Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige

Más de Trieu Nguyen(20)

Anzeige

Giới thiệu cơ bản về Big Data và các ứng dụng thực tiễn

 1. Giới thiệu cơ bản về Big Data và các ứng dụng thực tiễn Tổng hợp bởi Trieu Nguyen tantrieuf31@gmail.com
 2. Nội dung chính 1. Các ứng dụng Big Data thực tiễn trên thế giới 2. Các lĩnh vực đang ứng dụng Big Data ở Việt Nam 3. Các bài toán Big Data tiêu biểu ở Vietnam a. Quản lý chăm sóc khách hàng (CRM) b. Tối ưu hoá trải nghiệm truyền hình Internet c. Quảng cáo trực tuyến AdsPlay.net 4. Giới thiệu về công việc và thị trường việc làm Big Data ở Việt Nam 5. Kiến thức nền tảng cho các bạn sinh viên
 3. Các ứng dụng Big Data phổ biến trên thế giới 1
 4. Khối lượng dữ liệu cần xử lý Nhu cầu cần tính toán nhanh dữ liệu cho các report cần real-time Sự đa dạng về loại dữ liệu cần thống kê Social , Web, Video , Photo , Text , ... Định nghĩa Big Data
 5. Nguồn gốc Big Data
 6. Google: Tìm kiếm thông tin
 7. Facebook: Mạng xã hội 1. Sắp xếp các bài post 2. Gợi ý kết bạn, photo tagging 3. Phân tích xu hướng ‘Likes’ của user 4. Lưu trữ dữ liệu về hình ảnh, bài post, fan page và các thống kê
 8. Uber: Giao thông thông minh
 9. Các lĩnh vực đang ứng dụng Big Data2
 10. Big Data được ứng dụng ở những công ty nào tại Việt Nam ? Hầu hết các công ty về Tech đều có dữ liệu và có nhu cầu phân tích để tìm ra lợi thế cạnh tranh trong thời mọi thứ sẽ được số hóa (Digitization ) Phổ biến ở các ngành ở Vietnam ◦ Tài chính: Momo, BIDV ,... ◦ Viễn thông: Fpt Telecom, Viettel ◦ Digital Media: VnExpress , FptPlay, Zalo, YouNet ◦ E-commerce: Lazada, Tiki, Chotot ◦ Giao thông: Uber, Grab,..
 11. Các ngành nghề có nhu cầu ứng dụng Big Data
 12. Các bài toán Big Data tiêu biểu3 a. Quản lý chăm sóc khách hàng (CRM) b. Tối ưu hoá trải nghiệm truyền hình số c. Quảng cáo trực tuyến
 13. Ứng dụng Big Data vào lĩnh vực chăm sóc khách hàng (CRM)
 14. Phân tích mạng xã hội (Social Media Analytics )
 15. Lưu trữ dữ liệu mạng xã hội với NoSQL (ArangoDB)
 16. Sử dụng Big Data cho ứng dụng truyền hình Internet
 17. Quảng cáo trực tuyến
 18. Thống kế dịch vụ theo vị trí địa lý
 19. Big Data trong lĩnh vực thiết kế giao diện (UI/UX)
 20. Kiến trúc hệ thống tổng quát Big Data trong e-commerce (http://rrfxlab.com)
 21. 1) Data collector (I/O networking) ● Netty 2) Data persistence (aka: data storage) ● Kafka for distributed message queue(Apache Kafka) ● NoSQL ● PostgreSQL 3) Data processing ● Apache Hive ● Apache Spark for in-memory batch processing ● RxJava + Akka for reactive processor (reactivex) 4) Data analysis ● SQL 5) Data reporting ● NodeJS ● real-time frontend report: NodeJs, SocketIO Technology stack ( 5D model )
 22. Giới thiệu về công việc và thị trường việc làm Big Data ở Việt Nam 4
 23. Việc làm Big Data ở một vài công ty
 24. Kiến thức nền tảng cho các bạn sinh viên5
 25. Con đường kiến thức 1. Đam mê với dữ liệu 2. Nắm vững kiến thức về cấu trúc dữ liệu, lập trình và thống kê 3. Kỹ năng phân tích vấn đề phức tạp 4. Cơ sở dữ liệu: NoSQL và RDBMS 5. Kiến thức về lập trình mạng và lập trình phân tán (Distributed Computing ) 6. Linux 7. English
 26. 1) Hiểu vấn đề và bài toán 2) Xây dựng hệ thống 3) Chạy test thử các use cases 4) Đo đạt 5) Rút ra các bài học 6) Trở về bước số 3
 27. http://BigDataVietnam.org
Anzeige