Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Տատանումներ, բնության ձայներ

2.478 Aufrufe

Veröffentlicht am

Սարգիս Մխիթարյան
Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ 2-րդ կուրս

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Als Erste(r) kommentieren

Տատանումներ, բնության ձայներ

 1. 1. ՏատանումներԲնության ձայներ Մխիթարյան Սարգիս Ընդհանուր բժշկության ֆակւլտետ
 2. 2. Դեռ հնուց հայտնի էր,որ առողջօրգանիզմում հնչում են առողջ ռիթմեր ևտատանումներ,իսկ հիվանդ օրգանիզմում “ոչ առողջ” և որպեսզի կարգավորվեն և վերադարձվեն օրգանիզմի օրգանների և նրանց համակարգերի հարմոնիան,մեզանհրաժեշտ է երաժշտությունն ու դրանց որոշակի տատանումներ
 3. 3. Այսպիսով`երաժշտությունը,բնության ձայներըազդում են մարդու վրա տատանումների ևռիթմերի միջոցով,քանի որ բոլոր երաժշտականգործիքները ստեղծվել են հիմնվելով սեփականօրգանիզմի տատանումների վրա,որոնքառաջանում են ձայնի բխումից և ընդունակ ենանմիջականորեն ազդել որոշակի օրգանների վրա:
 4. 4. Դոմինանտ կիսագունդը (մարդկանցմեծամասնության մոտ ձախն է)պատասխանատու է խոսքի ևտրամաբանության համար:Ոչ դոմինանտ կիսագունդը (մարդկանցմեծամասնության մոտ աջն է) կապվածէ տարածական ընկալման հետ:
 5. 5. 1րոպեում երաժշտական 60տատանումները 6%ով ուժեղացնումեն ուղեղի ALPHAակտիվությունը,միևնույն ժամանակ6%ով պակասեցնում BETAակտիվությունը:
 6. 6. - դիստրոֆիկփոփոխություններանոթներում,ոսկրերում-հիպերկերատոզ-հիպոթերմիա-եղունգների տրոֆիկփոփոխություններ
 7. 7. Բնության ձայներ
 8. 8. Նեյրոցիրկուլյատորդիստոնիայի ժամանակխորհուրդ է տրվում լսելանտառի ձայները ևմեղուների բզզոցը:
 9. 9. Անքնության ժամանակ օգնում էագռավի կռկռոցը,անձրևիձայնը,տերևների խշշոցը,բվիբվվոցը,իսկ եթե քնկոտ եք ձեզկօգնի աքաղաղի երգը:
 10. 10. ԿՆՀ վրա ակտիվացնողազդեցություն է թողնում շանհաչոցը,գայլի ոռնոցը,ձիուսմբակների ձայնը ևցանկաված թռչնիծլվլոցը,բացի հավերիկվկվոցից:
 11. 11. ԿՆՀ վրա հանգստացնողազդեցություն է թողնումանտառի,դաշտիձայները,գորտիկռկռոցը,լուսատիտտիկիերգը:
 12. 12. Ճնշման իջեցման ժամանակ լսելկովերի բառաչը,կատվի մլավոցը:
 13. 13. Եթե զգում եքհոգնածություն,անտրամադիրեք, ապա խորհուրդ է տրվումլսել առյուծի և վագրիգռմռոցը,օձերի ֆշշոցը:
 14. 14. Շնորհակալություն ուշադրության համար

×