Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ppt estadística sandra.

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Estadística
Estadística
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 52 Anzeige

Ppt estadística sandra.

 1. 1. ESTADÍSTICA Recollida de dades
 2. 2. Estadística
 3. 3. Estadística Anem a veure un exemple
 4. 4. Estadística Imagineu que volem saber el nombre de televisors que tenen els alumnes de sisè a casa seva. Segons el que ja sabem, què creïs que és el primer que hauríem de fer?
 5. 5. Estadística Hauríem de demanar la informació que necessitem als alumnes de la classe de sisè PERÒ COM? QUINA DE LES TÈCNIQUES QUE JA HEM VIST ENS POT SERVIR?
 6. 6. Estadística Una enquesta! Hem vist que aquesta tècnica es útil quan volem saber alguna dada concreta i es duu a terme mitjançant preguntes. I quan ja tenim totes les dades, quina és la següent passa?
 7. 7. Estadística Hem d’ordenar totes les dades a una taula com la que apareix a continuació: Segons el que ja coneixem, que voldrà dir aquesta paraula?
 8. 8. Estadística La freqüència és el nombre de vegades que es repeteix un mateix valor. I quan ja tenim la taula? Quina és la següent passa per poder treure conclusions?
 9. 9. Estadística Un cop ja tenim recollides les dades en una taula, podem representar-les mitjançant gràfics. Recordeu què és un gràfic? Aquests dies els hem estat veient!
 10. 10. Estadística Un gràfic estadístic és una representació visual d’una sèrie de dades estadístiques, és una eina molt eficaç ja que representa la informació de manera ordenada i facilita la comprensió de dades! Per això és molt important que facem bé el gràfic ja que si està mal fet ens donarà informació errònia!
 11. 11. Mireu el següent exemple! Aquest diagrama de barres va aparèixer a un mitja de comunicació que compara el nombre d’aturats a Espanya. Si la primera columna representa 2.261.925 persones, creïs que la segona és proporcional o està exagerada?
 12. 12. Mireu el següent exemple! Aquest diagrama de barres seria la representació correcta del gràfic anterior a on les dades representades són proporcionals. A diari, els mitjans de comunicació solen publicar gràfics i estudis estadístics els quals hem de saber interpretar adequadament per a que no ens puguin enganar.
 13. 13. Estadística Ara que ja tenim clar que un gràfic ben fet és molt important per a poder interpretar de manera adequada els resultats.... ...anem a veure els diferents tipus de gràfics per desprès poder seleccionar el més adient en aquest cas.
 14. 14. TIPUS DE GRÀFICS Histograma Gràfic de sectors Gràfic lineal Diagrama de barres
 15. 15. TIPUS DE GRÀFICS Histograma Coneixeu algun d’aquests gràfics? Podríeu posar qualque exemple que Gràfic de sectors hagueu vist aquests dies? Gràfic lineal Anem a Diagrama de barres veure un per un!
 16. 16. Histograma L‘histograma s’utilitza quan les dades estan agrupades en intervals. Recullen dades numèriques enteres i decimals. Es diferencia del diagrama de barres perquè aquestes estan juntes. Anem a veure un exemple!
 17. 17. Histograma Volem saber l’alçada dels jugadors de l’equip de futbol de l’escola. Per això hem demanat a cada jugador la seva estatura i les hem anotades a una taula: Jugadors Alçada Per fer un histograma, hem d’ordenar Jugador 1 166 les següents dades en intervals i Jugador 2 157 Jugador 3 162 obtindrem una taula de freqüències Jugador 4 145 com aquesta: Jugador 5 179 Jugador 6 153 Intervals Jugadors Jugador 7 165 (140 - 145] 1 Jugador 8 169 (145 - 150] 1 Jugador 9 173 Jugador 10 163 (150 - 155] 2 Jugador 11 148 (155 - 160] 3 Jugador 12 158 (160 - 165] 5 Jugador 13 161 (165 - 170] 2 Jugador 14 152 Jugador 15 164 (170 - 175] 1 Jugador 16 160 (175 - 180] 1
 18. 18. Histograma Una vegada que ja tenim ordenades les dades per intervals podem passar a elaborar l’histograma i aquest seria el resultat. 6 5 4 3 2 1 0 (140 - 145] (145 - 150] (150 - 155] (155 - 160] (160 - 165] (165 - 170] (170 - 175] (175 - 180]
 19. 19. Gràfic de sectors Per fer un gràfic de sectors s’ha de dividir el cercle en 100 sectors iguals i pintar d’un mateix color la fracció que equival al tant per cent que volem representar. Anem a veure un exemple!
 20. 20. Gràfic de sectors Hem demanat als alumnes de cinquè quina és la fruita que més els hi agradava i hem anotat tots els resultats a la següent taula. Per fer el gràfic de sectors, necessitem saber quin percentatge li corresponen a cada sector, Fruita Alumnes per fer això hem de cercar la freqüència Plàtan 4 relativa de cada una de les dades. Poma 3 Fruita Alumnes Freqüència Relativa Pera 1 Plàtan 4 4/25 = 16% Poma 3 3/25 = 12% Maduixa 4 Pera 1 1/25 = 4% Taronja 5 Maduixa 4 4/25 = 16% Taronja 5 5/25 = 20% Pinya 2 Pinya 2 2/25 = 8% Melicotó 6 Melicotó 6 6/25 = 24%
 21. 21. Gràfic de sectors Una vegada que ja sabem quin percentatge li correspon a cada una de les dades obtingudes podem elaborar el gràfic de sectors: Alumnes 16% Plàtan Poma 24% 12% Pera Maduixa 8% 4% Taronja Pinya 16% 20% Melicotó
 22. 22. Lineal La gràfica lineal és emprada per mostrar canvis durant un període de temps i poder fer comparacions. Anem a veure un exemple!
 23. 23. Lineal Volem saber quant ha plogut durant tot l’any 2012 i d’aquesta manera poder fer comparacions , per això hem anotat els mil·límetres que ha plogut cada mes i les hem anotades a una taula. Amb aquestes dades ja podem fer el nostre Mesos Precipitacions (mm) gràfic lineal, assignant a cada valor un punt i Gener 43 desprès unint-los tots amb una ratlla. Febrer 34 Març 26 Abril 43 Precipitacions (mm) Maig 30 80 Juny 11 70 Juliol 5 60 50 Agost 16 40 Septembre 39 30 Octubre 68 20 Novembre 58 10 0 Desembre 45
 24. 24. Diagrama de barres Quan les dades que es recullen només es poden comptar amb nombres enters, com en el cas anterior, es representen amb un diagrama de barres. Anem a veure un exemple!
 25. 25. Diagrama de barres Imagina que volem saber les notes dels controls de matemàtiques dels alumnes de sisè, el primer que he de fer és una recollida les dades i anotar-les a una taula com la que apareix a continuació: Alumne Nota Pep 4 Aina 7 Tomeu 6 Jaume 5 Joan 4 Sandra 10 Noelia 8 Marcos 6 Andreu 2 María 7 Cristina 6 Pere 6 Antoni 9 Carlos 6 Laura 9 Catalina 9
 26. 26. Diagrama de barres Una vegada que ja hem anotat totes les dades a una taula, podem passar a elaborar el diagrama de barres i quedaria de la següent manera. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Pep Aina Tomeu Jaume Joan Sandra Noelia Marcos Andreu María Cristina Pere Antoni Carlos Laura Catalina
 27. 27. Estadística Ara que ja coneixem els diferents tipus de gràfics, sabríeu dir quin de tots els que hem vist és el més adequat per representar el nombre de televisors que tenen els alumnes de sisè a casa seva? Recordem la taula de dades
 28. 28. Estadística El gràfic més adequat en aquest cas, és elaborar un diagrama de barres! Anem a veure com queda!
 29. 29. Estadística Alumnes 7 6 5 4 3 2 1 0 Televisors 0 1 2 3 4 5 Llegint el gràfic veiem que amb 0 televisors hi ha 2 alumnes, amb 1 televisor hi ha 4 alumnes, amb 2 televisors hi ha 7 alumnes...
 30. 30. Estadística Voleu conèixer més coses sobre l’estadística? Seguiu-nos!
 31. 31. Estadística Sabeu què significa la freqüència absoluta? I la freqüència relativa?
 32. 32. Freqüència relativa i absoluta La freqüència absoluta és el nombre de vegades que es repeteix un valor amb una característica determinada. Quan relacionem la freqüència absoluta amb la mida de la mostra tenim la freqüència relativa que és una dada més representativa. Anem a veure exemples!
 33. 33. Freqüència absoluta Hem demanat als alumnes de cinquè i sisè quin esport els hi agrada més i aquests han estat els resultats: El nombre d’alumnes que ha triat cada esport és la freqüència absoluta
 34. 34. Freqüència relativa La freqüència relativa és el resultat de dividir la freqüència absoluta pel total d’elements de la mostra. Cinquè  33 Sisè  30 En aquest cas, quines conclusions podem treure?
 35. 35. Freqüència relativa La freqüència relativa és el resultat de dividir la freqüència absoluta pel total d’elements de la mostra. Cinquè  33 Sisè  30 Podem veure, que el futbol, és l’esport predominant als dos cursos ja que té la major freqüència relativa.
 36. 36. VALORS CENTRALS Aquests dies hem estat veient unes paraules estadístiques que són la moda la mitjana I la mediana Sabríeu explicar amb les vostres paraules que signifiquen cada una?
 37. 37. VALORS CENTRALS La moda és el valor més repetit d’una sèrie de dades. Anem a veure exemples! La mitjana és el valor que resulta de repartir entre tots, a parts iguals, la sèrie de dades. La mediana és el nombre que ocupa exactament el punt mig d’una sèrie ordenada de dades, és a dir, té la mateixa quantitat de dades davant que darrere.
 38. 38. MODA, MITJANA I MEDIANA Anem a utilitzar l’exemple anterior... Aquest diagrama de barres mostra les notes del passat control de matemàtiques a la classe de sisè A que en total són 16 alumnes. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Pep Aina Tomeu Jaume Joan Sandra Noelia Marcos Andreu María Cristina Pere Antoni Carlos Laura Catalina
 39. 39. MODA, MITJANA I MEDIANA Per calcular la moda, mitjana i mediana és convenient ordenar totes les dades a una taula i així serà més fàcil trobar-les. Nota Total Alumnes Quina seria la moda 0 0 en aquest cas? 1 0 2 1 3 0 4 2 5 1 6 5 7 2 8 1 9 3 10 1
 40. 40. MODA, MITJANA I MEDIANA Per calcular la moda, mitjana i mediana és convenient ordenar totes les dades a una taula i així serà més fàcil trobar-les. Nota Total Alumnes En aquest cas la moda és 6 0 0 1 0 2 1 3 0 4 2 5 1 6 5 7 2 8 1 9 3 10 1
 41. 41. MODA, MITJANA I MEDIANA Per calcular la mitjana hem de sumar totes les notes obtingudes pels alumnes i dividir-ho pel total d’alumnes: Nota Total Alumnes 0 0 1 0 Anem a calcular la 2 1 mitjana entre tots a 3 0 veure qui és capaç de 4 2 treure-la abans! 5 1 6 5 7 2 8 1 9 3 10 1 Total notes: Total alumnes: 104 16
 42. 42. MODA, MITJANA I MEDIANA Per calcular la mitjana hem de sumar totes les notes obtingudes pels alumnes i dividir-ho pel total d’alumnes: Nota Total Alumnes 0 0 1 0 2 1 3 0 La mitjana és 6,5 ja que hem 4 2 de dividir 104 entre 16 5 1 6 5 7 2 8 1 9 3 10 1 Total notes: Total alumnes: 104 16
 43. 43. MODA, MITJANA I MEDIANA Per calcular la mediana hem d’ordenar totes les notes obtingudes i cercar el valor central de la sèrie. 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 Podríeu calcular la mediana en aquest cas?
 44. 44. MODA, MITJANA I MEDIANA 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 En aquest cas, el punt mig són dos nombres iguals: el 6. Aquest punt mig s’anomena mediana. Podem mirar que té la mateixa quantitat de dades davant que darrere.
 45. 45. RESUM
 46. 46. Ara que ja coneixem la teoria anem a posar-la en pràctica!
 47. 47. OBSERVA I RESPON Observa el gràfic de les mascotes que tenen els alumnes de la classe i contesta les preguntes: 9 1. Quina és la freqüència de 8 tenir un peix? 7 2. I de no tenir cap mascota? 6 3. Quina és la moda i la 5 mitjana d’aquest gràfic? 4 Total Alumnes 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6
 48. 48. RAONA I RESPON En els següents casos, que et sembla més útil, la moda o la mitjana? 1. Per comprar el gelat que agrada a més gent? 2. Per saber el nombre de llibres que ha llegit un alumne de la classe 3. Per saber el nombre de peu habitual a una classe
 49. 49. RAONA I RESPON Quan les dades estan agrupades en intervals, que és millor fer un diagrama de barres o un histograma?
 50. 50. OBSERVA I RESPON Aquesta gràfica en forma geomètrica, va aparèixer a un mitja de comunicació. Comparant el nombre de milions de clients, creus que hauria d’haver-hi tanta diferència entre les piràmides? Per què creus que ho deuen voler fer així? Creus que la representació incorrecta d’un gràfic pot donar lloc a informació errònia?
 51. 51. OBSERVA I RESPON Aquesta gràfica mostra els llibres llegits pels alumnes d’una classe al primer trimestre: 9 8 1. Quants alumnes 7 hi ha a la classe? 6 2. Quants llibres 5 han llegit entre tots? Total Alumnes 4 3 3. Quina és la moda? 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6
 52. 52. OBSERVA I RESPON A la següent taula s’han recollit les talles que necessiten per comprar capelines impermeables per a 22 excursionistes. Talla 32 34 36 38 40 4 6 2 8 2 Al final, decideixen comprar 20 capelines d’una mateixa talla, la 36, perquè els fan un preu especial. Quin valor central han utilitzat per decidir la talla que compraven? Per què no han utilitzat la moda? I la mitjana?

×