SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 7
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Competitie “op de ieretribuun 7 internationale vluchten” 2020
Compétition pour 7 vols Internationaux 2020
Competition for the 7 international races 2020
Wettbewerb über 7 Flügen International 2020
België – Belgique – Nederland – Deutschland – France – United Kingdom – Luxembourg - Limburg
With thanks to: HAVENS Pigeon Feed - Bio-Even and The (Inter)National Organisations
Organisation and Owner: Colla Alberts©
.
“Op de IERETRIBUUN 2020 Internationale ZLU Vluchten”
EINDSTAND
Behaalde Prijs per vlucht Pau AgenYl AgenO Barca Rieux NarbYL NarbO Score Punten
1 A.P. Overwater 1121 8 233 3 3090 16 68 3 60 1 224 3 952 6 7 40
2 Marc Gielen 1403 12 13 1 159 2 1798 18 284 3 259 4 320 3 7 43
3 Jan Polder 630 2 959 7 1844 7 592 12 351 5 637 4 6 37
4 Mevr. Troisfontaine 976 7 596 5 1344 16 311 4 1842 8 715 5 6 44
5 Peet & Paloma Solleveld 1325 10 586 4 2408 22 2132 10 132 2 370 4 6 52
6 Gilbert & Paul Heijnen 523 5 1827 12 28 1 684 6 52 1 5 29
6 Familie Jacobs 662 3 74 2 2298 21 7 1 175 2 5 29
6 Aart-Jan Maljaars 792 5 897 6 78 5 575 8 454 5 5 29
9 Depasse & Lardenoye 2252 16 108 7 72 2 1227 7 959 7 5 41
10 Sjaak de Keijzer 1679 14 1902 13 1339 15 628 7 959 7 5 56
11 Hubert & Anne Stollenwerk 386 1 136 8 626 6 1056 8 4 23
12 Will Beckers-Willems 1980 14 77 4 1843 9 715 5 4 32
13 George Vaessen 1232 10 326 11 2686 12 1282 9 4 41
14 Eddy Didden 1183 9 254 4 2476 15 1634 17 4 45
15 Lambert van Bogaert 713 4 812 6 664 14 3 24
16 Jacky Daenen 1256 9 309 10 2377 11 3 30
17 Eric Caubergh 1514 11 295 3 2056 19 3 33
18 Fon Lanckohr 1876 15 29 1 2424 23 3 39
19 Jaap Mazee 914 6 42 2 2 8
20 De Keersmaeker D & P 1392 11 1108 8 2 19
21 Colla Alberts 2267 17 1102 8 2 25
22 Wil Pieters 1457 10 2093 20 2 30
23 Ruud Botterweck 80 6 1 6
24 Jaak & Harry Frenken 165 9 1 9
25 Dries Benoit 1120 9 1 9
26 Winny Sintsen 1390 13 1 13
26 K.H. u Bärbel Kanski 1582 13 1 13
26 Rob Hoekstra 600 13 1 13
John Knubben & Jo Römling beiden hebben geen enkele maal ingekorfd
Beste vrienden,
Na 2 aanpassingen waar ik terecht op gewezen werd is dit de DEFINITIEVE EINDSTAND van een competitie die nog
6 vluchten en 7 Disciplines in 2020 kon laten doorgaan, een fantastische gedachte en … met een apotheose zoals die
alleen in mijn dromen kon ontstaan want met een minimaal verschil van 3 schamele puntjes voorsprong kon A.P.
Overwater uit Strijen de zege verwerven en zo voor de 2e
maal op rij als Gouden Winnaar eindigen, suspense in
overvloed…!!
ZILVEREN winnaar werd Marc Gielen uit Maasbree waar we gerust kunnen spreken dat BARCELONA het verschil
heeft gemaakt want dat laten de eindklasseringen duidelijk zien waar Marc WEL de 1e
NATIONAAL AGEN Jaarlingen
wist te behalen, een schitterende beloning voor een nog jeugdige liefhebber, dat gegeven zorgt ervoor dat Marc straks
deze 2e
plek zal koesteren als hij op zijn gemak de liefhebbers waarmee hij competitie leverde nog eens de revue laat
passeren…..!!
Het BRONS was weggelegd voor Jan Polder uit Middelharnis die uitgerekend de laatste vlucht Jaarlingen van
Narbonne zijn Leidersplaats ZELF teniet deed door GEEN Jaarlingen mee te geven, hij had niet meer gedacht dat dit
absoluut nodig was maar erkende telefonisch dat het zijn eigen schuld was geweest maar toch 3e
worden is dan nog van
een fantastische orde …!!
IEDEREEN mag en MOET zich WINNAAR voelen, het is een fantastisch mooie competitie geworden met en tussen
28 liefhebbers die een geweldige fair play aan de dag legden, MERCI aan U allen…!!
Ik weet het niet maar wat ik WEL weet is dat we DRIE ABSOLUTE TOPPERS als 1e
, 2e
& 3e
hebben in deze tweede
editie van “Op de Ieretribuun” een competitie over de Internationale vluchten maar met een geheel eigen systeem om
de ranking samen te stellen waar ik veel lof over heb mogen oogsten, de BESTE duif immers krijgt de EER die deze
toekomt zonder acht te slaan op welke plek ze bivakkeerde op de Poulebrief, zij of hij immers kan er niets aan doen dat
het resultaat beter was als de eigenaar meende te zien.
ALLE WINNAARS, U ALS DEELNEMER BENT IMMERS WINNAAR KRIJGEN VAN MIJ DE EER DIE JULLIE DIK
VERDIENEN, NAAST HET AAN U TOEZENDEN VIA DE PC VAN EEN DIPLOMA MET FOTO MAAK IK OOK EEN
BOEK WAAR IEDER VAN U 1 PAGINA KRIJGT MET HET DIPLOMA + EEN PAGINA MET UW BESTE RESULTATEN
GEDURENDE RECENTE JAREN OF GEWOON UITSLAGEN DIE U NOOIT MEER VERGEET, HET IS IMMERS UW
PAGINA.
Beste Freunde,
Nach 2 Anpassungen, auf die ich zu Recht hingewiesen wurde, ist dies die ENDGÜLTIGE POSITION eines
Wettbewerbs, der 2020 über 6 Flüge und 7 Disziplinen fortsetzen könnte, ein fantastischer Gedanke und ... mit einer
Apotheose, mit einem minimalen Unterschied den ich nur im TRAUM hätte vorstellen können mit nur 3 mageren
Punkten Vorsprung konnte A.P. Overwater aus Strijen den Sieg erringen und damit zum zweiten Mal in Folge als
Goldener Sieger abschließen, in Hülle und Fülle… !!
SILVER-Gewinner war Marc Gielen aus Maasbree, wo wir mit Sicherheit sagen können, dass BARCELONA den
Unterschied gemacht hat, denn das zeigt deutlich die endgültige Rangliste, in der Marc es geschafft hat, die 1.
NATIONAL AGEN Yearlings zu erreichen, eine fantastische Belohnung für einen noch jugendlichen Züchter dass
Marc diesen 2. Platz bald sehr schätzen wird, wenn er die Züchter zieht, mit denen er wieder konkurrierte… .. !!
Die BRONZE war für Jan Polder aus Middelharnis vorbehalten, der den letzten Flug der Jährlinge aus Narbonne
seinem Führungsplatz selbst genommen hatte, indem er KEINE Jährige einkorbte. Er hielt dies nicht mehr für
notwendig, bestätigte jedoch telefonisch, dass es seine eigene Schuld gewesen war, aber immer noch der dritte Rang
JEDER Müß sich Gewinner Fühle denn es war ein wettbewerb mit und zwischen 28 Züchter voller Ambitionen und
vorallem Fair Play, DANKE.
Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass wir in dieser zweiten Ausgabe von „Op de Ieretribuun“, einem Wettbewerb über
die internationalen Flüge, DREI ABSOLUTE TOPPERS als 1, 2. und 3. haben, aber mit einem völlig eigenen System,
um die Rangliste zusammenzustellen Ich habe viel Lob dafür erhalten, dass die BESTE Taube die Ehre erhält, die sie
verdient, unabhängig davon, wo sie im Poulebrief lagerte. Schließlich kann sie nichts dagegen tun, dass das Ergebnis
besser ist, als der Besitzer gedacht hat ..!!
ALLE GEWINNER, SIE SIND ALS TEILNEHMER, NACHDEM DER GEWINNER VON MIR DIE EHREN ERHALTEN,
DIE SIE VERDIENEN, ZUSÄTZLICH, UM SIE ÜBER DEN PC EINES DIPLOMS MIT FOTO ZU SENDEN, SCHREIBE
ICH ICH AUCH EIN BUCH, IN DEM JEDER VON IHNEN 1 SEITE MIT DIPLOM ERHÄLT und zudem MIT IHREN
BESTEN ERGEBNISSEN IN DEN LETZTEN JAHREN ODER NUR ERGEBNISSEN, DIE SIE NIE VERGESSEN, IST ES
doch IHRE SEITE.
Heel veel groeten en bedankt oor uw fantastische prestaties in dit aparte seizoen, volgend seizoen hopen we weer over
de Internationale vluchten die de ZLU organiseert opnieuw een ZWARE Fond Competitie op poten te zetten.
We gaan dan een MAXIMUM van 75 – 100 liefhebbers hanteren anders is het voor mij veel te veel werk, wilt u zeker
zijn van een plek kunt u altijd ergens in December reserveren want er bereiken mij genoeg berichten van liefhebbers
die óók mee willen doen maar dat is dus voor december als ik u ergens voor Kerstmis het boek digitaal toestuur,
uitprinten MAG maar er mag niets aan de volgorde gedaan worden of bladzijden toevoegen / aanpassen, het is en blijft
zoals ik het u toe heb gezonden. Alle Rechten blijven immers mijn eigendom.
Nogmaals zeer veel dank voor uw deelname ik heb het opnieuw met LIEFDE gedaan.
Viele Grüße und vielen Dank für Ihre fantastischen Leistungen in dieser besonderen Saison. Wir hoffen, dass wir in
der nächsten Saison wieder einen HEAVY Long Distance Competition über die von der ZLU organisierten
internationalen Flüge veranstalten können.
Wir werden dann ein Maximum von 75 - 100 Enthusiasten verwenden, sonst ist es viel zu viel Arbeit für mich, wenn
Sie sicher sein wollen, dass Sie wieder mitmachen möchten können Sie in Dezember immer irgendwo reservieren,
weil es genügend Nachrichten von Enthusiasten gibt, die auch teilnehmen möchten, aber das besprechen wir wenn
ich Ihnen das Buch dazu irgendwo vor Weihnachten digital sende, drucken Sie es möglicherweise ab, aber es darf
nichts geändert werden und Sie werden nichts Hinzufügen / Anpassen von Seiten wie ich die eingebracht habe. Es ist
und bleibt so, wie ich es Ihnen gesendet habe denn die Rechte bleiben mir gehören,
Nochmals vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ich habe es wieder mit LIEBE gemacht.
Ik bedank jullie allen zeer hartelijk en hoop dat jullie volgnd jaar als het God belieft weer mee aan de start staan…!!
Ich bedanke euch alle und hoffe wenn es Gott ermöglicht Sie wieder mit dabei sein und am start stehen …!!
Meilleurs amis,
Après 2 ajustements que l'on m'a justement rappelé, c'est la POSITION FINALE FINALE d'une compétition qui pourrait
continuer 6 vols et 7 Disciplines en 2020, une pensée fantastique et ... avec une apothéose comme elle ne pouvait surgir
que dans mes rêves car avec un minimum Avec 3 maigres points d'avance, AP Overwater de Strijen a réussi à décrocher
la victoire et donc pour la 2ème fois consécutive finir en Golden Winner, suspense à gogo… !!
Le gagnant de SILVER était Marc Gielen de Maasbree, où nous pouvons affirmer avec certitude que BARCELONE a fait
la différence car le classement final montre clairement où Marc WELL a obtenu le 1er NATIONAL AGEN Yearlings,
une merveilleuse récompense pour un amateur encore jeune, ce fait assure que Marc va bientôt chérir cette 2e place
quand il passe lentement en revue les amateurs avec lesquels il a de nouveau concouru… .. !!
Le BRONZE était réservé à Jan Polder de Middelharnis, qui a retiré le dernier vol des Yearlings de Narbonne de sa
position de Leadership LUI-MÊME en ne donnant aucun Yearlings, il ne pensait plus que c'était absolument nécessaire
mais reconnaissait par téléphone que c'était sa propre faute mais toujours 3ème est toujours d'un ordre fantastique…
!!
TOUT LE MONDE peut et DOIT se sentir GAGNANT, c'est devenu une compétition fantastique avec et entre 28
amateurs qui ont fait preuve d'un grand fair-play, MERCI à vous tous… !!
Hartelijke en dankbare groet,
Colla Alberts, Organisator en eigenaar van Internationale Competitie “Op de Ieretribuun”
Colla40.handbal2@xs4all.nl 0f 043 408 32 33 (++3143 408 32 33 )

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von Fabrice Carlier

Mehr von Fabrice Carlier (20)

Decisions-AGN-28-10-22.pdf
Decisions-AGN-28-10-22.pdfDecisions-AGN-28-10-22.pdf
Decisions-AGN-28-10-22.pdf
 
affiche andré gardavoir+vente pdf.pdf
affiche andré gardavoir+vente pdf.pdfaffiche andré gardavoir+vente pdf.pdf
affiche andré gardavoir+vente pdf.pdf
 
Brabantse Unie/Union Brabançonne kampioenschappen-championnats
Brabantse Unie/Union Brabançonne kampioenschappen-championnatsBrabantse Unie/Union Brabançonne kampioenschappen-championnats
Brabantse Unie/Union Brabançonne kampioenschappen-championnats
 
22-1136002Ped.pdf
22-1136002Ped.pdf22-1136002Ped.pdf
22-1136002Ped.pdf
 
22-1116332Ped.pdf
22-1116332Ped.pdf22-1116332Ped.pdf
22-1116332Ped.pdf
 
22-1116320Ped.pdf
22-1116320Ped.pdf22-1116320Ped.pdf
22-1116320Ped.pdf
 
CA_du_290322_et_rfcb.pdf
CA_du_290322_et_rfcb.pdfCA_du_290322_et_rfcb.pdf
CA_du_290322_et_rfcb.pdf
 
Kampioenenboekje 2021 nieuw-lr
Kampioenenboekje 2021 nieuw-lrKampioenenboekje 2021 nieuw-lr
Kampioenenboekje 2021 nieuw-lr
 
Vrijdag 11-3-22-huldiging-fotos-scherm
Vrijdag 11-3-22-huldiging-fotos-schermVrijdag 11-3-22-huldiging-fotos-scherm
Vrijdag 11-3-22-huldiging-fotos-scherm
 
Decisions assemblee-generale-nationale-20.12.2021
Decisions assemblee-generale-nationale-20.12.2021Decisions assemblee-generale-nationale-20.12.2021
Decisions assemblee-generale-nationale-20.12.2021
 
Reportage kockelmans vincent
Reportage kockelmans vincentReportage kockelmans vincent
Reportage kockelmans vincent
 
20211207082312609
2021120708231260920211207082312609
20211207082312609
 
Resultaten 2021 Claes Eddy Kortenaken
Resultaten 2021 Claes Eddy KortenakenResultaten 2021 Claes Eddy Kortenaken
Resultaten 2021 Claes Eddy Kortenaken
 
Definitieve uitslag-world-best-pigeon-2021-
Definitieve uitslag-world-best-pigeon-2021-Definitieve uitslag-world-best-pigeon-2021-
Definitieve uitslag-world-best-pigeon-2021-
 
Voorlopige klassering-olympidae-update-1-12-21-1
Voorlopige klassering-olympidae-update-1-12-21-1Voorlopige klassering-olympidae-update-1-12-21-1
Voorlopige klassering-olympidae-update-1-12-21-1
 
Voorlopige klassering-olympiade-1
Voorlopige klassering-olympiade-1Voorlopige klassering-olympiade-1
Voorlopige klassering-olympiade-1
 
Palmarès Basse Meuse 2021
Palmarès Basse Meuse 2021Palmarès Basse Meuse 2021
Palmarès Basse Meuse 2021
 
Palmarès fédération de l'espoir 2021 rectifié
Palmarès fédération de l'espoir 2021 rectifiéPalmarès fédération de l'espoir 2021 rectifié
Palmarès fédération de l'espoir 2021 rectifié
 
Europabeker 21
Europabeker 21Europabeker 21
Europabeker 21
 
20211110080238806
2021111008023880620211110080238806
20211110080238806
 

“op de ieretribuun 7 internationale vluchten” 2020

  • 1. Competitie “op de ieretribuun 7 internationale vluchten” 2020 Compétition pour 7 vols Internationaux 2020 Competition for the 7 international races 2020 Wettbewerb über 7 Flügen International 2020 België – Belgique – Nederland – Deutschland – France – United Kingdom – Luxembourg - Limburg With thanks to: HAVENS Pigeon Feed - Bio-Even and The (Inter)National Organisations Organisation and Owner: Colla Alberts© . “Op de IERETRIBUUN 2020 Internationale ZLU Vluchten” EINDSTAND
  • 2. Behaalde Prijs per vlucht Pau AgenYl AgenO Barca Rieux NarbYL NarbO Score Punten 1 A.P. Overwater 1121 8 233 3 3090 16 68 3 60 1 224 3 952 6 7 40 2 Marc Gielen 1403 12 13 1 159 2 1798 18 284 3 259 4 320 3 7 43 3 Jan Polder 630 2 959 7 1844 7 592 12 351 5 637 4 6 37 4 Mevr. Troisfontaine 976 7 596 5 1344 16 311 4 1842 8 715 5 6 44 5 Peet & Paloma Solleveld 1325 10 586 4 2408 22 2132 10 132 2 370 4 6 52 6 Gilbert & Paul Heijnen 523 5 1827 12 28 1 684 6 52 1 5 29 6 Familie Jacobs 662 3 74 2 2298 21 7 1 175 2 5 29 6 Aart-Jan Maljaars 792 5 897 6 78 5 575 8 454 5 5 29 9 Depasse & Lardenoye 2252 16 108 7 72 2 1227 7 959 7 5 41 10 Sjaak de Keijzer 1679 14 1902 13 1339 15 628 7 959 7 5 56 11 Hubert & Anne Stollenwerk 386 1 136 8 626 6 1056 8 4 23 12 Will Beckers-Willems 1980 14 77 4 1843 9 715 5 4 32
  • 3. 13 George Vaessen 1232 10 326 11 2686 12 1282 9 4 41 14 Eddy Didden 1183 9 254 4 2476 15 1634 17 4 45 15 Lambert van Bogaert 713 4 812 6 664 14 3 24 16 Jacky Daenen 1256 9 309 10 2377 11 3 30 17 Eric Caubergh 1514 11 295 3 2056 19 3 33 18 Fon Lanckohr 1876 15 29 1 2424 23 3 39 19 Jaap Mazee 914 6 42 2 2 8 20 De Keersmaeker D & P 1392 11 1108 8 2 19 21 Colla Alberts 2267 17 1102 8 2 25 22 Wil Pieters 1457 10 2093 20 2 30 23 Ruud Botterweck 80 6 1 6 24 Jaak & Harry Frenken 165 9 1 9 25 Dries Benoit 1120 9 1 9
  • 4. 26 Winny Sintsen 1390 13 1 13 26 K.H. u Bärbel Kanski 1582 13 1 13 26 Rob Hoekstra 600 13 1 13 John Knubben & Jo Römling beiden hebben geen enkele maal ingekorfd Beste vrienden, Na 2 aanpassingen waar ik terecht op gewezen werd is dit de DEFINITIEVE EINDSTAND van een competitie die nog 6 vluchten en 7 Disciplines in 2020 kon laten doorgaan, een fantastische gedachte en … met een apotheose zoals die alleen in mijn dromen kon ontstaan want met een minimaal verschil van 3 schamele puntjes voorsprong kon A.P. Overwater uit Strijen de zege verwerven en zo voor de 2e maal op rij als Gouden Winnaar eindigen, suspense in overvloed…!! ZILVEREN winnaar werd Marc Gielen uit Maasbree waar we gerust kunnen spreken dat BARCELONA het verschil heeft gemaakt want dat laten de eindklasseringen duidelijk zien waar Marc WEL de 1e NATIONAAL AGEN Jaarlingen wist te behalen, een schitterende beloning voor een nog jeugdige liefhebber, dat gegeven zorgt ervoor dat Marc straks deze 2e plek zal koesteren als hij op zijn gemak de liefhebbers waarmee hij competitie leverde nog eens de revue laat passeren…..!! Het BRONS was weggelegd voor Jan Polder uit Middelharnis die uitgerekend de laatste vlucht Jaarlingen van Narbonne zijn Leidersplaats ZELF teniet deed door GEEN Jaarlingen mee te geven, hij had niet meer gedacht dat dit absoluut nodig was maar erkende telefonisch dat het zijn eigen schuld was geweest maar toch 3e worden is dan nog van een fantastische orde …!! IEDEREEN mag en MOET zich WINNAAR voelen, het is een fantastisch mooie competitie geworden met en tussen 28 liefhebbers die een geweldige fair play aan de dag legden, MERCI aan U allen…!!
  • 5. Ik weet het niet maar wat ik WEL weet is dat we DRIE ABSOLUTE TOPPERS als 1e , 2e & 3e hebben in deze tweede editie van “Op de Ieretribuun” een competitie over de Internationale vluchten maar met een geheel eigen systeem om de ranking samen te stellen waar ik veel lof over heb mogen oogsten, de BESTE duif immers krijgt de EER die deze toekomt zonder acht te slaan op welke plek ze bivakkeerde op de Poulebrief, zij of hij immers kan er niets aan doen dat het resultaat beter was als de eigenaar meende te zien. ALLE WINNAARS, U ALS DEELNEMER BENT IMMERS WINNAAR KRIJGEN VAN MIJ DE EER DIE JULLIE DIK VERDIENEN, NAAST HET AAN U TOEZENDEN VIA DE PC VAN EEN DIPLOMA MET FOTO MAAK IK OOK EEN BOEK WAAR IEDER VAN U 1 PAGINA KRIJGT MET HET DIPLOMA + EEN PAGINA MET UW BESTE RESULTATEN GEDURENDE RECENTE JAREN OF GEWOON UITSLAGEN DIE U NOOIT MEER VERGEET, HET IS IMMERS UW PAGINA. Beste Freunde, Nach 2 Anpassungen, auf die ich zu Recht hingewiesen wurde, ist dies die ENDGÜLTIGE POSITION eines Wettbewerbs, der 2020 über 6 Flüge und 7 Disziplinen fortsetzen könnte, ein fantastischer Gedanke und ... mit einer Apotheose, mit einem minimalen Unterschied den ich nur im TRAUM hätte vorstellen können mit nur 3 mageren Punkten Vorsprung konnte A.P. Overwater aus Strijen den Sieg erringen und damit zum zweiten Mal in Folge als Goldener Sieger abschließen, in Hülle und Fülle… !! SILVER-Gewinner war Marc Gielen aus Maasbree, wo wir mit Sicherheit sagen können, dass BARCELONA den Unterschied gemacht hat, denn das zeigt deutlich die endgültige Rangliste, in der Marc es geschafft hat, die 1. NATIONAL AGEN Yearlings zu erreichen, eine fantastische Belohnung für einen noch jugendlichen Züchter dass Marc diesen 2. Platz bald sehr schätzen wird, wenn er die Züchter zieht, mit denen er wieder konkurrierte… .. !! Die BRONZE war für Jan Polder aus Middelharnis vorbehalten, der den letzten Flug der Jährlinge aus Narbonne seinem Führungsplatz selbst genommen hatte, indem er KEINE Jährige einkorbte. Er hielt dies nicht mehr für notwendig, bestätigte jedoch telefonisch, dass es seine eigene Schuld gewesen war, aber immer noch der dritte Rang JEDER Müß sich Gewinner Fühle denn es war ein wettbewerb mit und zwischen 28 Züchter voller Ambitionen und vorallem Fair Play, DANKE.
  • 6. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass wir in dieser zweiten Ausgabe von „Op de Ieretribuun“, einem Wettbewerb über die internationalen Flüge, DREI ABSOLUTE TOPPERS als 1, 2. und 3. haben, aber mit einem völlig eigenen System, um die Rangliste zusammenzustellen Ich habe viel Lob dafür erhalten, dass die BESTE Taube die Ehre erhält, die sie verdient, unabhängig davon, wo sie im Poulebrief lagerte. Schließlich kann sie nichts dagegen tun, dass das Ergebnis besser ist, als der Besitzer gedacht hat ..!! ALLE GEWINNER, SIE SIND ALS TEILNEHMER, NACHDEM DER GEWINNER VON MIR DIE EHREN ERHALTEN, DIE SIE VERDIENEN, ZUSÄTZLICH, UM SIE ÜBER DEN PC EINES DIPLOMS MIT FOTO ZU SENDEN, SCHREIBE ICH ICH AUCH EIN BUCH, IN DEM JEDER VON IHNEN 1 SEITE MIT DIPLOM ERHÄLT und zudem MIT IHREN BESTEN ERGEBNISSEN IN DEN LETZTEN JAHREN ODER NUR ERGEBNISSEN, DIE SIE NIE VERGESSEN, IST ES doch IHRE SEITE. Heel veel groeten en bedankt oor uw fantastische prestaties in dit aparte seizoen, volgend seizoen hopen we weer over de Internationale vluchten die de ZLU organiseert opnieuw een ZWARE Fond Competitie op poten te zetten. We gaan dan een MAXIMUM van 75 – 100 liefhebbers hanteren anders is het voor mij veel te veel werk, wilt u zeker zijn van een plek kunt u altijd ergens in December reserveren want er bereiken mij genoeg berichten van liefhebbers die óók mee willen doen maar dat is dus voor december als ik u ergens voor Kerstmis het boek digitaal toestuur, uitprinten MAG maar er mag niets aan de volgorde gedaan worden of bladzijden toevoegen / aanpassen, het is en blijft zoals ik het u toe heb gezonden. Alle Rechten blijven immers mijn eigendom. Nogmaals zeer veel dank voor uw deelname ik heb het opnieuw met LIEFDE gedaan. Viele Grüße und vielen Dank für Ihre fantastischen Leistungen in dieser besonderen Saison. Wir hoffen, dass wir in der nächsten Saison wieder einen HEAVY Long Distance Competition über die von der ZLU organisierten internationalen Flüge veranstalten können. Wir werden dann ein Maximum von 75 - 100 Enthusiasten verwenden, sonst ist es viel zu viel Arbeit für mich, wenn Sie sicher sein wollen, dass Sie wieder mitmachen möchten können Sie in Dezember immer irgendwo reservieren, weil es genügend Nachrichten von Enthusiasten gibt, die auch teilnehmen möchten, aber das besprechen wir wenn ich Ihnen das Buch dazu irgendwo vor Weihnachten digital sende, drucken Sie es möglicherweise ab, aber es darf nichts geändert werden und Sie werden nichts Hinzufügen / Anpassen von Seiten wie ich die eingebracht habe. Es ist und bleibt so, wie ich es Ihnen gesendet habe denn die Rechte bleiben mir gehören, Nochmals vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ich habe es wieder mit LIEBE gemacht.
  • 7. Ik bedank jullie allen zeer hartelijk en hoop dat jullie volgnd jaar als het God belieft weer mee aan de start staan…!! Ich bedanke euch alle und hoffe wenn es Gott ermöglicht Sie wieder mit dabei sein und am start stehen …!! Meilleurs amis, Après 2 ajustements que l'on m'a justement rappelé, c'est la POSITION FINALE FINALE d'une compétition qui pourrait continuer 6 vols et 7 Disciplines en 2020, une pensée fantastique et ... avec une apothéose comme elle ne pouvait surgir que dans mes rêves car avec un minimum Avec 3 maigres points d'avance, AP Overwater de Strijen a réussi à décrocher la victoire et donc pour la 2ème fois consécutive finir en Golden Winner, suspense à gogo… !! Le gagnant de SILVER était Marc Gielen de Maasbree, où nous pouvons affirmer avec certitude que BARCELONE a fait la différence car le classement final montre clairement où Marc WELL a obtenu le 1er NATIONAL AGEN Yearlings, une merveilleuse récompense pour un amateur encore jeune, ce fait assure que Marc va bientôt chérir cette 2e place quand il passe lentement en revue les amateurs avec lesquels il a de nouveau concouru… .. !! Le BRONZE était réservé à Jan Polder de Middelharnis, qui a retiré le dernier vol des Yearlings de Narbonne de sa position de Leadership LUI-MÊME en ne donnant aucun Yearlings, il ne pensait plus que c'était absolument nécessaire mais reconnaissait par téléphone que c'était sa propre faute mais toujours 3ème est toujours d'un ordre fantastique… !! TOUT LE MONDE peut et DOIT se sentir GAGNANT, c'est devenu une compétition fantastique avec et entre 28 amateurs qui ont fait preuve d'un grand fair-play, MERCI à vous tous… !! Hartelijke en dankbare groet, Colla Alberts, Organisator en eigenaar van Internationale Competitie “Op de Ieretribuun” Colla40.handbal2@xs4all.nl 0f 043 408 32 33 (++3143 408 32 33 )