Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Spiseforstyrrelser og sosiale media

1.000 Aufrufe

Veröffentlicht am

Forelesning ifm Jubileumsseminaret for Senter for Spiseforstyrrelser. Målet var å gi både forskningsbasert og praktisk informasjon om positive og negative sider med internett, særlig knyttet til såkalte pro-ano sider

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Leptitox Upto 70% Off | Order Now To Save Up To 70%? ♣♣♣ https://t.cn/A6wnCpvk
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • It's safe to say that the BRP is the long lasting beneficial support that encouraged me to smile at life again and to re-open my heart for the joy and beauty it offers to all of us! ▲▲▲ http://scamcb.com/bulimiarec/pdf
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Spiseforstyrrelser og sosiale media

 1. 1. Sosiale medier: "Positive og negative konsekvenser for selvbilde og identitet" Svein Øverland SuperEgo AS Psykologivirkeligheten.blogspot.no @sveinoverland
 2. 2. Skam og selvskading-to umulige begreper
 3. 3. Positivt eller Negativt?
 4. 4. Terra incognita • H HIC SUNT DRACUNES
 5. 5. Internett har et dårlig rykte
 6. 6. Sosiale medier er en del av alt • Idealisme, liberalisme, anarkisme, frihetssøken, hackingkulturen • Marked, DM, cookies, profittsøken • Styring, effektivisering, kikkhul, overvåkning • Konsumisme, kikking, ekshibisjonisme, porno, • Sosiale medier brukes og misbrukes på alle disse områdene
 7. 7. Inter,online,cyber,virtual-net, space, world • "Cyberspace is…..a world that is both everywhere and nowhere, but is not where the body lives" (Barlow, 1996)
 8. 8. Hactivisme og #MillionMaskMarch
 9. 9. Blogger, forum, pro-ano og skyggeblogger
 10. 10. Den gang da • Vi klatret i trær • Vi bygde trehytte • Vi lekte ”boksen går” • Vi fanget rumpetroll • Vi snekret og kjørte kassebil • Vi hengte oss på bilene på glatta • Vi lot brøytebilen drukne oss i snø • Vi lagde ”gniksbåter” og lot oss drive avgårde
 11. 11. Kor e alle helter hen?
 12. 12. Apache
 13. 13. Pong
 14. 14. Commodore 64
 15. 15. “The one eyed monster”
 16. 16. Siste nytt fra forskningsfronten • Barn er fremdeles barn (selv om de kler og oppfører seg som de er eldre) • Voksne er voksne (selv om de kler og ofte oppfører seg som de er yngre) • Selv om alt er verre og alt er endret, - er faktisk alt som før
 17. 17. Å kle seg ut før
 18. 18. Å kle seg ut nå
 19. 19. Søndagstur før - skitur
 20. 20. Søndagstur nå - Geocatching
 21. 21. Hva er greia med sosiale media
 22. 22. Skjevutvikling er en prosess 1) Medfødt eller tidlig ervervet sårbarhet 2) Traume eller flere negative livshendelser 3) Utløsende årsak 4) Vedlikeholdende faktorer • Vanligvis fokuserer vi mest på de tre første
 23. 23. Sosiale medier som hallusinasjoner • Det er ikke hallusinasjonene i seg selv som er farlige, men hvilket forhold vi har til dem Eks: kniv i veska Eks: selvskading.net
 24. 24. Selvtillit og selvbilde • Selvtillit viser til hva du tror du kan og hva du kan gjøre • Selvbilde viser til hvem du tror du er og hvem du kan bli
 25. 25. Det er sant at det er verre enn før
 26. 26. Its a loosing game selv for Triana
 27. 27. Media og sosiale medier • Vi har lenge visst at reklame og media generelt kan bidra til å utvikle og forsterke spiseforstyrrelser
 28. 28. Det er lenge siden jeg var ung
 29. 29. Kunnskap om ProAno • Deelforterie m.fl (2014) undersøkte hvordan 124 "normalvektige" kvinner reagerte på å se pro-anosider • De fant ingen negative virkninger sammenlignet med å se på andre nettsider (mote- og møbelsider) • "Our findings suggest that viewing a pro-anorexia website might not have detrimental effects on body satisfaction and affect among normal weight young women".
 30. 30. Men…. • Pro-ano sider viser til at spiseforstyrrelser er livsstilvalg og Pro-ano som "thinspiration" • Theis, m.fl. 2012: "According to the study, a subgroup of high risk individuals might be affected by ED-related internet content“ • Dette tilsvarer det vi vet fra andre områder Pornografi og seksuell vold Skytespill og voldelig atferd Gaming og fysisk inaktivitet
 31. 31. Kunnskap fra andre områder • Pornografi og seksuell vold • Skytespill og voldelig atferd • Gaming og fysisk inaktivitet
 32. 32. Doktorgrad om selvskadingsforum • Carina Fjelldal-Soelberg avla i 2012 doktorgrad om opplevelse og forståelse av selvskading hos deltagere i et selvskadingsforum • "I den "virkelige verden" er kroppsskading et individuelt avvik, mens i enkelte rom i den virtuelle verden kan handlingen fremstå med en kulturell normalitet ovenfor deltakerne"
 33. 33. • "..virtuelle fora som om handler kroppsskading, skapes og reproduserer seg selv gjennom interaksjon mellom deltakerne. Slik sett har de virtuelle fora en negativ virkning på deltakerne fordi meningen blir skapt gjennom samhandling mellom dem, noe som igjen kan opprettholde en diskurs og reproduksjon av kroppsskading". • På den annen side kan det tenkes: "at kroppsskadere lettere ville kunne oppsøke hjelp i den «virkelige» verden ved deltakelse i den virtuelle verden over tid".
 34. 34. Sosialpsykologi
 35. 35. Utviklingspsykologi
 36. 36. Rollene endres
 37. 37. Det begynner tidligere enn før
 38. 38. Hvorfor Pro-ano? • Like mange grunner til å være på Pro-ano steder som det er folk som er der, men blant annet gir det: støttende nettverk inspirasjon katharsis antistigma
 39. 39. Symptom, problem, årsak • Folk kaster opp, skader og piner seg fordi det er effektivt • Problemet er at planen om å løse problemet har blitt problemet • Hva er årsaken?
 40. 40. Virkeligheten virker ikke
 41. 41. Prokrustes
 42. 42. Skampsykologi • Skam – Skamløshet • Stille - Stemme • Usynlig - "In your Face" • Anonym - Synonym
 43. 43. Skam • The shameful withdraws in such a way that he or she excludes him/herself from nurturing and healing relations (Skårderud 2003) • Tilbaketrekking og passivitet i Real Life kan kompenseres med aktivitet i Sosiale medier • Sosiale medier kan med andre ord gi støtte til mange som ellers ikke ville fått det
 44. 44. Disinhibisjon og SimSensei
 45. 45. Selv om meningen er god….
 46. 46. Dialog går begge veier • Vi er faktisk smartere enn barna og ungdommen • Men det hjelper ikke å vite svaret dersom de tror at det ikke er vits i å spørre
 47. 47. Det Kierkegaardske credo • Spørsmålet er ikke om sosiale medier er positive eller negative i seg selv, men at vi må ha kunnskap om temaet slik vi kan dempe det negative og styrke det positive • Med andre ord å handler det om ”at være der den Anden er".
 48. 48. "Habbopsykolog"
 49. 49. SecondLife-psykolog
 50. 50. SIMS-psykolog
 51. 51. App-psykolog 04.10.14 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 52. 52. Proteus
 53. 53. Pro-ano og Pro-Recovery • De som kommer seg ut av anorexia vet også så alt for godt at de er mange som ikke gjør det • Mange bruker nettet som pro-recovery og bruker samme virkemidler som pro-ano, f.eks Flickr • De vanligste virkemidlene er psykologisk støtte, deling av inspirasjonstekster og bilder
 54. 54. Hva kan vi gjøre? • Vi kan vite om • Vi kan fortelle om • Vi kan lære av ungdommens virkemidler • Vi kan lære av Pro-ano virkemidler • Eks: "Pro-anorexia and pro-recovery photo sharing: a tale of two warring tribes". Yom-Tov, mfl. 2012
 55. 55. Åpne arenaer • Arenaer der ungdommen selv kan ta opp vanskelige situasjoner eller følelser, eller • der en voksen kan åpne for forsiktig kontakt uten at ungdommen føler seg presset
 56. 56. Bjørneboe • ”Hele vår kultur er skapt av forbrytere, vanvittige, pasienter, narkomane, pederaster, sodomitter og andre utstøtte” • Det er på tide at de snille og kloke entrer scenen
 57. 57. Vi har litt å lære…
 58. 58. ..men også mye å gi!
 59. 59. Takk for meg og Gratulerer 

×