Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Глагол-тест-3 клас
Microsoft Mouse mischief
Изработил:Елеонора Бочукова
Учител ,,СОУ.Д.Матевски‘‘ гр.Пловдив
Кое твърдение за глаголите е невярно?
Разкриват действия и състояния
на предмети или лица
Притежават категориите
лице,числ...
На кой ред всички думи са глаголи?
Улици,силно,успяват
Гореща,носеше,плашат
Опитва,почистиха,носят
На кой ред е допусната грешка?
Неказва,нетръгва,небяга
Не вярва,не мисли,не говори
Недовиждам,недоумявам,недочу-
вам
Граматичната категория лице показва?
Колко са извършителите на
действието
Къде се върши глаголното
действие
Кой върши глаг...
Кои глаголи са от 2 лице,единствено
число?
Губиш,топлиш,печеш
Разлюля,желае,надникна
Се завърнах,отварям,гледам
На кой ред не са записани форми на
спомагателния глагол съм?
Съм,си,е
Бях,беше,бе
Мене,тебе,него
На кой ред е допусната грешка?
Си-2л.,ед.ч
Сте-3л.мн.ч.
Сме-1л.,мн.ч.
В изречението Дочух песента на
чучулигата. Глаголното действие се
върши:
В момента на говоренето
След момента на говоренет...
Кои глаголи са в сегашно време?
Тръгнах,стигнах,продължих
Танцуват,завръщам,има
Седна,дочу,размърда
В изречението- Жълтурка расте
бързо,става по-едра. Глаголите са в:
Минало време
Бъдеще време
Сегашно време
Кои глаголи са записани неправилно?
Събираме,дърпаме,тичаме
Говориме,ходиме,молиме
Носим,растем,звъним
Формите за бъдеще време на глагола се
образуват от:
Формите за сегашно време и
частицата ,,ще,,
Формите за минало време и
...
Коя форма на спомагателния глагол
съм не е за бъдеще време?
Ще бъдете
Ще сте
сте
При кой глагол във формата за
3 л.,мн.ч. може да се сгреши?
отварям
ставам
плета
Кои глаголи са в минало свършено
време?
Виках,строих,исках
Викам,строя,искам
Викаше,строеше,искаше
Глаголът в изречението,,Младен
слушаше захласнат песента на
полската певица,, е в:
Сег.време,3л.,ед.ч.
Мин.св.време,2л.,ед...
Кои глаголи са в минало свършено
време?
скача,успя,бърка
Оправя,постара се,ще пея
Плуваше,гостуваше,гмуркаше
В кой глагол липсва представка?
познавам
разруши
обича
На кой ред са записани синоними?
Пазарувам,пазаруваш,пазаруват
Пазарувам,купувам,закупувам
Пазар,пазарен,пазаря
Кои глаголи са с противоположно
значение?
Обграждам-обкръжавам
Млъкна-замлъкна
Намеря-загубя
В кое словосъчетание липсва глагол?
Куп деца
Тежко дишат
Пламти земята
Словосъчетанието,,с ум работи,,
означава:
търпеливо
обмислено
бързо
Кое от изреченията е безглаголно?
Измий се,Петко!
Тихо вали ситен дъжд.
Тъмна,безмълвна нощ!
Sie haben dieses Dokument abgeschlossen.
Lade die Datei herunter und lese sie offline.
Nächste SlideShare
Past simple
Weiter
Nächste SlideShare
Past simple
Weiter
Herunterladen, um offline zu lesen und im Vollbildmodus anzuzeigen.

Teilen

глагол тест

Herunterladen, um offline zu lesen

глагол-тест

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

глагол тест

 1. 1. Глагол-тест-3 клас Microsoft Mouse mischief Изработил:Елеонора Бочукова Учител ,,СОУ.Д.Матевски‘‘ гр.Пловдив
 2. 2. Кое твърдение за глаголите е невярно? Разкриват действия и състояния на предмети или лица Притежават категориите лице,число, време Могат да се степенуват
 3. 3. На кой ред всички думи са глаголи? Улици,силно,успяват Гореща,носеше,плашат Опитва,почистиха,носят
 4. 4. На кой ред е допусната грешка? Неказва,нетръгва,небяга Не вярва,не мисли,не говори Недовиждам,недоумявам,недочу- вам
 5. 5. Граматичната категория лице показва? Колко са извършителите на действието Къде се върши глаголното действие Кой върши глаголното действие
 6. 6. Кои глаголи са от 2 лице,единствено число? Губиш,топлиш,печеш Разлюля,желае,надникна Се завърнах,отварям,гледам
 7. 7. На кой ред не са записани форми на спомагателния глагол съм? Съм,си,е Бях,беше,бе Мене,тебе,него
 8. 8. На кой ред е допусната грешка? Си-2л.,ед.ч Сте-3л.мн.ч. Сме-1л.,мн.ч.
 9. 9. В изречението Дочух песента на чучулигата. Глаголното действие се върши: В момента на говоренето След момента на говоренето Преди момента на говоренето
 10. 10. Кои глаголи са в сегашно време? Тръгнах,стигнах,продължих Танцуват,завръщам,има Седна,дочу,размърда
 11. 11. В изречението- Жълтурка расте бързо,става по-едра. Глаголите са в: Минало време Бъдеще време Сегашно време
 12. 12. Кои глаголи са записани неправилно? Събираме,дърпаме,тичаме Говориме,ходиме,молиме Носим,растем,звъним
 13. 13. Формите за бъдеще време на глагола се образуват от: Формите за сегашно време и частицата ,,ще,, Формите за минало време и частицата ,,ще,,
 14. 14. Коя форма на спомагателния глагол съм не е за бъдеще време? Ще бъдете Ще сте сте
 15. 15. При кой глагол във формата за 3 л.,мн.ч. може да се сгреши? отварям ставам плета
 16. 16. Кои глаголи са в минало свършено време? Виках,строих,исках Викам,строя,искам Викаше,строеше,искаше
 17. 17. Глаголът в изречението,,Младен слушаше захласнат песента на полската певица,, е в: Сег.време,3л.,ед.ч. Мин.св.време,2л.,ед.ч. Мин.св.време,3л.,ед.ч.
 18. 18. Кои глаголи са в минало свършено време? скача,успя,бърка Оправя,постара се,ще пея Плуваше,гостуваше,гмуркаше
 19. 19. В кой глагол липсва представка? познавам разруши обича
 20. 20. На кой ред са записани синоними? Пазарувам,пазаруваш,пазаруват Пазарувам,купувам,закупувам Пазар,пазарен,пазаря
 21. 21. Кои глаголи са с противоположно значение? Обграждам-обкръжавам Млъкна-замлъкна Намеря-загубя
 22. 22. В кое словосъчетание липсва глагол? Куп деца Тежко дишат Пламти земята
 23. 23. Словосъчетанието,,с ум работи,, означава: търпеливо обмислено бързо
 24. 24. Кое от изреченията е безглаголно? Измий се,Петко! Тихо вали ситен дъжд. Тъмна,безмълвна нощ!
 • EmiliNicol

  Jan. 26, 2018

глагол-тест

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

1.133

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

4

Befehle

Downloads

16

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

1

×