Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Cafè digital factura electrònica

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (18)

Anzeige

Ähnlich wie Cafè digital factura electrònica (20)

Weitere von TICAnoia (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Cafè digital factura electrònica

 1. 1. #CafèTICAnoia La factura electrònica, procés clau en la relació contractual amb les administracions
 2. 2. #CafèTICAnoia Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector públic. Marc legal de la facturació electrònica Obligació de presentar les factures en format electrònic en el cas de societats anònimes, societats limitades i UTE’s.
 3. 3. #CafèTICAnoia Es disposa amb antelació de l'acceptació de les factures, el que permet planificar millor la tresoreria i les opcions de negociació amb entitats financeres. Avantatges de la factura electrònica per a l’empresa Eliminació de tots els costos, directes i indirectes, vinculats a l'emissió de factures impreses (paper, sobres, impressió, segells, manipulat, arxiu, etc.). Eficàcia i immediatesa si s'envia per mitjans telemàtics, evitant retards i possibles pèrdues de la correspondència postal. Minimització dels errors de manipulació.
 4. 4. #CafèTICAnoia A mesura que s’implementin nous sistemes de gestió, eliminació del manipulat de les factures impreses. Reducció dels costos de gestió de les factures registrades. Major control de l'estat de tramitació de les factures. Més transparència i capacitat d'auditoria i inspecció. Eliminació de la necessitat de conservar les factures impreses durant el període legal al poder- les conservar en el format electrònic original. Avantatges de la factura electrònica per a l’Ajuntament
 5. 5. #CafèTICAnoia Què és una factura electrònica? Existeixen múltiples formats d’arxius de factura electrònica, però l’estàndard aprovat per facturar a les AA.PP. és: Facturae versió 3.2
 6. 6. #CafèTICAnoia L’estàndard de facturació electrònica: FACTURAE Aprovat oficialment i recolzat per facturar a les AA.PP. Es tracta d’un format de factura electrònica estructurat, que utilitza el llenguatge XML. Exemple de codi XML amb les dades de l’emisor de la factura.
 7. 7. #CafèTICAnoia L’estàndard de facturació electrònica: FACTURAE En definitiva: és un fitxer amb el contingut legalment exigible a una factura, i que té el mateix valor legal que la factura en paper. Condicions que ha de complir la factura electrònica per considerar-se vàlida: •Contenir la informació legalment exigida. •Estar firmada mitjançant un certificat electrònic vigent i suportat per les AA.PP. •S’ha d’enviar per mitjans electrònics a la bústia d’entrada de factures.
 8. 8. #CafèTICAnoia Perquè tingui validesa legal i fiscal plenes, la factura electrònica ha d'estar signada electrònicament per l'emissor de la mateixa. La signatura electrònica de la factura permet comprovar i garantir la seva integritat i autenticitat així com el no rebuig per part de l'emissor. El concepte de signatura electrònica de la factura
 9. 9. #CafèTICAnoia Per poder-la signar, heu de disposar d'un certificat de signatura electrònica avançada que pot residir en dispositiu físic o instal.lat al vostre navegador (Certificat de classe 2 de la FNMT, DNIe...). En funció del programari que utilitzeu el mètode de signatura podrà variar. El concepte de signatura electrònica de la factura
 10. 10. #CafèTICAnoia Existeixen plataformes de gestió de la factura electrònica privades, que permeten realitzar la signatura electrònica en nom de l’usuari. Vàlid per a poques factures, simplifica el procés d’enviament de factures electròniques. Bancàries: CaixaFactura - BS Factura Privades: B2BRouter La signatura electrònica delegada
 11. 11. #CafèTICAnoia Per crear la vostra factura electrònica, disposeu de diferents alternatives: Com facturar electrònicament a l’Ajuntament i els seus organismes vinculats? • Mitjançant el mòdul de facturació electrònica incorporat en el vostre software de gestió. • A través de plataformes privades de facturació digital. • Emprant el programa que el Ministeri posa a la vostra disposició per a generar factures en format Facturae.
 12. 12. #CafèTICAnoia Hi ha un punt general d'entrada de factures per a cadescun dels diferents organismes vinculats a l’Ajuntament d’Igualada. A Catalunya, aquests punts d’entrada s’implementen a través de la plataforma eFact de l’Administració Oberta de Catalunya. A la resta de l’Estat, els punts d’entrada s’implementen a través de la plataforma FaCE del Ministerio de Indústria, Energia y Turismo. Com enviem la factura electrònica generada?
 13. 13. #CafèTICAnoia A la web de l’Ajuntament d’Igualada www.igualada.cat hi trobareu l’enllaç a les diferents bústies d’entrada de factures dels diferents organismes. Dins la secció “Facturació electrònica” trobareu continguts i enllaços a materials relacionats amb la facturació electrònica que us poden ser d’utilitat. Necessito saber més...
 14. 14. #CafèTICAnoia Gràcies per la vostra assistència

×