Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

8 клас 21 урок серце.ppt

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
серце
серце
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 33 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie 8 клас 21 урок серце.ppt (20)

Weitere von ssuser798f45 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

8 клас 21 урок серце.ppt

 1. 1. Система кровообігу. Серце: будова та функції. Робота серця
 2. 2. Сьогодні на уроці ми дізнаємось: • Які органи забезпечують кровообіг; • Яку будову має наше серце; • З яких фаз складається серцевий цикл та яким чином він регулюється; • Чому серце ніколи не втомлюється.
 3. 3. Серцево-судинна (кровоносна) система – це сукупність органів і тканин, що здійснюють транспорт речовин по замкненій системі судин До складу кровоносної системи входять: • серце; • кровоносні судини; • кров.
 4. 4. Кровоносні судини Артерії – судини, які несуть кров від серця. Вени - судини, які несуть кров до серця. Капіляри – найдрібніші судини, в яких відбувається газообмін.
 5. 5. Функції кровоносної системи • Транспорт крові до всіх органів; • Гуморальна та імунна регуляція функцій організму; • Терморегуляція; • Підтримання гомеостазу.
 6. 6. Розташування серця
 7. 7. Яке воно, моє серце? • Маса серця - 0,42% від загальної маси тіла людини (приблизно 250-360 г); • Розмір – з кулак лівої руки.
 8. 8. ендо- міо- епі- пери- кард Оболонки серця
 9. 9. Етимологія та семантика термінів • Ендокард – від грец. endon – всередині, kardia- серце • Міокард - від грец. myos – м'яз, kardia- серце • Епікард – від грец. epi – над, на; kardia- серце • Перикард – від грец. peri – навколо; kardia- серце
 10. 10. Стінка серця Внутрішня оболонка - ендокард Середня оболонка - міокард Зовнішня оболонка - епікард
 11. 11. Серце знаходиться в навколосерцевій сумці - перикарді • Перикард виділяє рідину, що послаблює тертя серця; • Запобігає перерозтягненню серця під час наповнення кров'ю.
 12. 12. Будова серця
 13. 13. Стінки камер відрізняються за товщиною. Товщина лівого шлуночка в 2,5 - 3 рази більша стінок правого Будова стінок серця
 14. 14. Клапани серця Стулкові клапани Півмісяцеві клапани
 15. 15. Клапан легеневої артерії Тристулковий клапан Двостулковий клапан Клапан аорти
 16. 16. Робота клапанів
 17. 17. Пороки клапанів Двостулковий клапан пошкоджений стафілококом
 18. 18. Кровопостачання серця Серце, яке забезпечує кров'ю весь організм людини, теж потребує постійного надходження кисню та поживних речовин. Обмін речовин у міокарді відбувається в 10-20 разів інтенсивніше, ніж у будь- якому іншому органі людини. На живлення серця витрачається 20% енергетичних ресурсів. Кровопостачання серця здійснюється коронарними, або вінцевими, артеріями. За добу по коронарних артеріях протікає в середньому 350 л крові.
 19. 19. Міокард утворений …
 20. 20. Унікальність серцевого м`яза Це єдиний м'яз внутрішніх органів, що має поперечну посмугованість, та це єдиний з посмугованих м'язів, що є автономним, тобто незалежним від нашої волі. Скорочується швидко, ритмічно, без втоми, мимовільно. Кардіоміоцити: • багатоядерні волока, що мають поперечну смугастісь, утворені скоротливими білками – актином та міозином; • волокна перетинаються, утворюючи контакти – вставні диски.
 21. 21. Властивості серцевого м'яза • Збудливість; • Провідність; • Скоротливість; • Автоматія.
 22. 22. Автоматія • Автоматія – здатність серця скорочуватись під впливом імпульсів, що виникають в самому серці без зовнішніх подразників. • Автоматизм серцевого м’яза забезпечує порядок фаз серцевого циклу.
 23. 23. Автоматія – це здатність ритмічно скорочуватись без будь-яких зовнішніх подразників, під впливом імпульсів, що виникають у самому серці. Водій ритму І порядку (синусно-передсердний вузол) задає ритм 70 ударів/хв Водій ритму ІІ порядку (передсердно-шлунковий вузол) задає ритм 40 ударів/хв Пучок Гіса та волокна Пуркіньє
 24. 24. Провідна система серця
 25. 25. Російський кардіолог Кулябко Олексій Олександрович у 1912 році довів можливість підтримання діяльності ізольованого серця людини. Він оживив серце дитини, яка померла від запалення легень через 20 годин після її смерті.
 26. 26. Чому серце не втомлюється? • У стані спокою серце робить приблизно 60-80 скорочень за хвилину, за добу – близько 100 000 разів, за 70 років – понад 2,5 млрд. разів. • ?????????
 27. 27. Позначте на схемі частини серця 1 – ліве передсердя 2 – праве передсердя 3 – лівий шлуночок 4 – правий шлуночок 5 – перегородка 6 – легенева артерія 7 – аорта 8 – нижня порожниста вена 9 – верхня порожниста вена 10 – півмісяцеві клапани 11 - стулкові клапани 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 28. 28. Фази серцевого циклу Тривалість фази Напрям руху крові Стан клапанів Стулкові Півмісяцеві Заповніть таблицю «Серцевий цикл»
 29. 29. Фази серцевого циклу Тривалість фази Напрям руху крові Стан клапанів Стулкові Півмісяцеві Систола передсердь 0,1 с З передсердь у шлуночки Відкриті Закриті Систола шлуночків 0,3 с З шлуночків у судини Закриті Відкриті Діастола 0,4 с З вен у передсердя і частково стікає у шлуночки Відкриті Закриті Заповніть таблицю «Серцевий цикл»
 30. 30. Яка помилка допущена художником?
 31. 31. Закінчити речення • В правому шлуночку та правому передсерді знаходиться кров насичена … • В лівому шлуночку та лівому передсерді знаходиться кров насичена … • Перикард – це … • Зовнішня оболонка стінки серця - … • Середня м'язова оболонка стінки серця - … • Внутрішня оболонка стінки серця - … • Рух крові в одному напрямку в аорті забезпечує … клапан • Вени - це судини … • Аорта – це… • Лівий шлуночок від правого відрізається тим, що …
 32. 32. Людина живе доти, доки б'ється її серце

Hinweis der Redaktion

 • http://evolution.verges.ru/images/pictures/muscles5.jpg

×