Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Få Mere gjort

Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Få Mere gjort

 1. 1. Brandculture
 2. 2. GTD Få tingene gjort!
 3. 3. 2 vinkler Dig selvAndre
 4. 4. GTD En guldgrubeafstrategierfor,hvordan manfår mere energi, blivermereafslappetog fårudrettet meget mere medfærre anstrengelser.
 5. 5. Kunsten at få tingene gjort
 6. 6. Angst kommer afmangel på kontrol, organisering, forberedelse oghandling. - DavidKekich
 7. 7. 2 afgørendemål: 1: At opfange alledeting, der skalgøres –nu, senere, enskønne dag,stort, småt eller midt imellem –i et logisk, pålideligt system,der befinder sig uden for dit hovedog vækfra dine tanker. 2: At disciplinere dig selv til at træffe forhåndsbeslutningerom alle de“input”, du lukker ind I dit liv, så du altid haren plan for de næstehandlinger, som dukan sætte i værkeller genforhandle når somhelst.
 8. 8. Nyekrav, utilstrækkelige ressourcer
 9. 9. “Jeg betragter arbejde iordets mest universelle betydning som altdet, du har et ønske eller et behov at lave om på. Mange mennesker skelner mellem arbejde og privatliv, men det gør jeg ikke!” - David Allen
 10. 10. Arbejde er ikke længere klartafgrænset
 11. 11. Det “storeoverblik” vs depraktiskedetaljer
 12. 12. Mind like water
 13. 13. Dinevne til at skabe gennemslagskraft er direkte proportionalmed dinevne til at slappe af.
 14. 14. Alt, hvad der får digtil at overreagereeller underreagere kan kontrollere dig,ogdetsker ofte
 15. 15. At håndteredine indre forpligtelser effektivt
 16. 16. Alt, hvad der ikke hørertil, der hvor det befinder sig, eller iden form, det har,er “løse ender”, der trækker I din opmærksomhed
 17. 17. Opgave: Nedskriv det projekt eller den situation,som ligger dig mest på sinde iøjeblikket. Skriv nu den næste fysiskehandling, som kræves for at bevæge situationen fremad.
 18. 18. Det ernødvendigtat tænkeovertingenemere end du er klarover,men mindreenddu frygter
 19. 19. Grunden til, at du harnoget ihovedet, ersom regel, at du ønsker, det skal væreanderledes, enddet eri øjeblikket, oguden at duhar: • Klarlagtpræcis, hvad det ønskede resultat er, • Besluttet,hvad den næstefysiske handlingbestår i, og/eller • Gemtpåmindelserom resultatetogde nødvendige handlingeri etpålideligt system
 20. 20. Dit sind har ikke sin egen vilje
 21. 21. Styrhandlinger
 22. 22. Det ersjældent,ting gåri stå pga tidnød. De går i stå fordi man ikkehar fastlagt,hvordande skal udføres.
 23. 23. Perspektiv Kontrol
 24. 24. Master & Commander Micro- manager Crazy maker Reactor
 25. 25. Få kontrol over dit liv!
 26. 26. De 5 stadier i at mestre arbejde
 27. 27. Opsamling
 28. 28. Det er essentieltat indsamle 100% af de “ufærdige” ting
 29. 29. Opsamlings redskaberne •Fysisk indbakke •Skrivepapir og blokke •Elektroniske notater •Indtalte notater •E-mails
 30. 30. Faktorernei en vellykket opsamling 1. Hvereneste løs endeskal værei dit opsamlingssystem og ude afdit hoved 2. Du skal haveså få opsamlingskasser sommuligt 3. Du skal tømmedem jævnligt
 31. 31. Behandling
 32. 32. ‘ting’ Indbakke Hvad erdet? Erdet handlingsrettet? NEJ Reference Maske Ifremtiden Skrald JA Hvad erna ste handling?e Tagerdet mindreend 2 minutter? JA Gor det/ NEJ Delegere Udskyd Vente Pa atandre gor / Naste handlinger Gorsasnartsommuligt Kalender Gorpa enspecifikdato/tid/ e / Projektplan Overblik
 33. 33. Organisering
 34. 34. Projekter: Et projekt er ethvert ønsket resultat, som kræver handling i mereend ettrin. Dette betyder at der vilfigurere nogle ganske små ting idin projekt-liste, som man normalt ikkeville kaldeprojekter. De fleste harmellem 30-100 igangværende projekter
 35. 35. Eksemplerpåprojekter: Finde en nykonsulent Ferie I august Udgive bog Opgradere PC Opdatere testamente Lavebudget Nyvaregruppe? TræneCRM Skaffe kopi af artikeli JP Plantere frugthave Lavevideo fra undervisning klar Producere billed CD Fastlægge næste års plan for seminarer Sætte belysning op Ibaghaven Skaffe en stol til dagligstuen Finde business netværk at være med I Osv Osv
 36. 36. Supplerende materialetil projekter
 37. 37. Kalender
 38. 38. En dag, måske listen
 39. 39. Overblik Den kritiskesuccesfaktor: Det ugentlige overblik
 40. 40. Gør
 41. 41. Hvordan afgør jeghvad jegskal gøre onsdag kl. 12:57?
 42. 42. 1: Kontekst 2: Tidtil rådighed 3: Energitil rådighed 4: Prioritet
 43. 43. De 3 former for arbejde Arbejde, der er defineret på forhånd Arbejde, der viser sig efterhånden At definere arbejde
 44. 44. 50.000 + meter: Livet 40.000 meter: En 3- til5 årig vision 30.000 meter: 1- til2 årige mål 20.000 meter: Ansvarsområder 10.000 meter: Aktuelle projekter Runway: Aktuelle handlinger De 6 nivauer affokus
 45. 45. Du er nødttilat tænke på de store ting, mens du gør desmå ting, såallede små ting bevæger sig i den rigtige retning - AlvinTofler
 46. 46. Projektplanlægningens5 faser
 47. 47. 1: Definereformålogprincipper 2: Visualiserresultatet 3: Brainstorm 4: Organisering 5: Identificerenæstehandling
 48. 48. Hvis duikkeer sikker på,hvorfor dugør noget,kan dualdrig blivefærdig meddet…
 49. 49. Værdienafat tænke“Hvorfor” Det definerersucces Det skaber kriterier for at træffebeslutninger Det retterressourcer ind Det motiverer Det gør fokus klart Det udvidervalgmulighederne
 50. 50. Vision 1: Se projektet efter, at det er fuldført. 2: Forstil dig en “dundrende succes”! (Drop “Ja, men…”) 3: Fasthold de træk, aspekter og egenskaber, som du forestiller dig, er på plads.
 51. 51. Brainstorming 1. Lad væremedat dømme, anfægte, vurdereeller kritisere 2. Sats på kvantitet, ikke på kvalitet 3. Lad analyse og organisering træde I baggrunden
 52. 52. Organisering
 53. 53. Grundtræk ved organisering: •Identificer de betydningsfulde dele. •Sorter dem I (en eller flere): -Komponenter -Sekvenser -Prioriteringer •Giv detaljeret beskrivelse i nødvendigt omfang
 54. 54. Næste handlinger
 55. 55. De grundlæggende ting: Træf beslutning om de næste handlinger iallede dele af projektet, som er i bevægelse. Træf beslutning om den næste handling i planlægningsprocessen om nødvendigt

×