Anzeige

Vánoční-dárky.cz - Prezentace 2015

ACOMWARE s.r.o.
15. Sep 2015
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Vánoční-dárky.cz - Prezentace 2015

 1. OPTIMALIZOVÁNO ipromobily atablety KouzelnéVánoce2015plnédárkůwww.vanocni-darky.cz Vánoce2015-zvyštesvétržby
 2. Váženíobchodnípartneři, dovolujemesiVám představitprojektVánoční-dárky.cz,kterýnavštěvujílidésezájmem onákupvánočníchdárkůpřesinternet. NaúvodnístraněprojektujsouumístěnyTIPynavánočnídárkyformouNaúvodnístraněprojektujsouumístěnyTIPynavánočnídárkyformouTOPkategorií.Projekt dáleobsahujeKatalogdárků,kterýumožňujepřehlednéfiltrovánídlemnohakritérií.Dáleje atraktivnoststránekpodpořenařadousoutěžíověcnéceny,zajímavýmitematickýmičlánky adalšímivánočnímitipy. Zapojtesedodlouhodoběúspěšnéhoprojektuspředním umístěním vevyhledávačích, relevantnínávštěvnostíamasivnímediálnípodporou. Představeníprojektu KouzelnéVánoce2015plnédárkůwww.vanocni-darky.cz Vánoce2015-zvyštesvétržby
 3. Protožemyslímenavelkéimenšípartnery,připravilijsmetřispeciálníbalíčkyúčastivprojektu Vánoční-dárky.cz.ZnabízenýchmožnostísijistěvybereteiVy. Získejteunikátníreklamníprostorproprezentacisvéhoobchoduazboží! Unikátníprostorproprezentacivašichproduktůjakožtotipůnanákupvánočníchdárků Masivnímediálnípodporasměřovanánanejatraktivnějšíobdobíod2.11.do22.12.2015 Přednípozicevevyhledávačích-->vysokárelevantnínávštěvnost MediálníkampaněnapředníchserverechvČR(Seznam.cz-displayplochy,PPCaRTB kampaně,PRpodporaadalší) Předpokládanánávštěvnost–vícenež350000návštěvníků Hlavnívýhodyprojektu KouzelnéVánoce2015plnédárkůwww.vanocni-darky.cz Vánoce2015-zvyštesvétržby
 4. Porovnáníplochjepouzeorientační.Jednotlivébalíčkyseodsebelišítaképočtem zařazenýchproduktů.Každý balíčekjemožnéindividuálněrozšířit. Pozicenatitulnístráncevelká Pozicenatitulnístráncemalá Nejoblíbenějšídárkynatitulnístránce Katalogdárků Akcedne PRčláneknaHP SoutěžSoutěž Databázeemailovýchadres BalíčekRegistraceBalíčekStandardBalíčekVIPPorovnáníbalíčků VprojektuVánoční-dárky.cznabízímeprimárně3balíčkyúčasti-stručnéporovnání: Balíčkyúčasti KouzelnéVánoce2015plnédárkůwww.vanocni-darky.cz Vánoce2015-zvyštesvétržby
 5. ExkluzivitainaproduktyvKatalogudárků Přednostnívýpisvybraného produktu vezvolenékategorii Katalogudárků KbalíčkuVIPjemožnédokoupit: Pozicinatitulnístráncevpodoběvelkéikonky,znázorňujícíváš sortiment.Ikonabudeumístěnavhorníčástistránky Zařazení2produktůmeziNejoblíbenějšídárkynatitulnístraně 50produktůvám zařadímedoKatalogudárků PRčláneknatitulnístráncesodkazyvedoucíminavášobchod Týdennísoutěž(nutnododatvýhruvhodnotěmin.1000Kč) Akcedne Databázie-mailovýchadresDatabázie-mailovýchadressesouhlasem kzasílánívašich obchodníchsdělení VrámcibalíčkuVIPzískáte: BalíčekVIP KouzelnéVánoce2015plnédárkůwww.vanocni-darky.cz Vánoce2015-zvyštesvétržby
 6. ExkluzivitainaproduktyvKatalogudárků PřednostnívýpisvybranéhoproduktuvezvolenékategoriiKatalogu dárků Akcedne PRčlánek KbalíčkuStandardjemožnédokoupit: Pozicinatitulnístránceznázorňujícívášsortiment.Ikonabude umístěnavestředníčástistránky Zařazení1vybranéhoproduktumeziNejoblíbenějšídárkyna titulnístraně 25produktůvám zařadímedoKatalogudárků Týdennísoutěž(nutnododatvýhruvhodnotěmin.1000Kč) VrámcibalíčkuStandardzískáte: BalíčekStandardVám umožnípropagovatsvůjobchodivybrané produkty opravdu na úrovnivnejdůležitějších sekcích projektu Vánoční-dárky.cz. BalíčekStandard KouzelnéVánoce2015plnédárkůwww.vanocni-darky.cz Vánoce2015-zvyštesvétržby
 7. PřednostnívýpisvybranéhoproduktuvezvolenékategoriiKatalogu dárků Akcedne PRčlánek Zařazení1vybranéhoproduktumeziNejoblíbenějšídárkyna titulnístraně Týdennísoutěž(nutnododatvýhruvhodnotěmin.1000Kč) KbalíčkuRegistracejemožnédokoupit: 20produktůtematickyzařazenýchdoKatalogudárků VrámcibalíčkuRegistracezískáte: BalíčekRegistraceVám umožníbýtpřitom.Představtepotenciálním zákazníkům svých20TOPproduktů, kteréjedostanouaseznamtejesvýhodamisvéhoobchodu. BalíčekRegistrace KouzelnéVánoce2015plnédárkůwww.vanocni-darky.cz Vánoce2015-zvyštesvétržby
 8. •jsoutoproduktyzařazenéjakoTOPTipy •jednáseovybranéproduktyzkatalogudárků •všechnyTOPproduktymajízachovánurovnoměrnourotaci •prokliksměřujenadetailproduktupřímonastránkyklienta Nejoblíbenějšídárkyna titulnístránce poziceStandard poziceVIP •sloužíjakohlavnítipyprorychlývýběrdárku •odkazujenavýpisproduktůpouzedanéhoklientanebo specifickoustránku“namíru” •vrámcitěchtopozicdodržujemeexkluzivitu •natitulnístráncenikdynebudouuvedenidvaklientistotožným sortimentem Pozicenatitulnístránce KouzelnéVánoce2015plnédárkůwww.vanocni-darky.cz Vánoce2015-zvyštesvétržby
 9. poziceRegistrace •obsahujekonkrétnívybranéproduktysloužícíjakotipy nadárek •umožňujehledatdárkypodlemnohafiltrů •mohouzdebýtzařazenyproduktyodvícespolečností •exkluzivitavKatalogudárkůjemožnázapříplatek •zapříplatekjemožnýtaképřednostnívýpis Katalogdárků KouzelnéVánoce2015plnédárkůwww.vanocni-darky.cz Vánoce2015-zvyštesvétržby
 10. OnlinepropagacevrámciserverůSeznam.cz PPCreklama RTBkampaně PRčlánky Directmaily Facebook Vánoční-dárky.cz2015-stručnýpřehledpodporyprojektu ProjektVánoční-dárky.czsezobrazujenapředníchpozicíchvevyhledávačích,díkyčemužmá vysokounávštěvnostrelevantníchnávštěvníkůsezájmem okoupivánočníchdárků. Současněbudemediálněpodporovánnapředníchčeskýchinternetovýchserverech,čímž seoněm dozvíširokáveřejnost. Mediálnípodporaprojektu KouzelnéVánoce2015plnédárkůwww.vanocni-darky.cz Vánoce2015-zvyštesvétržby
 11. PPCreklamavobdobí2.11.až22.12.2015vsítích: OnlinepropagacevrámciPPCsystémů Navýšeuvedenýchserverechbudeprobíhatmasivnípropagacenaosvědčenýchformátech. OnlinemediálnípodporanawebechprovozovanýchspolečnostíSeznam.cz vobdobí2.11.až22.12.2015. OnlinepropagacevrámcisítěSeznam.cz KouzelnéVánoce2015plnédárkůwww.vanocni-darky.cz Vánoce2015-zvyštesvétržby
 12. 8 7 4 1 1 3 44 5 5 2 3 9 4 33 1 2 5 1 5 2 11 2 1 3 2 5 1 33 vánočnídárkyproženy vánočnídárekpromuže dárkypromužekvánocům vánočnídárkypromaminku dárkypromaminku vánočnídárekprotatínka vánočnídárkyprorodičevánočnídárkyprorodiče vánočnídárkyproděti vánočnídárkyprokluky dárkyprobabičku dárekprodědečka dárkyproseniory vánočnídárekpropřítele vánočnídárekpropřítelkynivánočnídárekpropřítelkyni 1 1 4 2 4 1 11 1 1 17 5 4 1 11 1 1 2 2 2 1 11 1 1 1 1 5 1 11 vánočnídárky vánočnídárky2015 dárky2015 dárkynavánoce dárekkvánocům tipynavánočnídárky tipynadárkykvánocůmtipynadárkykvánocům tipynavánoce2015 inspiracenavánočnídárky originálnívánočnídárky netradičnívánočnídárky levnédárky vtipnévánočnídárky luxusnívánočnídárkyluxusnívánočnídárky Pozicena Seznam.cz Pozicena Google.czKlíčovéslovoPozicena Seznam.cz Pozicena Google.czKlíčovéslovo UkázkaumístěnívevyhledávačíchGoogle.czaSeznam.cznavybranáklíčováslovak1.9.2015: ProjektVánoční-dárky.czsezobrazujenapředníchpozicíchvevyhledávačích. KouzelnéVánoce2015plnédárkůwww.vanocni-darky.cz Vánoce2015-zvyštesvétržby
 13. www.acomware.cz obchod@acomware.cz +420737289119 Email: Tel: PřejemeVám kouzelnéVánoceplnédárků Tým Vánoční-dárky.cz PočetpozicvrámcibalíčkůVIPaStandardjeomezený,vpřípadě zájmunásprotokontaktujteconejdřívenaobchod@acomware.cz, neboinformujtesvéhokonzultanta. věnovanoutétoprezentaci. DěkujemeVám zapozornost KouzelnéVánoce2015plnédárkůwww.vanocni-darky.cz Vánoce2015-zvyštesvétržby
Anzeige