Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN

41.309 Aufrufe

Veröffentlicht am

PENGAJIAN PERNIAGAAN, STPM, SEMESTER 2

Veröffentlicht in: Bildung

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN

 1. 1. • Satu proses yang berterusan. • Satu proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal usaha kesemua ahli organisasi, memimpin dan mengawal sumber manusia dan sumber bukan manusia bagi mencapai matlamat organisasi.
 2. 2. Perancangan Proses penentuan matlamat dan tindakan di semua peringkat organisasi untuk mencapai matlamat organisasi Pengorganisasian Proses mengatur sumber dan kegiatan organisasi untuk melaksanakan sesuatu rancangan demi mencapai matlamat organisasi Kepimpinan Proses mempengaruhi staf untuk berusaha demi mencapai matlamat organisasi Pengawalan Proses memantau operasi organisasi, merekod hasil operasi sebenar, membandingkan hasil operasi sebenar dengan standard yang ditetapkan supaya tindakan pembetulan dapat diambil segera apabila diperlukan Penstafan Proses mendapatkan dan mengekalkan tenaga kerja dalam bentuk kuantiti dan kualiti yang diperlukan
 3. 3. Komunikator • Sebagai pemantau untuk meneliti perubahan persekitaran demi mencari maklumat penting untuk kegunaan organisasi • Sebagai perantara –penyampai - untuk menyampaikan matlamat dan arahan daripada pihak atasan kepada pekerja bawahan • Sebagai jurucakap bagi pihak organisasi untuk menyampaikan maklumat organisasi kepada pihak luar Pendorong • Memberi galakan kepada pekerja bawahan untuk menyempurnakan tugas mereka • Memimpin pekerja ke arah pencapaian matlamat organisasi • Membimbing pekerja mengenai hal-hal kerja dan bukan kerja • Memberi motivasi, nasihat kepada pekerja. Penyelesai Masalah • Sebagai perunding konflik dalam menyelesaikan masalah hubungan antara pekerja atau masalah dalam kerja • Membuat keputusan tentang alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah • Mengagihkan sumber dan pembaziran sumber organisasi Usahawan • Menjana idea baru untuk membawa pembaharuan kepada perniagaan • Mengembleng faktor pengeluaran supaya faktor digunakan cekap • Bijak mengambilk peluang dalam persekitaran untuk perkembangan perniagaan
 4. 4. Kecekapan Keberkesanan • Bermaksud melakukan sesuatu kerja dengan betul • Bermaksud melakukan sesuatu kerja yang betul • Pengurus akan menentukan cara sumber digunakan untuk mencapai matlamat • Pengurus akan menentukan matlamat yang ingin dicapai • Dengan itu, pengurus yang cekap • Dengan itu, pengurus yang akan menggunakan sumber dengan berkesan akan membuat keputusan cekap demi mencapai matlamat yang tepat melalui pelbagai alternatif penyelesaian • Kecekapan boleh dipertingkatkan melalui latihan, kawalan dan cara lain • Keberkesanan boleh dipertingkatkan jika setiap pihak mengetahui matlamat dengan jelas
 5. 5. Aspek Pengurusan Atasan Pengurusan Pertengahan Pengurusan Bawahn Bidang tugas Perancangan strategi jangka panjang Perancangan taktikal jangka sederhana pendek Perancangan operasi harian Tanggungjawab - Bertanggungjawab atas perjalanan seluruh organisasi dengan menetapkan objektif, misi, dasar organisasi dan lain-lain. - Melaksanakan polisi, dasar dan strategi yang telah ditetapkan oleh pengurusan atasan - Menyelia dan menyelaraskan aktiviti pengurusan bawahan. - Melaksanakan mtlamat yg ditetapkan oleh pengurusan pertengahan - Menyelia dan menyelaraskan aktiviti pekerja bawahan. Kemahiran pengurusan Memerlukan kemahiran konsep supaya dapat berfikir secara abstrak dan melihat organisasi secara keseluruhan utk perancangan jangka panjang. Memerlukan kemahiran manusia supaya dapat berinteraksi, menyuarakan pendapat dan arahan antara pengurusan atasan dan pengurusan bawahan. Memerlukan kemahiran teknikal supaya dpt menggunakan kepakaran, pngalaman dan peralatan utk melakukan kerja yg khusus Contoh Ketua pegawai eksekutif Pengurus pejabat Penyelia
 6. 6. 1. Pendekatan Klasikal Teori Pengurusan Saintifik Fredick W. Taylor Henry Gantt Frank dan Lilian Gillbreth Teori Organisasi Klasik Max Weber Henri Fayol James D. Money Chester I. Barnard 2. Pendekatan Gelagat Pergerakan Perhubungan Manusia Hawthorne (Elton Mayo) Pergerakan Perlakuan / Tingkah laku Abraham Maslow Mary Parker Follet Douglas McGregor
 7. 7. 3. Pendekatan Kuantitatif 4. Pendekatan Sistem 5. Pendekatan Kontigensi / situasi 6. Teori pengurusan Jepun Teori sains pengurusan Teori pengurusan operasi Teori sistem pengurusan maklumat
 8. 8. • Memperkenalkan empat prinsip untuk meningkatkan kecekapan pekerja seterusnya meningkatkan produktiviti: i) Kaedah terbaik dikenalpasti untuk setiap tugas ii) Memilih dan melatih pekerja yang sesuai iii) Kerjasama pekerja dan pengurus iv) Pembahagian tugas yang adil antara pekerja dan pengurus • Memberi skim insentif upah kepada pekerja berasaskan kepada output yang dihasilkan
 9. 9. • Menyarankan Carta Gantt, iaitu alat grafik yang boleh diguna oleh pengurus untuk merancang , menjadual dan mengawal perjalanan tugas dan kos • Memperkenalkan skim insentif kewangan bagi pekerja dan penyelia yang telah mencapai standard output yang ditetapkan • Penggunaan kaedah saintifik untuk menghapuskan pergerakan yang tidak perlu untuk meningkatkan kecekapan pekerja • Menyarankan pengurus harus memberi perhatian kepada pekerja dan memahami keperibadian dan keperluan mereka
 10. 10. • Struktur birokrasi menjadikan organisasi cekap melalui: - Pembahagian tenaga buruh - Hierarki autoriti - Sistem prosedur - Pemilihan kakitangan berdasarkan kelulusan teknikal - Pentadbir tertakluk kepada peraturan dan disiplin - Hubungan antara individu tidak bersifat peribadi • Organisasi tentera, agama dan perindustrian mempunyai persamaan yg sepunya, iaitu semua memerlukan penyelarasan • Menyarankan bahawa matlamat organisasi dan keperluan individu yang seimbang dapat memastikan perjalanan organisasi yang lancar seterusnya mencapai matlamat
 11. 11. • 14 prinsip pengurusan Pengkhususan Pekerja melakukan tugas yang khusus masing-masing untuk meningkatkan kecekapan Autoriti Hak memberi arahan, membuat keputusan dan mengambil tindakan disebabkan kedudukan dlm organisasi Disiplin Organisasi dan pekerja mematuhi peraturan dan perjanjian yang dibuat Panduan perintah Setiap pekerja di bawah kawalan seorang ketua untuk mengelakkan kekeliruan Panduan arahan Matlamat mesti ditentukan untuk setiap aktiviti yg hendak dilaksanakan Mengutamakan kepentingan organisasi Segala keputusan yang dibuat adalah untuk kepentingan umum dan bukannya kepentingan peribadi Pembayaran upah Upah dibayar secara adil kepada pekerja dan pengurus Pemusatan Pembuat keputusan terletak pada pengurusan atasan
 12. 12. Rantaian pemerintahan Menggalakan komunikasi menegak dari atas ke bawah Susunan / tertib Mengagihkan tugas kepada pekerja yang sesuai dan memastikan bahan mentah mencukupi dan senang didapati apabila diperlukan Pekerja dilayan secara adil dan saksama Ekuiti / Keseimbangan Kestabilan personel Mengurangkan kadar pusing ganti pekerja Inisiatif Menggalakkan pekerja menyempurnakan tugas masing-masing atas dorongan sendiri Kekitaan / Espirit de corps Menanam semangat kerjasama di kalangan pekerja untuk mewujudkan perpaduan organisasi
 13. 13. • Kecekapan pekerja adalah disebabkan oleh faktor sosial dan bukannya faktor fizikal seperti cahaya penyinaran, suhu dan lain-lain • Aspek sosial seperti cara pengurus berinteraksi, memberi perhatia peribadi kepada pekerja dan pengikhtirafan kumpulan kerja di tempat kerja akan meningkatkan prestasi pekerja • Kecekapan pekerja dapat dipertingkatkan melalui dorongan kepada pekerja, kepimpinan kuasa dan aktiviti
 14. 14. • Menyarankan bhawa pekerja sebenarnya mempunyai keperluan lain selain kewangan i) Keperluan fisiologi • Keperluan paling asas untuk membiayai kehidupan manusia seperti makanan, udara, pakaian dan lain-lain ii) Keperluan Keselamatan • Bebas daripada ancaman bahaya kepada tubuh badan, nyawa dan kehilangan kerja, makanan dan tempat perlindungan iii) Keperluan sosial • Keinginan individu untuk mendapatkan persahabatan dan penghargaan, pemberian dan penerimaan kasih sayang sesama manusia iv) Keperluan penghargaan • Keinginan untuk dihormati, dihargai dan disanjungi oleh orang lain untuk mendapatkan kepuasan seperti kuasa, status dan keyakinan diri v) Keperluan pencapaian hasrat diri • Keinginan seseorang untuk menjadi apa yang mampu bagi memaksimumkan potensinya dan mencapai sesuatu
 15. 15. • Menyarankan bahawa pengurus akan melayan pekerja berdasarkan sifat seseorang pekerja tersebut Teori X Sifat pekerja • Tidak suka bekerja Teori Y Sifat pekerja • Mempunyai minat terhadap kerjanya dan kerjaya • Berinisiatif • Tiada motivasi dan kurang bercita-cita • Mengamalkan sikap tidak • Berusaha untuk mencapai mengambil tahu perihal matlamat syarikat organisasi dan mementingkan diri sendiri • Sentiasa mengelka daripada • Menganggap tanggungjawab memikul tanggungjawab sebagai cabaran • Perlu dikawal, diancam dan • Diberi peluang membuat disuruh kerja keputusan
 16. 16. a) Teori sains pengurusan Tumpuan kepada peningkatan keberkesanan pembuatan keputusan melalui penggunaan model matematik dan kaedah sains b) Teori pengurusan Membantu pengurus menguruskan operasi pengeluaran dan penghantaran barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh organisasi melalui kaedah pengunjuran dan analisis inventori c) Teori sistem Tumpuan kepada mereka bentuk dan pengurusan maklumat mengurs maklumat melalui komputer untuk tujuan pembuatan keputusan
 17. 17. • Melihat sesebuah organisasi sebagai satu sistem penuh yang saling bekerjasama untuk mencapai objektif • Terbahagi kepada sistem fizikal (input, proses transformasi dan output) dan sistem abstrak (pendapat yang berkaitan) • Menekankan keperluan organisasi untuk berinterasi dengan elemen dalaman dan luaran organisasi untuk memastikan kejayaa organisasi
 18. 18. • Keberkesanan pengurus, gaya, teknik dan fungsi bergantung kepada situasi yang tertentu kerana persekitaran yang dinamik • Cara penyelesaian masalah berbeza mengikut situasi tertentu

×