Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige

Más de Työterveyslaitos(20)

Anzeige

Epäsäännölliset työajat ja sairauspoissaolot

 1. Perjantaimeeting 10.12.2021 Epäsäännöllinen työaika ja sairauspoissalot Annina Ropponen 10.12.2021 © Työter veyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi 1
 2. • Työaikalain (872/2019) 7 § Jaksotyöaika Säännöllinen työaika saadaan 5 §:ssä säädetystä poiketen järjestää niin, että se on kolmen viikon pituisena ajanjaksona enintään 120 tuntia tai kahden viikon pituisena ajanjaksona enintään 80 tuntia: 1) turvallisuus-, vartiointi-, valvonta- ja liikenteen ohjaustehtävissä, pelastustoimen tehtävissä sekä vankeinhoidossa; 3) varhaiskasvatuslaissa (540/2018) tarkoitetussa perhepäivähoidossa, yötyötä edellyttävissä muissa varhaiskasvatuspalveluissa sekä pääosan vuorokaudesta toimivissa sosiaali-, terveys- ja eläinlääkäripalveluissa; Epäsäännöllinen työaika 10.12.2021 © Työterveyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi 2
 3. Kaupan ala TES Säännöllisen työajan järjestäminen viikon jaksossa 2. Säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 37,5 tuntia viikossa. Säännöllinen työaika voi työpaikkakohtaisesti sopien (23 §:n mukaisesti) olla enintään 10 tuntia vuorokaudessa. Tasoittumisjärjestelmä: Työnantajan laatimaan työajan tasoittumisjärjestelmään merkitään: tasoittumisjakson pituus, kokonaistyöaika sekä jakson alkamis- ja päättymispäivä Säännöllisen työajan järjestäminen tasoittumisjaksossa: Työnantaja laatii etukäteen työajan tasoittumisjärjestelmän, jonka aikana viikkotyöaika tasoittuu enintään 37,5 tuntiin. Säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 48 tuntia viikossa. Käytettäessä tasoittumisjärjestelmää voi 3 viikon jaksossa olla enintään 9 kpl yli 8 tunnin työpäivää. Työnantaja laatii etukäteen 2–26 viikon pituisen työajan tasoittumisjakson, jonka aikana viikkotyöaika tasoittuu enintään 37,5 tuntiin. Epäsäännöllinen työaika 10.12.2021 © Työterveyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi 3
 4. - Naisvaltainen, ikääntyvä - Kuormitushuippuja, mm. epidemiat - Työaikakuormituksen lisäksi myös muita kuormitustekijöitä (kuten nostaminen, suojavarusteet) - Uusi työaikalaki edellyttää jaksotyön suunnittelussa pidempiä vuorokausilepoja ja pitkien yövuoroputkien vähentämistä. Sote-sektorin työajat 10.12.2021 © Työterveyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi 4
 5. • Kaupan aukioloajat laajenivat v. 2016 => myöhäinen iltatyö ja yötyö lisääntyivät • Kaupan alalla tehdään usein osa-aikatyötä ja se työllistää nuoria, joten työn ja muun elämän yhteensovittaminen on isossa roolissa. • Aiempaa tutkimusta kaupan alan työajoista on vähän ja vain kyselytiedoista. Työnantajien työaikarekisteritietoihin perustuva tutkimus on uutta kaupan alalla. Kaupan alan työajat 10.12.2021 © Työterveyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi 5
 6. TERVEY TEEN VUOROTYÖSSÄ VAIKUTTAVIA TYÖAIKOJEN PIIRTEITÄ Työajan pituus ► pitkät työvuorot ► pitkät työviikot Vuorotyö ► aikaiset aamuvuorot ► yövuorot Peräkkäiset työpäivät ► pitkät yövuororupeamat Palautuminen ► lyhyet työvuorovälit ► yövuorojen jälkeinen riittävä vapaa Vaikutusmahdollisuudet työaikoihin ► Vuorotoiveet Vapaapäivät ► vapaat viikonloput ► yksittäiset vapaapäivät 10.12.2021 © Työterveyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi
 7. Vuositason työaikapiirteiden määritelmät 10.12.2021 © Työterveyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi 7 Työajan pituus Pitkät (>37,5 tunnin) työviikot, %* Yli 37,5 tunnin työviikkojen osuus kaikista niistä vuoden työviikoista, joina on työskennelty Ylipitkät (>48 tunnin) työviikot, % Yli 48 tunnin työviikkojen osuus kaikista niistä vuoden työviikoista, joina on työskennelty Pitkät (>9 tuntia) työvuorot, %* Yli 9 tunnin pituisten työvuorojen osuus kaikista vuoden työvuoroista Vuorotyö Aikaiset aamuvuorot, % Ennen kello 06 alkavien aamuvuorojen osuus kaikista vuoden työvuoroista Iltavuorot, % Iltavuorojen (klo 12 jälkeen alkava työvuoro) osuus kaikista vuoden työvuoroista Yövuorot, % Yövuorojen (sisältää vähintään 3 tuntia työtä klo 23–06 välisenä aikana) osuus kaikista vuoden työvuoroista Vuorointensiteetti Pitkät (>5) työjaksot, %* Yli 5 peräkkäistä työvuoroa, osuus kaikista työvuoroista vuodessa Yövuorot peräkkäin, lukumäärä Keskimääräinen peräkkäisten yövuorojen lukumäärä (kahden vapaapäivän tai muun poissaolon välisen ”yövuoroputken” pituus) vuodessa *Työehtosopimus (TES) mukainen raja-arvo, muut Työterveyslaitoksen suositusten mukaisesti
 8. 10.12.2021 © Työterveyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi 8 Palautuminen työvuorojen välillä Lyhyet (< 11 tunnin) työvuorovälit, % Alle 11 tunnin pituisten työvuorovälien osuus kaikista työvuoroväleistä vuodessa (mukaan lukien vapaapäivät ja muuta poissaloa sisältävät työvuorovälit) Yövuoron jälkeen alle 28 tunnin vapaa, % Yövuoron jälkeisten alle 28 tunnin vapaiden osuus kaikista vuoden yövuoron jälkeisistä vapaista Yövuoron jälkeen alle 48 tunnin vapaa, % Yövuoron jälkeisten alle 48 tunnin vapaiden osuus kaikista vuoden yövuorojen jälkeisistä vapaista Yövuorojen välissä yksi vapaa, % Yövuorojen välissä olevien yksittäisten vapaapäivien osuus kaikista vuoden vapaapäivistä Viikkolepo alle 35 tuntia, % Niiden työviikkojen osuus, joissa lepoaika on alle 35 tuntia, kaikista vuoden työviikoista Viikonloppuvapaat, % Osuus vuoden viikonlopuista, jolloin ei töissä lauantai– sunnuntaina Yhden päivän vapaat, % Yksittäisten vapaapäivien osuus vuoden kaikista vapaista Vuositason työaikapiirteiden määritelmät (2)
 9. • Toteutuneet työajat työnantajan Ortec Work-force Scheduling (Elli) –ohjelmasta Aineistoesimerkki 10.12.2021 © Työterveyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi 9 Työvuoro Havaintoja % Keskiarvo Mediaani Alkamis- aika Loppumis -aika Alkamis- aika Loppumis- aika Aikainen aamuvuoro 242 682 8 5:05 12:49 5:00 13:00 Aamuvuoro 1 156 778 36 6:30 14:13 6:00 14:00 Päivävuoro 469 472 15 9:46 16:33 9:30 16:59 Iltavuoro 1 202 092 38 14:06 20:30 14:15 21:15 Yövuoro 108 569 3 19:59 6:14 22:00 6:00
 10. Tärkeimmät työaikapiirteet (%) kokoaikaisilla kaupan alan työntekijöillä vuosina 2018-2020 10.12.2021 © Työterveyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi 10 0 25 50 75 100 Pitkät (> 37,5 t) työviikot Pitkät (> 5) työjaksot Pitkät (> 9 t) työvuorot Ylipitkät (> 48 t) työviikot Pitkät (≥ 9) työjaksot Yövuorojen jälkeen vapaa alle 48 tuntia Viikonloppuvapaat Yhden päivän vapaat Yövuorojen jälkeen alle 28 tuntia vapaa Viikkolepo alle 35 tuntia Yövuorojen välissä yksi vapaa Viikkolepo alle 48 tuntia Alle 11 tunnin työvuorovälit Työaika Palautuminen % 2020 2019 2018 Yötyötä tekee noin 30% koko- aikaisista
 11. Tärkeimmät työaikapiirteet (%) osa-aikaisilla kaupan alan työntekijöillä vuosina 2018-2020 10.12.2021 © Työterveyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi 11 0 25 50 75 100 Pitkät (> 37,5 t) työviikot Pitkät (> 5) työjaksot Pitkät (> 9 t) työvuorot Ylipitkät (> 48 t) työviikot Pitkät (≥ 9) työjaksot Yövuorojen jälkeen vapaa alle 48 tuntia Viikonloppuvapaat Yhden päivän vapaat Yövuorojen jälkeen alle 28 tuntia vapaa Viikkolepo alle 35 tuntia Yövuorojen välissä yksi vapaa Viikkolepo alle 48 tuntia Alle 11 tunnin työvuorovälit Työaika Palautuminen % 2020 2019 2018 Yötyötä tekee noin 20% osa- aikaisista
 12. Lyhyet, 1-3 päivän (oma ilmoitus) sairauspoissaolot 10.12.2021 © Työterveyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi 12
 13. • Tapaus-ristikkäistutkimusasetelma, jossa saman työntekijän tiedot kahdessa aikajaksossa: 12 156 tutkittavaa, ensimmäinen lyhyt (1-3 pv) sairauspoissaolo 28 päivää 28 päivää Lyhyt, 1-3 päivän sairauspoissaolo Vertailu 10.12.2021 © Työterveyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi 13
 14. Pitkä viikkotyöaika lisää lyhyiden sairauspoissaolojen todennäköisyyttä 10.12.2021 © Työter veyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 Pitkä viikkotyöaika Yli 25 % pitkiä (> 48 t) työviikkoja Pitkät (> 48 t) työviikot, % Yli 25 % pitkiä (> 40 t) työviikkoja Pitkät (> 40 t) työviikot, % Työviikon pituus (t) Lyhyiden sairauspoissaolojen riski (riskisuhde)
 15. Peräkkäiset yövuorot ja lyhyet työvuorovälit lisäävät lyhyiden sairauspoissaolojen todennäköisyyttä 10.12.2021 © Työter veyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 Lyhyet työvuorovälit ≥ 5 lyhyttä työvuoroväliä 4 lyhyttä työvuoroväliä 2–3 lyhyttä työvuoroväliä 0–1 lyhyttä työvuoroväliä Lyhyiden sairauspoissaolojen riski (riskisuhde) 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 Peräkkäiset yövuorot ≥ 4 yövuoroa ≥ 2 yövuoroa
 16. Työaikapiirteet Vuorotyö (n = 12 156) Päivätyö (n = 6225) RS 95%LV RS 95%LV Työajan pituus Työvuoron pituus (t) 1.00 0.95, 1.05 0.96 0.85, 1.08 Viikkotyöaika (t) 1.02 1.01, 1.02 1.02 1.01, 1.02 >40 t viikkoja kaikista työviikoista 1.01 1.01, 1.01 1.01 1.00, 1.01 >25% >40 t viikkoja kaikista työviikoista 1.29 1.20, 1.39 1.23 1.07, 1.41 >48 t viikkoja kaikista työviikoista 1.01 1.00, 1.01 1.01 1.00, 1.02 >25% >48 t viikkoja kaikista työviikoista 1.24 1.01, 1.54 1.46 0.72, 2.96 >12 t työvuoroja 1.00 0.99, 1.01 0.98 0.95, 1.01 Vuorointensiteetti Lyhyitä vuorovälejä (< 11 t) kaikista vuoroväleistä (%) 1.02 1.01, 1.02 1.05 1.04, 1.06 >25% lyhyitä vuorovälejä kaikista vuoroväleistä 0.81 0.74, 0.88 0.49 0.36, 0.66 0-1 lyhyttä vuoroväliä/4 viikkoa 0.46 0.42, 0.51 0.42 0.36, 0.49 2-3 lyhyttä vuoroväliä/4 viikkoa 0.67 0.63, 0.72 0.71 0.65, 0.78 4 lyhyttä vuoroväliä/4 viikkoa 1.00 0.93, 1.07 0.62 0.57, 0.68 ≥ 5 lyhyttä vuoroväliä/4 viikkoa 1.88 1.76, 1.99 3.67 3.30, 4.08 Peräkkäisten työvuorojen määrä 1.01 0.98, 1.05 1.05 1.00, 1.10 Peräkkäisten iltavuorojen määrä ≥4 iltavuoroa 1.20 0.66, 2.17 2.33 0.60, 9.02 Peräkkäisten iltavuorojen määrä ≥2 iltavuoroa 1.21 1.07, 1.37 0.70 0.35, 1.39 Peräkkäisten yövuorojen määrä ≥4 yövuoroa 1.54 1.10, 2.15 ea - Peräkkäisten yövuorojen määrä ≥2 yövuoroa 1.24 1.12, 1.38 1.21 0.60, 2.46 ea = ei voitu arvioida liian vähäisen työntekijöiden määrän vuoksi Työaikapiirteiden yhteys lyhyisiin (1-3 pv) sairauspoissaoloihin 10.12.2021 © Työterveyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi 16
 17. < 35 vuotiaat 35-49 vuotiaat ≥50 vuotiaat N = 5652 N = 3592 N= 2545 RS 95%LV RS 95%LV RS 95%LV Työajan pituus Työvuoron pituus (t) 1.07 1.00–1.15 1.00 0.88–1.04 0.91 0.81–1.03 Viikkotyöaika (t) 1.02 1.02–1.03 1.01 1.01–1.02 1.00 1.00–1.01 >40 t viikkoja kaikista työviikoista 1.01 1.01–1.01 1.01 1.00–1.01 1.00 1.00–1.01 >25% >40 t viikkoja kaikista työviikoista 1.30 1.17–1.44 1.33 1.17–1.52 1.20 1.02–1.43 >48 t viikkoja kaikista työviikoista 1.01 1.00–1.01 1.00 1.00–1.01 1.01 1.00–1.01 >25% >48 t viikkoja kaikista työviikoista 1.26 0.94–1.69 1.03 0.72–1.48 1.83 1.03–3.26 >12 t työvuoroja 1.00 0.99–1.01 1.00 0.98–1.01 0.99 0.97–1.02 Vuorointensiteetti Lyhyitä vuorovälejä (< 11 t) kaikista vuoroväleistä (%) 1.01 1.01–1.02 1.01 1.01–1.02 1.01 1.00–1.01 >25% lyhyitä vuorovälejä kaikista vuoroväleistä 1.28 1.16–1.40 1.26 1.12–1.41 0.98 0.86–1.12 0-1 lyhyttä vuoroväliä/4 viikkoa 0.31 0.24–0.39 0.36 0.26–0.49 0.62 0.45–0.85 2-3 lyhyttä vuoroväliä/4 viikkoa 0.46 0.39–0.54 0.62 0.52–0.75 0.75 0.61–0.93 4 lyhyttä vuoroväliä/4 viikkoa 0.54 0.45–0.64 0.70 0.57–0.87 0.93 0.73–1.19 ≥ 5 lyhyttä vuoroväliä/4 viikkoa 2.75 2.44–3.11 2.01 1.73–2.32 1.38 1.17–1.62 Peräkkäisten työvuorojen määrä 1.00 0.94–1.06 1.06 0.99–1.12 0.99 0.92–1.06 Peräkkäisten iltavuorojen määrä ≥4 iltavuoroa 1.06 0.89–1.26 1.08 0.88–1.33 0.90 0.68–1.20 Peräkkäisten iltavuorojen määrä ≥2 iltavuoroa 1.10 1.04–1.16 1.07 0.99–1.16 0.97 0.88–1.06 Peräkkäisten yövuorojen määrä ≥4 yövuoroa 1.03 0.97–1.09 1.07 0.99–1.16 0.99 0.88–1.11 Peräkkäisten yövuorojen määrä ≥2 yövuoroa 1.11 1.06–1.16 1.03 0.97–1.09 0.98 0.89–1.07 10.12.2021 © Työterveyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi 18
 18. Kaupan ala
 19. Koko- ja osa-aikaiset • Korkeintaan yksi lyhyt työvuoroväli 4 viikossa vähentää lyhyen sairauspoissaolon riskiä • Mitä useampi (2-4 ”kohonnut kuormitus” tai 5-11 ”ylikuormitus”) lyhyt työvuoroväli, sitä suurempi sairauspoissaolon riski Lyhyet sairauspoissaolot ja koko- ja osa-aikaiset 10.12.2021 © Työterveyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi 20 Osa-aikaiset • Erityisesti yli 40 tai yli 48 tunnin työviikot lisäävät lyhyen sairauspoissaolon riskiä
 20. Kaikilla ikäryhmillä näkyy annos- vastesuhde: • Korkeintaan yksi lyhyt työvuoroväli vähentää lyhyen sairauspoissaolon riskiä. • Mitä useampi lyhyt työvuoroväli, sitä suurempi sairauspoissaolon riski. Lyhyet sairauspoissaolot ja eri ikäiset 10.12.2021 © Työterveyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi 21 Nuorilla, alle 26 vuotiailla, pitkät työviikot (yli 40 ja yli 48 tuntia) lisäävät lyhyiden sairauspoissaolojen riskiä Tieteelliset tulokset: Shiri R, Hakola T, Härmä M, Ropponen A. 2021. Scand J Work Environ Health https://www.sjweh.fi/article/3952
 21. Pitkät sairauspoissaolot
 22. Ensimmäisen pitkän (≥30 päivän) sairauspoissaolojakson riski Tanska Suomi N IRR 95% LV N IRR 95% LV Päivävuoro (väh. 3t ≥06:00 ja <21:00) 0 työvuoroa/henkilö/vuosi 304 1 vertailu 12 1 vertailu 1-100 6021 0.65 0.50-0.85 308 0.70 0.39- 1.24 101-200 2114 0.52 0.40-0.69 947 0.92 0.52- 1.64 >200 532 0.39 0.29-0.53 127 0.75 0.41- 1.37 Iltavuoro (väh. 3t ≥18:00 ja <02:00) 0 työvuoroa/henkilö/vuosi 2684 1 vertailu 457 1 vertailu 1-12 2237 0.96 0.86-1.06 460 1.05 0.92- 1.20 13-50 2493 1.00 0.90-1.09 475 0.94 0.83- 1.07 >50 1557 1.18 1.06-1.34 2 0.43 0.11- 1.71 Yövuoro (väh. 3t ≥23:00 ja 06:00) 0 työvuoroa/henkilö/vuosi 4661 1 vertailu 449 1 vertailu 1-12 2219 0.87 0.79-0.95 464 1.03 0.90- 1.17 13-50 1409 0.89 0.81-0.98 433 1.02 0.89- 1.16 >50 682 1.11 0.97-1.27 48 1.41 1.05- 1.90 10.12.2021 © Työterveyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi 23
 23. Ensimmäisen pitkän (≥30 päivän) sairauspoissaolojakson riski Tanska Suomi N IRR 95% LV N IRR 95% LV Pitkät työvuorot (≥ 9t - < 12 t) 0 työvuoroa/henkilö/vuosi 2012 1 Ref 97 1 ref 1-12 4315 0.99 0.90-1.09 662 1.04 0.84- 1-29 13-50 1835 0.89 0.80-1.00 588 1.06 0.86- 1.32 >50 509 0.88 0.75-1.04 47 1.42 1.00- 2.01 Erittäin pitkät työvuorot (≥ 12 t - < 24 t) 0 työvuoroa/henkilö/vuosi 5398 1 Ref 623 1 ref 1-12 3008 0.91 0.84-0.98 695 1.02 0.92- 1.14 13-50 520 0.92 0.80-1.06 60 0.93 0.71- 1.22 >50 45 1.44 0.90-2.31 16 1.33 0.81- 2.19 Lyhyet vuorovälit (<11 t) 0 työvuoroa/henkilö/vuosi 3415 1 Ref 21 1 ref 1-12 4609 0.96 0.89-1.04 116 1.38 0.87- 2.21 13-50 916 0.88 0.78-0.99 924 1.62 1.04- 2.53 >50 31 0.65 0.37-1.13 333 1.65 1.04- 2.60 10.12.2021 © Työterveyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi 24
 24. Ensimmäisen pitkän (≥30 päivän) sairauspoissaolojakson riski Tanska Suomi N IRR 95% LV N IRR 95% LV Pitkät työviikot(>40t/viikko) 0 viikkoa/henkilö/vuosi 2532 1 Ref 103 1 ref 1-12 5575 0.94 0.86-1.03 855 1.40 1.13- 1.74 13-50 864 0.76 0.67-0.86 436 1.24 0.98- 1.58 >50 - n.a - 0 - na Hyvin pitkät työviikot (>48t/viikko) 0 viikkoa/henkilö/vuosi 5419 1 Ref 543 1 ref 1-12 3395 0.91 0.84-0.98 837 1.08 0.97- 1.21 13-50 157 1.03 0.79-1.34 14 1.12 0.66- 1.92 >50 - n.a - 0 - na Peräkkäiset yövuorot (≥5 yövuoroa) 0 jaksoa/henkilö/vuosi 8281 1 Ref 1330 1 ref 1-12 524 1.11 0.96-1.29 79 1.14 0.90-1.43 >12 166 1.88 1.43-2.48 11 1.08 0.59-1.95 10.12.2021 © Työterveyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi 25
 25. • https://www.ttl.fi/tyontekija/tyoaika/tyoaikojen-kuormittavuuden- arviointi/tyoaikojen-kuormittavuuden-arviointi-jaksotyossa/ • https://www.ttl.fi/tyontekija/tyoaika/tyoaikojen-kuormittavuuden- arviointi/epasaannollisten-tyoaikojen-suunnittelu/ Tukea työaikasuunnitteluun ja työaikojen kuormittavuuden arviointiin 10.12.2021 © Työterveyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi 26
 26. Julkaisujamme sairauspoissaoloista ja epäsäännöllisistä työajoista 10.12.2021 © Työterveyslaitos | Ropponen | www.ttl.fi 27 Length of exposure to long working hours and night work and risk of sickness absence: a register-based cohort study. Peutere L, Rosenström T, Koskinen A, Härmä M, Kivimäki M, Virtanen M, Ervasti J, Ropponen A. BMC Health Serv Res. 2021 Nov 5;21(1):1199. doi: 10.1186/s12913-021-07231-4. PMID: 34740353 Free PMC article. Association of working hour characteristics and on-call work with risk of short sickness absence among hospital physicians: A longitudinal cohort study. Ropponen A, Koskinen A, Puttonen S, Ervasti J, Kivimäki M, Oksanen T, Härmä M, Karhula K. Chronobiol Int. 2021 Nov 1:1-8. doi: 10.1080/07420528.2021.1993238. Online ahead of print. PMID: 34724854 Working hour characteristics in the Finnish retail sector - a registry study on objective working hour data. Ropponen A, Hakola T, Hirvonen M, Koskinen A, Härmä M. Ind Health. 2021 Oct 25. doi: 10.2486/indhealth.2021-0138. Online ahead of print. PMID: 34690253 Patterns of working hour characteristics and risk of sickness absence among shift-working hospital employees: a data-mining cohort study. Rosenström T, Härmä M, Kivimäki M, Ervasti J, Virtanen M, Hakola T, Koskinen A, Ropponen A. Scand J Work Environ Health. 2021 Jul 1;47(5):395-403. doi: 10.5271/sjweh.3957. Epub 2021 Mar 31. PMID: 33971014 Free PMC article. The associations of working hour characteristics with short sickness absence among part- and full-time retail workers. Shiri R, Hakola T, Härmä M, Ropponen A. Scand J Work Environ Health. 2021 May 1;47(4):268-276. doi: 10.5271/sjweh.3952. Epub 2021 Mar 23. PMID: 33755187 Free PMC article. The effects of using participatory working time scheduling software on sickness absence: A difference-in-differences study. Turunen J, Karhula K, Ropponen A, Koskinen A, Hakola T, Puttonen S, Hämäläinen K, Pehkonen J, Härmä M. Int J Nurs Stud. 2020 Dec;112:103716. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2020.103716. Epub 2020 Jul 14. PMID: 32736788 Working time characteristics and long-term sickness absence among Danish and Finnish nurses: A register-based study. Larsen AD, Ropponen A, Hansen J, Hansen ÅM, Kolstad HA, Koskinen A, Härmä MI, Garde AH. Int J Nurs Stud. 2020 Dec;112:103639. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2020.103639. Epub 2020 May 21. PMID: 32505388 A case-crossover study of age group differences in objective working-hour characteristics and short sickness absence. Ropponen A, Koskinen A, Puttonen S, Härmä M. J Nurs Manag. 2020 May;28(4):787-796. doi: 10.1111/jonm.12992. Epub 2020 Apr 20. PMID: 32145050 Exposure to working-hour characteristics and short sickness absence in hospital workers: A case-crossover study using objective data. Ropponen A, Koskinen A, Puttonen S, Härmä M. Int J Nurs Stud. 2019 Mar;91:14-21. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2018.11.002. Epub 2018 Dec 31. PMID: 30665013 Night work as a risk factor of future disability pension due to musculoskeletal diagnoses: a prospective cohort study of Swedish twins. Kärkkäinen S, Ropponen A, Narusyte J, Mather L, Åkerstedt T, Silventoinen K, Mittendorfer-Rutz E, Svedberg P. Eur J Public Health. 2017 Aug 1;27(4):659-664. doi: 10.1093/eurpub/ckx084.
Anzeige