Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.

IT-støttet musikundervisning

0

Teilen

Wird geladen in …3
×
1 von 12
1 von 12

IT-støttet musikundervisning

0

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Bjørn Petersen er docent på Det Jyske Musikkonservatorium. Han leder et udviklingsprojekt, som har til formål at afdække, hvordan forskellige former for computerteknologi kan inddrages som støtte til musikundervisning i musikskolerne.

Som et led i projektet har han gennemført en undersøgelse for bl.a. at undersøge 1) omfanget af brug af IT-hjælpemidler, 2) fordelingen ml. faggrupper fx elektriske/akustiske instrumenter, 3) adgang til internet på skolerne, 4) anvendelse af lyd og video. Bjørn vil præsentere resultaterne af undersøgelsen og diskutere perspektiverne af projektet.

Bjørn Petersen er docent på Det Jyske Musikkonservatorium. Han leder et udviklingsprojekt, som har til formål at afdække, hvordan forskellige former for computerteknologi kan inddrages som støtte til musikundervisning i musikskolerne.

Som et led i projektet har han gennemført en undersøgelse for bl.a. at undersøge 1) omfanget af brug af IT-hjælpemidler, 2) fordelingen ml. faggrupper fx elektriske/akustiske instrumenter, 3) adgang til internet på skolerne, 4) anvendelse af lyd og video. Bjørn vil præsentere resultaterne af undersøgelsen og diskutere perspektiverne af projektet.

Weitere Verwandte Inhalte

IT-støttet musikundervisning

 1. 1. 08-05-2012 IT-støttet musikundervisning Udviklingsprojekt i samarbejde mellem Det Jyske Musikkonservatorium og Videnscenter for musik under Region Midt. Initiativtagere: Tovholder: Julie Heebøl, leder af Skanderborg Bjørn Petersen, musikskole docent i rytmisk Astrid Elbek, udviklingsleder, DJM musik, musiker, ph. d. Nye toner, Aarhus, 5. maj 2012 Baggrund • Computere, smartphones, tablet-PC’er og spillekonsoller bruges i stigende omfang i musikalsk øjemed til: • Afspilning, optagelse og redigering af musik og video • Fremstilling af noder og andet skr. materiale • Spil/leg = Potentielle værktøjer i musikundervisningen 1
 2. 2. 08-05-2012 Konkurrence fra internettet • Youtube og andre videoudbydere er fulde af instruktionsvideoer, som som i stor stil bruges som kilde til at lære at spille. • 4 eksempler Imperial March Instruktion (set af 298000) 2
 3. 3. 08-05-2012 How to bend strings – set af 145.000 Violin stars free violin course (28.000) 3
 4. 4. 08-05-2012 Thomas Risell: Online basundervisning (48.000) Perspektiver • afdække hvorledes eksisterende og ny teknologi kan anvendes som støtte i musikundervisning både på musikskoler og på videregående musikuddannelser. • erfaringerne fra projektet skal formidles ved - skriftlig afrapportering - nyt undervisningsmateriale - kurser, seminarer, temadag(e) • resultaterne del i Det Jyske Musikkonservatoriums uddannelse af fremtidige musikpædagoger. 4
 5. 5. 08-05-2012 1. Del Spørgeskemaundersøgelse • Online. Adgang via tilsendt link. • 51 spørgsmål maks. • Demografiske data: Navn, aldersgruppe, mail-adresse, ansættelsessted, antal år som musikskolelærer, antal timer fordelt på solo/hold, musikalsk(e) genre(r). • Spørgsmål om computererfaring, platform, faciliteter på arbejdspladsen, • Spørgsmål om brug af elektroniske materialer (noder, MIDI-fil, lyd, video) • Spørgsmål om brug af software • Spørgsmål om hvordan materialer deles med elever og hvordan der kommunikeres med elever Fordeling af instrumenter/fag • N=246 (flere underviser i flere instrumenter – her er valgt det først nævnte) 5
 6. 6. 08-05-2012 Computerbrug Netværksadgang 6
 7. 7. 08-05-2012 Undervisningsmaterialer Fremstillingsmetoder 7
 8. 8. 08-05-2012 Materialedeling LYD • Andet fx: Klaver (!), elevens mobil, ipad, 8
 9. 9. 08-05-2012 LYD – forts. Andet fx: • Indspiller på elevens mobil • Link til youtube • Udleverer Cd • De henter selv efter anvisning • bruger yousend it og intranet for elever LYD – forts. Andet fx: • Indspiller på elevens mobil • iPod, iPad • Indspiller i skolens studie • Kamera 9
 10. 10. 08-05-2012 VIDEO VIDEO fortsat Andet fx: • Sony vegas • Adobe Premiere • Quicktime • Final Cut Pro X 10
 11. 11. 08-05-2012 Kommunikation Andet fx: • Forældreintra • Dropbox • Fysisk tilstedeværelse • ugentlig lektiemail fra min dagbog i FileMaker • Uddelte breve • Speedadmin (4) Sammenhænge • Der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem køn og computererfaring (p=< 0.001) (Mænd har mere erfaring) • Der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem alder og computererfaring (P = <0.001) (Yngre har mere erfaring). • Der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem rytmisk og klassisk genre og computererfaring (P = <0.001) (Rytmisk har mere erfaring). (Baseret på respondenters egen vurdering af niveau for computererfaring) 11
 12. 12. 08-05-2012 Den videre plan • Vidensdelingsseminar med deltagelse og oplæg af lærere der har særlige erfaringer. 6-7 pers. I alt. Seminaret skal søge at klarlægge hvilke teknologier og metoder det er relevant at anbefale. Seminaret skal også prøve at blive enige om krav til de teknologiske faciliteter såsom netværk, platform, software, hardware etc. • På baggrund af seminaret vil et antal kurser blive stillet i forslag og tilbudt musiklærere. Kurserne vil blive evalueret og enkelte lærere kan evt. modtage supervision m. h. på at undersøge nytteværdi og succes. Tak for opmærksomheden 12

×