Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Закон України від 05.06.2014 № 1314-VII
"Про метрологію
та метрологічну діяльність"
З метою приведення законодавства у сфе...
До сфери законодавчо регульованої метрології належать
такі види діяльності:
1) забезпечення захисту життя та охорони здоро...
Метрологічна
система України
Нормативно-правова база, у тому
числі законодавчі акти, технічні
регламенти та інші нормативн...
НАЦІОНАЛЬНА МЕТРОЛОГІЧНА СЛУЖБА
Центральний орган виконавчої влади
(далі – ЦОВВ), що забезпечує формування
державної політ...
Повноваження
ЦОВВ, що забезпечує формування
державної політики у сфері
метрології та метрологічної діяльності
забезпечення...
Повноваження
ЦОВВ, що реалізує державну політику
у сфері метрології та
метрологічної діяльності
Організація функціонування...
Наукові метрологічні центри
(ДП “Укрметртестстандарт”, ДП НДІ “Система,
ННЦ “Інститут метрології”, ДП “Івано-Франківськ-
с...
Метрологічні служби ЦОВВ
У ЦОВВ, в інших державних органах,
в органах управління об’єднань підприємств, на підприємствах
т...
Оцінка відповідності ЗВТ
ЦОВВ,
що реалізує державну
політику у сфері метрології
та метрологічної діяльності
Призначені орг...
Повірка засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації
Повірка ЗВТ проводиться
науковими метрологічними цент...
ВИДИ МЕТРОЛОГІЧНОГО
НАГЛЯДУ
державний ринковий нагляд
за відповідністю законодавчо
регульованих ЗВТ
вимогам технічних регл...
Повноваження
ЦОВВ, що реалізує державну політику
у сфері метрологічного нагляду
перевіряє діяльність суб’єктів господарюва...
Калібрування ЗВТ* проводять
наукові метрологічні центри
метрологічні центри,
калібрувальні лабораторії,
акредитовані націо...
Фінансування діяльності Національної
метрологічної служби здійснюється за рахунок
Обов'язкове фінансування
за рахунок кошт...
Основні відмінності Закону України від 05.06.2014 № 1314-VI "Про метрологію та
метрологічну діяльність" (набрання чинності...
Звуження сфери нормативного регулювання метрологічної діяльності
Чинний Закон
Значна кількість основних
положень з метроло...
Розмежування регуляторних, наглядових та господарських
функцій у сфері метрології
Новий Закон
Формування та реалізація
дер...
Розмежування адміністративних та господарських послуг
Новий Закон
Державні підприємства, що
належать до сфери управління
М...
Спрощення доступу засобів вимірювальної техніки на світовий
та український ринки
Чинний Закон
Процедура державних випробув...
Реалізація Закону України від 05.06.2014 № 1314-VII
"Про метрологію та метрологічну діяльність"
19 постанов Кабінету Мініс...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Slade zakon

570 Aufrufe

Veröffentlicht am

Презентація до Закону України від 05.06.2014 № 1314-VII “Про метрологію та метрологічну діяльність”

Veröffentlicht in: Ingenieurwesen
 • Als Erste(r) kommentieren

Slade zakon

 1. 1. Закон України від 05.06.2014 № 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність" З метою приведення законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності до європейського та міжнародного, прийнято Закон України від 05.06.2014 № 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність", який набирає чинності з 01.01.2016. Положення цього Закону викладені відповідно до вимог директиви Міжнародної організації законодавчої метрології OIML D1 "Розгляд Закону про метрологію".
 2. 2. До сфери законодавчо регульованої метрології належать такі види діяльності: 1) забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян; 2) контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів; 3) контроль стану навколишнього природного середовища; 4) контроль безпеки умов праці; 5) контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів; 6) топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи, роботи із землеустрою; 7) торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо); 8) обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль; 9) роботи, пов’язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови; 10) роботи із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством; 11) роботи з використання апаратури глобальних супутникових навігаційних систем; 12) роботи, що виконуються за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів; 13) реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів. Стаття 3 Сфера законодавчо регульованої метрології
 3. 3. Метрологічна система України Нормативно-правова база, у тому числі законодавчі акти, технічні регламенти та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері метрології та метрологічної діяльності Національна метрологічна служба Система добровільної акредитації калібрувальних лабораторій, а також система акредитації випробувальних лабораторій, органів з оцінки відповідності (відповідно до Закон України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”) Національна еталонна база та система передачі розмірів одиниць вимірювання Навчальні заклади, науково-дослідні установи, організації, що поширюють знання та досвід у сфері метрології та метрологічної діяльності Метрологічна система України Стаття 4 Метрологічна система України
 4. 4. НАЦІОНАЛЬНА МЕТРОЛОГІЧНА СЛУЖБА Центральний орган виконавчої влади (далі – ЦОВВ), що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду (функції передбачається покласти на Держпродспоживінспекцію) Наукові метрологічні центри (ДП “Укрметртестстандарт”, ДП НДІ “Система, ННЦ “Інститут метрології”, ДП “Івано-Франківськ- стандартметрологія”) Державні підприємства, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності (24 підприємств) Служба єдиного часу і еталонних частот, Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, Служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів Метрологічні служби ЦОВВ, інших державних органів, підприємств та організацій Органи з оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки (відповідно до Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”) та повірочні лабораторії Стаття 9 Структура національної метрологічної служби
 5. 5. Повноваження ЦОВВ, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері метрології та метрологічної діяльності розроблення або участь у розробленні державних наукових і науково-технічних програм, що стосуються забезпечення єдності вимірюваньорганізація проведення фундаментальних досліджень у сфері метрології забезпечення функціонування та вдосконалення національної еталонної бази представництво та участь від України в діяльності міжнародних, європейських та інших регіональних організацій з метрології Стаття 10 Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності
 6. 6. Повноваження ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності Організація функціонування та підготовка пропозицій з удосконалення національної еталонної бази Уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації Надання еталонам статусу національних еталонів Створення та вдосконалення державних еталонів Розробка державних науково- технічних програм розвитку еталонної бази Реєстрація національних еталонів та контроль за додержанням правил і умов їх зберігання та застосування Уповноваження наукового метрологічного центру на ведення Державного реєстру затверджених типів ЗВТ Здійснення моніторингу відповідності уповноважених організацій та, у разі виявлення порушень, анулювання свідоцтва про уповноваження Стаття 11 Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності Координація діяльності щодо забезпечення функціонування метрологічної системи України
 7. 7. Наукові метрологічні центри (ДП “Укрметртестстандарт”, ДП НДІ “Система, ННЦ “Інститут метрології”, ДП “Івано-Франківськ- стандартметрологія”) здійснюють фундаментальні наукові дослідження у сфері метрології, а також виконують роботи, пов’язані з розробленням державних програм з метрології та концепції розвитку метрологічної системи України здійснюють науково-прикладні дослідження та виконують науково-дослідні роботи, пов’язані із створенням, удосконаленням, зберіганням, звіренням, застосуванням національних еталонів, створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювання беруть участь у розробленні проектів технічних регламентів, інших нормативно-правових актів, а також нормативних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності проводять оцінку відповідності ЗВТ здійснюють координацію та науково-методичне супроводження робіт із забезпечення єдності вимірювань за відповідними напрямами діяльності проводять калібрування та повірку ЗВТ ведуть інформаційний фонд за напрямами своєї діяльності здійснюють міжнародне співробітництво з питань, що належать до їх компетенції Стаття 12 Наукові метрологічні центри
 8. 8. Метрологічні служби ЦОВВ У ЦОВВ, в інших державних органах, в органах управління об’єднань підприємств, на підприємствах та в організаціях можуть утворюватися метрологічні служби для проведення робіт (надання послуг), пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань у визначених сферах діяльності Положеннями про такі служби (структура, функції, права та обов’язки) затверджуються керівниками цих органів, підприємств та організацій Стаття 14 Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств та організацій Типове положення про метрологічні служби ЦОВВ, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств та організацій, затверджується ЦОВВ, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності
 9. 9. Оцінка відповідності ЗВТ ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності Призначені органи з оцінки відповідності ЗВТ Оцінка відповідності ЗВТ у тому числі затвердження типу ЗВТ та первинна повірка Сертифікат затвердження типу Заявник (розробник, виробник ЗВТ) Уповноважений науковий метрологічний центр Державний реєстр затверджених типів ЗВТ Стаття 16 Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки
 10. 10. Повірка засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації Повірка ЗВТ проводиться науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки відповідних засобів Стаття 17 Повірка засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) ЗВТ (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання. Періодична повірка проводиться за рахунок тарифів на електро-, тепло-, газо- і водопостачання
 11. 11. ВИДИ МЕТРОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих ЗВТ вимогам технічних регламентів метрологічний нагляд за законодавчо регульованими ЗВТ, що перебувають в експлуатації метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках стану та дотримання правил застосування ЗВТ додержання вимог до періодичної повірки ЗВТ застосування дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації ЗВТ Стаття 20 Метрологічний нагляд та його види
 12. 12. Повноваження ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду перевіряє діяльність суб’єктів господарювання щодо додержання ними вимог цього Закону, технічних регламентів та інших нормативно- правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності (далі – метрологічні вимоги) у разі виявлення порушення метрологічних вимог забороняє застосування та випуск з ремонту законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації перевіряє кількість фасованого товару в упаковках під час його фасування та продажу подає законодавчо регульовані ЗВТ, що перебувають в експлуатації, для інспекційної повірки у випадках, передбачених законодавством анулює результати повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації видає приписи та встановлює строки усунення порушень метрологічних вимог забороняє реалізацію партій фасованого товару, з яких відбиралися зразки упаковок фасованих товарів вживає в порядку, установленому цим та іншими законами України, заходів для притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про метрологію та метрологічну діяльність надсилає правоохоронним органам матеріали про порушення метрологічних вимог у випадках, передбачених законодавством вносить ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, пропозиції про анулювання свідоцтв про уповноваження Стаття 24 Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду
 13. 13. Калібрування ЗВТ* проводять наукові метрологічні центри метрологічні центри, калібрувальні лабораторії, акредитовані національним органом України з акредитації метрологічні центри, калібрувальні лабораторії, які мають документально підтверджену простежуваність своїх еталонів до національних еталонів, еталонів інших держав або міжнародних еталонів відповідних одиниць вимірювання * Калібрування ЗВТ та оформлення його результатів проводяться відповідно до національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та документів, прийнятих міжнародними та регіональними організаціями з метрології. Розділ VI КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ Стаття 27 Калібрування засобів вимірювальної техніки
 14. 14. Фінансування діяльності Національної метрологічної служби здійснюється за рахунок Обов'язкове фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України кошти державного бюджету надходжень від виконання робіт (надання послуг) кошти від виконання науково-дослідних робіт інші надходження, передбачені законом фундаментальні та прикладні наукові дослідження, розроблення нормативних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатація державних первинних еталонів, а також звірення державних первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами роботи, пов'язані з діяльністю державних служб єдиного часу і еталонних частот, стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів роботи, пов'язані з виконанням державних та багатогалузевих науково-технічних програм у сфері метрології та метрологічної діяльності участь у роботі міжнародних та регіональних організацій з метрології діяльності ЦОВВ, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, ЦОВВ, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності оцінка відповідності ЗВТ повірка ЗВТ інші метрологічні роботи (послуги) калібрування ЗВТ Стаття 28 Фінансування діяльності національної метрологічної служби
 15. 15. Основні відмінності Закону України від 05.06.2014 № 1314-VI "Про метрологію та метрологічну діяльність" (набрання чинності з 01.01.2016) та чинного Закону України від 11.02.1998 № 113/98-ВР "Про метрологію та метрологічну діяльність" Гармонізація законодавчих актів у повному обсязі з документами Міжнародної організації законодавчої метрології, актами законодавства Європейського Союзу з питань метрології Чинний Закон Положення Закону не в повній мірі відповідають європейському законодавству у сфері метрології та метрологічної діяльності Новий Закон Положення Закону викладені відповідно до вимог директиви Міжнародної організації законодавчої метрології OIML D1 "Розгляд Закону про метрологію". Підзаконні нормативно-правові акти розробляються відповідно до документів Міжнародної організації законодавчої метрології (OIML), актів законодавства Європейського Союзу з питань метрології та документами Європейської співпраці із законодавчої метрології (WELMEC).
 16. 16. Звуження сфери нормативного регулювання метрологічної діяльності Чинний Закон Значна кількість основних положень з метрології та метрологічної діяльності викладені у формі нормативних документів з метрології (ДСТУ) Новий Закон Мінімізація викладення основних положень з метрології та метрологічної діяльності у формі нормативних документів шляхом переведення їх на рівень нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та наказів Мінекономрозвитку з реєстрацією у Мін‘юті
 17. 17. Розмежування регуляторних, наглядових та господарських функцій у сфері метрології Новий Закон Формування та реалізація державної політики у сфері метрології залишається за Мінекономрозвитку, а функції здійснення державного метрологічного нагляду передаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду (планується – Держпродспоживінспекція) Чинний Закон Формування та реалізація державної політики у сфері метрології, здійснення державного метрологічного нагляду закріплено за одним органом - Мінекономрозвитку
 18. 18. Розмежування адміністративних та господарських послуг Новий Закон Державні підприємства, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, позбавляються функцій надання адміністративних послуг щодо видачі свідоцтв про атестацію. Державні підприємства метрології та стандартизації, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку надають послуги щодо видачі свідоцтв про атестацію на проведення вимірювань, одночасно самостійно виконуючи такі роботи Чинний Закон
 19. 19. Спрощення доступу засобів вимірювальної техніки на світовий та український ринки Чинний Закон Процедура державних випробувань засобів вимірювальної техніки, внесення засобів вимірювальної до Державного реєстру та отримання свідоцтва затвердження типу займає значний часовий інтервал. У разі необхідності реалізації ЗВТ на європейських ринках, виробник стикається з проблемою проходження процедури затвердження типу або оцінки відповідності, передбачених в цих країнах Новий Закон Запровадження процедури оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки на відповідність технічним регламентам спростить українським виробникам реалізацію ЗВТ на європейських та світових ринках
 20. 20. Реалізація Закону України від 05.06.2014 № 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність" 19 постанов Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінекономрозвитку (6 проектів надіслано Мін'юсту для проведення правової експертизи, 5 проектів на погодженні в ЦОВВ) 4 постанови Кабінету Міністрів України, розробниками яких Міноборони, МОН, Мінрегіон, Мін‘юст 17 наказів Мінекономрозвитку з реєстрацією в Мін‘юсті (Департаментом вже розроблено 10 проектів наказів)

×