Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

25.9.2017 Eri-ikäisiä osallistava muutosjohtaminen

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 41 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie 25.9.2017 Eri-ikäisiä osallistava muutosjohtaminen (20)

Anzeige

Weitere von Työterveyslaitos (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

25.9.2017 Eri-ikäisiä osallistava muutosjohtaminen

 1. 1. Eri-ikäisiä osallistava muutosjohtaminen klo 9.00-11.30 Jarna Savolainen Työturvallisuuskeskus TTK Puh. 040 561 2022 Twitter @jarnasavolainen
 2. 2. Kronologinen ikä Psykologinen ikä Sosiaalinen ikä Biologinen ikä Syntymäpäivä Roolit ja ikänormit Koettu ikä Fyysinen toimintakyky Mistä iästä puhutaan?
 3. 3. 25.9.2017 3 Lisätietoja: https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/ikajohtaminen/
 4. 4. Työkaarijohtamista kaikilla tasoilla Korjaavat toimet Varhainen välittäminen ja puuttuminen Sujuva ja uudistuva työ Työkaaren alkuvaihe Työkaaren keskivaihe Työkaaren loppuvaihe Mukaeltu Valtiokonttorin riskipyramidista
 5. 5. Miten työkaaren eri vaiheet otetaan huomioon teidän työpaikalla? 1. Työkaari johtamisessa 2. Esimiesten ikäjohtamistaidot 3. Työkyvyttömyysriskien ennakointi 4. Eläkeikää lähestyvien työurasuunnittelu 5. Kehityskeskustelujen yksilöllisyys 6. Osaamisen kehittämisen mahdollisuudet 7. Osaamisen kehittämisen ilmapiiri 8. Työaikaratkaisujen moninaisuus 9. Työntekotapojen moninaisuus 10. Vapaajärjestelyjen moninaisuus 11. Työnteon tuki eri elämänvaiheissa 12. Työn muokkaaminen työkyvyn muutoksissa 13. Ennakoiva työterveyshuoltoyhteistyö 14. Terveystarkastukset 15. Terveyden edistäminen Sykettatyohon.fi/tyokaari Lähde: Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen, 2013
 6. 6. 6 Muutos on aina yhtaikaa myönteinen ja kielteinen kokemus. Se on uuden luomista, epäjatkuvuutta, tuttujen suhteiden ja järjestelmien tuhoutumista, hyppäys tuntemattomaan. Muutoksen sietokyvyssä on suuret yksilölliset erot.
 7. 7. Miten minun käy? Osaanko? Mitä jos en opi? Muuttuvatko työkaverit? Tuleeko lisää työtä? Muuttuuko esimies? Voinko vaikuttaa muutoksen suuntaan? Miten etujeni käy? Mitä minä hyödyn? Miksi minun pitäisi…? Huononeeko asemani? Miten MINUN käy? Mikä kaikki muuttuu? Menetänkö jotain tärkeää? 7
 8. 8. Eri-ikäisten voimavarat NUORI TYÖNTEKIJÄ • Esimies, oppimisen paikat, vastuullisuus • Työyhteisön tuki ja ohjeet työn tekemiseen • Tilaa nuoren näkemyksille  Onnistuminen työssä  Turvallisuus NUOREHKO TYÖNTEKIJÄ • Luottamus ammattitaitoon • Vaikutusmahdollisuud et, palkka • Työyhteisössä viihtyminen, inhimillisyys  Työssä onnistuminen  Työn laatu Lähde: Nuutinen, Heikkilä-Tammi, Manka& Bordi. 2013.
 9. 9. Eri-ikäisten voimavarat KESKI-IKÄINEN • Muu elämä, perhe, työn kehittäminen • Työntekijöiden kuuntelu, läsnäolo työyhteisössä • Mahdollisuus vaikuttaa työtä koskeviin asioihin -> tunne arvostamisesta  Työyhteisön toimintaan vaikuttaminen  vuorovaikutus ja työyhteisön toimintaa tukeva johtaminen TYÖURAN LOPPU • Henkilöstön arvostaminen, työntekijöiden kunnioittaminen ja näkemysten puolustaminen • Yhteisöltä odotetaan vastuullisuutta ja sitä, että jokainen edistää työyhteisön toimintaa  työn mielekkyys ja arvostava johtaminen Lähde: Nuutinen, Heikkilä-Tammi, Manka& Bordi. 2013.
 10. 10. Vaikuttaminen • Vastuunotto • Oma-aloitteisesti saa asioita tapahtumaan Sitoutuminen Ymmärrys Tieto OsallistaminenHyväksyminen Sitoutuminen muutokseen vaatii ajatteluprosessin Mukaillen: Innotiimi
 11. 11. Ajattelua tapahtuu mielen eri tasoilla Ajattelun aktivointi kysymyksin Järki Äly Asenne Tunne Sitoutuminen Tahto Mukaillen: Innotiimi
 12. 12. Kokemusjana Kuinka paljon sinulla on työelämän kokemusvuosia? Jako neljään.
 13. 13. Miten muutos tehdään niin, että eri-ikäiset työntekijät pysyvät mukana? 1. Ennakoivasti – mitä ikäjohtamisen periaatteita pitää elää arjessa? Listatkaa hyviä ikäjohtamisen periaatteita. 2. Muutosprosessin aikana – minkälaista johtamista tarvitaan, jotta koko henkilöstö pysyy mukana? Entä tiimit ja yksilöt? Listatkaa hyviä muutosjohtamiskäytäntöjä. 3. Muutoksessa elämisen taidot – mitkä ovat eri-ikäisten yksilöiden hyveet? Tekojen vinkkilista hyvinvoivalle yksilölle. 4. Hyvin juurrutettu muutos – valitse kuva, jossa muutos on juurtunut hyvin työpaikalle, ja eri-ikäiset ovat tyytyväisiä muutosjohtamiseen. Kerro, mitä tapahtui. Kirjatkaa kierroksen lopuksi tärkeimmät.
 14. 14. Mikä on oleellista, jotta eri-ikäiset osallistuvat muutokseen? Muistilista • Ylin johto • Esimies • Työntekijä • Työsuojelu
 15. 15. Muutoksille avoin, eri-ikäisyyden huomioiva päämäärätietoinen työyhteisö – Miten? Jarna Savolainen Työturvallisuuskeskus TTK Puh. 040 561 2022 Twitter @jarnasavolainen
 16. 16. Resilientti pärjää Resilientti (sinnikäs, sisukas, muutoskykyinen) henkilö toimii sujuvasti ja tehokkaasti stressaavissa muutostilanteissa. Vaativassakin muutostilanteessa resilientin henkilön toimintakyky säilyy tai palautuu nopeasti ilman merkittävää heikentymistä.
 17. 17. Paineensietotaidot ”Do one thing every day that scares you.” -Eleonor Roosevelt • Ajantasaiset kyvyt ; kehitettävä taito • Asenne; optimisti • Itseluottamus; kykenen • Fokusoinnin taito; kokonaiskuva, ei lillukanvarret • Joustavuus; sekä-että –ajattelu • Sosiaalisuus; muille ja muiden kanssa yhdessä • Järjestelmällisyys • Riskinottokyky; hallittu kokeilu
 18. 18. Eri-ikäisyys ja erilaisuus voimavaraksi • Jokaisella on omat vahvuutensa • Työpaikalla/tiimissä tulisi tunnistaa nämä vahvuudet ja hyödyntää niitä • Työyhteisössä tulisi hyväksyä erilaisuus ja ymmärtää, että lisäarvo syntyy erilaisuudesta • Tuki yksilöllisille ratkaisuille, jotka liittyvät usein elämänvaiheisiini ja niiden mukanaan tuomiin haasteisiin • Työyhteisön tulee myös hyväksyä yksilölliset ratkaisut • Keskustelu ja yhteisistä käytännöistä sopiminen sekä pelisääntöjen kirjaaminen lisäävät ymmärrystä sekä valmiuksia yhteistyöhön ja joustavuuteen
 19. 19. Työuran vaiheita Lisätietoja: https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/ikajohtaminen/
 20. 20. 20 Jokaisen ihmisen työkaari on erilainen
 21. 21. Case Vero55+ - pilotti: Ikä ei ole este työn hallittavuudelle • noin 5 300 työntekijää 60 paikkakunnalla • 40 prosenttia on yli 55-vuotiaita • Tavoite: löytää konkreettisia toimenpiteitä, joilla voidaan vahvistaa ikääntyvien työntekijöiden työn hallinnan tunnetta, työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta – työn kehittäminen (informaatioergonomia, osaamisen laajempi käyttö, työn kuvan muokkaukset) – yhteisöllisyyden kasvattaminen (esimiestyö, vuorovaikutus, arvostuksen osoittaminen) – ja omaan itseen kohdistuvat toimet. Lisätietoja: http://uusikaiku.valtiokonttori.fi/case-vero55-pilotti-ika-este-tyon- hallittavuudelle/
 22. 22. Case Vero55+: Toimenpide-ehdotukset 1. Vertais- ja viiteryhmät 2. Eläkkeelle siirtyvien valmennukset 3. Senioriasiantuntijan rooli 4. Kehityskeskustelut 5. IT-sovellusten ja -ohjelmien oppimisprosessi 6. Kumppanuusmentorointi 7. Vero55+ -päivät
 23. 23. Henri Happonen, työsuojelupäällikkö, Veho ”Tavoitteenamme on mestaruus. Jotta voimme olla parhaita, meillä pitää olla motivoitunut ja terve henkilökunta. Pitkät työsuhteet tuovat säästöä. Korjaamon katonrajaan on jo jäädytetty Sepon työhaalari. Hän teki 50 vuoden työuran Veholla.” • Vastarekrytoidulta tiedustellaan toiveita työstä, työsuhteesta ja työurasta • Eri-ikäiset työparit: molemminpuolinen kunnioitus • Yksilöitä huomioiva johtaminen Lähde: Telma 1, 2015
 24. 24. Miten työkaaren eri vaiheet otetaan huomioon teidän työpaikalla? 1. Työkaari johtamisessa 2. Esimiesten ikäjohtamistaidot 3. Työkyvyttömyysriskien ennakointi 4. Eläkeikää lähestyvien työurasuunnittelu 5. Kehityskeskustelujen yksilöllisyys 6. Osaamisen kehittämisen mahdollisuudet 7. Osaamisen kehittämisen ilmapiiri 8. Työaikaratkaisujen moninaisuus 9. Työntekotapojen moninaisuus 10. Vapaajärjestelyjen moninaisuus 11. Työnteon tuki eri elämänvaiheissa 12. Työn muokkaaminen työkyvyn muutoksissa 13. Ennakoiva työterveyshuoltoyhteistyö 14. Terveystarkastukset 15. Terveyden edistäminen Sykettatyohon.fi/tyokaari Lähde: Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen, 2013
 25. 25. Työn imua vaalimalla lisää tuottavuutta Lisää aiheesta: Jari Hakanen, TTL
 26. 26. Päämäärätietoinen yhteisö Tulokset Mitattavat Arvioitavat Ihmisten toiminta (valmiudet) Taidot Tiedot Asenteet Toimintamallit Uuden luominen Jatkuva parantaminen Systeemi Mitä tuloksia halutaan parantaa? Millä toimintamall(e)illa ne tuotetaan? Mitä valmiuksia pitää parantaa? Miten varmistetaan yhteensopivuus systeemiin?
 27. 27. Tukeeko johtamistapa eri- ikäisten osallistumista? Organisaatiokulttuurin tasot TOIMINTATAVAT JOHTAMISTAPA RAKENTEET JÄRJESTELMÄT ARVOT Miten toimivaa eri-ikäisten johtamista voisi mitata? • Kulttuuri ilmenee kaikilla tasoilla • Tasojen tulee olla keskenään yhteensopivia Mukaillen: Skyttä
 28. 28. Eri-ikäisyys ja uskomukset • Miten selvillä olemme johtamisen taustalla vaikuttavista uskomuksista? Mitkä ovat omat ikäasenteeni? • Mihin uskon ja pyrin ikäjohtamisessa? Mistä meidän pitäisi puhua työyhteisönä, ennen kuin lähdemme kehittämään eri-ikäisten vahvuuksiin nojaavaa yhteisöä?
 29. 29. Kirjatkaa työuran eri vaiheisiin liittyviä uskomuksia työpaikan arjesta. Uskomus = ’mielentila, jossa yksilö on vakuuttunut jonkin väittämän totuudesta. Uskomus voi olla joko tosi tai epätosi. ’
 30. 30. Mikä pitää yllä? - - - Mikä rapauttaa? - - - Rakentavat uskomukset
 31. 31. Miten rakentaa hyvä työyhteisö eri- ikäisille? 1. Miten rakennetaan muutoksille avoin ja uusiutuva työyhteisö? Miten eri-ikäisyys pitäisi huomioida? 2. Mitä tekoja vaaditaan, jotta eri-ikäisyys ja työkyvyn muutokset huomioidaan työyhteisössä? Mikä on kenenkin rooli? Johto, esimies, työntekijä, työsuojelu? 3. Miten varmistetaan päämäärätietoisuus ja tavoitteellisuus työyhteisössä? Miten eri-ikäisyys pitäisi huomioida?
 32. 32. Maksuttomat Työkaarityökalut ikäjohtamisprojektin apuna Jarna Savolainen Työturvallisuuskeskus TTK Puh. 040 561 2022 Twitter @jarnasavolainen Lisätiedot: sykettätyöhön.fi
 33. 33. Mitä hyötyä Työkaarityökaluista? • Työkalut auttavat vaiheistamaan kehittämisprojektin. • Työkaariarvio – kyselytyökalu nykytilan arviointiin • Kyselyn tulossivu – arvioiden yleiskuva yhteisen keskustelun pohjaksi • Toteutussuunnitelma – projektisuunnitelmapohja, johon voi aikatauluttaa tehtävät ja nimetä vastuuhenkilöt • Ikä koskettaa jokaista; hyvä näkökulma tarkastella johtamiskäytäntöjen toimivuutta • Kyselyssä työn sujumisen kannalta oleelliset asiat keskiössä • ”Yhteinen muisti” kokoaa kehittämistyön askeleet • Laajat materiaalit kehittämisen tueksi Sykettätyöhön.fi- palvelussa: opastusvideot, tietopankki, teemat, uutiskirjeet Tutustu: sykettatyohon.fi/tyokaari
 34. 34. Maksuttomat Työkaarityökalut osa Sykettätyöhön.fi -palvelua Maksuton
 35. 35. Selkeä opastus
 36. 36. Lisätietoja: Sykettatyohon.fi/tyokaari Helppokäyttöinen kyselytyökalu
 37. 37. Tiivis tulosraportti ja eteenpäin katsovat kehittämissuositukset
 38. 38. Muunneltava suunnitelmapohja
 39. 39. Lisätietoja: Sykettatyohon.fi Käytännönläheinen tietopankki
 40. 40. Käytäntöjen kehittäminen Työkaarimallin avulla • Ikänäkökulman kirjaaminen johtamisen periaatteisiin • Esimiehet eri-ikäisten päivittäisjohtajina • Työurakeskustelut osaksi kehityskeskusteluja • Eläkeikää lähestyvien työurakeskustelut • Eri-ikäiset toistensa sparrareina (työparit) • Ikäsidonnaiset asiat osana työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa • Ikäpysäkit eri työuran vaiheisiin
 41. 41. Mistä ihmiset puhuvat, kun heitä askarruttaa työhyvinvointi? Tutustu työpaikoilta tulleisiin kysymyksiin ja asiantuntijoiden vastauksiin. Sykettatyohon.fi

×