Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

розвантаження програм 19.08.2016

149 Aufrufe

Veröffentlicht am

2016

Veröffentlicht in: Bildung
 • Login to see the comments

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

розвантаження програм 19.08.2016

 1. 1. Цей проект – перший крок до Нової української школи: 2 до повного оновлення стандартів середньої освіти, які будуть запроваджені з 1 вересня 2018 року
 2. 2. МЕТА НОВОЇ ШКОЛИ: «… різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та само- реалізації, трудової діяльності та громадянської активності». Проект Закону України «Про освіту» №3491-д від 04.04.2016 3
 3. 3. Завдання проекту: • видалення з програм зайвої інформації (спрощення); • усунення дублювання; • більш логічний виклад важливих тем (ядро знань); • запровадження компетентністного підходу. 4
 4. 4. Імплементація результатів:5 • затвердження Колегією МОН; • презентація на серпневих вчительських конференціях; • запровадження в школах з 1 вересня 2016 року; • до оновлених програм підготовлені нові вимоги до оцінювання досягнень учнів та нові методичні рекомендації; • розміщення додаткових навчальних матеріалів на відкритій інтернет- платформі.
 5. 5. Ключові зміни:6 • знято фіксовану кількість годин на вивчення кожної теми - тепер учителі визначатимуть їх самостійно, враховуючи рівень підготовки класу, наявність навчально-методичного забезпечення та регіональні особливості; • знято дублювання змісту у навчальних предметах «Основи здоров'я», «Я у світі», «Природознавство»; • Здійснено перерозподіл тем між класами, щоб привести процес навчання у відповідність до вікових можливостей молодших школярів та принципу здоров’язбереження; • уніфіковано термінологію програм, якою мають послуговуватися вчителі та автори підручників, її наближено до вікових особливостей молодших школярів.
 6. 6. Основні зміни: Наказ МОНу від 05.08.2016 р. № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» ННакаа «Українська мова» «Математика» «Літературне читання» «Інформатика» «Трудове навчання» «Образотворче мистецтво» «Мистецтво» «Музичне мистецтво» «Я у світі» «Фізична культура» «Природознавство» «Іноземні мови для загальноосвітніх та спец. навчальних закладів»«Основи здоров'я» 7
 7. 7. Українська мова - що змінено?8 • Знято складні для учнів початкової школи теми: «Умовне позначення слів», «Спосіб умовного позначення речень», «Складання речень за поданою графічною схемою»; • посилено практичне ознайомлення з реченням; • осучаснено перелік словникових слів (замість комбайнер, фартух, фанера – радісний, милосердний, співчуття тощо); • зроблено акцент на розвитку усного мовлення, а не на побудові речень за схемами; • уведено жанр есе у 3-му класі, щоб стимулювати дітей вільно висловлювати свою думку (замість текст-роздум, текст-міркування, текст-розповідь, які перенесені в старші класи).
 8. 8. Математика - що змінено?9 • зміщено акценти із знаннєвих результатів на діяльнісні (враховано пропозиції щодо необхідності реалізації диференційованого підходу до учнів з різними навчальними можливостями) • у програмах 1-2 класів знято вимоги щодо знання напам’ять таблиць додавання та віднімання в межах 10 та 20, таблиць множення та ділення • зміщено акценти щодо набуття учнями обчислювальної навички, як найвищого ступеня оволодіння прийомами обчислення • вчителі зможуть самостійно збільшувати кількість годин на вивчення складних тем, що забезпечить усвідомлене оволодіння відповідною обчислювальною навичкою
 9. 9. Літературне читання - що змінено?10 • З кола читання вилучено неактуальних радянських авторів, додано сучасних (з використанням рекомендаційних списків дитячої літератури від Національної бібліотеки України для дітей та авторитетних електронних ресурсів); • планується видання хрестоматії для учнів початкових класів для серії «Шкільна бібліотека», до якої увійдуть твори сучасних авторів; • скасовано кількісний показник темпу читання, зроблено акцент на розвитку якісного читання дітей – вчитель має розвивати не лише темп, а й спосіб читання, виразність, правильність, розуміння прочитаного; • змінено підходи до аналізу тексту – оцінювати не героя (позитивний-негативний), а вчинки, стимулювати дитину висловлювати свої емоції від прочитаного, розвивати задоволення від читання, а не вимагати виконання інструкцій.
 10. 10. Іноземні мови - що змінено?11 • Замість письма «слів, словосполучень і речень» – усний курс у 1 класі – розвиток мовлення, здатності вести прості діалоги (письмо уводиться лише в 2 семестрі 1 класу, лише букви і прості слова); • скорочено обсяги висловлювань у мовленнєвій компетенції «Говоріння» та обсяги письмових повідомлень у мовленнєвій компетенції «Письмо»; • додано сучасні теми, цікаві дітям молодшого віку; • уточнено мовленнєві функції щодо опису емоційного стану.
 11. 11. Природознавство - що змінено?12 • Дотримання принципу послідовності викладання матеріалу і поступовості у нарощуванні складності; • уточнено термінологію; • зменшено кількість проектів, при цьому розширено їхню тематику, наближено до інтересів дітей.
 12. 12. Музичне, образотворче мистецтво та фізкультура - що змінено? • Зменшено теорію, декомунізовано зміст (вилучено пісні «Вниз по матушке, по Волге», «Священная война» тощо), додано сучасних авторів, збільшено час на рухову активність і творчість; • прибрано вимогу знання теорії на уроках фізкультури, музичного та образотворчого мистецтва («зерно інтонації» в музичному, чітке визначення жанрів в образотворчому тощо); • прибрані психологічно шкідливі ігри, скасована муштра «рівняйсь-струнко», додані сучасні активні ігри на співпрацю і взаємодопомогу, додані здоров’язбережувальні модулі, прибраний контроль нормативів. 13
 13. 13. Ефективна реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів: • зміни підходів до підготовки і проведення уроку як основної форми організації навчальної діяльності в умовах класно-урочної системи навчання (певне структурування, встановлення міжпредметних зв’язків, конструювання на засадах міжпредметної інтеграції); • розширення діапазону організаційних форм, методів навчання, способів навчальної взаємодії, що мають на меті практичну спрямованість навчання і базуються на взаємозв’язках урочної та позаурочної діяльності. 14
 14. 14. Ключова фігура: • власним прикладом, способом взаємодії з учнями, батьками, колегами формує позитивне ставлення до дитини; • провідний стиль діяльності – демократичний; • автономія вчителя – вільний вибір форм, способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту освіти; • календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі і є індивідуальною справою учителя. 15
 15. 15. Організація навчально-виховного процесу на виконання наказу Департаменту освіти і науки № 289 від 13.06.2016 семестрова система (орієнтовно): І семестр — з 1 вересня до 30.12.2016 року ІІ семестр з 16 січня до 26 травня 2017 року канікули: (орієнтовно) осінні – з 31 жовтня по 06 листопада зимові - з 31 грудня по 15 січня весняні - з 27 березня по 02 квітня 16
 16. 16. Робочі навчальні плани: для початкових шкіл з українською мовою навчання за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 р. № 849 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 р. № 852); 17
 17. 17. Домашнє завдання: • 1 клас – не задаються; • 2 клас – 45 хв. • 3 клас – 1 год. 10 хв. • 4 клас – 1 год. 30 хв. • Не задаються на вихідні, святкові та вихідні
 18. 18. Оцінювання Перевірку здійснюють з урахуванням принципів психологічної комфортності і здоров’язбережувального характеру; У першому класі варто користуватися простим олівцем, а для виправлення недоліків – гумкою. Час переходу на кулькову ручку визначає сам вчитель індивідуально для кожної дитини; При перевірці письмових робіт та при виставленні оцінки у щоденники не слід користуватися ручкою з червоною пастою. Поточний, тематичний і підсумковий контроль за рівнем навчальних досягнень учня на підставі загальних критеріїв і норм оцінювання; не озвучується в класі та на батьківських зборах;

×