El modernisme.ppt

EL MODERNISME

JOAN MARAGALL
VÍCTOR CATALÀ
SANTIAGO RUSIÑOL
INTRODUCCIÓ
     PERÍODE 1892 - 1931
  1       2       3MODERNISME   NOUCENTISME  AVANTGUARDES
EL MODERNISME – EL MOVIMENT

 El Modernisme és un moviment cultural que es
 produeix a Europa a finals del segle XIX i
 principis del XX.
 Aquests anys tenen com a característica una
 profunda expansió industrial i econòmica.
 Malgrat que aquest moviment cultural recerca
 noves formes i expressions, afecta a totes les
 manifestacions de l'art i el pensament.
 En l'arquitectura i les arts plàstiques és on es
 mostra amb ple sentit.
EL MODERNISME – ETAPES

1r PERÍODE (1892 -     2n PERÍODE (1900 –
1900): es marquen dos   1911):
fets importants:      • Es consolida el
• Neix la revista Avenç,   moviment modernista i
 que impulsa la       apareix la revista
 reforma lingüística    Joventut.
 de la llengua      • La mort de Joan
 catalana.         Maragall marca la fi
• Santiago Rusiñol crea   del segon període.
 les festes modernistes
 de Sitges.
EL MODERNISME- OBJECTIU

 TRANSFORMAR LA SOCIETAT A TRAVÉS DE LA
 CULTURA; CALIA CANVIAR LA CULTURA
 CATALANA DE L’ÈPOCA (TRADICIONAL I
 PROVINCIANA) EN UNA CULTURA MODERNA I
 NACIONAL.


 IMPULSORS:  JOVES  INTEL·LECTUALS
 PROCEDENTS DE LA BURGESIA INDUSTRIAL I
 COMERCIAL. PRETENEN TREURE CATALUNYA
 DEL SEU ENDARRERIMENT EN RELACIÓ A
 EUROPA.
ARQUITECTURA
 ANTONI GAUDÍ  DOMÈNEC I MONTANER
PINTURA
RAMON CASAS  ISIDRE NONELL  SANTIAGO RUSIÑOL
LITERATURA
JOAN MARAGALL           VÍCTOR CATALÀ
        SANTIAGO RUSIÑOL
ARTISTES

 SE SENTEN PROFESSIONALS DE L’ART I
 CONCEBEN L’ARTISTA COM UN REBEL
 ENFRONTAT AMB LA PRÒPIA CLASSE
 SOCIAL.


 CONSIDEREN QUE EL MÓN DE LA
 PAGESIA ESTÀ ANCORAT EN EL PASSAT I
 DIFICULTA LA MODERNITZACIÓ DE LA
 SOCIETAT.
CORRENTS IDEOLÒGICS

 REGENERACIONISME
  LA CULTURA COM A MITJÀ PER RENOVAR LA SOCIETAT
  COMPROMÍS POLÍTIC
  VOLUNTAT DE REGENERAR LA POBLACIÓ INCULTA
      JOAN MARAGALL


 ESTETICISME
  DISTANCIAMENT DELS CONFLICTES SOCIALS
  L’ART COM A SALVACIÓ INDIVIDUAL
  L’ART PER L’ART
      SANTIAGO RUSIÑOL
POESIA: JOAN MARAGALL

 1860-1911
 Fill d’un industrial
 Llicenciat en dret i exerceix de periodista
 al Diario de Barcelona i L’Avenç.
 Compromís amb la realitat social de la
 seva època
 Poeta, assagista i traductor de poetes
 romàntics alemanys.
OBRA

 TEORIA DE LA PARAULA VIVA: la creació poètica s’ha de basar
 en l’espontaneïtat, la puresa de l’emoció artística i la sinceritat.


             La paraula viva

           Joan Maragall elabora la seva
          pròpia teoria poètica que defineix
              com paraula viva.
           Segons la teoria el poeta ha de
          contemplar la realitat i esperar el
            moment en què li arriba la
            inspiració (la veu interior
          secreta). Un cop escrites ja no es
           poden tocar perquè perdrien
             espontaneïtat i puresa.
            La seva obra poètica és una
           exaltació a la natura i a la vida
            amb una actitud positiva i
                 vitalista.
 Primers anys: tema amorós i romàntic amb pinzellades populars
    Evolució al regeneracionisme: compromís amb la societat civil.
                   LA VACA CEGA

                   Topant de cap en una i altra soca,
                   avançant d’esma pel camí de l’aigua,
    La vaca cega          se’n ve la vaca tota sola. És cega.
                   D’un cop de roc llançat amb massa traça,
  Un dels principals temes de la   el vailet va buidar-li un ull, i en l’altre
 poesia de Maragall és la natura.   se li ha posat un tel: la vaca és cega.
 Essent un home de ciutat quan    Ve a abeurar-se a la font com ans solia,
 contemplava la natura quedava    mes no amb el ferm posat d’altres vegades
       impressionat.      ni amb ses companyes, no: ve tota sola.
 Maragall veu en la natura la    Ses companyes, pels cingles, per les comes,
 cara visible de Déu. El poeta    pel silenci dels prats i en la ribera,
  té la missió de transmetre    fan dringar l’esquellot, mentres pasturen
l’emoció que transmet aquest     l’herba fresca a l’atzar... Ella cauria.
       espectacle.       Topa de morro en l’esmolada pica
El poema de la vaca cega n’és un   i recula afrontada... Però torna,
  exemple d’aquest transmissió.   i baixa el cap a l’aigua i beu calmosa.
   L’estat de la vaca simbolitza  Beu poc, sens gaire set. Després aixeca
 l’individu aïllat i incomprès, com  al cel, enorme, l’embanyada testa
    se sentien els artistes    amb un gran gesto tràgic; parpelleja
       modernistes.      damunt les mortes nines, i se’n torna
                   orfe de llum sota del sol que crema,
                   vacil·lant pels camins inoblidables,
                   brandant llànguidament la llarga cua.
ODA A ESPANYA             Jo he vist els barcos – marxar replens
                    dels fills que duies – a que morissin:
Escolta, Espanya, – la veu d’un fill  somrients marxaven – cap a l’atzar;
que et parla en llengua – no      i tu cantaves – vora del mar
castellana:              com una folla.
parlo en la llengua – que m’ha donat
la terra aspra:             On són els barcos. – On són els fills?
en’questa llengua – pocs t’han parlat; Pregunta-ho al Ponent i a l’ona brava:
en l’altra, massa.           tot ho perderes, – no tens ningú.
                    Espanya, Espanya, – retorna en tu,
T’han parlat massa – dels saguntins arrenca el plor de mare!
i dels que per la pàtria moren:
les teves glòries – i els teus records, Salva’t, oh!, salva’t – de tant de mal;
records i glòries – només de morts:   que el plo’ et torni feconda, alegre i
has viscut trista.           viva;
                    pensa en la vida que tens entorn:
Jo vull parlar-te – molt altrament.   aixeca el front,
Per què vessar la sang inútil?     somriu als set colors que hi ha en els
Dins de les venes – vida és la sang,  núvols.
vida pels d’ara – i pels que vindran:
vessada és morta.            On ets, Espanya? – no et veig enlloc.
                    No sents la meva veu atronadora?
Massa pensaves – en ton honor      No entens aquesta llengua – que et
i massa poc en el teu viure:      parla entre perills?
tràgica duies – a morts els fills,   Has desaprès d’entendre an els teus
te satisfeies – d’honres mortals,    fills?
i eren tes festes – els funerals,    Adéu, Espanya!
oh trista Espanya!
NARRATIVA MODERNISTA

 La novel·la modernista pretén relectir el xoc emocional
 que sent l'artista en contacte amb la realitat amb un
 llenguatge colpidor, suggeridor i rar, amb visions
 subjectives   i  personatges    singulars  que
 simbolitzaran les forces ocultes de la natura i
 l'esperit.

 Escenaris rurals

 Personatges simbòlics
VÍCTOR CATALÀ
 Pseudònim de CATERINA ALBERT I PARADÍS (L'Escala, 1869
 – 1966)
 Novel·lista, narradora, autora teatral i poetessa.
 Filla de propietaris rurals
 De formació autodidacta, fou des de petita una gran lectora.
 Les seves primeres publicacions són de poesia i teatre. On
 realment destaca és en el terreny de la narrativa. L'any
 1902 publicà el primer recull, Drames rurals, que desperta
 una viva polèmica motivada per dues raons: la incògnita
 sobre l'autor i la reacció de la societat davant d'un tipus de
 literatura "massa crua".
 Tot això s'agreujà amb el descobriment de la personalitat
 femenina que s'amagava sota el pseudònim.
CARACTERÍSTIQUES NARRATIVA
VÍCTOR CATALÀ
 El tret essencial de la seva narrativa és el caràcter
 marcadament asocial dels personatges.
 Món rural inhòspit en el qual l'home, generalment
 dolent o marginat, pobre i feble, viu radicalment
 sol i abocat al fatalisme.
 Situacions límit que desemboquen en morts
 violentes i cruels, que l'autora descriu d'una
 manera freda i distanciada, de vegades amb
 pinzellades d'humor negre.
 Cal destacar en la seva obra la riquesa de la
 llengua, tret comú al de la majoria d'autors de
 narrativa rural modernista.
OBRA

 DRAMES RURALS (1901)
   Històries crues i tràgiques.
   Tensió home-natura (protagonistes víctimes de la
   natura)
 SOLITUD (1905)
   Matrimoni Mila (jove i bonica) amb un home ignorant
   i abúlic incapaç d’estimar-la.
   Soledat i depressió progressiva de la protagonista
   que desemboquen en tragèdia que l’enfrontarà i
   l’alliberarà, alhora, del seu destí.
TEATRE: SANTIAGO RUSIÑOL
  Barcelona, 1861 - Aranjuez, 1931

  Escriptor i pintor.

  Fill d'una família de l'alta burgesia procedent de Manlleu, tenen fàbrica de
  teixits.
  Rusiñol no seguí la tradició familiar; de ben jove se sentí atret per l'art, va
  estudiar dibuix a la Llotja i deixà l'empresa familiar en mans del seu germà
  més petit.

  L'any 1880 inicià els seus viatges per Catalunya.
  El 1888 marxà a París, on residí llargues temporades per espai de set anys; és
  el moment en què es manifesta al gran públic la seva personalitat de pintor i
  escriptor.
  Des de 1892 a 1899, en les seves vingudes de París, celebrà a Sitges les
  Festes Modernistes que constitueixen una fita important en l'inici d'aquest
  moviment.
  És uin dels capdavanters de la tendència de "l'art per l'art".
OBRA
 Cigales i formigues (1901), on es planteja el paper de
 l’artista modernista.


 L’heroi (1903) crítica política acostant-se a les posicions
 regeneracionistes.


 L’auca del senyor Esteve (1917). És l’adaptació d’una
 novel·la publicada deu anys abans. Rusiñol hi descriu, a
 través de tres generacions, la trajectòria econòmica d’una
 família propietària d’una botiga de vetesifils. Fa una sàtira
 dels costums i deures de la petita burgesia catalana. És un
 reflex de les tensions que vivien els intel·lectuals
 modernistes i la societat burgesa.
1 von 20

Recomendados

Renaixença i romanticisme von
Renaixença i romanticismeRenaixença i romanticisme
Renaixença i romanticismeSílvia Montals
58K views23 Folien
El modernisme català von
El modernisme catalàEl modernisme català
El modernisme catalàMontse Torrescasana
23K views11 Folien
El modernisme von
El modernismeEl modernisme
El modernismeSílvia Montals
128.7K views26 Folien
El noucentisme von
El noucentismeEl noucentisme
El noucentismeSílvia Montals
57.4K views14 Folien
Escola mallorquina von
Escola mallorquinaEscola mallorquina
Escola mallorquinayovima70
13.1K views8 Folien
El modernisme i noucentisme von
El modernisme i noucentisme El modernisme i noucentisme
El modernisme i noucentisme Pilar Gobierno
17.8K views49 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Realisme von
RealismeRealisme
RealismeCarme Aranda- Mònica Navarro
45.9K views22 Folien
Literatura Medieval Catalana s.XIV-XV von
Literatura Medieval Catalana s.XIV-XVLiteratura Medieval Catalana s.XIV-XV
Literatura Medieval Catalana s.XIV-XVSílvia Montals
38.4K views29 Folien
Autors Modernistes. von
Autors Modernistes.Autors Modernistes.
Autors Modernistes.kwart
25.1K views14 Folien
Context històric modernisme von
Context històric modernismeContext històric modernisme
Context històric modernismeBlancafort
9K views15 Folien
L’avantguardisme 4eso von
L’avantguardisme 4esoL’avantguardisme 4eso
L’avantguardisme 4esomontse.ciberta
55.2K views18 Folien
El modernisme - context general i literatura catalana von
El modernisme - context general i literatura catalanaEl modernisme - context general i literatura catalana
El modernisme - context general i literatura catalanagemmaencamp
12.6K views39 Folien

Was ist angesagt?(20)

Literatura Medieval Catalana s.XIV-XV von Sílvia Montals
Literatura Medieval Catalana s.XIV-XVLiteratura Medieval Catalana s.XIV-XV
Literatura Medieval Catalana s.XIV-XV
Sílvia Montals38.4K views
Autors Modernistes. von kwart
Autors Modernistes.Autors Modernistes.
Autors Modernistes.
kwart25.1K views
Context històric modernisme von Blancafort
Context històric modernismeContext històric modernisme
Context històric modernisme
Blancafort9K views
El modernisme - context general i literatura catalana von gemmaencamp
El modernisme - context general i literatura catalanaEl modernisme - context general i literatura catalana
El modernisme - context general i literatura catalana
gemmaencamp12.6K views
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx von joanpol
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xxLITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx
joanpol20K views
Característiques del modernisme von yovima70
Característiques del modernismeCaracterístiques del modernisme
Característiques del modernisme
yovima7043.9K views
El noucentisme von sandramr_78
El noucentismeEl noucentisme
El noucentisme
sandramr_7820.3K views
Segle d’or de la literatura catalana von Dolors Taulats
Segle d’or de la literatura catalanaSegle d’or de la literatura catalana
Segle d’or de la literatura catalana
Dolors Taulats21.2K views
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX von joanpol
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXLITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
joanpol806 views
La RenaixençA Powerpoint von montse.ciberta
La RenaixençA PowerpointLa RenaixençA Powerpoint
La RenaixençA Powerpoint
montse.ciberta46.3K views
La renaixença 4t ESO von gemmagp98
La renaixença 4t ESOLa renaixença 4t ESO
La renaixença 4t ESO
gemmagp9813.4K views

Similar a El modernisme.ppt

Jacquiyester von
JacquiyesterJacquiyester
Jacquiyesterguest8ab9b6
473 views10 Folien
Jacquiyester von
JacquiyesterJacquiyester
Jacquiyesterguest8ab9b6
151 views10 Folien
Modernisme von
ModernismeModernisme
Modernismectorrijo
4.2K views57 Folien
Joan alcover escola mallorquina von
Joan alcover  escola mallorquinaJoan alcover  escola mallorquina
Joan alcover escola mallorquinajoanpol
4.7K views20 Folien
Joan Salvat-Papasseit i El poema de La rosa als llavis von
Joan Salvat-Papasseit i El poema de La rosa als llavis Joan Salvat-Papasseit i El poema de La rosa als llavis
Joan Salvat-Papasseit i El poema de La rosa als llavis Edtrllarch
102 views15 Folien
Antologia PoèTica von
Antologia PoèTicaAntologia PoèTica
Antologia PoèTicacarlafp
1.1K views16 Folien

Similar a El modernisme.ppt(20)

Modernisme von ctorrijo
ModernismeModernisme
Modernisme
ctorrijo4.2K views
Joan alcover escola mallorquina von joanpol
Joan alcover  escola mallorquinaJoan alcover  escola mallorquina
Joan alcover escola mallorquina
joanpol4.7K views
Joan Salvat-Papasseit i El poema de La rosa als llavis von Edtrllarch
Joan Salvat-Papasseit i El poema de La rosa als llavis Joan Salvat-Papasseit i El poema de La rosa als llavis
Joan Salvat-Papasseit i El poema de La rosa als llavis
Edtrllarch102 views
Antologia PoèTica von carlafp
Antologia PoèTicaAntologia PoèTica
Antologia PoèTica
carlafp1.1K views
Antologia PoèTica von carlafp
Antologia PoèTicaAntologia PoèTica
Antologia PoèTica
carlafp951 views
Josep carner von dolors
Josep carner Josep carner
Josep carner
dolors 16.4K views
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX von joanpol
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXLITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
joanpol124 views
Decadència Renaixença von ctorrijo
Decadència RenaixençaDecadència Renaixença
Decadència Renaixença
ctorrijo4K views
Les tendencies més rellevants de la poesia de postguerra...alba i cristina von Amparo
Les tendencies més rellevants de la poesia de postguerra...alba i cristinaLes tendencies més rellevants de la poesia de postguerra...alba i cristina
Les tendencies més rellevants de la poesia de postguerra...alba i cristina
Amparo8.8K views
Modernisme. Víctor Català i Drames rurals von ctorrijo
Modernisme. Víctor Català i Drames ruralsModernisme. Víctor Català i Drames rurals
Modernisme. Víctor Català i Drames rurals
ctorrijo2.3K views
Joan alcover escola mallorquina von joanpol
Joan alcover  escola mallorquinaJoan alcover  escola mallorquina
Joan alcover escola mallorquina
joanpol538 views
Joan alcover escola mallorquina von joanpol
Joan alcover  escola mallorquinaJoan alcover  escola mallorquina
Joan alcover escola mallorquina
joanpol687 views
Joan alcover escola mallorquina von joanpol
Joan alcover  escola mallorquinaJoan alcover  escola mallorquina
Joan alcover escola mallorquina
joanpol1.4K views

Más de sandramr_78

Correcció tema 9 von
Correcció tema 9Correcció tema 9
Correcció tema 9sandramr_78
533 views2 Folien
Correcció tema 8 von
Correcció tema 8Correcció tema 8
Correcció tema 8sandramr_78
418 views2 Folien
Correcció tema 7 von
Correcció tema 7Correcció tema 7
Correcció tema 7sandramr_78
675 views2 Folien
Avaluat 6 von
Avaluat 6Avaluat 6
Avaluat 6sandramr_78
566 views1 Folie
Correcció tema 6 von
Correcció tema 6Correcció tema 6
Correcció tema 6sandramr_78
626 views3 Folien
Literatura d'entreguerres 1 von
Literatura d'entreguerres 1Literatura d'entreguerres 1
Literatura d'entreguerres 1sandramr_78
2K views12 Folien

Más de sandramr_78(6)

El modernisme.ppt

 • 1. EL MODERNISME JOAN MARAGALL VÍCTOR CATALÀ SANTIAGO RUSIÑOL
 • 2. INTRODUCCIÓ PERÍODE 1892 - 1931 1 2 3 MODERNISME NOUCENTISME AVANTGUARDES
 • 3. EL MODERNISME – EL MOVIMENT  El Modernisme és un moviment cultural que es produeix a Europa a finals del segle XIX i principis del XX.  Aquests anys tenen com a característica una profunda expansió industrial i econòmica.  Malgrat que aquest moviment cultural recerca noves formes i expressions, afecta a totes les manifestacions de l'art i el pensament.  En l'arquitectura i les arts plàstiques és on es mostra amb ple sentit.
 • 4. EL MODERNISME – ETAPES 1r PERÍODE (1892 - 2n PERÍODE (1900 – 1900): es marquen dos 1911): fets importants: • Es consolida el • Neix la revista Avenç, moviment modernista i que impulsa la apareix la revista reforma lingüística Joventut. de la llengua • La mort de Joan catalana. Maragall marca la fi • Santiago Rusiñol crea del segon període. les festes modernistes de Sitges.
 • 5. EL MODERNISME- OBJECTIU  TRANSFORMAR LA SOCIETAT A TRAVÉS DE LA CULTURA; CALIA CANVIAR LA CULTURA CATALANA DE L’ÈPOCA (TRADICIONAL I PROVINCIANA) EN UNA CULTURA MODERNA I NACIONAL.  IMPULSORS: JOVES INTEL·LECTUALS PROCEDENTS DE LA BURGESIA INDUSTRIAL I COMERCIAL. PRETENEN TREURE CATALUNYA DEL SEU ENDARRERIMENT EN RELACIÓ A EUROPA.
 • 6. ARQUITECTURA ANTONI GAUDÍ DOMÈNEC I MONTANER
 • 7. PINTURA RAMON CASAS ISIDRE NONELL SANTIAGO RUSIÑOL
 • 8. LITERATURA JOAN MARAGALL VÍCTOR CATALÀ SANTIAGO RUSIÑOL
 • 9. ARTISTES  SE SENTEN PROFESSIONALS DE L’ART I CONCEBEN L’ARTISTA COM UN REBEL ENFRONTAT AMB LA PRÒPIA CLASSE SOCIAL.  CONSIDEREN QUE EL MÓN DE LA PAGESIA ESTÀ ANCORAT EN EL PASSAT I DIFICULTA LA MODERNITZACIÓ DE LA SOCIETAT.
 • 10. CORRENTS IDEOLÒGICS  REGENERACIONISME  LA CULTURA COM A MITJÀ PER RENOVAR LA SOCIETAT  COMPROMÍS POLÍTIC  VOLUNTAT DE REGENERAR LA POBLACIÓ INCULTA  JOAN MARAGALL  ESTETICISME  DISTANCIAMENT DELS CONFLICTES SOCIALS  L’ART COM A SALVACIÓ INDIVIDUAL  L’ART PER L’ART  SANTIAGO RUSIÑOL
 • 11. POESIA: JOAN MARAGALL  1860-1911  Fill d’un industrial  Llicenciat en dret i exerceix de periodista al Diario de Barcelona i L’Avenç. Compromís amb la realitat social de la seva època  Poeta, assagista i traductor de poetes romàntics alemanys.
 • 12. OBRA  TEORIA DE LA PARAULA VIVA: la creació poètica s’ha de basar en l’espontaneïtat, la puresa de l’emoció artística i la sinceritat. La paraula viva Joan Maragall elabora la seva pròpia teoria poètica que defineix com paraula viva. Segons la teoria el poeta ha de contemplar la realitat i esperar el moment en què li arriba la inspiració (la veu interior secreta). Un cop escrites ja no es poden tocar perquè perdrien espontaneïtat i puresa. La seva obra poètica és una exaltació a la natura i a la vida amb una actitud positiva i vitalista.
 • 13.  Primers anys: tema amorós i romàntic amb pinzellades populars  Evolució al regeneracionisme: compromís amb la societat civil. LA VACA CEGA Topant de cap en una i altra soca, avançant d’esma pel camí de l’aigua, La vaca cega se’n ve la vaca tota sola. És cega. D’un cop de roc llançat amb massa traça, Un dels principals temes de la el vailet va buidar-li un ull, i en l’altre poesia de Maragall és la natura. se li ha posat un tel: la vaca és cega. Essent un home de ciutat quan Ve a abeurar-se a la font com ans solia, contemplava la natura quedava mes no amb el ferm posat d’altres vegades impressionat. ni amb ses companyes, no: ve tota sola. Maragall veu en la natura la Ses companyes, pels cingles, per les comes, cara visible de Déu. El poeta pel silenci dels prats i en la ribera, té la missió de transmetre fan dringar l’esquellot, mentres pasturen l’emoció que transmet aquest l’herba fresca a l’atzar... Ella cauria. espectacle. Topa de morro en l’esmolada pica El poema de la vaca cega n’és un i recula afrontada... Però torna, exemple d’aquest transmissió. i baixa el cap a l’aigua i beu calmosa. L’estat de la vaca simbolitza Beu poc, sens gaire set. Després aixeca l’individu aïllat i incomprès, com al cel, enorme, l’embanyada testa se sentien els artistes amb un gran gesto tràgic; parpelleja modernistes. damunt les mortes nines, i se’n torna orfe de llum sota del sol que crema, vacil·lant pels camins inoblidables, brandant llànguidament la llarga cua.
 • 14. ODA A ESPANYA Jo he vist els barcos – marxar replens dels fills que duies – a que morissin: Escolta, Espanya, – la veu d’un fill somrients marxaven – cap a l’atzar; que et parla en llengua – no i tu cantaves – vora del mar castellana: com una folla. parlo en la llengua – que m’ha donat la terra aspra: On són els barcos. – On són els fills? en’questa llengua – pocs t’han parlat; Pregunta-ho al Ponent i a l’ona brava: en l’altra, massa. tot ho perderes, – no tens ningú. Espanya, Espanya, – retorna en tu, T’han parlat massa – dels saguntins arrenca el plor de mare! i dels que per la pàtria moren: les teves glòries – i els teus records, Salva’t, oh!, salva’t – de tant de mal; records i glòries – només de morts: que el plo’ et torni feconda, alegre i has viscut trista. viva; pensa en la vida que tens entorn: Jo vull parlar-te – molt altrament. aixeca el front, Per què vessar la sang inútil? somriu als set colors que hi ha en els Dins de les venes – vida és la sang, núvols. vida pels d’ara – i pels que vindran: vessada és morta. On ets, Espanya? – no et veig enlloc. No sents la meva veu atronadora? Massa pensaves – en ton honor No entens aquesta llengua – que et i massa poc en el teu viure: parla entre perills? tràgica duies – a morts els fills, Has desaprès d’entendre an els teus te satisfeies – d’honres mortals, fills? i eren tes festes – els funerals, Adéu, Espanya! oh trista Espanya!
 • 15. NARRATIVA MODERNISTA  La novel·la modernista pretén relectir el xoc emocional que sent l'artista en contacte amb la realitat amb un llenguatge colpidor, suggeridor i rar, amb visions subjectives i personatges singulars que simbolitzaran les forces ocultes de la natura i l'esperit.  Escenaris rurals  Personatges simbòlics
 • 16. VÍCTOR CATALÀ  Pseudònim de CATERINA ALBERT I PARADÍS (L'Escala, 1869 – 1966)  Novel·lista, narradora, autora teatral i poetessa.  Filla de propietaris rurals  De formació autodidacta, fou des de petita una gran lectora.  Les seves primeres publicacions són de poesia i teatre. On realment destaca és en el terreny de la narrativa. L'any 1902 publicà el primer recull, Drames rurals, que desperta una viva polèmica motivada per dues raons: la incògnita sobre l'autor i la reacció de la societat davant d'un tipus de literatura "massa crua".  Tot això s'agreujà amb el descobriment de la personalitat femenina que s'amagava sota el pseudònim.
 • 17. CARACTERÍSTIQUES NARRATIVA VÍCTOR CATALÀ  El tret essencial de la seva narrativa és el caràcter marcadament asocial dels personatges.  Món rural inhòspit en el qual l'home, generalment dolent o marginat, pobre i feble, viu radicalment sol i abocat al fatalisme.  Situacions límit que desemboquen en morts violentes i cruels, que l'autora descriu d'una manera freda i distanciada, de vegades amb pinzellades d'humor negre.  Cal destacar en la seva obra la riquesa de la llengua, tret comú al de la majoria d'autors de narrativa rural modernista.
 • 18. OBRA  DRAMES RURALS (1901)  Històries crues i tràgiques.  Tensió home-natura (protagonistes víctimes de la natura)  SOLITUD (1905)  Matrimoni Mila (jove i bonica) amb un home ignorant i abúlic incapaç d’estimar-la.  Soledat i depressió progressiva de la protagonista que desemboquen en tragèdia que l’enfrontarà i l’alliberarà, alhora, del seu destí.
 • 19. TEATRE: SANTIAGO RUSIÑOL  Barcelona, 1861 - Aranjuez, 1931  Escriptor i pintor.  Fill d'una família de l'alta burgesia procedent de Manlleu, tenen fàbrica de teixits.  Rusiñol no seguí la tradició familiar; de ben jove se sentí atret per l'art, va estudiar dibuix a la Llotja i deixà l'empresa familiar en mans del seu germà més petit.  L'any 1880 inicià els seus viatges per Catalunya.  El 1888 marxà a París, on residí llargues temporades per espai de set anys; és el moment en què es manifesta al gran públic la seva personalitat de pintor i escriptor.  Des de 1892 a 1899, en les seves vingudes de París, celebrà a Sitges les Festes Modernistes que constitueixen una fita important en l'inici d'aquest moviment.  És uin dels capdavanters de la tendència de "l'art per l'art".
 • 20. OBRA  Cigales i formigues (1901), on es planteja el paper de l’artista modernista.  L’heroi (1903) crítica política acostant-se a les posicions regeneracionistes.  L’auca del senyor Esteve (1917). És l’adaptació d’una novel·la publicada deu anys abans. Rusiñol hi descriu, a través de tres generacions, la trajectòria econòmica d’una família propietària d’una botiga de vetesifils. Fa una sàtira dels costums i deures de la petita burgesia catalana. És un reflex de les tensions que vivien els intel·lectuals modernistes i la societat burgesa.