Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ontap_XacSuat.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Bai tap chuong_ii_ptsl_
Bai tap chuong_ii_ptsl_
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 4 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Ontap_XacSuat.pptx

  1. 1. Phần 1 1. Công ty X tuyển 2 nhân viên. Có 5 người nộp đơn dự tuyển, trong đó có 3 nam và 2 nữ. Biết rằng khả năng trúng tuyển của 5 người là như nhau, hãy tính xác suất một người trúng tuyển là nam, 1 người trúng tuyển là nữ. 2. Sinh viên khoa CNTT có 60% lập trình tốt C++, 30% lập trình tốt Python, và 25% lập trình tốt cả C++ và Python. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên khoa CNTT, tính xác suất sinh viên đó không lập trình tốt ngôn ngữ nào. 3. Xác suất một sinh viên thi qua môn XSTK là 85%. Lớp học có 60 sinh viên, tính xác suất: a) Tất cả các sinh viên thi qua môn XSTK b) Ít nhất 30 sinh viên thi qua môn XSTK c) Nhiều nhất 50 sinh viên thi qua môn XSTK
  2. 2. Phần 2 1. Khảo sát một vùng dân cư ta có • 30% người vừa nghiện thuốc lá và ung thư họng • 15% người nghiện thuốc nhưng không ung thư họng • 50% người không nghiện thuốc, không ung thư họng • 5% người không nghiện thuốc nhưng ung thư họng Hãy xác định mối quan hệ giữa nghiện thuốc là và ung thư họng. 2. Nhà máy có 3 phân xưởng A, B và C làm ra tương ứng 25%, 35% và 40% tổng sản phẩm. Biết xác suất làm ra sản phẩm hỏng tương ứng của A, B và C là 0,01; 0,02 và 0,025. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy, tính xác suất sản phẩm đó bị hỏng.
  3. 3. Phần 3 1. Một gara cho thuê ô tô thấy rằng số lượng người đến thuê xe là một ĐLNN theo phân bố Poisson. Trung bình có 9 người đến thuê vào thứ Bảy. Giả sử gara có 12 chiếc xe, hãy tính các xác suất sau đây: a) Tất cả 12 xe đều được thuê. b) Gara cần có bao nhiêu xe để xác suất không đáp ứng được nhu cầu thuê xe bé hơn 2%. 2. Chiều cao của đàn ông Việt Nam có phân bố chuẩn với trung bình là 1m68 và độ lệch chuẩn là 12cm. Tính xác suất chiều cao của một người đàn ông Việt Nam: a) <1m55 b) 1m65-1m75 c) >1m80
  4. 4. Phần 4 1. Tuổi thọ trung bình của một mạch điện có phân bố mũ là 3 năm. Trong thời gian 2 năm bảo hành, có bao nhiêu % mạch điện tử bị hỏng? 2. Trung bình cứ 30 phút lại xuất hiện một bệnh nhân cấp cứu. Một bệnh nhân cấp cứu vừa xuất hiện, tính xác suất bệnh nhân tiếp theo xuất hiện: - Trong vòng 10 phút - Không có bệnh nhân nào xuất hiện trong vòng 60 phút 3. Trọng lượng trung bình của người VN là 60kg với độ lệch chuẩn là 10kg. Một thang máy cho phép đi tối đa 8 người, và có trọng lượng không quá 520kg. Tính xác suất để 8 người bất kì đi vào thang máy không bị quá tải.

×