Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Gastro patoloji pratik e4 b2(byramazankaya)1

3.835 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Business, Technologie
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Gastro patoloji pratik e4 b2(byramazankaya)1

 1. 1. CopyRight By Ramazan KAYA
 2. 2. A-Tanınız nedir? B-Okla gösterilen yapılar? C-Yangısal değişikliği yazınız? A-Reflü Özofajitte B- Papiller elongasyon, konjesyon C-Bazal hücre hiperplazisi C B
 3. 3. A-Tanınız nedir? B-Gördüğünüz değişikliği yazınız? C-Görülen yangı hücrelerini yazınız? A-Reflü Özofajit B- Spongioz (DIS) C- PNL, lenfosit, eozinofil B C
 4. 4. A-Tanınız nedir? B-Okla gösterilen değişiklikleri yazınız? A-Ülseröz özefajit B-Nekroz,Kanama,Fibrin,Damarlaşma artışı,Yangı damarlar Fibrin, hücre debrileri nekroz
 5. 5. A-Tanınız nedir? B-Okla gösterilen yapılar? C-Uygulanan Özel boya? A-Kandida özefajiti B-Psödohif C-? B
 6. 6. A-Tanınız nedir? B-Hücre tipi C-Hücre tipi D- immunihistokimya belirteci? A-Herpetik özofajit B-Cowdry-A ( Karakteristik ,Küçük, pembe,Şeffaf halo ) C-Cowdry-B ( Daha sık Büyük, gri-mavi Buzlu cam ,Nükleusu doldurur ) D- HSV-1 Ab B C
 7. 7. A-Tanınız nedir? B-Okla gösterilen yapı? A-CMV Özofajit B-CMV yangı bölgesi B
 8. 8. A-Tanınız nedir? B-Okla gösterilen cizginin ismi C-Okla gösterilen yerde en sık hangi tömür yeleşir A-Barret Özefagus B-Z çizgisi C-Özefagus adenokarsinomu B
 9. 9. 1-Tanınız nedir? 2-Okla gösterilen yapılar? B- , C- A- Özofagus Skuamoz hücreli karsinom B- Glob corne C- Atipik skuamoz epitel adaları B C
 10. 10. A-Tanınız nedir? A-Barret Özefagusu zeminde Adenokarsinom
 11. 11. 1-Okla gösterilen yapı? 2-Histolojik Boyanma Türleri A-,B-,C- 1-HelicobacterPylori A -Hematoksilen eozin B- HP Warthin Starry C- HP Toluidin-O A B C
 12. 12. A-Tanınız nedir? B- Yangısal değişikliği yazınız? A-Kronik aktif gastrit B- Bez epiteli?Lamina propria?Plazma hücresi?Lenfosit?PNL?
 13. 13. A-Tanınız nedir? B-Okla gösterilen yapıdaki değişiklik? C-Şekildeki değişikliği yazınız? A-Atrofik gastrit B- Mukoza kalınlığında/bez sayısında azalma C- Gastrik bez sayısında azalma. Tam kat intestinal metaplazi “Metaplastik atrofi” B C
 14. 14. A-Tanınız nedir? B-Okla gösterilen yapılar? C-Görülen yangısal değişiklikleri yazınız? A- Fundik gland polip B- Yarısı foveol epiteli yarısı gland epiteli ile döşeli kistik bezler C- Foveoler tabaka?Glandüler tabaka?Kistik glandlar? B
 15. 15. A-Tanınız nedir? A-İlerlemiş mide klarsinomu B
 16. 16. A-Tanınız nedir? A-İntestinal tip gastrik karsinom B
 17. 17. A-Tanınız nedir? A-Diffuz tip mide karsinomu
 18. 18. A-Tanınız nedir? B-Okla gösterilen yapılar? C-Mukozadaki değişikliği yazınız? A- Atrofik gastrit zemininde gelişmiş endokrin tümör (Karsinoid) B- Endokrin tümör (Karsinoid tümör) C- Atrofik gastrit intestinal metaplazi B C C
 19. 19. A-Tanınız nedir? B-Okla gösterilen yapılar? A-MALT lenfoma B- İntraepitelyal lezyon/Lenfoepitelyal lezyon
 20. 20. A-Tanınız nedir? B-Okla gösterilen yapılar? A-İskemik barsak B-Oblitere damarlar B
 21. 21. A-Tanınız nedir? B-Okla gösterilen yapılar? C-Uygulanan boya? A-Giardiazis B-Giardia intestinalis C-?? B C
 22. 22. A-Tanınız nedir? B-Okla gösterilen yapılar? C-Gösterilen değişikliği yazınız? A-Amebiazis B-Amip Trofozoidi C-Ülser B C
 23. 23. A-Tanınız nedir? B-Okla gösterilen yapılar? C-Tutulduğu bölge? A-Crohn hastalığı B-Yılansı ülserler C- Terminal ileumda segmental tutuluş B C
 24. 24. A-Tanınız nedir? B-Okla gösterilen Görüntü? C-değişikliği yazınız? A-Ülseratif kolit B- Rejenere mukozanın psödopolip görüntüsü C-mukozal hiperemi,kanama B C
 25. 25. A-Tanınız nedir? A-Volvulus
 26. 26. A-Tanınız nedir? A-Hiperplastik polip
 27. 27. A-Tanınız nedir? A- Juvenil Polip
 28. 28. 1 -Tanınız nedir? A-Peutz jegher polipi B-Yangısal polip A B
 29. 29. A-Tanınız nedir? A- Tubuler Adenomlar
 30. 30. A-Tanınız nedir? A- Villöz adenom
 31. 31. A-Tanınız nedir? A- Familiyal polipozis koli
 32. 32. A-Tanınız nedir? A- Kolorektal Kanser
 33. 33. A-Tanınız nedir? A-Kolorektal Kanser
 34. 34. A-Tanınız nedir? A-Kolorektal kanser
 35. 35. A-Tanınız nedir? A-Kolorektal adenokarsinom
 36. 36. A-Tanınız nedir? A-Apandisit
 37. 37. A-Tanınız nedir? A-Paraziter Apandisit
 38. 38. A-Tanınız nedir? A-Mukosel
 39. 39. A-Tanınız nedir? A-Müsinöz Kistadenom
 40. 40. A-Tanınız nedir? A-Müsinöz kistadenokarsinom
 41. 41. A-Tanınız nedir? A-Anus imperforatus
 42. 42. A-Tanınız nedir? A-Hemoroid
 43. 43. A-Tanınız nedir? B-Hangi etkene bağlı olarak gelişir? A-Kandida Akküminata B-HPV virüsü
 44. 44. A-Tanınız nedir? A-Anal karsinom
 45. 45. A-Tanınız nedir? A-Anal bölge malign melanom

×