Anzeige
docProjektProslostSadasnjostBuducnost3rDunja.doc
docProjektProslostSadasnjostBuducnost3rDunja.doc
docProjektProslostSadasnjostBuducnost3rDunja.doc
docProjektProslostSadasnjostBuducnost3rDunja.doc
Anzeige
docProjektProslostSadasnjostBuducnost3rDunja.doc
docProjektProslostSadasnjostBuducnost3rDunja.doc
docProjektProslostSadasnjostBuducnost3rDunja.doc
Nächste SlideShare
Astronomske pop ikone kroz stoljećaAstronomske pop ikone kroz stoljeća
Wird geladen in ... 3
1 von 7
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

docProjektProslostSadasnjostBuducnost3rDunja.doc

  1. Projektna nastava u trajanju jednog nastavnog tjedna: Prošlost, sadašnjost, budućnost Ciljevi projekta: Omogućiti učenicima da ovladaju pojmovima sadašnjost, prošlost, budućnost na intuitivnoj i iskustvenoj razini. Stvarati prigode da ostvare cjelovit doživljaj zamišljajući slike iz bliže povijesti na temelju vlastita sudjelovanja u istraživanju materijalnih i nematerijalnih povijesnih izvora (arhitektonski spomenici, namještaj, stari alati i predmeti za svakodnevnu uporabu, knjige, fotografije, filmski zapisi, priče, legende i drugi oblici usmene književnosti koji svjedoče o životu ljudi u prošlosti zavičaja). Osposobiti učenike da razlikuju povijest, sadašnjost i budućnost uspoređujući uvjete i način života ljudi te da ovladaju jezičnim sredstvima za iskazivanje događaja u povijesti, sadašnjosti i budućnosti (prošlo, sadašnje i buduće glagolsko vrijeme). Projekt se ostvario povezivanjem sadržaja svih nastavnih područja. U pripremnom razdoblju u razredu je provedeno istraživanje o tome što učenici znaju o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti te što bi još željeli saznati. Radeći u skupinama popunjavali su tablicu: ZNAMO - ŽELIMO SAZNATI. Nakon „oluje ideja“ učenici su ponudili raznolike mogućnosti ostvarivanja novih spoznaja o prošlosti (razgovor s bakama i djedovima, pozivanje gostiju u razred, posjet povijesnim spomenicima, izrada tematskih panoa, uključivanje roditelja u istraživanje prošlosti, prikupljanje fotografija, knjiga i predmeta iz prošlosti i sadašnjosti, gledanje filmova…). Od prikupljenih predmeta iz prošlosti stvarat će se razredna etnozbirka. Stvorit će se zbirka zapisa nakon razgovora s bakama i prabakama o njihovoj mladosti, običajima. Roditelji su upoznati s ciljem projekta i učeničkim idejama. Pozvani su da se uključe u rad i pomognu u prikupljanju slikovnoga i pisanoga materijala, obiteljskih fotografija, odjevnih predmeta.
  2. Posjetili smo dvorac Mali Tabor koje se nalazi u neposrednoj blizini škole. Iako znatno devastiran, pruža mogućnost usporedbe sa sadašnjim načinom gradnje. Na temelju promatranja učenici uspoređuju i opisuju život u našem selu nekad i danas. Aktivnosti u izvanškolskom radu, učeničko istraživanje: Jedna skupina prikuplja predmete koji svjedoče o životu ljudi u prošlosti zavičaja. Druga skupina prikuplja i zapisuje usmenu predaju i fotografije. Plakati o prošlosti učenika i njihovih roditelja Interpretirali smo umjetničke tekstove s tematikom iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.
  3. Interpretacija književno - umjetničkog teksta o prošlosti Pretraživali smo školsku knjižnicu tražeći tekstove iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, posebice na zavičajnom govoru. Učenici su prikupili mnogo slikovnog materijala (fotografija, ilustracija). Odlučili smo izraditi tematski pano: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Prva skupina predstavljala je na panou prošlost, druga sadašnjost, a treća budućnost. Dvije skupine učenika razvrstale su prikupljene fotografije i slike koje su prikazivale mjesto, ljude, novčanice i predmete iz prošlosti i sadašnjosti. Za materijalne dokaze (predmete iz prošlosti) pripremili smo izložbenu klupu. Učenici su na nju postavljali izloške s oznakama i opisom službe. Zadatak treće skupine bio je zamisliti izgled našeg sela i života u njemu u dalekoj budućnosti. Svoje zamisli prikazivali su crtežom, dizajnirali su odjeću, obuću i kućanske aparate.
  4. Izložba opisa predmeta iz prošlosti Organizirali smo Parlaonicu: Bolje je živjeti u prošlosti/sadašnjosti. Nakon toga putovali smo kroz vrijeme opisujući život u našem mjestu u dalekoj budućnosti. Izradili smo maketu dvorca Mali Tabor.
  5. Maketa dvorca Mali Tabor Nastava matematike organizirana je tako da smo opisali i dramatizirali neke životne situacije u starinskom domaćinstvu. Nakon toga rješavali smo matematičke probleme s istom tematikom. Rad na projektu završili smo priredbom. Ljubav prema zavičaju i zavičajnom jeziku vodila nas je od samoga početka. Naučili smo zavičajne pjesme, priče, bajke, legende, brojalice, uspavanke, molitve. Nekoliko roditelja pomoglo je u organizaciji priredbe. To je ujedno bila i prezentacija jednotjednog projektnog dana. Nakon priredbe pozvali smo goste na razrednu izložbu. Izloženi su plakati, panoi, dječji likovni i pismeni radovi, etnozbirka, maketa i fotografije koji svjedoče o ostvarivanju projekta Prošlost, sadašnjost, budućnost. Slika 25: Etnografska razredna izložba Ponovno je zadovoljstvo učenika (20 učenika) bilo ispitano evaluacijskim listićima.
  6. 1. Za vrijeme nastave meni je bilo: Zadovoljstvo učenika projektnom nastavom DOSADNO 0 učenika 0 % OSREDNJE ZANIMLJIVO 1 učenika 5 % IZUZETNO ZANIMLJIVO 19 učenika 95 % 2. Koliko si bio aktivan/aktivna na satu? Koliko si bio aktivan/a na satu? slabo - potpuno 1 2 3 4 5 Aktivnost učenika tijekom projektne nastave: 1 2 3 4 5 Broj učenika 0 0 0 1 17 Postotak 0 % 0 % 0 % 5 % 95 % 3. Koliko si o temi naučio? Koliko si o temi naučio? slaba - odlična 1 2 3 4 5 Procjena naučenog tijekom projektne nastave: 1 2 3 4 5 Broj učenika 0 0 1 1 11 Postotak 0% 0% 5 % 5 % 90 % Proveden je i intervju kako bi se utvrdilo zadovoljstvo učenika ovakvim oblikom nastave: Koja ti je aktivnost bila najzanimljivija tijekom proteklog tjedna?
  7. Anđela: Bilo mi je najljepše kad smo upalili svijeće i čitali. Denis: Super je bilo kad smo išli do Grada i poslije ga rezali iz papira. Mario: Meni je sve bilo super. Monika: Kad smo lijepili sličice dok su tate i mame bili mali. Mariov tata je na slici sjedio u krilu Sarinom tati. Lucija: Kad je učiteljica donijela slikice dok je ona bila mala. Kristijan: Kad smo se svađali. (Parlaonica)
Anzeige