Anzeige
El repte del llibre de text digital
El repte del llibre de text digital
Nächste SlideShare
Enfocament general del projecteEnfocament general del projecte
Wird geladen in ... 3
1 von 2
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

El repte del llibre de text digital

  1. Jornada “El repte del llibre digital” 21 d’abril de 2010 TAULA RODONA: Els llibres digitals a l’escola: innovació e-ducativa? Participant: Sandro Maccarrone, coordinador de continguts de Digital-Text. Resum intervenció: Per afrontar el debat sobre el paper de les TIC a l’aula, cal fer-ho de forma contextualitzada, tenint en compte les transformacions que està experimentant el nostre sistema educatiu. En aquest sentit, podem partir de les tres premisses següents. A nivell oficial els actuals currículums marquen noves orientacions en l’enfocament dels continguts i de les metodologies necessàries per a l’educació obligatòria. Hi ha dos aspectes en què s’insisteix particularment, però que encara costa dur a terme: l’ensenyament per competències i el tractament de la diversitat. A la pràctica qui més condiciona la concreció del currículum en molts dels centres són els projectes editorials. La majoria d’aquests encara no s’han adaptat als canvis a què ens referíem més a dalt. Els recursos digitals ofereixen possibilitats per accelerar aquestes transformacions, però no són una recepta infalible i exclusiva. La seva utilitat, com la de qualsevol altre tipus de materials, dependrà de la forma en què es concretin. Com a conseqüència d’aquests tres punts sorgeix la necessitat d’elaborar continguts digitals des de zero, pensats tenint en compte les directrius actuals. Després de tres anys d’experiència en l’elaboració d’aquest tipus de continguts i en la seva aplicació a les aules, podem constatar algunes de les aportacions que poden realitzar les TIC a la millora del sistema educatiu. La utilització de les TIC constitueix en si mateixa una de les competències bàsiques. Per assolir-la no n’hi ha prou de treballar-la en una assignatura específica sinó que cal incorporar-la en els diferents àmbits de l’ensenyament. Les animacions expositives faciliten la comprensió de conceptes i de procediments i contribueixen a la seva contextualització. Les activitats interactives permeten la construcció de coneixement. Alhora representen un element motivador
  2. La possibilitat de disposar de dades aleatòries generades automàticament suposa un estalvi de temps i permet repetir els exercicis i les activitats fins a l’assoliment dels objectius corresponents, sense el risc que es resolguin de memòria. Els itineraris personalitzables consenten el treball simultani a diferents ritmes i a partir de diferents formes d’aprenentatge. En general, les eines de gestió de l’aula o els quaderns d’exercicis digitals permeten automatitzar tasques mecàniques i alliberen temps perquè el professorat pugui dedicar-se a la preparació més acurada de les classes. Un únic llibre digital pot donar resposta a les necessitats de diferents tipologies de professorat, des del més expositiu al més participatiu. Així mateix, la utilització dels llibres digitals en diferents programes pilot també ens ajuda a apuntar algunes recomanacions per a una utilització profitosa de les TIC. En primer lloc, la introducció massiva d’ordinadors a les aules no hauria de significar que tota la classe hi girés al voltant. Es tracta d’una eina més que ha de complementar l’ús de la pissarra, el treball a la llibreta, la discussió oral o l’experimentació directa. En segon lloc, per treure-li tot el profit a la gran quantitat de recursos disponibles a la xarxa, caldria una presa de consciència generalitzada per part del professorat sobre el seu protagonisme a l’hora de concretar el currículum al seu centre i per al seu alumnat. Finalment, la introducció d’ordinadors, pissarres digitals i altres eines a l’aula, imposa la necessitat d’adoptar nous hàbits de treball (carregar les pàgines web prèviament, diferenciar els moments de treball amb ordinadors oberts i amb ordinadors tancats, etc.). Resum presentació del participant Sandro Maccarrone és llicenciat en física per la Universitat de Barcelona on realitza un doctorat en Física Teòrica. Té publicacions en revistes especialitzades i en revistes de divulgació cultural, com ara la Revista Eureka. Ha estat professor a la Universitat de Barcelona i en aquests moments és professor associat al departament de Matemàtica Aplicada I de la Universitat Politècnica de Catalunya. És editor en cap de l’assignatura de Matemàtiques i coordinador general de continguts de l’empresa Digital-Text.
Anzeige