. 43 Uczestniczący nie potrafi jednak zweryfikować tych informacji. Prawnicy z Nowego Sącza mogą być bowiem nieprzychylni Bołozowi i Bryniarskiemu. W świetle możliwych powiązań Cygnara z GRU, ABW i CBA, pojawia się również pytanie czy Bołoz i Bryniarski to kontakty operacyjne służ specjalnych, o bliżej nieokreślonej afiliacji narodowej, w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych. Obserwator Uczestniczący również i na to pytanie nie potrafi odpowiedzieć. Można tylko opublikować treść sporządzonej opinii psychiatrycznej i omówić jej zawartość w kontekście dokumentów w sprawie Cygnara. Wnioski odnośnie sygnałów o możliwych, niecnych działaniach Bołoza i Bryniarskiego każdy może wyciągnąć sam. Niemniej jednak, zdaniem Autora, kierując się daleko idącą przezornością procesową i dobrem Polski należałoby ograniczyć Bryniarskiemu i Bołozowi dostęp do osadzonych i opiniowania. Nigdzie nie jest bowiem napisane, że biegłym sądowym jest się do końca życia. Bołoz i Bryniarski bez problemów znajdą sobie dodatkowe zatrudnienie jeśli tylko będą chcieli. Są przecież lekarzami psychiatrami, tych brakuje na rynku. Nie ma więc potrzeby, aby trwali oni na stanowiskach biegłych jeżeli są choćby najmniejsze przesłanki podważające rękojmię poprawnego wykonywania obowiązków biegłych sądowych. Podsumowanie Do najważniejszych walorów niniejszego opracowania należy zebranie i opublikowanie materiałów dokumentalnych, wskazujących na sposób wykorzystania elementów psychiatrii sądowej do próby podważenia wiarygodności osoby zajmującej się tematyką nierzetelności naukowej43 . Archiwalia pochodzą od człowieka, który doświadczył bezpośrednich represji ze strony polskich władz państwowych z powodu zaangażowania w badanie i pisanie prawdy o habilitacji rektora publicznej uczelni. Przedstawione opracowanie stanowi zatem innowacyjne podejście do badań nad antropologią i etnografią oszustw naukowych w Polsce. Badacz Uczestniczący nie jest bowiem związany ze środowiskiem polskich naukowców, a wykształcenie doktorskie uzyskał zagranicą. Badacz Uczestniczący ma więc śmiałość w pisaniu i odwagę łączenia różnych metod badawczych. Połączenie metody analizy dokumentów z analizą narracji spiskowych, zastosowaną do włączenia w opracowanie wypowiedzi sygnalistów i ludzi chcących się 43 https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/ [dostęp: 13.08.2020 r.]
 44. 44 wypowiedzieć w temacie nierzetelności naukowej rektora publicznej uczelni i jego obrońców, stanowi unikalną kombinację środków do budowy spójnej teorii wyjaśniającej kontekst użycia elementów psychiatrii sądowej przeciwko Obserwatorowi Uczestniczącemu. Oprócz niewątpliwych walorów poznawczych pracy, ma ona również wiele słabych punktów i ograniczeń. Część z nich wynika wprost z przyjętej metody analizy przypadku. Jest to bowiem metoda jakościowa, wykorzystująca interakcje badacza (Obserwatora Uczestniczącego) z podmiotem badanym. Należy zatem podkreślić, że główne ograniczenia tej metody polegają na małej reprezentatywności wyników, intuicyjności i subiektywności sądów. To ostanie ograniczenie staje się szczególnie ważne w kontekście zarzutów karnych wobec Badacza Uczestniczącego z art. 190a §1 kk. Czyn ten zagrożony jest bowiem karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 844 . W świetle zastosowanej prowokacji wobec małżeństwa Gwoździów należy krytycznie podejść do etycznego wymiaru kroków powziętych przez Badacza Uczestniczącego. Przede wszystkim na tamtym etapie sprawy, nie było jednak wiadomo z jakim zjawiskiem dokładnie Obserwator Uczestniczący ma do czynienia. Zarówno bowiem Jadwiga Gwóźdź jak i dyrektorka Szkoły Policealnej „Cosinus” odmówiły Obserwatorowi wglądu w protokół pokontrolny. Nie było więc innego sposobu jak tylko posłużyć się prowokacją wobec Gwoździowej. Należy również podkreślić fakt, że Gwoździowa za wszelką cenę chciała przerzucić odpowiedzialność za swoją decyzję o pozbawieniu Badacza pracy na dyrektorkę szkoły. Ewidentnie miała zatem wobec Obserwatora i postronnej kobiety wrogie zamiary. Po tym jak Obserwator zaczął dopytywać o powody podważenia kwalifikacji do uczenia, Gwoździowa uznała, że jej miejsce pracy stanowi strefę wolną od petenta. Tym samym Gwoździowa przyjęła ekscentryczne założenie o tym, że nikt nie ma prawa jej niepokoić pytaniami o kompetencje zawodowe i jakość pracy. Zastanawia również użycie przeciwko Badaczowi Uczestniczącemu art. 190a §1 kk przez prokurator Bocheńską. Stalking jest bowiem przestępstwem zarezerwowanym głównie dla osób naprzykrzających się komuś z powodu natrętnej miłości45 . Jeżeli już koniecznie Bocheńska chciała pognębić Obserwatora to mogła wykorzystać art. 107 kw, mówiący o uporczywym niepokojeniu46 . Bocheńska, poprzez sięgniecie po art. 190a §1 chciała jednak 44 https://www.arslege.pl/stalking/k1/a39333/ [dostęp: 13.08.2020 r.] 45 Mozgawa M. „Stalking” Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018 46 https://www.lexlege.pl/kw/art-107/ [dostęp: 13.08.2020 r.]
 45. 45 zastraszyć Badacza Uczestniczącego karą więzienia. Wykroczenie z art. 107 kw obarczone jest bowiem karą ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo karą nagany. Zdaniem Autora Bocheńska poprzez sięgnięcie po art.190a §1 kk chciała nie tylko więc zastraszyć Obserwatora, ale również ograniczyć Sądowi Rejonowemu w Nowym Sączu repertuar środków penitencjarnych wobec podejrzanego o przestępstwo Badacza. W całej sprawie chodziło więc bardziej o czystą mściwość wobec Obserwatora niż o rzetelne przeprowadzenie postępowania prokuratorskiego z adekwatną karą dla skazanego. Ewidentnie widać bowiem próbę zastosowania wobec Badacza Obserwującego tzw. ciągu technologicznego, w którym poszczególne osoby (od Jadwigi i Jacka Gwoździów, przez Adama Pulita, prokurator Joannę Bocheńską aż po biegłych Bołoza i Bryniarskiego) odgrywają z góry ustalone role w procesie karnym przeciwko Badaczowi. Osoby te nie wiedziały tylko tego, że spektakl, w którym grają nie jest ukierunkowany na Badacza, ale na uchwycenie wzajemnych powiązań w małej wspólnocie powiatu sądeckiego pomiędzy rektorem PWSZ w Nowym Sączu, a innymi urzędnikami. Aktorzy odegrali swoje role znakomicie. Widać, że nie są amatorami. Podobne sprawy mogą dotyczyć dziesiątek o ile nie setek ludzi. Skala zjawiska gnębienia ludzi przez Bocheńską, Pulita, Bołoza i Bryniarskiego nie jest znana. Zapewne ofiarą podobnej zmowy padł również student JJ i jego rodzina. Umieszczanie bowiem kogoś na rok czasu w areszcie wydobywczym wpływa negatywnie nie tylko na samego podejrzanego, ale całą jego rodzinę. Poprzez pryzmat zgromadzonych dokumentów, aktorzy spektaklu mogą również przyjrzeć się samym sobie oraz swoim działaniom. Czy to co zobaczyli ich przeraża, a może napawa jednak dumą? Jako ciekawostkę należy odnotować również fakt, że bohaterami omawianymi w tym opracowanie są głównie ludzie z miasta Nowego Sącza i obszaru nowosądeckiego. W pobliżu miasta Nowy Sącz położona jest wieś Żmiąca – przedmiot analizy socjologicznej wsi polskiej od ponad 100 lat47 . W przyszłości można zatem pokusić się o krytyczną analizę społeczną wsi Żmiąca z inteligencją z miasta Nowy Sącz i okolic. Rektor PWSZ i jego obrońcy należą bowiem do klasy średniej, jeśli nie do współczesnej polskiej inteligencji. Przedstawione w niniejszym opracowaniu dowody na wykorzystanie elementów psychiatrii sądowej przeciwko krytykowi podejrzanego o plagiat rektora publicznej uczelni, wskazują na zaawansowanie procesów gnilnych instytucji państwa polskiego. Polscy urzędnicy 47 https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBmi%C4%85ca [dostęp: 13.08.2020 r.]
 46. 46 wykorzystują przeciwko polskim obywatelom, polskie prawo zupełnie instrumentalnie. Dla obcokrajowca może to wyglądać zupełnie tak jakby urzędnicy dystansowali się od polskiego prawodawstwa, podobnie jak cesarscy chłopi dystansowali się od polskości w 1901 r. we wsi Żmiąca. Najwidoczniej dla polskich urzędników lat 20, XXI wieku, polskie prawo to coś w rodzaju niechcianego porządku społecznego, skoro już nadanego to zapewne celem stosownego wykorzystania procesowego przeciwko krytykowi paczki przyjaciół z lokalnej społeczności. O ile więc we wsi Żmiąca z cesarskich chłopów ludzie stali się polskimi narodowcami tak polscy urzędnicy państwowi (inteligencja) jeszcze nie przestała traktować Polski jako kraju przejściowego; zbywalnego bytu europejskiej polityki międzynarodowej, w którym można niszczyć innego człowieka w majestacie obowiązującego prawa i bez żadnych konsekwencji dla swoich karier. Zdaniem Autora, świadczyć to może o folwarcznej mentalności ludzi stosujących elementy psychiatrii sądowej przeciwko Badaczowi Uczestniczącemu. W przeszłości to właśnie polskim panom bowiem wolno było chłostać chamów (chłopów) bezkarnie i bez ograniczeń48 . W związku z niechlubną rolą prokurator Joanny Bocheńskiej i Moniki Świerad (ramka 4) sędziny w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu w całej historii z habilitacją Cygnara, można odnieść wrażenie, że do wykorzystania elementów psychiatrii sądowej przeciwko Badaczowi mogło dojść z uwagi na kłopoty z praworządnością za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy w Polsce. Zdaniem autora, teza ta może być jednak do pewnego stopnia krzywdząca dla obecnego obozu władzy w kraju. Przede wszystkim, Jacek Gwóźdź jest przedstawicielem obozu opozycyjnego wobec Zjednoczonej Prawicy. W 2015 r. Jacek Gwóźdź startował bowiem do wyborów do Sejmu z ramienia Nowoczesnej (ramka 3). Sędzina Monika Świerad nie pochodzi z nadania neo-KRS. Świerad reprezentuje środowisko sędziów w obronie, którego obywatele bronili przed reformą zaproponowaną przez Zjednoczoną Prawicę. Sam Cygnar jest również mocno skonfliktowany z Arkadiuszem Mularczykiem, posłem Zjednoczonej Prawicy49 . Podobne, negatywne doświadczenia z wymiarem sprawiedliwości, reprezentowanym przez sędziego ze środowiska tzw. obrońców demokracji w Polsce, miał Jan Śpiewak - działacz 48 https://wyborcza.pl/alehistoria/7,162654,24417471,panowie-bili-chlopow-panszczyznianych.html [dostęp: 13.08.2020 r.] 49 https://sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia/rektor-cygnar-odpowiada-poslowi-mularczykowi-o-co-chodzi- w-sporze-wokol [dostęp: 13.08.2020 r.]
 47. 47 społeczny z Warszawy. Dopiero Prezydent Polski, Andrzej Duda, ułaskawił go, po tym jak sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie wydał stronniczy wyrok w sprawie związanej z reprywatyzacją kamienic w stolicy50 . Należy zatem bardzo ostrożnie podchodzić do upolitycznienia sprawy habilitacji Cygnara. Bibliografia 1. Habzda – Siwek E., „Diagnoza stanu psychicznego sprawy a rozstrzygnięcia w procesie karnym”, wydanie I, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2002, s. 18. 2. Brążkiewicz B. „Psychiatria radziecka jako instrument walki z opozycją polityczną w latach 1918 -1984”, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń, 2004 3. Czech F. „Spiskowe narracje i metanarracje”. Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2015 4. Ochman P. „Z problematyki prawnych konsekwencji plagiatu naukowego” w Mathematica Applicanda vol. 40 (1) 2012, s. 145 – 162 5. Kochański A., Cechnicki A., „Postawy polskich psychiatrów wobec osób chorujących psychicznie” w Psychiatria Polska, 51(1), 2017 r., s. 29-44 6. Szasz T. „Mit choroby psychicznej: 50 lat później”. Psychiatria Po Dyplomie. t. 10, nr 1, 2012, s. 7-15 7. Markiewicz I. „Psychiatra jako biegły”. Regulacje prawne. Zasady etyczne. Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytutu Psychiatrii i Neurologii. 8. Mozgawa M. „Stalking” Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018 Źródła internetowe 9. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/rektor-pwsz-rezygnuje-z-habilitacji-w- politechnice-krakowskiej [dostęp: 13.08.2020 r.] 10. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/centralna-komisja-broni-nienadanej- habilitacji [dostęp: 13.08.2020 r.] 11. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/mechanizm-oszukiwania-centralnego- biura-antykorupcyjnego-w-sprawach-o-awans-naukowy[dostęp: 13.08.2020 r.] 12. http://academyverity.eu/pl/zarobki-rektorow-uczelni-publicznych/ [dostęp: 13.08.2020 r.] 50 https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/warszawa-jan-spiewak-ulaskawiony-przez-prezydenta-4603157 [dostęp: 13.08.2020 r.]
 48. 48 13. http://academyverity.eu/pl/rektor-pwsz-w-nowym-saczu-reka-prorektora-reichla- przyznaje-sie-do-oszustwa-naukowego/ [dostęp: 13.08.2020 r.] http://prze-sacz.pl/podejrzana-habilitacja-rektora-panstwowej-wyzszej-szkoly- zawodowej-w-nowym-saczu/ [dostęp: 13.08.2020 r.] 7. https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-03-2020/rektorska- habilitacja%E2%80%A9/ [dostęp: 13.08.2020 r.] 8. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/jedna-habilitacja-kilka-rnych-dyplomw [dostęp: 13.08.2020 r.] 9. https://www.wnp.pl/parlamentarny/sejm-2015/okw-14-nowy-sacz,15/kw- nowoczesna,9/jacek-gwozdz,5565.html [dostęp: 13.08.2020 r.] 10. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/rektorski-skandal-w-pwsz-w-nowym- saczu [dostęp: 13.08.2020 r.] 11. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/lista-pijaja-o-powizanych-z-cygnarem- prokuratorach [dostęp: 13.08.2020 r.] 12. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/umorzenie-zarzutow-o-szerzenie- pornografii-za-badanie-habilitacji-rektora [dostęp: 13.08.2020 r.] 13. https://www.semanticscholar.org/paper/Rola-bieg%C5%82ego-psychiatry-w-polskiej- procedurze-Bu%C5%BCowicz/01f17f9bbb72236acdc6e0183bb106030e2a0100 14. https://www.ipin.edu.pl/?page_id=709 [dostęp: 13.08.2020 r.] 15. https://www.rodaknet.com/rp_szumanski_86.htm [dostęp: 13.08.2020 r.] 16. http://www.kozzd-gostynin.pl/ [dostęp: 13.08.2020 r.] 17. https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/kozzd-gostynin [dostęp: 13.08.2020 r.] 18. http://www.kozzd-gostynin.pl/Sk%C5%82ad.html [dostęp: 13.08.2020 r.] 19. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/43/id/906 [dostęp: 13.08.2020 r.] 20. https://edukacja.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/422958,nauki-polskiej-glowne- grzechy.html [dostęp: 13.08.2020 r.] 21. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/mechanizm-obrony-rektorow-uczelni- publicznych-przed-wyjasnieniem-zarzutow-o-plagiat [dostęp: 13.08.2020 r.] 22. https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Ba%C5%82anda [dostęp: 13.08.2020 r.] 23. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/recenzja-rozprawy-habilitacyjnej- mariusza-cygnara-wg-profesora-myslowskiego [dostęp: 13.08.2020 r.] 24. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/petycja-w-sprawie-jj [dostęp: 13.08.2020 r.]
 49. 49 25. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/habilitacja-rektora-pwsz-oczami- sekretarek [dostęp: 13.08.2020 r.] 26. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/wniosek-o-areszt-dla-piszacego-o- problemach-z-wiarygodnoscia-habilitacji-rektora [dostęp: 13.08.2020 r.] 27. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/protokol-kontroli-doraznej-w-szkole-w- ktorej-uczyl-krytyk-rektora-pwsz [dostęp: 13.08.2020 r.] 28. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/zona-pracownika-pwsz-doprowadza-do- zwolnienia-z-pracy-krytyka-wladz-uczelni [dostęp: 13.08.2020 r.] 29. https://sadeczanin.info/pod-paragrafem/zmiany-w-sadeckiej-policji-odchodzi- komendant-jaroslaw-tokarczyk [dostęp: 13.08.2020 r.] 30. https://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/67206/Krzysztof_Bryniarski_nowym_Prokur atorem_Rejonowym_w_Nowym_Targu.html [dostęp: 13.08.2020 r.] 31. https://www.pwsz-ns.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/aktualnosci/3207-odpowiedz-do-posla- na-sejm-rp-arkadiusza-mularczyka [dostęp: 13.08.2020 r.] 32. https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,25376731,pwzs-nowym-saczu- dyscyplinarka-za-brak-poparcia-prorektor.html [dostęp: 13.08.2020 r.] 33. https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychiatria_kulturowa [dostęp: 13.08.2020 r.] 34. https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychiatria_kulturowa [dostęp: 13.08.2020 r.] 35. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/zawiadomienie-na-bieglych-booza-i- bryniarskiego [dostęp: 13.08.2020 r.] 36. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/prezes-sadu-okregowego-w-nowym- saczu-o-bieglych [dostęp: 13.08.2020 r.] 37. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/ [dostęp: 13.08.2020 r.] 38. https://www.arslege.pl/stalking/k1/a39333/ [dostęp: 13.08.2020 r.] 39. https://www.lexlege.pl/kw/art-107/ [dostęp: 13.08.2020 r.] 40. https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBmi%C4%85ca [dostęp: 13.08.2020 r.] 41. https://wyborcza.pl/alehistoria/7,162654,24417471,panowie-bili-chlopow- panszczyznianych.html [dostęp: 13.08.2020 r.] 42. https://sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia/rektor-cygnar-odpowiada-poslowi- mularczykowi-o-co-chodzi-w-sporze-wokol [dostęp: 13.08.2020 r.] 43. https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/warszawa-jan-spiewak-ulaskawiony-przez- prezydenta-4603157 [dostęp: 13.08.2020 r.] Postanowienia prokuratora
 50. 50 44. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/postanowienie-o-zastosowaniu-srodkow- zapobiegawczych-przeciwko-krytykowi-wladz-pwsz [dostęp: 13.08.2020 r.] 45. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/postanowienie-o-zadaniu-wydania- rzeczy-o-przeszukaniu-mieszkania-krytyka-rektora-pwsz [dostęp: 13.08.2020 r.] 46. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/powolanie-bieglych-sadowych-w-celu- podwazenia-wiarygodnosci-krytyka-rektora-pwsz [dostęp: 13.08.2020 r.] 47. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/ponowne-powolanie-tych-samym- skompromitowanych-bieglych [dostęp: 13.08.2020 r.] Wnioski do sądu 48. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/wniosek-o-areszt-dla-piszacego-o-problemach-z- wiarygodnoscia-habilitacji-rektora [dostęp: 13.08.2020 r.] 49. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/wniosek-o-orzeczenie-obserwacji- psychiatrycznej-w-areszcie-sledczym-dla-krytyka-rektora-pwsz [dostęp: 13.08.2020 r.] Postanowienia sądu 50. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/sad-rejonowy-w-nowym-saczu-broni-krytyka- uczelni [dostęp: 13.08.2020 r.] 51. https://www.slideshare.net/ukaszRKoodziej/sd-broni-oszusta-naukowego-w-czasie- pandemii [dostęp: 13.08.2020 r.] Akty prawne 52. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 695 53. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U z 2020 r. poz. 685)
Anzeige