Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
ORTAMLARI
HAZIRLAYAN: Saime BAYDUR
DANIŞMAN: Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
 Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış
öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim
materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.
 Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme
ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.
Harmanlanmış / karma çevrimiçi kurslar,
çevrimiçi ve sınıf içi eğitimin öğrenciler için
sınıf içi bekleme süresini kısalmasıyla bilinir.
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
 Online : Bu kısım daha çok öğrenmeye yönelik ilk kısımlardır ki bunlar bilgi ve kavrama olarak
düşünülebilir. Ayrıca bilginin kazanılması, tekrara ve bilgiye yönelik egzersizlere bağlı olduğu
söylenebilir.
 Yüz yüze : Bu kısım ise öğrenmeye yönelik daha ileri basamakları kapsamaktadır. Sentez, analiz ve
değerlendirme öğrenmenin ileri basamakları olarak sayabiliriz. Bu kısım etkileşimlerle
desteklenmelidir.
 Harmanlanmış Öğrenme : Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla
teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge
çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak
yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
Birçok üniversite öğrencisi, esnek zaman ve seyahat süresinin kısalması için çevrimiçi
kurslar almaktadır.
 2003 yılında, Amerikan Eğitim ve Gelişim Derneği, karma öğrenmeyi bilgi dağıtım
endüstrisinde ortaya çıkan ilk on eğilimden biri olarak tanımladı.
Karma öğrenme çevrimiçi ve yüz yüze eğitimi birleştirir.
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
Houston Üniversitesi Sağlık ve İnsan
Performansı Bölümü araştırmacısı, sınıf içi
derslerle uzaktan öğrenimi içeren karma bir
sınıftaki öğrencilerin, aynı sınıfı daha geleneksel
bir formatta alan meslektaşlarından ortalama
olarak daha yüksek bir harf notu aldığını
bulmuştur.
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELLERİ
 Yüz Yüze Model: Tüm karma öğrenme modelleri arasında yüz yüze model tipik bir okul yapısına
en yakın modeldir.
 Rotasyon Modeli: Karma öğrenmenin bu versiyonunda öğrenciler belli bir programa göre farklı
istasyonlar arasında –online çalışarak veya öğretmenle yüz yüze vakit geçirerek- dönüşümlü
olarak çalışırlar. Rotasyon model ilköğretim okullarında daha çok kullanılmaktadır
 Laboratuvar Rotasyon Modeli: “Laboratuvar rotasyon modelinde öğrenciler sınıf ile bilgisayar
laboratuvarı arasında belli sürelerle geçiş yaparlar. Sınıf genellikle diğer öğrenme çalışmalarına
ayrılmıştır.
 Bireysel Model: Liselerde popüler olan bu karma öğrenme modeli öğrencilere okulda verilenlerin
dışında ders alma fırsatı vermektedir. Bu bireyler geleneksel bir okul ortamında bulunacaktır, ancak
aynı zamanda öğrenimlerini uzaktan verilen online derslerle de desteklemeyi seçmektedirler.
 Ters-Yüz Edilmiş Sınıf: Ters-yüz edilmiş sınıf veya tersine öğrenme yöntemi teknolojinin sınıfta
harcanan geleneksel zamanı tersine çevirmek için kullanıldığı bir öğrenme yaklaşımıdır.
 Online Model: Yüz yüze modelin tam karşıtı, online modeldir. Bu karma öğrenme modeli
öğrencilerin uzaktan çalıştığı ve materyalin ilk önce online ortamda verildiği bir modeldir. Yüz yüze
katılım isteğe bağlıdır, ancak öğrenciler soruları olduğunda genellikle öğretmenleriyle online
ortamda görüşürler.
 Esnek Model: Geleneksel olmayan ve risk altında olan çok sayıda öğrenciyi destekleyen
okullar çoğunlukla esnek karma öğrenme modelini tercih etmektedir. Bu yaklaşımda,
materyal önce online olarak verilir. Öğretmenler gerektiğinde destek vermek için sınıftadır
ancak, öğrenciler bağımsız olarak öğrendikleri ve yeni kavramların alıştırmasını dijital
ortamda yaptıkları için öğrenme öncelikle öğrencilerin kendi rehberliğinde gerçekleşir.
• Online Laboratuvar Modeli: Okullar gittikçe daha katı kaynak kısıtlamalarıyla karşı karşıya
oldukları için karma öğrenme online laboratuvar modeli öğrencilerin okulda verilmeyen
dersler de dahil olmak üzere derslerini tamamlamalarına yardımcı olmaya yönelik
uygulanabilir bir seçenektir. Bu senaryoda, öğrenciler tamamen online öğrenirler ama
dersle ilgili çalışmayı tamamlamak için belli bir bilgisayar laboratuvarına giderler.
Laboratuvar yetişkin gözetimindedir ancak bu yetişkinler öğretmen değildir. Bu model,
hem okulların normalde okulda öğretmeni bulunmayan veya öğretmen sayısının yetersiz
kaldığı dersleri vermelerini sağlar hem de öğrencilerin başka öğrencilerin öğrenme
ortamını etkilemeden bir konuda kendi hızlarında çalışmalarını sağlar.
ÖĞRENME DEĞİŞKENLERİ VE
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME TASARIMI
Öğretmenlerin harmanlanmış ortamları tasarlarken benimseyebilecekleri altı hedef
belirlemişlerdir. Bu hedefler şöyle sıralanmaktadır:
1. Pedagojik Zenginlik (Pedagogical Richness)
2. Bilgiye Erişim (Access to Knowledge)
3. Sosyal Etkileşim (Social İnteraction)
4. Öğrenen Kontrolü (Personal Agency-learner Control)
5. Maliyet Etkililiği (Cost Effectiveness)
6. Revizyon: Yeniden Gözden Geçirip Düzeltme Kolaylığı (Ease Of Revision)
FARKLI ÖĞRENME DURUMLARI İÇİN
ÇEŞİTLİ ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ
 Eşzamanlı Etkinlikler
 Öğrenci Merkezli Öğrenme
 İşbirliği
 Öğrenmenin Değerlendirilmesi
 Performans Destekleyici Materyaller
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME VE
TEKNOLOJİ
 Uzaktan eğitim ilk zamanlarda yazı tabanlı (mektup) olduğundan yüz yüze eğitimdeki canlılığın
ve etkinliğin eksikliği duyulmuştur.
 Diğer taraftan da yüz yüze eğitimde bireysellik arka planda kalmıştır.
 Karşılıklı eksiklikler iki sisteminde pozitif yönlerin kullanıldığı daha net bir ifadeyle
harmanlandığı yeni bir öğrenme modeli oluşturmuştur.
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
Mevcut olan bilişim teknolojileri, büyük ölçüde, her bir ortamda kullanılabilecek öğretim
yöntemlerinin doğası üzerinde kısıtlamalar getirmiştir.
Örneğin, dağıtılmış ortamda eşzamanlı veya yüksek doğrulukla etkileşimlere sahip olmak
her zaman mümkün değildi.
Bu kısıtlamalar nedeniyle, harmanlanmış öğrenme ortamları öğrenci-malzeme
etkileşimlerine vurgu yaparken, yüz yüze öğrenme ortamları insan-insan etkileşimine
öncelik verme eğilimindedir.
• Gürer, M.D. ve Tekinarslan, E. (2020). Açık ve uzaktan öğrenme. Ankara: Pegem.
• İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem A.
• Ünsal, H. (2007). Harmanlanmış öğrenme etkinliğinin çoklu düzeyde değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış
Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
• Wikipedia (2020). 05.12.2020 tarihinde
https://tr.wikipedia.org/wiki/Harmanlanm%C4%B1%C5%9F_%C3%B6%C4%9Frenme#:~:text=Karma%20%
C3%B6%C4%9Frenme%2C%20hibrid%20%C3%B6%C4%9Frenme%2C%20kar%C4%B1%C5%9F%C4%B1k,ze
nginle%C5%9Ftirilmesi%20yani%20harmanlanmas%C4%B1%20olarak%20tan%C4%B1mlanmaktad%C4%B
1r. adresinden temin edilmiştir.
1 von 20

Recomendados

Gerlach & ely modeli̇ von
Gerlach & ely modeli̇Gerlach & ely modeli̇
Gerlach & ely modeli̇Yakup Ekici
2.7K views20 Folien
Materyal Hazirlarken Dikkat edilmesi gerekenler von
Materyal Hazirlarken Dikkat edilmesi gerekenlerMateryal Hazirlarken Dikkat edilmesi gerekenler
Materyal Hazirlarken Dikkat edilmesi gerekenlerismet
52.7K views30 Folien
Addie Öğretim Tasarımı Modeli von
Addie Öğretim Tasarımı ModeliAddie Öğretim Tasarımı Modeli
Addie Öğretim Tasarımı ModeliHilal Seda Yıldız
2K views11 Folien
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ von
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİEbru Filiz
671 views50 Folien
Addie Öğretim Tasarımı Modeli von
Addie Öğretim Tasarımı ModeliAddie Öğretim Tasarımı Modeli
Addie Öğretim Tasarımı ModeliBasak Tosun
496 views8 Folien
7.materyal tasarimi ve_hazirlama_ilkeleri von
7.materyal tasarimi ve_hazirlama_ilkeleri7.materyal tasarimi ve_hazirlama_ilkeleri
7.materyal tasarimi ve_hazirlama_ilkelerisüphan akcı
3.9K views22 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Kliniksel denetim von
Kliniksel denetimKliniksel denetim
Kliniksel denetimDokuz Eylül University
869 views30 Folien
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ von
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİzeynepAytekin
499 views15 Folien
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler von
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı GünlüklerBto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlüklernihalmenzi
6.1K views31 Folien
Öğretim Sürecinin Tasarımı von
Öğretim Sürecinin TasarımıÖğretim Sürecinin Tasarımı
Öğretim Sürecinin Tasarımıbilgisayardestekliegitim
4.7K views56 Folien
Ogretim tasarimi modelleri von
Ogretim tasarimi modelleriOgretim tasarimi modelleri
Ogretim tasarimi modelleriMelikeAr1
164 views22 Folien
Kuramsal dayanaklar2 von
Kuramsal dayanaklar2Kuramsal dayanaklar2
Kuramsal dayanaklar2alfaland
1.9K views39 Folien

Was ist angesagt?(20)

ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ von zeynepAytekin
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
zeynepAytekin499 views
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler von nihalmenzi
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı GünlüklerBto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler
nihalmenzi6.1K views
Ogretim tasarimi modelleri von MelikeAr1
Ogretim tasarimi modelleriOgretim tasarimi modelleri
Ogretim tasarimi modelleri
MelikeAr1164 views
Kuramsal dayanaklar2 von alfaland
Kuramsal dayanaklar2Kuramsal dayanaklar2
Kuramsal dayanaklar2
alfaland1.9K views
Java Virtual Machine, Call stack, Java Byte Code von Javajigi Jaesung
Java Virtual Machine, Call stack, Java Byte CodeJava Virtual Machine, Call stack, Java Byte Code
Java Virtual Machine, Call stack, Java Byte Code
Javajigi Jaesung5.4K views
Uzaktan Eğitim - Addie Modeli(Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama, Değerlen... von BehiyeTURAN
Uzaktan Eğitim - Addie Modeli(Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama, Değerlen...Uzaktan Eğitim - Addie Modeli(Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama, Değerlen...
Uzaktan Eğitim - Addie Modeli(Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama, Değerlen...
BehiyeTURAN570 views
Yansıtıcı öğretim von fatmarecep
Yansıtıcı öğretimYansıtıcı öğretim
Yansıtıcı öğretim
fatmarecep5.7K views
Karma Yöntem Modelleri von tagi21
Karma Yöntem ModelleriKarma Yöntem Modelleri
Karma Yöntem Modelleri
tagi2132.7K views
Jigsaw tekniği ( ayrılıp birleşme) von Hatice Yelgen
Jigsaw tekniği ( ayrılıp birleşme)Jigsaw tekniği ( ayrılıp birleşme)
Jigsaw tekniği ( ayrılıp birleşme)
Hatice Yelgen30.6K views
Yapılandırmacılık von canhsn
YapılandırmacılıkYapılandırmacılık
Yapılandırmacılık
canhsn4.4K views
Açık ve uzaktan öğrenme yönetimi von SudeNurTokluolu
Açık ve uzaktan öğrenme yönetimiAçık ve uzaktan öğrenme yönetimi
Açık ve uzaktan öğrenme yönetimi
SudeNurTokluolu132 views
Okul deneyimi ders notları etkinlik13 von Eser Çeker
Okul deneyimi ders notları etkinlik13Okul deneyimi ders notları etkinlik13
Okul deneyimi ders notları etkinlik13
Eser Çeker2.2K views
Addie Tasarım Modeli von Aysun Günes
Addie Tasarım ModeliAddie Tasarım Modeli
Addie Tasarım Modeli
Aysun Günes3.2K views
Smith & Ragan Öğretim Tasarımı von Mustafa KAYA
Smith & Ragan Öğretim Tasarımı Smith & Ragan Öğretim Tasarımı
Smith & Ragan Öğretim Tasarımı
Mustafa KAYA974 views

Similar a Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIsaimebaydur
50 views19 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIsaimebaydur
48 views19 Folien
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​ von
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​KbraSeyhan2
79 views17 Folien
Harmanlanmış öğrenme von
Harmanlanmış öğrenmeHarmanlanmış öğrenme
Harmanlanmış öğrenmeSudeNurTokluolu
84 views25 Folien
Harmanlanmisogrenmeortamları von
HarmanlanmisogrenmeortamlarıHarmanlanmisogrenmeortamları
HarmanlanmisogrenmeortamlarıMelikeErsz
57 views35 Folien
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIzeynepAytekin
87 views20 Folien

Similar a Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri(20)

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von saimebaydur
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
saimebaydur50 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von saimebaydur
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
saimebaydur48 views
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​ von KbraSeyhan2
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME​​
KbraSeyhan279 views
Harmanlanmisogrenmeortamları von MelikeErsz
HarmanlanmisogrenmeortamlarıHarmanlanmisogrenmeortamları
Harmanlanmisogrenmeortamları
MelikeErsz57 views
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von zeynepAytekin
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
zeynepAytekin87 views
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von Glenzgezyldz
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
Glenzgezyldz31 views
SALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von SalihaAkn
SALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARISALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
SALİHA AKIN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
SalihaAkn48 views
RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von Rumeysa ÜNAL
RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIRUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
RUMEYSA ÜNAL HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
Rumeysa ÜNAL135 views
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME von MelikeGrbz1
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
MelikeGrbz141 views
Hayriye musaoglu harmanlanmis_ogrenme_ von HayriyeMusaoglu
Hayriye musaoglu harmanlanmis_ogrenme_Hayriye musaoglu harmanlanmis_ogrenme_
Hayriye musaoglu harmanlanmis_ogrenme_
HayriyeMusaoglu32 views
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von EmineDemirci1
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
EmineDemirci135 views
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları von Beydarkay
Harmanlanmış Öğrenme OrtamlarıHarmanlanmış Öğrenme Ortamları
Harmanlanmış Öğrenme Ortamları
Beydarkay17 views
Harmanlanmis ogrenme ortamlari von MelikeAr1
Harmanlanmis ogrenme ortamlariHarmanlanmis ogrenme ortamlari
Harmanlanmis ogrenme ortamlari
MelikeAr1184 views
Kemal göktaş von kemal99
Kemal göktaş Kemal göktaş
Kemal göktaş
kemal99724 views
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME von emineseyhan
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
EMİNE SEYHAN- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - HARMANLANMIŞ ÖĞRENME
emineseyhan51 views

Más de saimebaydur

AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (İHAK) HAZIRLAYAN:SAİ... von
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (İHAK) HAZIRLAYAN:SAİ...AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (İHAK) HAZIRLAYAN:SAİ...
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (İHAK) HAZIRLAYAN:SAİ...saimebaydur
135 views42 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİsaimebaydur
70 views27 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİsaimebaydur
901 views31 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİsaimebaydur
89 views31 Folien
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri von
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı ModelleriAçık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modellerisaimebaydur
68 views26 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİsaimebaydur
55 views26 Folien

Más de saimebaydur(14)

AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (İHAK) HAZIRLAYAN:SAİ... von saimebaydur
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (İHAK) HAZIRLAYAN:SAİ...AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (İHAK) HAZIRLAYAN:SAİ...
AÇIK ÖĞRENME VE İNTERNET ÜZERİNDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (İHAK) HAZIRLAYAN:SAİ...
saimebaydur135 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ von saimebaydur
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNETİMİ
saimebaydur70 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von saimebaydur
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
saimebaydur901 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von saimebaydur
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
saimebaydur89 views
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri von saimebaydur
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı ModelleriAçık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri
saimebaydur68 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ von saimebaydur
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
saimebaydur55 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLARI von saimebaydur
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLARIAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLARI
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLARI
saimebaydur397 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLARI von saimebaydur
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLARIAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLARI
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLARI
saimebaydur41 views
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ von saimebaydur
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİUZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
saimebaydur113 views
MOOCS’A GENEL BAKIŞ UDEMY GOOGLE DRİVE MEET MİND42 BEYAZ PANO KHAN ACADE... von saimebaydur
MOOCS’A GENEL BAKIŞ UDEMY  GOOGLE DRİVE MEET MİND42 BEYAZ PANO KHAN ACADE...MOOCS’A GENEL BAKIŞ UDEMY  GOOGLE DRİVE MEET MİND42 BEYAZ PANO KHAN ACADE...
MOOCS’A GENEL BAKIŞ UDEMY GOOGLE DRİVE MEET MİND42 BEYAZ PANO KHAN ACADE...
saimebaydur53 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE UYGULANAN BAZI KURAMLAR von saimebaydur
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE UYGULANAN BAZI KURAMLAR AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE UYGULANAN BAZI KURAMLAR
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE UYGULANAN BAZI KURAMLAR
saimebaydur64 views
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ von saimebaydur
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİUZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİ
saimebaydur64 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLARI von saimebaydur
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLARIAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLARI
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME KURAMLARI
saimebaydur41 views
Açık Uzaktan Öğrenmede Uygulanan Bazı Kuramlar von saimebaydur
Açık Uzaktan Öğrenmede Uygulanan Bazı KuramlarAçık Uzaktan Öğrenmede Uygulanan Bazı Kuramlar
Açık Uzaktan Öğrenmede Uygulanan Bazı Kuramlar
saimebaydur23 views

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğretim Tasarımı Modelleri

 • 1. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI HAZIRLAYAN: Saime BAYDUR DANIŞMAN: Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU
 • 2. HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI  Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.  Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.
 • 3. Harmanlanmış / karma çevrimiçi kurslar, çevrimiçi ve sınıf içi eğitimin öğrenciler için sınıf içi bekleme süresini kısalmasıyla bilinir.
 • 5. HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI  Online : Bu kısım daha çok öğrenmeye yönelik ilk kısımlardır ki bunlar bilgi ve kavrama olarak düşünülebilir. Ayrıca bilginin kazanılması, tekrara ve bilgiye yönelik egzersizlere bağlı olduğu söylenebilir.  Yüz yüze : Bu kısım ise öğrenmeye yönelik daha ileri basamakları kapsamaktadır. Sentez, analiz ve değerlendirme öğrenmenin ileri basamakları olarak sayabiliriz. Bu kısım etkileşimlerle desteklenmelidir.  Harmanlanmış Öğrenme : Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir
 • 6. HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI Birçok üniversite öğrencisi, esnek zaman ve seyahat süresinin kısalması için çevrimiçi kurslar almaktadır.  2003 yılında, Amerikan Eğitim ve Gelişim Derneği, karma öğrenmeyi bilgi dağıtım endüstrisinde ortaya çıkan ilk on eğilimden biri olarak tanımladı. Karma öğrenme çevrimiçi ve yüz yüze eğitimi birleştirir.
 • 9. Houston Üniversitesi Sağlık ve İnsan Performansı Bölümü araştırmacısı, sınıf içi derslerle uzaktan öğrenimi içeren karma bir sınıftaki öğrencilerin, aynı sınıfı daha geleneksel bir formatta alan meslektaşlarından ortalama olarak daha yüksek bir harf notu aldığını bulmuştur.
 • 11. HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELLERİ  Yüz Yüze Model: Tüm karma öğrenme modelleri arasında yüz yüze model tipik bir okul yapısına en yakın modeldir.  Rotasyon Modeli: Karma öğrenmenin bu versiyonunda öğrenciler belli bir programa göre farklı istasyonlar arasında –online çalışarak veya öğretmenle yüz yüze vakit geçirerek- dönüşümlü olarak çalışırlar. Rotasyon model ilköğretim okullarında daha çok kullanılmaktadır  Laboratuvar Rotasyon Modeli: “Laboratuvar rotasyon modelinde öğrenciler sınıf ile bilgisayar laboratuvarı arasında belli sürelerle geçiş yaparlar. Sınıf genellikle diğer öğrenme çalışmalarına ayrılmıştır.
 • 12.  Bireysel Model: Liselerde popüler olan bu karma öğrenme modeli öğrencilere okulda verilenlerin dışında ders alma fırsatı vermektedir. Bu bireyler geleneksel bir okul ortamında bulunacaktır, ancak aynı zamanda öğrenimlerini uzaktan verilen online derslerle de desteklemeyi seçmektedirler.  Ters-Yüz Edilmiş Sınıf: Ters-yüz edilmiş sınıf veya tersine öğrenme yöntemi teknolojinin sınıfta harcanan geleneksel zamanı tersine çevirmek için kullanıldığı bir öğrenme yaklaşımıdır.  Online Model: Yüz yüze modelin tam karşıtı, online modeldir. Bu karma öğrenme modeli öğrencilerin uzaktan çalıştığı ve materyalin ilk önce online ortamda verildiği bir modeldir. Yüz yüze katılım isteğe bağlıdır, ancak öğrenciler soruları olduğunda genellikle öğretmenleriyle online ortamda görüşürler.
 • 13.  Esnek Model: Geleneksel olmayan ve risk altında olan çok sayıda öğrenciyi destekleyen okullar çoğunlukla esnek karma öğrenme modelini tercih etmektedir. Bu yaklaşımda, materyal önce online olarak verilir. Öğretmenler gerektiğinde destek vermek için sınıftadır ancak, öğrenciler bağımsız olarak öğrendikleri ve yeni kavramların alıştırmasını dijital ortamda yaptıkları için öğrenme öncelikle öğrencilerin kendi rehberliğinde gerçekleşir.
 • 14. • Online Laboratuvar Modeli: Okullar gittikçe daha katı kaynak kısıtlamalarıyla karşı karşıya oldukları için karma öğrenme online laboratuvar modeli öğrencilerin okulda verilmeyen dersler de dahil olmak üzere derslerini tamamlamalarına yardımcı olmaya yönelik uygulanabilir bir seçenektir. Bu senaryoda, öğrenciler tamamen online öğrenirler ama dersle ilgili çalışmayı tamamlamak için belli bir bilgisayar laboratuvarına giderler. Laboratuvar yetişkin gözetimindedir ancak bu yetişkinler öğretmen değildir. Bu model, hem okulların normalde okulda öğretmeni bulunmayan veya öğretmen sayısının yetersiz kaldığı dersleri vermelerini sağlar hem de öğrencilerin başka öğrencilerin öğrenme ortamını etkilemeden bir konuda kendi hızlarında çalışmalarını sağlar.
 • 15. ÖĞRENME DEĞİŞKENLERİ VE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME TASARIMI Öğretmenlerin harmanlanmış ortamları tasarlarken benimseyebilecekleri altı hedef belirlemişlerdir. Bu hedefler şöyle sıralanmaktadır: 1. Pedagojik Zenginlik (Pedagogical Richness) 2. Bilgiye Erişim (Access to Knowledge) 3. Sosyal Etkileşim (Social İnteraction) 4. Öğrenen Kontrolü (Personal Agency-learner Control) 5. Maliyet Etkililiği (Cost Effectiveness) 6. Revizyon: Yeniden Gözden Geçirip Düzeltme Kolaylığı (Ease Of Revision)
 • 16. FARKLI ÖĞRENME DURUMLARI İÇİN ÇEŞİTLİ ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ  Eşzamanlı Etkinlikler  Öğrenci Merkezli Öğrenme  İşbirliği  Öğrenmenin Değerlendirilmesi  Performans Destekleyici Materyaller
 • 17. HARMANLANMIŞ ÖĞRENME VE TEKNOLOJİ  Uzaktan eğitim ilk zamanlarda yazı tabanlı (mektup) olduğundan yüz yüze eğitimdeki canlılığın ve etkinliğin eksikliği duyulmuştur.  Diğer taraftan da yüz yüze eğitimde bireysellik arka planda kalmıştır.  Karşılıklı eksiklikler iki sisteminde pozitif yönlerin kullanıldığı daha net bir ifadeyle harmanlandığı yeni bir öğrenme modeli oluşturmuştur.
 • 19. Mevcut olan bilişim teknolojileri, büyük ölçüde, her bir ortamda kullanılabilecek öğretim yöntemlerinin doğası üzerinde kısıtlamalar getirmiştir. Örneğin, dağıtılmış ortamda eşzamanlı veya yüksek doğrulukla etkileşimlere sahip olmak her zaman mümkün değildi. Bu kısıtlamalar nedeniyle, harmanlanmış öğrenme ortamları öğrenci-malzeme etkileşimlerine vurgu yaparken, yüz yüze öğrenme ortamları insan-insan etkileşimine öncelik verme eğilimindedir.
 • 20. • Gürer, M.D. ve Tekinarslan, E. (2020). Açık ve uzaktan öğrenme. Ankara: Pegem. • İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem A. • Ünsal, H. (2007). Harmanlanmış öğrenme etkinliğinin çoklu düzeyde değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. • Wikipedia (2020). 05.12.2020 tarihinde https://tr.wikipedia.org/wiki/Harmanlanm%C4%B1%C5%9F_%C3%B6%C4%9Frenme#:~:text=Karma%20% C3%B6%C4%9Frenme%2C%20hibrid%20%C3%B6%C4%9Frenme%2C%20kar%C4%B1%C5%9F%C4%B1k,ze nginle%C5%9Ftirilmesi%20yani%20harmanlanmas%C4%B1%20olarak%20tan%C4%B1mlanmaktad%C4%B 1r. adresinden temin edilmiştir.