Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Soc 399 6.DERS

XXX

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Soc 399 6.DERS

 1. 1. SOC 399 SOSYOLOJİDE GÜNCEL MESELELER
 2. 2. TOPLUMSAL CİNSİYET NEDİR? • En basit tanımıyla; Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyet kavramının ötesinde tüm cinsiyet algılarınn toplum tarafından belirlendiğini öne süren bir kavramdır. Biyolojik cinsiyet anne karnında oluşur, toplumsal cinsiyet ise doğduktan sonra. Toplum içinde "kızlar şöyle olur, erkekler böyle olur" gibi aşılamalar toplumsal cinsiyeti öğretir.
 3. 3. TOPLUMSAL CİNSİYET NEDİR? • Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeklerin beklentilerini, değerlerini, imajlarını, davranışlarını, inanç sistemlerini ve rollerini tanımlayan fikirlerin sosyal yapılanmasıdır. Sadece kadın ve erkek arasındaki değil, her gruptaki güç ilişkilerini ağır biçimde etkiler; bu da bir çok sosyal probleme neden olur. Farklı kültürlerin toplumsal cinsiyet hakkında, kadın ve erkek için neyin uygun olduğu ve neyin olması gerektiği üzerine farklı fikirleri vardır. Toplumsal cinsiyet sadece kültürden kültüre farklılık göstermez, zaman içinde veya bir toplumun kriz döneminde değişiklik gösterebilir.
 4. 4. PEKİ.. • Cinsiyet eşitsizlikleri neden var? Bunlar nasil sürdürülüyor? • Cinsiyet eşitsizliklerini yoketmek mümkün mü yüksa kadın ve erkeğin biyolojik farklılıkları gereği bu imkansız mı? SOSYOLOJİK OLSUN OLMASIN, BU SORULAR ÇOKCA ORTAMDA TARTIŞILIR..
 5. 5. TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMLARI • Sosyobiyologlar cinsiyetler arasındaki farklılıkları biyolojik nedenlere bağlar. Bu gruba göre, erkeklerin oynadığı liderlik rolü uzun yıllar süren evrimin sonucudur. • Sosyologlara göre, cinsiyetler arasındaki farklılıkların nedeni öncelikle kültür ve toplumdur. Bu düşünceyi geliştirmek için kullanılan en etkili kavramlardan biri, ‘ataerkillik’tir.
 6. 6. ATAERKİLLİK • Erkeğin üstünlüğünün kabul edildiği, erkek otoritesine dayanan bir tür toplumsal örgütlenme düzeni. • Bu düzenin temelini erkeğin üstünlüğü inancı oluşturur. • Soy erkekler tarafından belirlenir. • Erkeğin üstün olduğu inancı doğrultusunda, toplumun kültürü, adetleri, inancı ve mitolojisi, anaerkil düzenli toplumunkinden farklı bir biçim oluşturur.
 7. 7. • Dünyada 1950’lerden sonra hızlanan kadın hareketleri, kadınların yaşamın farklı alanlarında gittikçe daha başarılı olmasıyla birlikte, birçok ülkede pekçok şeyin değiştiği gerçeği, cinsiyetler arasındaki güç dengesizliklerinin öncelikle biyolojik temeller yerine toplumsal temellere dayandığı sonucunu doğrular niteliktedir.
 8. 8. TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ DEĞİŞİR Mİ? • Toplumsal cinsiyet rolleri, yaş, sınıf, ırk, etnik köken, din, kültürel, ekonomik ve siyasi ortamdan etkilenir. • Toplumsal cinsiyet rollerindeki değişimler değişen ekonomik, doğal ve siyasi koşullara tepki olarak meydana gelir. • Devlet kalkınma politikaları etkilidir.
 9. 9. MASALLAR VE TOPLUMSAL CİNSİYET

×