Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

разпределително свойство на умножението

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

разпределително свойство на умножението

  1. 1. Разпределително свойство на умножението Булвест 3 клас
  2. 2. Зад.1 Пресметнете общо броя на съдовете, поставени на витрините. Във всяка витрина има по 4 чаши и 2 чинии . Общо в три витрини са: ( 4 + 2 ) . 3 = 6 . 3 = 18 В 3 витрини – по 4 чаши. В 3 витрини – по 2 чинии. Общо са : 4 . 3 + 2 . 3 = 12 + 6 = 18
  3. 3. Внимание! Сбор може да се умножи с число по два начина: като се пресметне сборът и се умножи с числото Като се умножи всяко от събираемите и получените произведения се съберат. ( 4 + 2 ) . 3 = 4 . 3 + 2 . 3 Това е разпределително свойство на умножението спрямо събирането.
  4. 4. Зад.2 ( 3 + 4 + 2 ) . 2 Аз първо ще пресметна сбора. ( 3 + 4 + 2 ) . 2 = 9 . 2 = 18 Аз ще пресметна така: ( 3 + 4 + 2 ) . 2 = 3 . 2 + 4 . 2 + 2 . 2 = 6 + 8 + 4 = 18
  5. 5. Зад.3 Пресметнете в тетрадките си. ( 7 + 6 ) . 5 = 7 . 5 + 6 . 5 = 35 + 30 = 65 ( 10 + 3 ) . 5 = 10 . 5 + 3 . 5 = 50 + 15 = 65 ( 10 + 5 ) . 4 = 10 . 4 + 5 . 4 = 40 + 20 = 60 ( 40 + 2 ) . 2 = 40 . 2 + 2 . 2 = 80 + 4 = 84 ( 15 + 5 ) . 4 = 20 . 4 = 80 7 . ( 23 + 7 ) = 7 . 30 = 210
  6. 6. Зад.4 Обяснете решенията на децата. Галя Наско 6 м 3 м Об. = ? 2 . 3 + 2 . 6 = 6 + 12 = 18 (м) ( 3 + 6 ) . 2 = 9 . 2 = 18 (м)
  7. 7. Зад.4 Майката и бабата на Мими купили по 5 килограма ябълки от различни места.Майка й платила по 70 ст. за 1 килограм, а баба й – по 50 ст. за 1 килограм.С колко лева по – малко е заплатила бабата на Мими ? Решение : 70 . 5 = 350 ст. = 3 лв. 50 ст. е платила майката 50 . 5 = 250 ст. = 2 лв. 50 ст. е платила бабата 350 – 250 = 100 ст. = 1 лв. по – малко е платила бабата на Мими Изработил : П.Махова – ОУ “Отец Паисий” гр.Батак

×