ფარნავაზი პირველი მეფე ქართლისა

T
Tinatin Khutsishvilitinatini54 at 160 school um 160 school
ფარნავაზი პირველი მეფე ქართლისა მცხეთაში ცხოვრობდა ერთი ჭაბუკი სახელად ფარნავაზი.ფარნავაზი იყო მცხეთის მამასახლისის სამარა ძმისწული. მამა და მისი ძმა გმირულად დაიღუპნენ ალექსანდრე მაკედონელის წინააღმდეგ ბრძოლაში.ხოლო სამი წლის ფარნავაზი დედამ წაიყვანა კავკასიის მთებში გაზარდა.  ფარნავაზი უშიშარი , მკლავმაგარი,კარგი მონადირე და ცხენოსანი . ვაჟკაცი იყო.,[object Object]
აზოსთან თავს ნუ გამოიჩენ, სიკეთით,მეშინია არ მოგკლას.“ერთხელ კიდეც სთხოვა დედამ ფარნავაზს : „შვილო ჩემო დატოვე საქართველო და ასპანს (ირანი) წადი ჩემს მამულში ჩემს ძმებთან.“თუმცა ფარნავაზი დედას არ ეთანხმებოდა და წასვლას ყოველთვის თავს არიდებდა.  იმ ღამეს ფარნავაზმა სიზმარი ნახა:“სადღაც უკაცურ სახლში იმყოფებოდა,უნდოდა გარეთ გამოსულიყო ,მაგრამ ვერ გამოდიოდა.მაშინ შეიჭრა სარკმლიდან მზის შუქი,შემოერტყა წელზე და სარკმელით გარეთ გამოიყვანა. ხოლო გარეთ გამოსული ფარნავაზს უცნაური სანახაობა წარმოუდგა თვალწინ: მზე ძალიან ძირს ჩამოშვებულიყო, ფარნავაზი მისწვდა მას ხელით,მოხოცა ცვარი და თვითონ წაიცხო პირსახეზე. გაირვიძა ფარნავაზმა და გაიკვირვა სიზმარი, მაგრამ, თქვა: ეს ალბათ იმას ნიშნავს,რომ მე წავალ ასპანს და იქ რამე სიკეთე მელისო.“ მეორე დღეს ფარნავაზი წავიდა დიღმის ველზე სანადიროდ,იქ ირემებს შეეჩეხა ,გამოეკიდა მთ,სდია,თბილისის სანაპირომდე.დაეწია ერთს,სტყორცნა ისარი და დაკოდილი ირემი იქვე კლდის ძირას დაეცა.მივიდა ფარნავაზი იქ,ჩამოჯდა,რადგანსაღამო იყო იქ ღამის გათევა გადაწყვიტა.ამ დროს წამოვიდა კოკისპირული წვიმა, ფარნავაზმა იქვე კლდეში, ქვაბიშეამჩნია,რომელსაც კარი ამოქოლილი ჰქონდა.ღონივრად ჰკრა თავისი ჩუგლუგი (ცულის მაგვარი იარაღი)კარს, შეანგრია და შიგ შევიდა შიგ.მან ოქრო-ვერცხლისა და თვალ-მარგალიტის აურაცხელი განზი იპოვა. გაუკვირდა ,მაგრამ გაახსენდა სიზმარი ამოქოლა კარი,სასწრაფოდ დაბრუნდა სახლსი და ეს ამბავი დედას და ორ დას უამბო. იმ საღამოს მათ წაიღეს ჭურჭელი,წამოიყვანეს სახედრები და განძის ზიდვა დაიწყეს, განძს მხოლოდ ღამით ეზიდებოდნენ, დღისით კი ისვენებდნენ. ასე დაუღალავად იმუშავეს ხუთი ღამე,განძი სულ გამოზიდეს და საიმედო ადგილზე გადამალეს.ამის შემდეგ ფარნავაზმა გაგზავნა თავის მონა ქუჯისთან, ეგრისის გამგებელთან და მას სამხედრო კავშირი შესთავაზაქუჯიმ სიხარულით მიიღო ფარნავაზის წინადადება.ამის შემდეგ ფარნავაზმა წაიღო განძი და დედასთან დებთან ერთად ესტუმრა ქუჯის,რომელმაც სიხარულით მიიღო და განუცხადა :“ შემ ხარ შვილი თავთა მათ ქართლისათა და შენ გმართებს უფლება ჩემი“. მართლაც ქუჯი და ფარნავაზი ურყევი მეგობრობით დაუკავშირდნენ ერთმანეთს,განძით ლაშქარი გაამრავლეს.,[object Object]
შემდეგ დაუკავშირდნენ ოსებს,ლეკებს და აზოს წინააღმდეგ სამხედრო დახმარება სთხოვეს,რომლებიც სიხარულით დათანხმდნენ,ქართველთა წინადადებას,რადგან არ უნდოდათ აზოსთვის ხარკის მიცემა.ფარნავაზისა და ქუჯის წინამძღოლობით დაიძრა ლაშქარი აზოს წინააღმდეგ. სამკვდრო-სასიცოცხო ბრძოლა გაიმართრთა,აზოს ქართველები აუჯანყდნენ,აზო მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდა.თავი დაანება ქართლს და მხოლოდ კლარჯეთში მოახერხა ფეხის მოკიდება. ამის შემდეგ ფარნავაზი ადვილად შევიდა მცხეთაშიდაიკავა აზოს ოთხივე ციხე-სიმაგრე დაიმავე წელს ქართველებმა ქართლიც დაიკავეს, გარდა კლარჯეთისა.ამასობაში აზოს ბერძენთა მაშველი ლაშქარი მოუვიდა და ბრძოლამ უფრო მძაფრი სახე მიიღო გადამწყვეტი ბრძოლა არტაანის ნაქალაქევთან მოხდა,რომელსაც ქაჯთა ქალაქი ანუ ჰური ეწოდებოდა. მართალია,ბრძოლაში ორივე მხრიდან ურიცხვი კაცი გაწყდა,მაგრამ საბოლოოდ მაინც ქართველებმა გაიმარჯვეს. ბრძოლის ველზე დარცა აზოც, მისი ლაშქრის დარჩენილ;მა ნაწილმაც გაქცევით უშველა თავს. გამარჯვებული ქართველები ფარნავაზის მეთაურობით მტერს დაედევნენ. შეიჭრნენ საბერძნეთის საზღვრებში, აიღეს და ააოხრეს მისი ქალაქები „ანძიანძორა და ეკლეცი“ და უკან მობრუნდნენ.ასე გააძევეს ქართველებმა თავისი ქვეყნიდა ნ ბერძენი დამპყრობლები და თავისუფლება მოიპოვეს.,[object Object]
ამის შემდეგ ფარნავაზმა მეფის წოდება მიიღო და ამით ქართლი სამეფოდ აქცია. მან თავისი ერთი და ოვსთა მეფეს მიათხოვა და ამით ოსებთან მეგობრობაუფრო განამტკიცა. ხოლო მეორე და ცოლად ქუჯის მიათხოვა,მასვე ჩააბარა ეგრისის ქვეყანა, რომელიც მდებარეობდა ეგრისის წყალსა და რიონს შუა, ზღვიდან მთამდე და იგი ეგრისის ერისთავად დაამტკიცა. ქუჯიმ თავის საერისთაოში ციხი-სიმაგრე, ციხე-გოჯი,ანუ ქუჯის ციხე ააშენა. ზოგიერთი მკვლევერის აზრით ციხე-გოჯი, ახლანდელი ნოქალალქევია, სხვებს ასეთად ჭაქვინჯი მიაჩნიათ,ორივე სამეგრელოშია და ორივეგან დარჩენილია ძველი ციხე-სიმაგრის გრანდიოზული ნანგრევები.,[object Object]
ამის შემდეგ ფარნავაზმა სამეფო მოწყობას მიყო ხელი, ამ მიზნით მას რვა ერისთავი და ერთი სპასპეტი დაუნიშნავს და თვითოეულს ქვეყნის რომელიმე ნაწილი ჩააბარა საგამგებლოდ. ,[object Object],მაგ.არგვეთის ერისთავი განაგებდა ტერიტორიას ლიხის მთიდან რიონამდე,მას ემორჩილებოდა რიონის ზემო წელიც კერძოდ რაჭა-ლეჩხუმიც. მეორე გაგზავნა კახეთს რომელსაც ემორჩილებოდა ქვეყანა არაგვიდან ჰერეთამდე.იქ მდებარეობს კახეთი და კუხეთი.მესამ ე გაგზავნა ბუდრუჯის ერისთავად და მისცა ქვეყანა ბუდრუჯის მდინარიდან თბილისამდე და გაჩიანამდე-გარდაბანი,მეოთხე გაგზავნა სამშვილდის ერისთავად და მისცა ყვეყაქნა სკრეთის მდინარიდან ტაშირისა და აბოცის მთაებამდე.მეხუთე გაგზავნა წუნდის ერიათავად და მისცა ქვეყანა ფარავნის ტბიდან მტკვრის სათავემდე. მას ემორჩილებოდა ჯავახეთი, კოლა და არტაანი. მეექვსე გაგზავნა ოძრიხის (ოძროხე- ახლანდელი აბასთუმნის მიდამოებშია) ერისთავად. მეშვიდე გაგზავნას კლარჯეთის ერისთავად,მისცა მას ქვეყანა არსიანის მთიდან-აღვამდე. მერვე,როგორც აღინიშნა, იყო ქუჯი,ერისთავი ეგრისისა. ხოლო ერთი განაწესა სპასპეტად და მისცა თბილისიდან და არაგვიდან ტაშისკარამდე(შიდა ქართლი).სპასპეტი ერისთავების უფროსი,გამგებელი იყო. მეფის შემდეგ სპასპეტი იყო პირველი პირი სამეფოში. ერისთავების ხელქვეითებად,გადასახადების ამკრეფებად ადგილ-ადგილ სპასალარები ასისთავები განაწესა.ხოლო,ის ქართველები,რომლებიც აზოს აუჯანყდნენ დაანაწილა თავის სამეფოში და სხვადასხვა ადგილი უბოძა აზნაურობასთან ერთად.,[object Object],  ფარნავაზმა აღადგინა მაკედონელის მიერ დანგრეული მრავალი ციხე. შემოავლო ზღუდე ქართლის დედაქალაქ მცხეთას. მცხეთასი სწორედ იმ მთაზე,რომელსაც ქართლი ეწოდებოდა აღუმართავს რმაზის კერპი და მისი თაყვანისცემა,[object Object]
ფარნავაზმა თავის სამეფპოში ქართული ენაზე იმდენად გაბატონებული მდგომარეობა მოუპოვებია,რომ სხვა ენაზე აღარავინ ლაპარაკობდა ,მხოლოდ ქართული ისმოდა სამეფოში. ფარნავაზმა ისტორიკოს ლეონტი მროველის გადმოცემით შექმნა ქართული დამწერლობაც (ანი-ბანი).ლეონტი მროველის თქმით ამგვარად ფარნავაზს უმეფია სიბრძნით,სიქველით სიმხნითა და სიმდიდრით. ქვეშემდრომები ხმამაღლა წარმოთქვამდნენ სამადლობელს ფარნავას მიმართ. ფარნავაზი მეფობდა 75 წლის განმავლობაში. დაკრძალულია არმაზის მთაზემ.მან დატოვა მემკვიდრედ ვაჟი-საურმაგი. ,[object Object]
1 von 6

Recomendados

დავით აღმაშენებელი მეფე მწიგნობარი von
დავით აღმაშენებელი მეფე მწიგნობარიდავით აღმაშენებელი მეფე მწიგნობარი
დავით აღმაშენებელი მეფე მწიგნობარიNatia Kurtanidze
15.7K views12 Folien
ვახტანგ გორგასალი-ბაკურ გელაშვილი von
ვახტანგ გორგასალი-ბაკურ გელაშვილივახტანგ გორგასალი-ბაკურ გელაშვილი
ვახტანგ გორგასალი-ბაკურ გელაშვილიbakurgelashvili
8.2K views20 Folien
მეფე ფარნავაზი von
მეფე ფარნავაზიმეფე ფარნავაზი
მეფე ფარნავაზიeka gachechiladze
6.7K views12 Folien
ოქროსფერი შემოდგომა von
ოქროსფერი შემოდგომაოქროსფერი შემოდგომა
ოქროსფერი შემოდგომაNatia Gvilia
10.4K views30 Folien
ქართლის სამეფოს წარმოქმნა von
ქართლის სამეფოს წარმოქმნაქართლის სამეფოს წარმოქმნა
ქართლის სამეფოს წარმოქმნაlaidvalishvili
5.3K views15 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ფეოდალიზმი von
ფეოდალიზმიფეოდალიზმი
ფეოდალიზმიetodevrisashvili
5.3K views23 Folien
შუმერები von
შუმერებიშუმერები
შუმერებიetodevrisashvili
5.1K views19 Folien
ჰორიზონტი და მისი მხარეეები von
ჰორიზონტი და მისი მხარეეებიჰორიზონტი და მისი მხარეეები
ჰორიზონტი და მისი მხარეეებიRusudan Gorgadze
30.9K views22 Folien
IX კლასის შემაჯამებელი სამუშაოების კრებული ისტორიაში von
IX კლასის შემაჯამებელი სამუშაოების კრებული ისტორიაშიIX კლასის შემაჯამებელი სამუშაოების კრებული ისტორიაში
IX კლასის შემაჯამებელი სამუშაოების კრებული ისტორიაშიmarika rekhviashvili
21.6K views11 Folien
ვახტანგ I გორგასალი von
ვახტანგ I გორგასალივახტანგ I გორგასალი
ვახტანგ I გორგასალიetodevrisashvili
4.4K views14 Folien

Was ist angesagt?(20)

ჰორიზონტი და მისი მხარეეები von Rusudan Gorgadze
ჰორიზონტი და მისი მხარეეებიჰორიზონტი და მისი მხარეეები
ჰორიზონტი და მისი მხარეეები
Rusudan Gorgadze30.9K views
IX კლასის შემაჯამებელი სამუშაოების კრებული ისტორიაში von marika rekhviashvili
IX კლასის შემაჯამებელი სამუშაოების კრებული ისტორიაშიIX კლასის შემაჯამებელი სამუშაოების კრებული ისტორიაში
IX კლასის შემაჯამებელი სამუშაოების კრებული ისტორიაში
marika rekhviashvili21.6K views
ვახტანგ I გორგასალი von etodevrisashvili
ვახტანგ I გორგასალივახტანგ I გორგასალი
ვახტანგ I გორგასალი
etodevrisashvili4.4K views
მარადიული ეგვიპტე von irinagusha
მარადიული ეგვიპტემარადიული ეგვიპტე
მარადიული ეგვიპტე
irinagusha4K views
დავით აღმაშენებელი-ბაკურ გელაშვილი von bakurgelashvili
დავით აღმაშენებელი-ბაკურ გელაშვილიდავით აღმაშენებელი-ბაკურ გელაშვილი
დავით აღმაშენებელი-ბაკურ გელაშვილი
bakurgelashvili7.3K views
უკან მიდევნებული ლამპარი von MaiaKukhianidze
უკან მიდევნებული ლამპარიუკან მიდევნებული ლამპარი
უკან მიდევნებული ლამპარი
MaiaKukhianidze8.2K views
მსოფლიო ისტორიის ტესტები von marika rekhviashvili
მსოფლიო ისტორიის ტესტებიმსოფლიო ისტორიის ტესტები
მსოფლიო ისტორიის ტესტები
შუშანიკის წამება (ლიტ.ჯგუფი) von irmabochorishvili
შუშანიკის წამება (ლიტ.ჯგუფი)შუშანიკის წამება (ლიტ.ჯგუფი)
შუშანიკის წამება (ლიტ.ჯგუფი)
irmabochorishvili33.8K views
ერეკლე მეფე და ინგილო ქალი von mmchedlishvili
ერეკლე მეფე და ინგილო ქალიერეკლე მეფე და ინგილო ქალი
ერეკლე მეფე და ინგილო ქალი
mmchedlishvili6.1K views
XI კლასის ისტორიის ტესტები von marika rekhviashvili
XI კლასის ისტორიის ტესტებიXI კლასის ისტორიის ტესტები
XI კლასის ისტორიის ტესტები
marika rekhviashvili16.7K views
უძველესი ქართული სახელმწიფოებრივი ერთეულები ძველაღმოსავლურ ხანაში von elisabed1998
უძველესი ქართული სახელმწიფოებრივი  ერთეულები ძველაღმოსავლურ ხანაშიუძველესი ქართული სახელმწიფოებრივი  ერთეულები ძველაღმოსავლურ ხანაში
უძველესი ქართული სახელმწიფოებრივი ერთეულები ძველაღმოსავლურ ხანაში
elisabed19981.6K views
პრეზენტაცია (2) von ekanadiradze84
პრეზენტაცია (2)პრეზენტაცია (2)
პრეზენტაცია (2)
ekanadiradze8419.5K views
გრიგოლ ხანძთელის სახე-სიმბოლოები von sophikojanashia
გრიგოლ ხანძთელის სახე-სიმბოლოებიგრიგოლ ხანძთელის სახე-სიმბოლოები
გრიგოლ ხანძთელის სახე-სიმბოლოები
sophikojanashia14.7K views
ფიროსმანის ბიოგრაფია von Rusudan Gorgadze
ფიროსმანის ბიოგრაფიაფიროსმანის ბიოგრაფია
ფიროსმანის ბიოგრაფია
Rusudan Gorgadze4.3K views
რომაული ისტორიოგრაფია von fiqria sidamonize
რომაული ისტორიოგრაფიარომაული ისტორიოგრაფია
რომაული ისტორიოგრაფია
fiqria sidamonize4.4K views

Destacado

როგორ დაარსდა თბილისი von
როგორ დაარსდა თბილისიროგორ დაარსდა თბილისი
როგორ დაარსდა თბილისიmaia kobaidze
10.9K views10 Folien
ოქრომჭედლობა ანტიკური პერიოდის ვანში von
ოქრომჭედლობა ანტიკური პერიოდის ვანშიოქრომჭედლობა ანტიკური პერიოდის ვანში
ოქრომჭედლობა ანტიკური პერიოდის ვანშიlaidvalishvili
2K views22 Folien
დავით აღმაშენებელი von
დავით აღმაშენებელიდავით აღმაშენებელი
დავით აღმაშენებელიmalxazmurusidze
3.4K views21 Folien
დავით აღმაშენებელი von
დავით აღმაშენებელიდავით აღმაშენებელი
დავით აღმაშენებელიfiqria sidamonize
5.8K views8 Folien
Davit agmashenebeli prezentacia von
Davit agmashenebeli prezentaciaDavit agmashenebeli prezentacia
Davit agmashenebeli prezentaciatsisana
2.9K views26 Folien

Destacado(16)

როგორ დაარსდა თბილისი von maia kobaidze
როგორ დაარსდა თბილისიროგორ დაარსდა თბილისი
როგორ დაარსდა თბილისი
maia kobaidze10.9K views
ოქრომჭედლობა ანტიკური პერიოდის ვანში von laidvalishvili
ოქრომჭედლობა ანტიკური პერიოდის ვანშიოქრომჭედლობა ანტიკური პერიოდის ვანში
ოქრომჭედლობა ანტიკური პერიოდის ვანში
laidvalishvili2K views
დავით აღმაშენებელი von malxazmurusidze
დავით აღმაშენებელიდავით აღმაშენებელი
დავით აღმაშენებელი
malxazmurusidze3.4K views
დავით აღმაშენებელი von fiqria sidamonize
დავით აღმაშენებელიდავით აღმაშენებელი
დავით აღმაშენებელი
fiqria sidamonize5.8K views
Davit agmashenebeli prezentacia von tsisana
Davit agmashenebeli prezentaciaDavit agmashenebeli prezentacia
Davit agmashenebeli prezentacia
tsisana2.9K views
Pr Gamoyeneba von datiko43
Pr GamoyenebaPr Gamoyeneba
Pr Gamoyeneba
datiko43554 views
აბო თბილელის შინაარსი von Teotatt
აბო თბილელის შინაარსიაბო თბილელის შინაარსი
აბო თბილელის შინაარსი
Teotatt14.8K views
ვახტანგ გორგასალი და მისი ეპოქა von Nino Bidzinashvili
ვახტანგ გორგასალი და მისი ეპოქავახტანგ გორგასალი და მისი ეპოქა
ვახტანგ გორგასალი და მისი ეპოქა
Nino Bidzinashvili3.9K views
თამარ მეფე . ოქროს ხნა . von nino abuladze
თამარ მეფე . ოქროს ხნა .თამარ მეფე . ოქროს ხნა .
თამარ მეფე . ოქროს ხნა .
nino abuladze5.5K views
რუქნადინის დამარცხება von maikobenashvili
რუქნადინის დამარცხებარუქნადინის დამარცხება
რუქნადინის დამარცხება
maikobenashvili1.7K views
ბაგრატ III-ბაკურ გელაშვილი von bakurgelashvili
ბაგრატ III-ბაკურ გელაშვილიბაგრატ III-ბაკურ გელაშვილი
ბაგრატ III-ბაკურ გელაშვილი
bakurgelashvili4.3K views
დინოზავრების სამყარო von eka gachechiladze
დინოზავრების სამყაროდინოზავრების სამყარო
დინოზავრების სამყარო
eka gachechiladze11.1K views
დავით აღმაშენებელი. von Maia Metreveli
დავით აღმაშენებელი.დავით აღმაშენებელი.
დავით აღმაშენებელი.
Maia Metreveli6.4K views

Más de Tinatin Khutsishvili

12.06 23 გზა ჯანმრ-----27.06.22-სასკოლო პროექტი 160.docx von
12.06 23 გზა ჯანმრ-----27.06.22-სასკოლო პროექტი 160.docx12.06 23 გზა ჯანმრ-----27.06.22-სასკოლო პროექტი 160.docx
12.06 23 გზა ჯანმრ-----27.06.22-სასკოლო პროექტი 160.docxTinatin Khutsishvili
17 views32 Folien
12.06.23----2.06.21. ჯერ კიდევ...სასკოლო პროექტის ფორმა ჯერ კიდევ არ არის გვი... von
12.06.23----2.06.21. ჯერ კიდევ...სასკოლო პროექტის ფორმა ჯერ კიდევ არ არის გვი...12.06.23----2.06.21. ჯერ კიდევ...სასკოლო პროექტის ფორმა ჯერ კიდევ არ არის გვი...
12.06.23----2.06.21. ჯერ კიდევ...სასკოლო პროექტის ფორმა ჯერ კიდევ არ არის გვი...Tinatin Khutsishvili
60 views25 Folien
kiberusafrtxoeba-160-e skola.pptx von
kiberusafrtxoeba-160-e skola.pptxkiberusafrtxoeba-160-e skola.pptx
kiberusafrtxoeba-160-e skola.pptxTinatin Khutsishvili
47 views13 Folien
gza janmrTelobisaken.pptx von
gza janmrTelobisaken.pptxgza janmrTelobisaken.pptx
gza janmrTelobisaken.pptxTinatin Khutsishvili
65 views8 Folien
Socialuri proeqti siyvarulit gawv.xelebi von
Socialuri proeqti  siyvarulit gawv.xelebiSocialuri proeqti  siyvarulit gawv.xelebi
Socialuri proeqti siyvarulit gawv.xelebiTinatin Khutsishvili
292 views3 Folien
Socialuri proeqti folklori da tineijerebi von
Socialuri proeqti  folklori da tineijerebiSocialuri proeqti  folklori da tineijerebi
Socialuri proeqti folklori da tineijerebiTinatin Khutsishvili
119 views2 Folien

Más de Tinatin Khutsishvili(20)

12.06 23 გზა ჯანმრ-----27.06.22-სასკოლო პროექტი 160.docx von Tinatin Khutsishvili
12.06 23 გზა ჯანმრ-----27.06.22-სასკოლო პროექტი 160.docx12.06 23 გზა ჯანმრ-----27.06.22-სასკოლო პროექტი 160.docx
12.06 23 გზა ჯანმრ-----27.06.22-სასკოლო პროექტი 160.docx
12.06.23----2.06.21. ჯერ კიდევ...სასკოლო პროექტის ფორმა ჯერ კიდევ არ არის გვი... von Tinatin Khutsishvili
12.06.23----2.06.21. ჯერ კიდევ...სასკოლო პროექტის ფორმა ჯერ კიდევ არ არის გვი...12.06.23----2.06.21. ჯერ კიდევ...სასკოლო პროექტის ფორმა ჯერ კიდევ არ არის გვი...
12.06.23----2.06.21. ჯერ კიდევ...სასკოლო პროექტის ფორმა ჯერ კიდევ არ არის გვი...
Tinatin khutsishvilis pedagogiuri praqtikis kvleva(pdf) von Tinatin Khutsishvili
Tinatin khutsishvilis pedagogiuri praqtikis kvleva(pdf)Tinatin khutsishvilis pedagogiuri praqtikis kvleva(pdf)
Tinatin khutsishvilis pedagogiuri praqtikis kvleva(pdf)

ფარნავაზი პირველი მეფე ქართლისა

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.