Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Лабораторна робота: Вимірювання електричної напруги

252 Aufrufe

Veröffentlicht am

урок

Veröffentlicht in: Recht
  • Login to see the comments

Лабораторна робота: Вимірювання електричної напруги

  1. 1. Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра Лабораторна робота №3
  2. 2. Правила з техніки безпеки для учнів у кабінеті фізики: Лабораторне обладнання розміщуйте на своєму робочому місці аку­ратно, щоб запобігти падінню приладів або їх перекиданню. Чітко дотримуйтеся порядку виконання лабораторної роботи та пра­вил техніки безпеки. Будьте уважні й дисципліновані, точно виконуйте вказівки вчителя. Не залишайте робоче місце без дозволу вчителя. Не починайте роботу без дозволу вчителя. При проведенні дослідів не допускайте граничних навантажень вимірювальних приладів. Стежте за справністю кріплень використовуваного обладнання, користуйтеся тільки справними приладами й обладнанням. Після завершення лабораторної роботи ретельно приберіть своє робоче місце. Із класу виходьте тільки з дозволу вчителя. При отриманні травми або поганому самопочутті повідомте про це вчителя.
  3. 3. Тема: Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра.  Мета: навчитися збирати електричне коло за схемою, вмикати вольтметр в електричне коло паралельно; знімати покази з приладів; переконатись на досліді, що напруга в колі за послідовного з'єднання дорівнює сумі напруг на окремих ділянках кола. Прилади і матеріали: джерело струму, амперметр постійного струму, вольтметр, резистор, лампа, вимикач, з'єднувальні проводи.
  4. 4. Хід роботи: 1. Визначити ціну поділки амперметра. Обчислити інструментальну похибку ΔіІ, похибку відліку ΔвІ й абсолютну похибку ΔІ= ΔIІ + ΔвІ . 2. Визначити ціну поділки вольтметра. Обчислити інструментальну похибку Δі U (0,16 В) , похибку відліку ΔU й абсолютну похибку ΔU = ΔіU + ΔвU . 3. Накреслити схему №1 (№2, №3) електричного кола з послідовно з'єднаними джерелом струму, амперметром, лампою, магазином опорів, вимикачем, з'єднувальними провідниками й вольтметром, приєднаним паралельно до електричної лампи (резистора, лампи+резистора). 4. Зібрати електричне коло за схемою №1 (№2, №3), замкнути коло, зняти покази. 5. Обчислити відносну похибку вимірювання напруги й сили струму.
  5. 5. 6. Результати занести до таблиці. 7. Зробити висновки стосовно того, що напруга в колі за послідовного з'єднання дорівнює сумі напруг на окремих ділянках кола.
  6. 6. Розв'яжіть задачу: Варіант №1 Накресліть коло, яке складається з батареї акумуляторів, резистора, лампи, дзвінка, амперметра, вимикача. Вольтметр вимірює напругу на кінцях з'єднаних послідовно лампі та дзвонику. Варіант №2 Накресліть коло, яке складається з акумулятора, амперметра, лампи, нагрівника, резистора, вимикача. Вольтметр вимірює напругу на кінцях з'єднаних послідовно лампі та нагрівнику.
  7. 7. Похибки вимірювання

×