Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige

Yhteisöllinen oppiminen ja yhteisöllinen media

 1. Osaa soveltaa tärkeitä opiskelustrategioita oppiessaan uutta
 2. OPPIMINEN ON TAITOLAJI, jota ohjaa tahto
 3. AJATTELUN TAITOJEN KEHITTÄMINEN
 4. TIEDON KÄSITTELYTAITOJEN OPPIMINEN (teknologia voi tukea)
 5. Oppimiseen ja vuorovaikutuksen laatuun vaikuttavat ne sosiaaliset ja älykkäät toiminnot joita oppijat teknologian parissa tekevät
 6. Oppijan työskentelyä teknologian parissa voidaan suunnitella siten, että siitä syntyy hyviä oppimistuloksia ja ymmärtävää oppimista
 7. Andersson, P, 2007, What is web2.0? Ideas, technologies and implications, http://www.scribd.com/doc/300024/What-is-web-20-Ideas-technologies-and-implications-Paul-Anderson
 8. Asanti, R., Lehtinen, E. & Palonen, T. Työelämän muutokset ja osaamisen haasteet. Teoksessa Lehtinen, E. & Hiltunen, T. (toim.) 2002. Oppiminen ja opettajuus. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B: 71.
 9. Barrett, H. Researching Electronic portFolios: Learning, Engagement and Collaboration through Technology.
 10. Dillenbourg, P., Baker, M., Blaye, A. & O’Malley, C. 1996. The evolution of research on collaborative learning. Teoksessa E. Spada & P. Reiman. (toim.) Learning in Humans and Machine: Towards an interdisciplinary learning science. Oxford: Elsevier
 11. Editorial: Learning in innovative learning environments. Computers in Human Behaviour21, 547–554 (2005).
 12. E-LearningNordic 2006 – Tietotekniikan vaikutukset koulutyöhön -tutkimus. Kööpenhamina: Ramboll Management.
 13. Eteläpelto, A. & Tynjälä, P. Oppiminen ja asiantuntijuus. WSOY.
 14. FinnSight 2015-ennakointiraportti [Luettavissa: http://www.tekes.fi/julkaisut/FinnSight_2015_laaja.pdf]
 15. Häkkinen, P. & Arvaja, M. Kollaboratiivinen oppiminen teknologiaympäristöissä. Teoksessa Eteläpelto, A. & Tynjälä, P. (toim.) 1999. Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. Juva: WSOY kirjapainoyksikkö.
 16. Järvelä, S. Opetusvuorovaikutuksen uudet haasteet. Kasvatus 2/1993.
 17. S. Järvelä, P. Häkkinen & E. Lehtinen (Eds.). (2006). Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. (S. Järvelä, P. Häkkinen & E. Lehtinen Eds.). Helsinki: WSOY.
 18. Kalliala, E. ja Toikkanen, T. 2009. Sosiaalinen media opetuksessa, Finn LecturaOy
 19. Kilpi,T. (2006). Blogit ja bloggaaminen. Helsinki: Readme.fi
 20. Luokkanen, T., Näykki, P., Impiö, N., & Vuopala, E. (toim.). (2008). Teknologian mahdollisuudet ymmärtävän oppimisen tukena. Opetuksen kehittämisyksikkö, dialogeja 9. Oulun yliopiston yliopistopaino.
 21. Rättilä, T. 2007. Sosiaalisen median mahdollisuudet kodin, koulun ja kunnan viestinnässä. Tampere: Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, journalismintutkimusyksikkö.
Anzeige