Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Sosiaalisen median merkityksiä hoivatyössä(20)

Más de Työterveyslaitos(20)

Anzeige

Sosiaalisen median merkityksiä hoivatyössä

 1. Sosiaalisen median merkityksiä vanhusten hoivatyössä Vilja Rydman ja Eveliina Saari QAVAD -koulutuspilotti
 2. Sosiaalisen median käyttö osana vanhustenhoiva työtä 3.6.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 2 Mitä WhatsApp tuo hoitajan työhön ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasumisessa? Hirvonen, H; Tammelin, M., Hämäläinen, A. & Taipale, S. 2021. Group-based messaging in Finnish residential elder care work: Taming the technology or vice versa? New Technology, Work and Employment 2021; 1-19. Millä tavoin Twitterin käyttö vaikuttaa hoitajan työhön ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasumisessa? Enemmän aikaa empatialle? Hoivatyön teknologiavälitteinen viestintä ja työhyvinvointi – hankkeen havaintoja Ryhmäkeskustelu: Mitä tutkimushavainnoista voi oppia? Millaisia muita mahdollisuuksia sosiaalinen media voisi tuoda hoivatyön arkeen työntekijöiden ja ikäihmisten näkökulmista?
 3. Pikaviestintä vanhusten hoitajien työssä • WhatsApp välittää tekstiä, ääntä, videota, dokumentteja, kuvia. Se on toiseksi suosituin sosiaalisen median väline kaikissa ikäryhmissä Suomessa (69% käyttää sitä kaikissa ikäryhmissä) • Pikaviestinnän käyttäminen on yleistymässä vanhushoivassa työskentelevien hoitajien työssä, 19% käytti sitä työtarkoitukseen (Karhinen et al. 2019) • Tyypillisesti pikaviestitään sekä sairauksiin liittyen että työyhteisön kuormitustilanteisiin ja yhteisöä lujittaviin asioihin liittyen • Edustaa ”vapaaehtoisesti” käytettävää, työntekijöiden itsensä (ei työnantajan) hallinnoimaa teknologiavälinettä. ”FoMo” (fear of missing out) voi saada kaikki käyttäjiksi. 3.6.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 3
 4. Ihminen kesyttää teknologiaa ja teknologia ihmistä: WhatsAppin käyttö hoivatyössä • WhatsAppista voi tulla yhteisön viestintäkanava, suhteiden luoja ja päivittäisen työn organisoija • Työn joustavuuden, tehokkuuden ja työhyvinvoinnin lisääjä arkityössä • Vaikutuksia työn rytmiin, esim. epäkohtiin puututaan nopeammin • Huolina työtilanteiden keskeytyminen ja työasioiden liukuminen vapaa-ajalle, mutta näihin voidaan puuttua pelisäännöillä • Työntekijä voi myös luoda persoonallisia tapoja rajata käyttöä (älä häiritse -tila) • Voi vapauttaa uusia innovatiivisia viestintätapoja työvuorojen välillä ja sisällä; nopeat muistutukset asiakkaan tilanteesta, tekemättömistä tehtävistä, kuvien otto ilonaiheista, hauskoista jutuista työssä • Potilaista voidaan sopia käytettävän koodinimiä yksityisyydensuojan turvaamiseksi 3.6.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 4
 5. Ryhmäporina • Mitä ajatuksia tutkimushavainnot herättävät? • Mitä hyötyä WhatsApp -keskusteluryhmästä voisi olla hoitajatiimille? • Millä tavoin WhatsAppia tulisi käyttää hoitajan työssä? • Mitä pelisääntöjä työyhteisön tulisi luoda ettei sen käyttö häiritse ja keskeytä työtä? 3.6.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 5
 6. Millä tavoin Twitterin käyttö vaikuttaa hoitajan työhön ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasumisessa?
 7. Twitter • Twitter on suosittu sosiaalisen median kanava, jonka käyttäjät pystyvät lähettämään ja lukemaan toistensa lyhyitä päivityksiä. Twitterissä lähetetään tekstipohjaisia viestejä (twiittejä), joiden pituus on rajattu. Tekstin lisäksi twiittiin voi laittaa myös kuvia, videoita tai luoda vaikka lyhyitä kyselyitä. • Twitterin tarkoitus on olla julkinen ja twiitit ovat kaikkien nähtävissä olevia postauksia. Twitter soveltuu erityisesti lyhyen informaation jakamiseen tai asiantuntijakuvan luomiseen. Twitter on suosittu maailmalla ja sillä on arviolta yli 330 miljoonaa aktiivista käyttäjää ympäri maailman. • Twitter on avoin palvelu ja kuka tahansa käyttäjä voi seurata ketä tahansa ilman erillistä hyväksymiskäytäntöä. Moni poliitikko ja julkisuuden henkilö käyttää Twitteriä aktiivisesti ja nykyään myös toimittajat voivat keksiä juttuideoita tai löytää uutisia Twitterin kautta. 3.6.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 7
 8. Twitter hoitajan suhteiden laajentajana 3.6.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 8 Hoitajan oma työ ja motivaatio Yhteiskunta Vanhus, asiakas Läheiset Työnantaja
 9. Saa aikaan uudenlaista tekemistä ja motivaatiota 3.6.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 9 Saa aikaan uudenlaista harrastetta ja tekemistä yhdessä asukkaiden kanssa 01 Kun ottaa kuvan Twitteriä varten, huomaa itsekin sen hyvän hetken 02 Tulee suunniteltua, mitä tekee ja miksi tekee 03 Tulee hyvä mieli ja kokee työnsä merkityksen 01 Tuo uudenlaista innokkuutta yhdessä tekemiseen – jättää jälkiä mitä on tehty 02 Kilvoittelu kollegoiden kesken, kuka postaa eniten lisännyt twiittaamista 03 04 05 06
 10. Tuo iloa asukkaalle yhdessä tekemisen kautta 3.6.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 10 Yhdessä tekeminen, pelit, ulkoilu, tuolijumppa houkuttelee osallistumaan 01 Yhteisiä hetkiä on luonteva kuvata 02 Halutaan yhdessä näyttää, että tällaista meillä on tänään 03
 11. Läheiset näkevät mitä hoivakotiin kuuluu 3.6.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 11 Omaisille ja läheisille tärkeää nähdä että vanhus on hyvässä hoidossa. 01 Vanhuksen omaiset ovat twiittien seuraajia ja ilahtuvat nähdessään oman vanhuksen olevan tapahtumassa mukana. 02
 12. Työnantajan näkyvyys paranee 3.6.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 12 Halutaan nostaa esiin oman talon olemassaolo ja edelläkävijyys 01 Halutaan viestiä, että ikäihmisen elämä on tässä ja nyt, eikä toimita laitosmaisesti 02 Visio ja arvot näkyvät käytännössä 03 Markkinointi ja brändinrakennus, liiketoiminnan kasvattaminen 04
 13. Vanhushoivan myönteinen yhteiskunnallinen näkyvyys 3.6.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 13 Vanhukset eivät juuri näy somessa, heidät on hyvä tuoda näkyviksi yhteiskuntaan 01 Hoitajan työ ei ole näkyvää, joten halutaan näyttää työn monipuolisuus sen merkitys yhteiskunnalle 02
 14. Ryhmäporina • Mitä ajatuksia tutkimushavainnot herättävät? • Millä tavoin Twitteriä tulisi käyttää hoitajan työssä? • Millä tavoin ikäihmiset voisivat olla osallisia sosiaalisen median käyttäjiä? • Millaista on hoitajan vastuullinen sosiaalisen median käyttö? • Miten huomioida eettiset kysymykset sosiaalisen median käytössä? 3.6.2022 ©TYÖTERVEYSLAITOS 14
 15. @tyoterveys @fioh Tyoterveyslaitos tyoterveys ttl.fi tyoterveyslaitos Jos olet Twitterissä, tee twiitti tästä koulutuksesta! @Rydis ja @EveliinaSaari
Anzeige