Барилгын инженер.docx

.

Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò
Åðºíõèé ç¿é
Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò
Àæëûí áàéðíû çîðèëãî Áàðèëãûí ñàëáàðò õèéãäýõ àæëóóäûã öàã òóõàé
á¿ðä íü норм сдандартын дагуу áèåë¿¿ëæ,
óäèðäëàãààñ ºãñºí ¿¿ðýã äààëãàâàðûã ÷àíäëàí
áèåë¿¿ëýõ.
Àæëûí áàéðíû ¿íäñýí ÷èã ¿¿ðýã -Үйлчлүүлэгчийн хүсэл, сонирхлыг судлах, хэрэгцээнд
нийцүүлэн орон зайг ашиглах.
-Дизайнер нь дотоод засал хийх талбайн хэмжээ, орон зайнд
тохируулан зураг зурж, тооцоолох.
-Хар зураг гаргах эскиз, үндсэн зургаа гаргахдаа програм
ашиглах.
-Дотор засал чимэглэлийн дизайнд шаардлагатай төсөв,
ажлын төлөвлөгөө гаргах.
-Интерьер дизайнер нь үйлчлүүлэгчийн сонирхолд
нийцүүлэн үндэсний уламжлалт, орчин үеийн, авангард гэх
мэт хэв маягт тохирох тавилга, эд зүйлс сонгох, шийдэл
гаргах.
-Материал, гэрлийн тусгал, тавилгууд болон бусад
чимэглэлийн эд зүйлсийг тохируулж, байрлуулах.
-Төсөл хэрэгжүүлэх явцад үйлчлүүлэгчтэй уулзаж, дизайны
шийдлийн талаар санал асууж, тодруулах.
-Дотор засал чимэглэлийн холбогдолтой шинэ загвар, чиг
хандлагыг судлах, мэдээлэл цуглуулах.
Àæëûí áàéðàíä õèéãäýõ
àæëóóä
Барилгын доторх орон зайг гоозүй, эрүүл ахуйн шаардлагад
нийцүүлэн уран сайхнаар зохиомжлон хүний ажиллаж
амьдрах таатай орчинг бүрдүүлнэ. Өнгө, гэрлийн
зохилдолгоог бүрдүүлэх, загвар гаргах, зохион байгуулах
ажлыг захиалагчийн хүсэлтийн дагуу гүйцэтгэнэ.
Õàðèëöàõ îáúåêò Áàéãóóëëàãûí äîòîð: Ерөнхий болон гүйцэтгэх захирал,
êîìïàíèéí áàðèëãûí àæèëëàã÷èä, õîëáîãäîõ áóñàä
Áàéãóóëëàãûí íýð
Íýãæèéí íýð Áàðèëãûí салбар
Àæëûí áàéðíû íýð Дотор засал чимэглэлийн дизайнер
Øóóä õàðúÿàëàãäàõ àæëûí
áàéð
Åðºíõèé çàõèðàë
Øóóä õàðúÿàëàõ àæëûí áàéð Урлаг, интерьер дизайны томоохон төсөл
хэрэгжүүлэх, барилгын салбарт удирдлагад
ажиллах.
Àæëûí íºõöºë Õýâèéí
õýëòñèéí àæèëëàã÷èä
Áàéãóóëëàãûí ãàäíà òàëä: Эрчим хүч, цахилгаан
хангамж, дулаан болон бусад хîëáîãäîõ
áàéãóóëëàãóóä.
Àæëûí ýöñèéí ¿ð ä¿íãèéí
òàëààð àæèë ýðõëýã÷èéí
õ¿ëýýõ õàðèóöëàãà
Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòîíä çààñàí ¿íäñýí ÷èã
¿¿ðãèéí õ¿ðýýíä õèéãäýõ àæëóóäûí ã¿éöýòãýëä
áîëîí êîìïàíèéí õºäºëìºðèéí äîòîîä æóðàì, õºäºëìºðèéí
ãýðýýíä çààñàí ä¿ðýì æóðìûí äàãóó õàðèóöëàãà
õ¿ëýýíý.
Àæëûí áàéðàíä òàâèãäàõ øààðäëàãà, íºõöºë
Áîëîâñðîë Урлагийн болон дизайны чиглэлийн сургуульд
суралцаж, интерьер дизайнерийн мэргэжлээр
бакалаврын зэрэг авах.
Òóðøëàãà, óð ÷àäâàð Уран сайхны мэдрэмжтэй, логик сэтгэлгээтэй,
зохиомжлох чадвартай, зурж боловсруулах,
загварчлах, дүрслэх, ярьж ойлгуулах, шийдэл
гаргах чадвартай байх.
Àæëûí áàéðíû íººö õýðýãñýë Àæëûí áàéðàíä õèéãäýõ àæëóóäûí õ¿ðýýíä
øààðäàãäàõ íººö õýðýãñë¿¿ä.
-Шал
-Обой
-Чийдэн
-Эскиз зураг
-АutoCAD програм
-Материал
-Гэрлийн тусгаЛ
-Барилгын план зураг
-Интерьер дизайны гарын авлага
-Ажлын багаж хэрэгсэл гэх мэт.
Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò áîëîâñðóóëñàí îãíîî: 2014 îíû 08-ð ñàðûí 05
Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò áîëîâñðóóëñàí: ………………/ /
Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòûã õÿíàñàí: ……………..……./ /

Recomendados

Барилгын зураг төслийн инженер.docx von
Барилгын зураг төслийн инженер.docxБарилгын зураг төслийн инженер.docx
Барилгын зураг төслийн инженер.docxssuser773cdc
26 views2 Folien
Барилгын угсралтын менежер.docx von
Барилгын угсралтын менежер.docxБарилгын угсралтын менежер.docx
Барилгын угсралтын менежер.docxssuser773cdc
19 views2 Folien
Барилгын засал чимэглэлчин.docx von
Барилгын засал чимэглэлчин.docxБарилгын засал чимэглэлчин.docx
Барилгын засал чимэглэлчин.docxssuser773cdc
27 views2 Folien
Барилгын угсралтын менежер.docx von
Барилгын угсралтын менежер.docxБарилгын угсралтын менежер.docx
Барилгын угсралтын менежер.docxssuser773cdc
8 views2 Folien
Сантехникийн инженер .docx von
Сантехникийн инженер .docxСантехникийн инженер .docx
Сантехникийн инженер .docxssuser773cdc
59 views3 Folien
Барилгын даамал.docx von
Барилгын даамал.docxБарилгын даамал.docx
Барилгын даамал.docxssuser773cdc
53 views3 Folien

Más contenido relacionado

Más de ssuser773cdc

Аюулгүй болон галын дохиоллын систем сурилуулагч.docx von
Аюулгүй болон галын дохиоллын систем сурилуулагч.docxАюулгүй болон галын дохиоллын систем сурилуулагч.docx
Аюулгүй болон галын дохиоллын систем сурилуулагч.docxssuser773cdc
8 views3 Folien
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docx von
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docxБарилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docx
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docxssuser773cdc
7 views3 Folien
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx von
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxАгааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxssuser773cdc
6 views2 Folien
Шаварчин.docx von
Шаварчин.docxШаварчин.docx
Шаварчин.docxssuser773cdc
12 views3 Folien
Шугамын турба хоолой тавигч.docx von
Шугамын турба хоолой тавигч.docxШугамын турба хоолой тавигч.docx
Шугамын турба хоолой тавигч.docxssuser773cdc
8 views3 Folien
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docx von
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docxХөдөлмөр хамгааллын инженер.docx
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docxssuser773cdc
100 views3 Folien

Más de ssuser773cdc(20)

Аюулгүй болон галын дохиоллын систем сурилуулагч.docx von ssuser773cdc
Аюулгүй болон галын дохиоллын систем сурилуулагч.docxАюулгүй болон галын дохиоллын систем сурилуулагч.docx
Аюулгүй болон галын дохиоллын систем сурилуулагч.docx
ssuser773cdc8 views
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docx von ssuser773cdc
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docxБарилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docx
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docx
ssuser773cdc7 views
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx von ssuser773cdc
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxАгааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
ssuser773cdc6 views
Шугамын турба хоолой тавигч.docx von ssuser773cdc
Шугамын турба хоолой тавигч.docxШугамын турба хоолой тавигч.docx
Шугамын турба хоолой тавигч.docx
ssuser773cdc8 views
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docx von ssuser773cdc
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docxХөдөлмөр хамгааллын инженер.docx
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docx
ssuser773cdc100 views
Цахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docx von ssuser773cdc
Цахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docxЦахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docx
Цахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docx
ssuser773cdc83 views
Шил зүсэгч, шиллэгч .docx von ssuser773cdc
Шил зүсэгч, шиллэгч .docxШил зүсэгч, шиллэгч .docx
Шил зүсэгч, шиллэгч .docx
ssuser773cdc91 views
Сантехникч.docx von ssuser773cdc
Сантехникч.docxСантехникч.docx
Сантехникч.docx
ssuser773cdc82 views
Халаалт, агааржуулалтын механикч.docx von ssuser773cdc
Халаалт, агааржуулалтын механикч.docxХалаалт, агааржуулалтын механикч.docx
Халаалт, агааржуулалтын механикч.docx
ssuser773cdc63 views
Өрлөгчин, өрөг угсрагч.docx von ssuser773cdc
Өрлөгчин, өрөг угсрагч.docxӨрлөгчин, өрөг угсрагч.docx
Өрлөгчин, өрөг угсрагч.docx
ssuser773cdc58 views
Плита болон чулуун хавтан суурилуулагч.docx von ssuser773cdc
Плита болон чулуун хавтан суурилуулагч.docxПлита болон чулуун хавтан суурилуулагч.docx
Плита болон чулуун хавтан суурилуулагч.docx
ssuser773cdc69 views
Өргөх машин механизмын оператор.docx von ssuser773cdc
Өргөх машин механизмын оператор.docxӨргөх машин механизмын оператор.docx
Өргөх машин механизмын оператор.docx
ssuser773cdc6 views
Иргэний барилгын инженер, техникч.docx von ssuser773cdc
Иргэний барилгын инженер, техникч.docxИргэний барилгын инженер, техникч.docx
Иргэний барилгын инженер, техникч.docx
ssuser773cdc36 views
Дотор засал чимэглэлийн дизайнер.docx von ssuser773cdc
Дотор засал чимэглэлийн дизайнер.docxДотор засал чимэглэлийн дизайнер.docx
Дотор засал чимэглэлийн дизайнер.docx
ssuser773cdc5 views
Иргэний барилгын инженер.docx von ssuser773cdc
Иргэний барилгын инженер.docxИргэний барилгын инженер.docx
Иргэний барилгын инженер.docx
ssuser773cdc45 views
Бүс нутаг, хот төлөвлөгч.docx von ssuser773cdc
Бүс нутаг, хот төлөвлөгч.docxБүс нутаг, хот төлөвлөгч.docx
Бүс нутаг, хот төлөвлөгч.docx
ssuser773cdc34 views
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docx von ssuser773cdc
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docxБарилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docx
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docx
ssuser773cdc38 views
Бетон, төмөр бетон хийцийн инженер.docx von ssuser773cdc
Бетон, төмөр бетон хийцийн инженер.docxБетон, төмөр бетон хийцийн инженер.docx
Бетон, төмөр бетон хийцийн инженер.docx
ssuser773cdc26 views
Бетон, армотурчин.docx von ssuser773cdc
Бетон, армотурчин.docxБетон, армотурчин.docx
Бетон, армотурчин.docx
ssuser773cdc32 views

Барилгын инженер.docx

  • 1. Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò Åðºíõèé ç¿é Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò Àæëûí áàéðíû çîðèëãî Áàðèëãûí ñàëáàðò õèéãäýõ àæëóóäûã öàã òóõàé á¿ðä íü норм сдандартын дагуу áèåë¿¿ëæ, óäèðäëàãààñ ºãñºí ¿¿ðýã äààëãàâàðûã ÷àíäëàí áèåë¿¿ëýõ. Àæëûí áàéðíû ¿íäñýí ÷èã ¿¿ðýã -Үйлчлүүлэгчийн хүсэл, сонирхлыг судлах, хэрэгцээнд нийцүүлэн орон зайг ашиглах. -Дизайнер нь дотоод засал хийх талбайн хэмжээ, орон зайнд тохируулан зураг зурж, тооцоолох. -Хар зураг гаргах эскиз, үндсэн зургаа гаргахдаа програм ашиглах. -Дотор засал чимэглэлийн дизайнд шаардлагатай төсөв, ажлын төлөвлөгөө гаргах. -Интерьер дизайнер нь үйлчлүүлэгчийн сонирхолд нийцүүлэн үндэсний уламжлалт, орчин үеийн, авангард гэх мэт хэв маягт тохирох тавилга, эд зүйлс сонгох, шийдэл гаргах. -Материал, гэрлийн тусгал, тавилгууд болон бусад чимэглэлийн эд зүйлсийг тохируулж, байрлуулах. -Төсөл хэрэгжүүлэх явцад үйлчлүүлэгчтэй уулзаж, дизайны шийдлийн талаар санал асууж, тодруулах. -Дотор засал чимэглэлийн холбогдолтой шинэ загвар, чиг хандлагыг судлах, мэдээлэл цуглуулах. Àæëûí áàéðàíä õèéãäýõ àæëóóä Барилгын доторх орон зайг гоозүй, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэн уран сайхнаар зохиомжлон хүний ажиллаж амьдрах таатай орчинг бүрдүүлнэ. Өнгө, гэрлийн зохилдолгоог бүрдүүлэх, загвар гаргах, зохион байгуулах ажлыг захиалагчийн хүсэлтийн дагуу гүйцэтгэнэ. Õàðèëöàõ îáúåêò Áàéãóóëëàãûí äîòîð: Ерөнхий болон гүйцэтгэх захирал, êîìïàíèéí áàðèëãûí àæèëëàã÷èä, õîëáîãäîõ áóñàä Áàéãóóëëàãûí íýð Íýãæèéí íýð Áàðèëãûí салбар Àæëûí áàéðíû íýð Дотор засал чимэглэлийн дизайнер Øóóä õàðúÿàëàãäàõ àæëûí áàéð Åðºíõèé çàõèðàë Øóóä õàðúÿàëàõ àæëûí áàéð Урлаг, интерьер дизайны томоохон төсөл хэрэгжүүлэх, барилгын салбарт удирдлагад ажиллах. Àæëûí íºõöºë Õýâèéí
  • 2. õýëòñèéí àæèëëàã÷èä Áàéãóóëëàãûí ãàäíà òàëä: Эрчим хүч, цахилгаан хангамж, дулаан болон бусад хîëáîãäîõ áàéãóóëëàãóóä. Àæëûí ýöñèéí ¿ð ä¿íãèéí òàëààð àæèë ýðõëýã÷èéí õ¿ëýýõ õàðèóöëàãà Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòîíä çààñàí ¿íäñýí ÷èã ¿¿ðãèéí õ¿ðýýíä õèéãäýõ àæëóóäûí ã¿éöýòãýëä áîëîí êîìïàíèéí õºäºëìºðèéí äîòîîä æóðàì, õºäºëìºðèéí ãýðýýíä çààñàí ä¿ðýì æóðìûí äàãóó õàðèóöëàãà õ¿ëýýíý. Àæëûí áàéðàíä òàâèãäàõ øààðäëàãà, íºõöºë Áîëîâñðîë Урлагийн болон дизайны чиглэлийн сургуульд суралцаж, интерьер дизайнерийн мэргэжлээр бакалаврын зэрэг авах. Òóðøëàãà, óð ÷àäâàð Уран сайхны мэдрэмжтэй, логик сэтгэлгээтэй, зохиомжлох чадвартай, зурж боловсруулах, загварчлах, дүрслэх, ярьж ойлгуулах, шийдэл гаргах чадвартай байх. Àæëûí áàéðíû íººö õýðýãñýë Àæëûí áàéðàíä õèéãäýõ àæëóóäûí õ¿ðýýíä øààðäàãäàõ íººö õýðýãñë¿¿ä. -Шал -Обой -Чийдэн -Эскиз зураг -АutoCAD програм -Материал -Гэрлийн тусгаЛ -Барилгын план зураг -Интерьер дизайны гарын авлага -Ажлын багаж хэрэгсэл гэх мэт. Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò áîëîâñðóóëñàí îãíîî: 2014 îíû 08-ð ñàðûí 05 Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò áîëîâñðóóëñàí: ………………/ / Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòûã õÿíàñàí: ……………..……./ /