Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Kokonainen AMK-tutkinto verkossa. Kokemuksia pilotista ja tulevia suuntia.

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 18 Anzeige

Kokonainen AMK-tutkinto verkossa. Kokemuksia pilotista ja tulevia suuntia.

Herunterladen, um offline zu lesen

PKAMK Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman (Sanna Kukkasniemi, Jarmo Talvivaara) esitys ITK2011 -konferenssissa to 7.4.2011. http://itk.fi/ohjelma/ohjelma/51

PKAMK Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman (Sanna Kukkasniemi, Jarmo Talvivaara) esitys ITK2011 -konferenssissa to 7.4.2011. http://itk.fi/ohjelma/ohjelma/51

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Kokonainen AMK-tutkinto verkossa. Kokemuksia pilotista ja tulevia suuntia. (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Kokonainen AMK-tutkinto verkossa. Kokemuksia pilotista ja tulevia suuntia.

 1. 1. KOKONAINEN AMK-TUTKINTO VERKOSSA?<br />Kokemuksia pilotoinnista.<br />Tulevia kehityssuuntia<br />PKAMK <br />Tietojenkäsittelyn ko.<br />Sanna Kukkasniemi<br />Jarmo Talvivaara<br />
 2. 2. Missätyöskentelemme? <br />Sama perustoiminta, <br />useat toimintaympäristöt, verkossa.<br />Nuorten koulutus (40 ap).<br />Aikuisten koulutus (10 ap).<br />VirtuaaliAMK (TieTie).<br />AvoinAMK.<br />Kv-koulutusyhteistyö <br />(mm. Erasmus).<br />Yliopistoyhteistyö.<br />
 3. 3. Visio: kokonainen tutkinto verkkoon?<br />Opiskele. Opeta. Opi. Kehitä. Missä tahansa.<br />Visio työympäristöstä?<br />"Saako kysyä: Miksi?"<br />
 4. 4. 2010<br />2009<br />ca. 2007 <br />ca. 2000 <br />ca. 1997<br />KOULULUOKASTAKOKONAAN VERKKOON<br />*<br />Aloituspaikkojen<br />Kehitys 2004-2011<br />
 5. 5. LÄHTÖKOHTIA VERKKOTUTKINNOLLEMME<br />EDELLEEN<br />"Koulutusohjelmassa opiskeltava AMK-tutkinto"<br />Tavoitteet, laajuus, yms. sama - vain toimintatapa on erilainen: <br />Hyvä opetus – hyvä oppiminen <br />OPPIJALÄHTÖISYYS<br />Itseohjautuvasti, mutta ei yksin. Monipuolisuus.<br />Henkilökohtaisuus.<br />Joustavuus.<br />KÄYTÄNNÖNLÄHEISYYS <br />Tulevaan työelämään valmentaminen.<br />Ajantasaiset sisällöt.<br />Toimiminen hajautetuissa virtuaaliorganisaatioissa.<br />
 6. 6. Opetuksesta, oppimisestajatyökaluista<br />Online-tunteja - tapaamisia verkossa - itsenäistä työskentelyä - ohjattuja harjoituksia - teoriaa ja käytäntöä - keskustelua - ryhmätyöskentelyä - projektitöitä - henkilökohtaista ohjausta - ohjausta ryhmässä - opettaja- ja opiskelijatuutorointia - jne..<br />Moodle, ACP, etäluokat + ammattialan keskeiset työkalut, sosiaalisen median työkaluja,<br /> muita – tarpeen ja ideoiden mukaan<br />
 7. 7. Mikä organisoinnissamuuttuu?<br />Teekuten saarnaat.<br />Ole itsekin aidosti verkossa.<br />Pelaa ”parhaiden” kanssa. Muuhun ei ole aikaa.<br />Miten asiat ovat, ei tarkoita sitä miten ne pitäisiolla.<br />Jos sinulla on hyvä ja perusteltu visio – äläjää odottamaan.<br />Luota. Anna kiinnostuneille vastuuta.<br />Tavoitteet eivät voi rajoittua siihen, mitä osataan tai halutaan NYT.<br />On mahdollista ENEMMÄN, mitä arki osoittaa.<br />Jos strategia velvoittaa – vaadiorganisaatiolta!<br />plan. DO. check. act. Mutta etenkin: DO. DO. DO. Uskalla!!!<br />Management != määrää.<br />Management = mahdollista.<br />
 8. 8. KOKEMUKSIA PILOTISTA?<br />"Eppursimuove - Se pyörii sittenkin!"<br />Kuten oletimme: tietojenkäsittelyn AMK-tutkinnon "virtualisoinnin" aste on mahdollista olla erittäin korkea.<br />Perinteiset käytännöt joudutaan haastamaan jatkuvasti.<br />Joustavuutta opiskeluun ja opettamiseen: erityisesti paikka ja osittain aika, käytännönläheisyys, elämän eri osa-alueiden huomiointi.<br />Verkossa toimiminen kehittää!!<br />Opiskelijoita kannattaa kuunnella ja osallistaa kehittämisessä.<br />
 9. 9. [tiko@pkamk]$ ~/haasteita?<br /><ul><li>Ryhmäytyminen – enemmän, aiemmin?
 10. 10. Itseohjautuvuuden haaste ja sisäinen motivaatiokorostuu.
 11. 11. Opettajuudenmuutos. Haaste on "holistinen".
 12. 12. Muutoksen volyymi haastaa organisaation, resurssit, infrastruktuurin, toimintatavat ja käytännöt.
 13. 13. Ennakointiin ja kehittämiseen sitoutumisen merkitys korostuu?</li></li></ul><li>KADONNEEN STATUS QUON METSÄSTYS?<br /><ul><li>Opiskelijoiden kanssa pidetty, 2. lukuvuoden starttaava workshop e-oppimisen kehittämisestä.</li></li></ul><li>TULEVIA suuntia.<br />SISÄLLÖT<br />YMPÄRISTÖT<br />KEHITTÄMINEN<br />PEDAGOGISET <br />valinnat ja menetelmät<br />
 14. 14. TULEVIA SUUNTIA?<br />OHJAUS (opettaja)<br />OHJAUS (opiskelija)<br />Oppimisprosessiin kuuluvien käytäntöjen verkkoon saaminen loppuopintopolulla.<br />Kokonaisvaltaisuus. <br />Reflektiivisyydenvahvistaminen.<br />Metataidot, Reflektiivisyyden tukeminen.<br />Itsearviointi– vertaisarviointi.<br />PEDAGOGISET <br />valinnat ja menetelmät<br />Substanssi ja asiantuntijuus. <br />"Rohkeuden" pedagogiikkaa?<br />
 15. 15. TULEVIA SUUNTIA?<br />Yhteisöllisyys<br />Oppimisprosessiin kuuluvien käytäntöjen verkkoon saaminen loppuopintopolulla.<br />Reflektiivisyys<br />YMPÄRISTÖT<br />Immersiivisyys, visuaalisuus<br />"Versio 2.0"<br />Tarpeenmukaisuus, personointi<br />Mobiilit<br />Simulointi, AR<br />Ketteryys, joustavuus<br />Ilmiöiden autenttinen tarkastelu<br />Flow, "streamlining"<br />US Army, http://ftp.arl.army.mil/ftp/historic-computers/gif/eniac3.gif<br />
 16. 16. LEARNING "MANAGEMENT"?<br />KOKO<br />TUTKINTO<br />Yksittäiset kurssit…..<br />
 17. 17. PERSONAL LEARNING PROCESS<br />"FOOTPRINT" & "VISIBILITY"?<br />.. oppiminen?<br />
 18. 18. PERSONAL LEARNING PROCESS<br />"FOOTPRINT" & "VISIBILITY"?<br />Ohjauksen oikea<br />SISÄLTÖ ja AJOITUS?<br />(vrt. esim. ZPD)<br />.. potentiaali? ..<br />?<br />?<br />?<br />?<br />.. oppiminen..<br />… suunniteltu tavoitetaso?<br />… lähtötaso?<br />... nonformaali osaaminen?<br />?<br />
 19. 19. BUSINESS INTELLIGENCE FOR LEARNERS AND EDUCATORS?<br />?<br />
 20. 20. ”People expect to beable to work, learn, and<br />studywhenever and wherevertheywant.”<br />NMC, Horizon Report 2011<br />KIITOKSIA!!<br />PKAMK (Luovien alojen keskus)<br />Tietojenkäsittelyn ko.<br />Länsikatu 15, 80100 Joensuu<br />sanna.kukkasniemi@pkamk.fi<br />jarmo.talvivaara@pkamk.fi<br />

×