Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Ontwerpen van een onderzoek V1.2

8.080 Aufrufe

Veröffentlicht am

Hulp bij onderzoek voor HBO studenten

Veröffentlicht in: Bildung, Reisen, Business
 • Als Erste(r) kommentieren

Ontwerpen van een onderzoek V1.2

 1. 1. Ontwerpen van een onderzoek Marcel Seijner [email_address] 010 2414953
 2. 2. Onderzoeksdoel <ul><li>Elk onderzoek heeft een doel </li></ul><ul><li>Doel onderzoeker  doel opdrachtgever </li></ul><ul><li>Begint met doel en eindigt met doel </li></ul>
 3. 3. DOEL DOEL
 4. 4. <ul><li>Doel bij bedrijfskundig onderzoek: </li></ul><ul><ul><li>Problemen oplossen </li></ul></ul>
 5. 5. DOEL DOEL OPLOSSINGEN PROBLEEM
 6. 6. Probleem <ul><li>Probleem is niet voor iedereen hetzelfde </li></ul><ul><li>Probleem  situatie </li></ul><ul><li>Problemen hebben meestal meerdere oorzaken of is een verband tussen meerdere oorzaken </li></ul><ul><li>Probleem is de spanning tussen een feitelijke en een wenselijke situatie </li></ul>
 7. 7. Probleem <ul><li>Ouders vinden hard rijdende auto’s een probleem </li></ul><ul><li>Bestuurders van auto’s vinden kinderen een probleem </li></ul>
 8. 8. DOEL DOEL OPLOSSINGEN PROBLEEM PROBLEEM ANALYSE
 9. 9. <ul><li>Door onderzoek blijken er meerdere problemen te zijn en moet de probleemstelling aangepast worden: </li></ul><ul><li>VOORTSCHRIJDEND INZICHT=> </li></ul><ul><li>ITERATIEF PROCES </li></ul>
 10. 10. DOEL DOEL OPLOSSINGEN PROBLEEM PROBLEEM ANALYSE PROBLEEMSTELLING
 11. 11. Probleem? <ul><li>Stap 1: probleemsignalering </li></ul><ul><ul><li>Wat is het probleem? </li></ul></ul><ul><ul><li>Waarom is het een probleem? </li></ul></ul><ul><ul><li>Voor wie is het een probleem? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is het verschil tussen de feitelijke situatie en de wenselijke situatie? </li></ul></ul>
 12. 12. Oplossingen verzin je niet!! Diagnostiseer <ul><li>Stap 2: oorzaak gebieden en achtergronden definiëren </li></ul><ul><ul><li>Bv in de bedrijfskunde: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Logistiek; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Financieel; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Marketing; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verkoop; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inkoop; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Communicatie, informatiestroom; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organisatie; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(productie-)proces; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Strategisch; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Etc. </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Oorzaak-gevolg <ul><li>Stap 3: Plaats mogelijke oorzaken binnen deze gebieden (domeinen): </li></ul><ul><ul><ul><li>Bv in de gedefinieerde gebieden: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Verkoop: er vindt te veel of te weinig verkoop plaats </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Verkoop: de verkoopprijzen zijn te laag </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Verkoop: de klant heeft een andere verwachting </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Niet: te weinig verkopers of verkopers deugen niet </li></ul></ul></ul></ul>
 14. 14. Nu even niet ‘out-of-the-box’ <ul><li>Stap 4: projectkader afbakenen. </li></ul><ul><ul><li>In welke richting gaat men de oplossing zoeken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Valkuil: opdrachtgevers denken vaak al in oplossingen en geven daardoor al oplossingsrichtingen aan. Pas daar voor op! </li></ul></ul><ul><ul><li>Ook: herformuleer eventueel het onderzoeksdoel als blijkt dat er veel meer oorzaken lijken te zijn dan in eerste instanties verwacht. </li></ul></ul>
 15. 15. Relaties tekenen! <ul><li>Stap 5: relaties leggen tussen domeinen </li></ul><ul><ul><li>Er zijn verbanden tussen de oorzaken van verschillende domeinen, geef deze verbanden aan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijvoorbeeld: de verkoop stagneert doordat de kostprijs misschien hoger is dan bij de concurrent. Dit komt doordat het logistieke proces onlogisch is en leveranciers te laat leveren. </li></ul></ul>
 16. 16. Probleemstelling definiëren <ul><li>Stap 6: herdefinieer het probleem </li></ul><ul><ul><li>Probleemanalyse is een iteratief proces, door voortschrijdend inzicht wordt steeds duidelijker wat de oorzaken van het probleem (kunnen) zijn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijvoorbeeld: de verkoop stagneert omdat de prijs, in verhouding tot de concurrent, te hoog is door het slechte logistieke proces en de slechte levertijden van de leverancier </li></ul></ul>
 17. 17. DOEL DOEL OPLOSSINGEN PROBLEEMSTELLING Hoe kom je nu tot de oplossingen?
 18. 18. Onderzoeksplan <ul><li>Stap 7: ontleed de probleemstelling, de onderzoeksvragen en de deelvragen. </li></ul><ul><ul><li>Door het ontleden van de probleemstelling wordt een plan gemaakt wat er onderzocht moet worden. </li></ul></ul>
 19. 19. Probleemstelling ontleden (stap 7a) <ul><li>De probleemstelling bestaat meestal uit een aantal begrippen, die begrippen moeten worden onderzocht. </li></ul><ul><li>Probleemstelling kan zijn: In ons bedrijf wordt gestolen. In deze probleemstelling staan twee begrippen, bedrijf en diefstal (gestolen). Het begrip diefstal is niet in één keer duidelijk. Namelijk wat is diefstal? Diefstal van producten (eindproducten), van materiaal (kopieerpapier e.d.), van uren (te vroeg naar huis), te veel declareren enzovoort. Met deze variabelen kan je aan de slag, die kan je meetbaar maken. </li></ul><ul><li>Om de variabelen meetbaar te maken maak je er indicatoren van. Bijvoorbeeld aantal stuks eindproducten die per week worden meegenomen. Aantal kilometers dat teveel wordt gedeclareerd. </li></ul>
 20. 20. Begrip (diefstal) Variabele (producten) Variabele (uren) Variabele (kilometers) Indicator (aantal per week) Indicator (waarde van product) Indicator (aantal maal eerder naar huis) Indicator (teveel uren op werkstaat) Indicator (aantal km)
 21. 21. Waarom? <ul><li>Stap 7b: onderzoeksvragen definiëren </li></ul><ul><ul><li>Eigenlijk zijn er meer vragen gerezen dan er oplossingen zijn gekomen. Prima! Noteer deze vragen, deze vragen leiden tot de oplossing van het probleem. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijvoorbeeld: hoe zou het logistieke proces dan in elkaar moeten zitten? Wat rekent de concurrent? Hoe is de relatie met de leveranciers? </li></ul></ul>
 22. 22. DOEL DOEL OPLOSSINGEN PROBLEEMSTELLING ONDERZOEKSVRAGEN ANTWOORDEN OP ONDERZOEKSVRAGEN
 23. 23. Empirische Cyclus <ul><li>Om te komen tot een oplossing of meerdere oplossingen, kan het onderzoek worden gedaan via theoretische deductie of inductief vanuit waarnemingen. </li></ul><ul><li>Deductie: er kan gezocht worden in de literatuur of er theorie bestaat om te komen tot een oplossingen. Vanuit de theorie wordt een hypothese opgesteld en getoetst aan de werkelijkheid. </li></ul><ul><li>Inductie: eerst worden waarnemingen gedaan (interviews, observaties, enquêtes, documentstudies, etc.) en vanuit deze waarnemingen wordt een hypothese vanuit de empirie opgesteld. Deze hypothese wordt getoetst aan de theorie of vergelijkbare situaties. </li></ul>
 24. 24. Empirische Cyclus Theorie Hypothese vanuit theorie Waarnemingen Hypothese vanuit waarnemingen Deductie Inductie theoretische deductie theoretische voorspelling generalisatie Theorievorming of theoretische toetsing/verklaring Bron: Engeldorp Gastelaar
 25. 25. Met goed voorbereiden wordt winst gemaakt <ul><li>Stap 9: onderzoek voorbereiden </li></ul><ul><ul><li>Bereid voor waar de antwoorden gezocht kunnen worden. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hierna gaat er pas daadwerkelijk onderzoek plaatsvinden. In tijd gezien is het onderzoek bijna halverwege. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ook in projecten in bijvoorbeeld de bouw is met de helft van de tijd kwijt met voorbereiden, tekenen, inkopen, afspraken maken. Pas halverwege het project gaat de eerste paal de grond in. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorg voor triangulatie (driehoeksmeting). Ga niet van bijvoorbeeld één of enkele interviews uit. Verifieer met bijvoorbeeld observaties of enquêtes of de antwoorden uit het interview kloppen. Leg de uitkomsten/antwoorden ook naast literatuur, is het een algemeenheid dat iets bijvoorbeeld op die manier wordt georganiseerd. Op deze manier werk je aan een betrouwbaar (validiteit) onderzoek. </li></ul></ul>
 26. 26. Serendipiteit en convergeren <ul><li>Stap 10: onderzoek doen </li></ul><ul><ul><li>Het gevaar bij onderzoek doen, is dat er meerdere antwoorden mogelijk zijn en dat men niet weer waar men moet zoeken. Ook vindt men antwoorden waar men niet naar op zoek was: serendipiteit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Van divergeren naar convergeren. Op een zeker moment moet men durven zeggen: ‘nu stop ik met zoeken en vinden en ga analyseren’: convergeren. </li></ul></ul>
 27. 27. DOEL DOEL OPLOSSINGEN PROBLEEMSTELLING ONDERZOEKSVRAGEN ANTWOORDEN OP ONDERZOEKSVRAGEN DATA VERZAMELEN
 28. 28. Analyseren <ul><li>Stap 11: analyseren </li></ul><ul><ul><li>Na het onderzoek gedaan te hebben barst men van de gegevens (data). Hoe kan daar informatie van gemaakt worden? </li></ul></ul><ul><ul><li>Door de gegevens te rangschikken en verbanden te leggen tussen de gegevens, dit op een zorgvuldige manier te doen volgens een vaste methode, kan van data, informatie worden gemaakt. </li></ul></ul><ul><ul><li>Deze informatie geeft antwoorden op de onderzoeksvragen. </li></ul></ul>
 29. 29. DOEL DOEL PROBLEEMSTELLING ONDERZOEKSVRAGEN ANTWOORDEN OP ONDERZOEKSVRAGEN DATA VERZAMELEN DATA ANALYSEREN TOT INFORMATIE INFORMATIE
 30. 30. Nadenken <ul><li>Stap 12: mogelijke oplossingen genereren </li></ul><ul><ul><li>Met deze antwoorden op de onderzoeksvragen zijn we er nog niet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vanuit deze onderzoeksantwoorden moeten alternatieve oplossingen gegenereerd worden. </li></ul></ul>
 31. 31. DOEL DOEL MOGELIJKE OPLOSSINGEN PROBLEEMSTELLING ONDERZOEKSVRAGEN ANTWOORDEN OP ONDERZOEKSVRAGEN DATA VERZAMELEN DATA ANALYSEREN TOT INFORMATIE INFORMATIE
 32. 32. Kiezen <ul><li>Stap 13: keuzen maken </li></ul><ul><ul><li>De mogelijke oplossingen moeten nu vergeleken worden met de probleemstelling. </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke oplossing geeft een adequate oplossing voor het probleem? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke oplossing is implementabel? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke oplossing past binnen het budget? </li></ul></ul><ul><ul><li>Voor welke oplossing is draagvlak? </li></ul></ul>
 33. 33. DOEL DOEL MOGELIJKE OPLOSSINGEN PROBLEEMSTELLING ONDERZOEKSVRAGEN ANTWOORDEN OP ONDERZOEKSVRAGEN DATA VERZAMELEN DATA ANALYSEREN TOT INFORMATIE INFORMATIE CONCLUDEREN

×