Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

2011 - Aktualne problemy ustawodawstwa właściwego

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Dochody ze swiadczen
Dochody ze swiadczen
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Weitere von trESS Network (20)

Anzeige

2011 - Aktualne problemy ustawodawstwa właściwego

  1. 1. Aktualne problemy ustawodawstwa właściwego (artykuł 12.2 rozporządzenia 883/2004) czerwiec, 2011
  2. 2. TYTUŁ II Podleganie ubezpieczeniom społecznym – świadczeniobiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą Zgodnie z polskimi przepisami osoba, która pobiera emeryturę i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek podlega: - Ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym - dobrowolnie, - Ubezpieczeniu zdrowotnemu (świadczenia rzeczowe) obowiązkowo, - Ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pobieranego świadczenia emerytalnego. 2
  3. 3. TYTUŁ II Artykuł 12.2 rozporządzenia 883/2004 Osoba, która normalnie wykonuje działalność jako osoba pracująca na własny rachunek w państwie członkowskim, a która udaje się, by wykonywać podobną działalność w innym państwie członkowskim, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego, pod warunkiem że przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy. Artykuł 14.1 rozporządzenia 883/2004 Artykuły 11 do 13 nie mają zastosowania do ubezpieczenia dobrowolnego ani do ubezpieczenia fakultatywnego kontynuowanego, chyba że, w odniesieniu do jednego z działów, o których mowa w art. 30 ust. 1., w Państwie Członkowskim istnieje tylko system dobrowolny. 3
  4. 4. TYTUŁ II Co się stanie gdy, emeryt prowadzący działalność gospodarczą będzie chciał ją czasowo przenieść z Polski do Niemiec? 4
  5. 5. TYTUŁ II 1. Osoba składa wniosek o wydanie formularza A1 2. ZUS odmawia wydania formularza A1, ponieważ: - osoba nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym - osoba jest zgłoszona jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego - nawet jeżeli osoba zgłosi się do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowych to zgodnie z artykułem 14.1 rozporządzenia 883/2004 artykuł 12.2 rozporządzenia nie ma do niej zastosowania. 5
  6. 6. TYTUŁ II Rozwiązanie dotychczas stosowane przez ZUS: Zawarcie porozumienia wyjątkowego na podstawie artykułu 16 rozporządzenia 883/2004 6
  7. 7. TYTUŁ II Co jednak w przypadku gdy osoba będzie prowadziła działalność w… 7
  8. 8. TYTUŁ II Możliwe rozwiązania: - zawieranie porozumień wyjątkowych z każdym z poszczególnych państw? - ubezpieczenie w państwie wykonywania pracy zgodnie z zasadą lex loci laboris? - jeżeli tak, to co z zasadą jednego ustawodawstwa? - jeżeli zasada lex loci laboris, to na ile dni (godzin) osoba powinna się zgłosić do ubezpieczeń? - gdzie taka osoba podlega ubezpieczeniom społecznym skoro nie ma możliwości zgłosić się do państw wykonywania pracy? - jak osoba będzie mogła skorzystać ze świadczeń rzeczowych z tytułu opieki zdrowotnej skoro nie ma możliwości ustalenia ustawodawstwa właściwego? - jak osoba może udokumentować fakt podlegania ubezpieczeniom społecznym skoro nie ma możliwości wydania formularza A1? - czy taka sytuacja nie ogranicza zasady swobodnego przepływu pracowników? 8
  9. 9. Dziękuję za uwagę Piotr Popek Centrala ZUS Departament Ubezpieczeń i Składek

×