Skog og skogbruk

T
Skog
Skog og skogbruk
Skogen er viktig
• Skogen gir oss råvarer og brensel.
• Skogen forsinker nedbøren slik at det ikke blir
 flom eller erosjon.
• Skogen demper veksten av co2 i lufta.
• I skogene finnes det et rikt utvalg av planter,
 insekter, fugler og dyr.
• Skogen er også en viktig fritidsressurs for
 mange.
Skog og skogbruk
Barskogen
•  En tredjedel av landoverflaten er dekket av skog.
•  Barskogen vokser i den tempererte klimasonen.
•  Den utgjør 40 % av verdens totale skogareal.
•  Barskogen har stor økonomisk betydning.
•  Russland, USA og Canada tar ut mye barskog.
•  Barskogen brukes mye til trevarer og
  papirproduksjon.
Skog og skogbruk
Løvskogen
• Løvskogen vokser også i den tempererte sonen.
• Den vokser sør for barskogsbeltet.
• Det finnes enorme områder i Nord Amerika og
 Europa.
• I den tempererte sonen finnes det svære
 blandingsskoger med løvtrær og bartrær.
• Varmekjær løvskog består av eik, bøk, alm, lønn,
 lind og ask.
• I Europa har storparten av denne skogen blitt
 gjort om til landbruksområder.
Skog og skogbruk
Regnskogen
• Regnskogen er viktig for klimaet på jorda.
• I regnskogen lever et stort antall plante , fugle
 og dyrearter.
• Regnskogen ligger i den tropiske klimasonen.
Skog og skogbruk
Områder med regnskog
• Den tropiske regnskogen ligger på begge sider
 av ekvator.
• Regnskogen utgjør 20 % av all verdens skoger.
• Få mennesker bor her, men det er et rikt dyre
 og fugleliv her.
• Det er store regnskoger i Sørøst Asia, Afrika og
 Sør Amerika.
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Land med regnskog
• Regnskogen i Sør Amerika utgjør 60% av all
 regnskog.
• Det er spesielt store regnskogsområder i
 Brasil.
• Regnskogen i Asia utgjør 25% av verdens
 regnskog.
• I Asia er det store regnskogsområder i
 Thailand, Indonesia, Malaysia og India.
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Regnskog i Afrika
• 15% av regnskogen vokser i Afrika.
• Kongo, Gabon og langs Guineabukta er det
 store regnskogsområder.
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Rovhugst
• Regnskogen består av tusenvis av ulike typer
 eviggrønne trær.
• Det hogges ut betydelige mengder teak,
 mahogni og ibenholt.
• I Sør Amerika har det blitt hogd ned enorme
 mengder med regnskog som har blitt gjort om
 til store kvegransjer.
• I dag finnes bare halvparten igjen av den
 opprinnelige regnskogen.
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Skogen i Norge
Den norske barskogen
• Den norske barskogen er en del av
 barskogsbeltet som strekker seg fra Nordsjøen
 til Stillehavet.
• Den norske skogen har blitt større i de siste
 tiårene.
• Det vokser mer skog enn det vi hogger ut.
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
SKOGVEKST
• Den produktive skogen i Norge er på 675
 millioner m3.
• I de siste årene har det blitt hugget ut 8
 millioner m3.
• Samtidig øker norske skoger med 35 millioner
 m3 i året.
• Det vil si at den norske skogen øker i areal.
• Det tar ca. 80 år fra et tre plantes til at det kan
 hogges.
Skog og skogbruk
Norges skogsareal
• Skogen dekker 38% av landet vårt.
• 60% av skogen er produktiv.
• Det er store arealer av produktiv skog på
 Østlandet og i Trøndelag.
• Hedmark er Norges største skogfylke.
• På Vestlandet og i Nord Norge vokser det lite
 barskog.
Skog og skogbruk
• Gran og furu utgjør 80 % av den norske
 skogen.
• Resten av skogarealet består av løvskog.
• Fra Møre og sørover langs kysten vokser det
 en del varmekjære løvskogarter.
Skog og skogbruk
Ulike skogtyper etter alder
• I størsteparten av skogen er trærne ikke så
 gamle. Det har blitt hugd skog her før.
• Gammelskog utgjør 10-20% av skogen.
• Urskog utgjør bare 1% av skogsarealet.
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
Liv i skogen
• Det er få plante, dyre og fuglearter som lever i
 den norske skogen.
• Det er viktig å verne gammel skog for å bevare
 noen av disse artene.
Skog og skogbruk
Skogvern
• Ca. 1% av den norske barskogen er i dag
 vernet.
• Vern av barskog kommer ofte i konflikt med
 skogeiernes interesser.
Skog og skogbruk
Driftsmåter
• Etter krigen har motorsaga og skogsmaskina
 gjort inntog i norsk skogdrift.
• Før brukte man sag, øks og barkespade og
 tømmeret ble transportert med hest og på
 elver.
• I dag transporteres tømmeret på biler fram til
 treforedlingsbedriftene.
Skog og skogbruk
Skogsdrift
• Flatehogst med skogsmaskiner har erstattet
 den gamle plukkhogsten med øks.
• En skogmaskin produserer like mye på en dag
 som en tømmerhogger gjør i løpet av en
 måned.
• I dag har skogdriften blitt helårsdrift.
• Før hogde man tømmeret på vinteren og
 transporterte det om våren.
Skog og skogbruk
Mekanisering
• Mekanisering har redusert antall ansatte i
 skogbruket drastisk.
• Før sysselsatte skogbruket 40 – 50 000 mann. I
 dag jobber 6000 skogsarbeidere i norske
 skoger.
• Skogbruket bidrar til opprettholde bosettingen
 ute i distriktene.
Skog og skogbruk
Skogindustri
• Vi skiller mellom trevareindustri og
 treforedlingsindustri.
• Trevareindustrien produserer trelast,
 byggevarer, innredninger og ferdighus.
• Trevareindustrien bruker skurtømmer som er
 tømmer av god kvalitet.
• Trevareindustrien består for det meste av
 småbedrifter i Trøndelag og på Østlandet.
Skog og skogbruk
Viktig næring
• Det norske skogbruket har alltid vært en viktig
 næring.
• Ca. 6000 mennesker har skogsarbeid som
 heltidsyrke.
• Skogbruket er en viktig eksportnæring som
 selger papir, tremasse, plank og møbler til
 utlandet.
Skog og skogbruk
Treforedlingsindustrien
•  Treforedlingsindustrien bruker cellulose.
•  Den blir brukt til å lage papp og papir.
•  Treforedlingsbedriftene er store bedrifter.
•  80% av produksjonen selges til utlandet.
Skog og skogbruk
Papirfabrikker
• De fleste treforedlingsbedriftene ligger på
 Østlandet, Sørlandet og i Trøndelag.
• Disse bedriftene ligger ved elver fordi man før
 i tiden transporterte tømmeret på elvene.
• I dag kjører man tømmeret med biler til
 papirfabrikkene.
Skog og skogbruk
• På 1500-tallet ble de norske skogene en viktig
 ressurs.
• Det ble solgt enorme mengder tømmer til
 England og Nederland.
• I Europa hadde skogen blitt gjort om til
 jordbruksland.
• På slutten av 1800-tallet ble det bygd
 papirfabrikker langs elver og vassdrag på
 Østlandet og i Trøndelag
Skog og skogbruk
Skog og skogbruk
1 von 64

Recomendados

Barbarossa von
BarbarossaBarbarossa
Barbarossatarzanol
651 views38 Folien
Blandingsskog von
BlandingsskogBlandingsskog
BlandingsskogMetteOleivsgard
391 views4 Folien
Blandingsskog von
BlandingsskogBlandingsskog
BlandingsskogMetteOleivsgard
349 views4 Folien
Blandingsskog von
BlandingsskogBlandingsskog
BlandingsskogMetteOleivsgard
780 views4 Folien
Buddhismen von
BuddhismenBuddhismen
Buddhismentarzanol
5.8K views35 Folien
Reformasjonen von
ReformasjonenReformasjonen
Reformasjonentarzanol
4 views66 Folien

Más contenido relacionado

Más de tarzanol

LOV OG RETT von
LOV OG RETTLOV OG RETT
LOV OG RETTtarzanol
6 views145 Folien
Europa von
EuropaEuropa
Europatarzanol
32 views10 Folien
Vær og klima von
Vær og klimaVær og klima
Vær og klimatarzanol
7 views34 Folien
Befolkningsstruktur von
BefolkningsstrukturBefolkningsstruktur
Befolkningsstrukturtarzanol
21 views45 Folien
Jesus Kristus von
Jesus KristusJesus Kristus
Jesus Kristustarzanol
4 views46 Folien
De skriftlige kildene om Jesu liv von
De skriftlige kildene om Jesu livDe skriftlige kildene om Jesu liv
De skriftlige kildene om Jesu livtarzanol
8 views46 Folien

Más de tarzanol(20)

Vær og klima von tarzanol
Vær og klimaVær og klima
Vær og klima
tarzanol7 views
Befolkningsstruktur von tarzanol
BefolkningsstrukturBefolkningsstruktur
Befolkningsstruktur
tarzanol21 views
Jesus Kristus von tarzanol
Jesus KristusJesus Kristus
Jesus Kristus
tarzanol4 views
De skriftlige kildene om Jesu liv von tarzanol
De skriftlige kildene om Jesu livDe skriftlige kildene om Jesu liv
De skriftlige kildene om Jesu liv
tarzanol8 views
John F.Kennedy von tarzanol
John F.KennedyJohn F.Kennedy
John F.Kennedy
tarzanol5 views
BEGREPER INNEN POLITIKK.pptx von tarzanol
BEGREPER INNEN POLITIKK.pptxBEGREPER INNEN POLITIKK.pptx
BEGREPER INNEN POLITIKK.pptx
tarzanol5 views
Hva er politikk.pptx von tarzanol
Hva er politikk.pptxHva er politikk.pptx
Hva er politikk.pptx
tarzanol14 views
Armfeldts dødsmarsj von tarzanol
Armfeldts dødsmarsjArmfeldts dødsmarsj
Armfeldts dødsmarsj
tarzanol10 views
Jordskjelv von tarzanol
JordskjelvJordskjelv
Jordskjelv
tarzanol54 views
BOMBINGEN AV NAMSOS 20 april 1940 von tarzanol
BOMBINGEN AV NAMSOS 20 april 1940BOMBINGEN AV NAMSOS 20 april 1940
BOMBINGEN AV NAMSOS 20 april 1940
tarzanol95 views
BABE RUTH von tarzanol
BABE RUTHBABE RUTH
BABE RUTH
tarzanol42 views
Atombombene over Hiroshima og Nagasaki von tarzanol
Atombombene over Hiroshima og NagasakiAtombombene over Hiroshima og Nagasaki
Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
tarzanol52 views
FISKERI von tarzanol
FISKERI FISKERI
FISKERI
tarzanol46 views
OPERASJON OVERLORD von tarzanol
OPERASJON OVERLORDOPERASJON OVERLORD
OPERASJON OVERLORD
tarzanol62 views
OPERASJON OVERLORD von tarzanol
OPERASJON OVERLORDOPERASJON OVERLORD
OPERASJON OVERLORD
tarzanol91 views
JORDBRUKET von tarzanol
JORDBRUKETJORDBRUKET
JORDBRUKET
tarzanol85 views
ANGREPET PÅ PEARL HARBOR von tarzanol
ANGREPET PÅ PEARL HARBORANGREPET PÅ PEARL HARBOR
ANGREPET PÅ PEARL HARBOR
tarzanol75 views

Skog og skogbruk

 • 3. Skogen er viktig • Skogen gir oss råvarer og brensel. • Skogen forsinker nedbøren slik at det ikke blir flom eller erosjon. • Skogen demper veksten av co2 i lufta. • I skogene finnes det et rikt utvalg av planter, insekter, fugler og dyr. • Skogen er også en viktig fritidsressurs for mange.
 • 5. Barskogen • En tredjedel av landoverflaten er dekket av skog. • Barskogen vokser i den tempererte klimasonen. • Den utgjør 40 % av verdens totale skogareal. • Barskogen har stor økonomisk betydning. • Russland, USA og Canada tar ut mye barskog. • Barskogen brukes mye til trevarer og papirproduksjon.
 • 7. Løvskogen • Løvskogen vokser også i den tempererte sonen. • Den vokser sør for barskogsbeltet. • Det finnes enorme områder i Nord Amerika og Europa. • I den tempererte sonen finnes det svære blandingsskoger med løvtrær og bartrær. • Varmekjær løvskog består av eik, bøk, alm, lønn, lind og ask. • I Europa har storparten av denne skogen blitt gjort om til landbruksområder.
 • 9. Regnskogen • Regnskogen er viktig for klimaet på jorda. • I regnskogen lever et stort antall plante , fugle og dyrearter. • Regnskogen ligger i den tropiske klimasonen.
 • 11. Områder med regnskog • Den tropiske regnskogen ligger på begge sider av ekvator. • Regnskogen utgjør 20 % av all verdens skoger. • Få mennesker bor her, men det er et rikt dyre og fugleliv her. • Det er store regnskoger i Sørøst Asia, Afrika og Sør Amerika.
 • 17. Land med regnskog • Regnskogen i Sør Amerika utgjør 60% av all regnskog. • Det er spesielt store regnskogsområder i Brasil. • Regnskogen i Asia utgjør 25% av verdens regnskog. • I Asia er det store regnskogsområder i Thailand, Indonesia, Malaysia og India.
 • 22. Regnskog i Afrika • 15% av regnskogen vokser i Afrika. • Kongo, Gabon og langs Guineabukta er det store regnskogsområder.
 • 25. Rovhugst • Regnskogen består av tusenvis av ulike typer eviggrønne trær. • Det hogges ut betydelige mengder teak, mahogni og ibenholt. • I Sør Amerika har det blitt hogd ned enorme mengder med regnskog som har blitt gjort om til store kvegransjer. • I dag finnes bare halvparten igjen av den opprinnelige regnskogen.
 • 32. Den norske barskogen • Den norske barskogen er en del av barskogsbeltet som strekker seg fra Nordsjøen til Stillehavet. • Den norske skogen har blitt større i de siste tiårene. • Det vokser mer skog enn det vi hogger ut.
 • 35. SKOGVEKST • Den produktive skogen i Norge er på 675 millioner m3. • I de siste årene har det blitt hugget ut 8 millioner m3. • Samtidig øker norske skoger med 35 millioner m3 i året. • Det vil si at den norske skogen øker i areal. • Det tar ca. 80 år fra et tre plantes til at det kan hogges.
 • 37. Norges skogsareal • Skogen dekker 38% av landet vårt. • 60% av skogen er produktiv. • Det er store arealer av produktiv skog på Østlandet og i Trøndelag. • Hedmark er Norges største skogfylke. • På Vestlandet og i Nord Norge vokser det lite barskog.
 • 39. • Gran og furu utgjør 80 % av den norske skogen. • Resten av skogarealet består av løvskog. • Fra Møre og sørover langs kysten vokser det en del varmekjære løvskogarter.
 • 41. Ulike skogtyper etter alder • I størsteparten av skogen er trærne ikke så gamle. Det har blitt hugd skog her før. • Gammelskog utgjør 10-20% av skogen. • Urskog utgjør bare 1% av skogsarealet.
 • 44. Liv i skogen • Det er få plante, dyre og fuglearter som lever i den norske skogen. • Det er viktig å verne gammel skog for å bevare noen av disse artene.
 • 46. Skogvern • Ca. 1% av den norske barskogen er i dag vernet. • Vern av barskog kommer ofte i konflikt med skogeiernes interesser.
 • 48. Driftsmåter • Etter krigen har motorsaga og skogsmaskina gjort inntog i norsk skogdrift. • Før brukte man sag, øks og barkespade og tømmeret ble transportert med hest og på elver. • I dag transporteres tømmeret på biler fram til treforedlingsbedriftene.
 • 50. Skogsdrift • Flatehogst med skogsmaskiner har erstattet den gamle plukkhogsten med øks. • En skogmaskin produserer like mye på en dag som en tømmerhogger gjør i løpet av en måned. • I dag har skogdriften blitt helårsdrift. • Før hogde man tømmeret på vinteren og transporterte det om våren.
 • 52. Mekanisering • Mekanisering har redusert antall ansatte i skogbruket drastisk. • Før sysselsatte skogbruket 40 – 50 000 mann. I dag jobber 6000 skogsarbeidere i norske skoger. • Skogbruket bidrar til opprettholde bosettingen ute i distriktene.
 • 54. Skogindustri • Vi skiller mellom trevareindustri og treforedlingsindustri. • Trevareindustrien produserer trelast, byggevarer, innredninger og ferdighus. • Trevareindustrien bruker skurtømmer som er tømmer av god kvalitet. • Trevareindustrien består for det meste av småbedrifter i Trøndelag og på Østlandet.
 • 56. Viktig næring • Det norske skogbruket har alltid vært en viktig næring. • Ca. 6000 mennesker har skogsarbeid som heltidsyrke. • Skogbruket er en viktig eksportnæring som selger papir, tremasse, plank og møbler til utlandet.
 • 58. Treforedlingsindustrien • Treforedlingsindustrien bruker cellulose. • Den blir brukt til å lage papp og papir. • Treforedlingsbedriftene er store bedrifter. • 80% av produksjonen selges til utlandet.
 • 60. Papirfabrikker • De fleste treforedlingsbedriftene ligger på Østlandet, Sørlandet og i Trøndelag. • Disse bedriftene ligger ved elver fordi man før i tiden transporterte tømmeret på elvene. • I dag kjører man tømmeret med biler til papirfabrikkene.
 • 62. • På 1500-tallet ble de norske skogene en viktig ressurs. • Det ble solgt enorme mengder tømmer til England og Nederland. • I Europa hadde skogen blitt gjort om til jordbruksland. • På slutten av 1800-tallet ble det bygd papirfabrikker langs elver og vassdrag på Østlandet og i Trøndelag