Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Innovatie in het sociaal-cultureel werk

1.601 Aufrufe

Veröffentlicht am

In de periode 2009-2010 deed SoCiuS een verkennend onderzoek naar innovatieve sociaal-culturele praktijken. Op 15 december verzorgde SoCiuS een preview van de resultaten. Je vindt een overzicht van de resultaten terug in deze presentatie.

Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Innovatie in het sociaal-cultureel werk

 1. 1. Innovatie en sociaal-cultureel werk: tussen traditie en toekomst<br />Een theoretisch onderzoek naar de betekenis van innovatie voor sociaal-culturele praktijken<br />Preview: Brussel, 15 december 2010<br />
 2. 2. Methodologie<br />Van een empirisch onderzoek op basis van cases (groundedtheory)<br />68 innovatieve sociaal-culturele praktijken<br />Geen globaal en eenduidig beeld<br />Belang van netwerken en samenwerking<br />Intern georiënteerd, binnen de heersende organisatielogica<br />
 3. 3. Methodologie<br />Naar een theoretisch conceptueel onderzoek op basis van literatuuronderzoek<br />Kritische discoursanalyse<br />Managementliteratuur en organisatieleer<br />Ontwikkelen van een eigen discours gebaseerd op vakliteratuur: sociale economie, sociale geografie en vooral sociaal-cultureel werk<br />
 4. 4. Innovatiediscours<br />
 5. 5. Management- en organisatieliteratuur<br />
 6. 6. Ontwikkeling, <br />incrementele innovatie, innovatie<br />verandering<br />tijd<br />ontwikkeling<br />Incrementele innovatie<br />innovatie<br />
 7. 7. Innovatieve sociaal-culturele organisaties<br />
 8. 8. Innovatieve sociaal-culturele organisaties<br />Sociaal-culturele organisaties die hun aanbod (product), hun aanpak (proces) of hun doelbereik (markt) of een combinatie van deze drie objecten van innovatie vernieuwen.<br />
 9. 9. Groeimatrix van Ansoff<br />voor het sociaal-cultureel werk<br />
 10. 10. Sociaal-cultureel discours<br />
 11. 11. Referentiepunten<br />Missie<br />sociaal werk / sociaal-cultureel werk<br />= democratisch, duurzaam en solidair<br /><ul><li> Continuüm praktijk - werk
 12. 12. Methodiek
 13. 13. doeloriëntatie
 14. 14. functies en interventiestrategieën
 15. 15. participatie</li></li></ul><li>Innovatieve sociaal-culturele praktijken<br />
 16. 16. Innovatieve sociaal-culturele praktijken<br />Innovatieve sociaal-culturele praktijken ontwikkelen en hanteren nieuwe ideeën, sociaal-culturele interventiestrategieën en interventies met het oog op een democratische, duurzame en solidaire samenleving.<br />
 17. 17. Veranderen in relatie tot leren en programmeren<br />
 18. 18. Sociaal-culturele innovatie en integrale kwaliteitszorg<br />
 19. 19. Instrumentele en ultieme sociaal-culturele innovatie<br />Ultieme sociaal-culturele innovatie<br />ultiem<br />radicaal<br />Instrumentele sociaal-culturele innovatie<br />niet radicaal<br />instrumenteel<br />geprogrammeerd<br />niet geprogrammeerd<br />
 20. 20. Sociaal-culturele innovaties<br />Transformaties en vernieuwingen van het samenleven gebaseerd op een sociaal-culturele methodiek. Ze dragen bij tot een meer democratische, duurzame en solidaire samenleving. <br />
 21. 21. Sociaal-culturele benadering vs. marktbenadering<br />
 22. 22. Samenvatting<br />Maatschappelijke context<br />Sociaal-culturele innovatie<br />
 23. 23. Aandachtspunten voor succesvol innoveren (vervolg)<br />Innovatieve sociaal-culturele praktijken<br /><ul><li> netwerken, deel kennis
 24. 24. contextualiseer
 25. 25. structuur
 26. 26. cultuur
 27. 27. richting
 28. 28. radicaal
 29. 29. voorbij plan en programma</li></ul>sociaal-culturele innovatie<br />Innovatieve sociaal-culturele organisaties<br />
 30. 30. Info<br />Socius vzw<br />Gallaitstraat 86 bus 4<br />1030 Brussel<br />02 215 27 08<br />frank.cockx@socius.be en marc.jans@socius.be<br />

×