Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Pašpārbaudes lapa saules paneļiem

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Energoefektivitātes fonds
Energoefektivitātes fonds
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 2 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Aktuellste (19)

Anzeige

Pašpārbaudes lapa saules paneļiem

  1. 1. PAŠPĀRBAUDES LAPA SAULES PANEĻIEM, MARĶĒJUMS1 (DATU PLĀKSNE) Ja kādā ailē nav atzīmēts ☒, tad pastāv pamatotas aizdomas, ka saules paneļi neatbilst Noteikumos Nr.2092 un Noteikumos Nr.2083 prasībām.  Informācija par ražotāju, tā nosaukums vai reģistrētā preču zīme vai zīmols  Saules paneļa identifikācija (tips vai modelis) sērijas Nr.  Ražošanas datums un vieta4  Speciālie simboli:  Maksimālais sistēmas spriegums (Vsys)  Spriegums atvērtā ķēdē, ieskaitot ražošanas pielaides (Voc)  Strāva lielums īsslēgumā, ieskaitot ražošanas pielaides (Isc)  PV moduļa maksimālā jauda ieskaitot ražošanas pielaides  Aizsardzības pret elektriskās strāvas triecienu klasi5  Ražotāja norādītā tolerance Voc un Isc un maksimālās jaudas izejā Pmax standarta testa apstākļos  CE-marķējums PAPILDUS UZ PANEĻA JĀBŪT NORĀDĪTAM  Spaiļu vai vadu polaritāte vai  Zemējuma marķējums CITA BŪTISKA INFORMĀCIJA  Marķējums ir skaidri un viegli salasāms  Marķējums ir izturīgs  Saules paneļiem nav acīmredzami defekti  Lietošanas instrukcija, kura satur informāciju par uzstādīšanas un uzturēšanas nosacījumiem 1 Marķējuma prasības noteiktas_______________ 2 Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.209 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi” 3 Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr. 208 “Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi” 4 vai sērijas numurs, kas nodrošina ražošanas datuma un vietas izsekojamību 5 0 - nav simbola, I – II – III –
  2. 2. MARĶĒJUMA PĀRBAUDES  Informācija par ražotāju, tā nosaukums vai reģistrētā preču zīme vai zīmols  Saules paneļa identifikācija (tips vai modelis) sērijas Nr.  Ražošanas datums un vieta6  Speciālie simboli:  Maksimālais sistēmas spriegums (Vsys)  Spriegums atvērtā ķēdē, ieskaitot ražošanas pielaides (Voc)  Strāva lielums īsslēgumā, ieskaitot ražošanas pielaides (Isc)  PV moduļa maksimālā jauda ieskaitot ražošanas pielaides  Aizsardzības pret elektriskās strāvas triecienu klasi7  Ražotāja norādītā tolerance Voc un Isc un maksimālās jaudas izejā Pmax standarta testa apstākļos:  CE-marķējums SaulisSaulītis Gudra Elektrība Kopā ABSC-123-DE-45-F Made in Latvia Module Application Class A Maximum Power Voltage (Vmp) 30.6 V Maximum Power Current (I mp) 8.50 A Open Circuit Voltage (Voc) 38.2 V Short Circuit Current (Isc) 9.00 A Maximum System Voltage DC1000 V Maximum Series Fuse 15 A Maximum Power (Pmax) 260 W Electrical Raiting At STC AM=1.5 IRRADIANCE= 1000W/m2 Temp.=250C This module produces electricity when exposed to lighy. Follow all applicable electrical saftey precautions. SaulisSaulītis, SIA 6 vai sērijas numurs, kas nodrošina ražošanas datuma un vietas izsekojamību 7 0 - nav simbola, I, II , III

×