Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Deregulation 2016
Deregulation 2016
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (17)

Andere mochten auch (19)

Anzeige

Ähnlich wie Presentation Taxes (20)

Weitere von VYacheslav Sadovnychyi (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Presentation Taxes

 1. 1. УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" 5 жовтня 2016 року
 2. 2. МАКСИМАЛЬНО ВІДКРИТИЙ ПРОЦЕС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ УСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН Законопроект №3357 Рада бізнес- омбудсмена Бізнес- асоціації Депутати Громадські експерти Мінфін та ДФС Більше 30 робочих зустрічей Знято більшість спірних питань 30% Широкий загал 30% 30% 2Спільний проект
 3. 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ЗАКОНОПРОЕКТУ Необхідно максимально швидко прийняти законопроект Верховною Радою якість адміністрування податків спрощення податкової системи зменшення тиску на бізнес покращення інвестиційного клімату зменшення корупції 3
 4. 4. АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ – ЧАСТИНА РЕФОРМИ ДФС 4 Спільний антикорупційний законопроект КРІ для ДФС Реформа митниці Реформа ДФС Інституційна реформа ДФС Контроль за виконанням
 5. 5. 5 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЗМІН Мета Адміністрування податків Збільшення прозорості Зменшення можливостей ДФС для зловживань Податок на прибуток Стимулювання нового бізнесу Стимулювання інвестицій у виробництво, оновлення основних засобів ПДВ Прозорість відшкодування Усунення можливостей для зловживань ПДФО Легалізація підприємницької діяльності Спрощення умов ведення бізнесу Інші зміни Усунення адміністративних перешкод для розвитку окремих галузей Вирішення питання сплати податків на території проведення АТО
 6. 6. 6 АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ ПРОБЛЕМА РІШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТ •Низький рівень електронних сервісів •Зловживання органами доходів і зборів своїми повноваженнями •Комунікаційні прогалини між ДФС та платниками податків •Адміністрування всіх баз даних Мінфіном чи ДП при Мінфіні •Запровадження електронного кабінету платника податків •Ведення єдиної бази індивідуальних податкових консультацій на сайті ДФС, видача Мінфіном узагальнюючих податкових роз’яснень • Запровадження з 01 січня 2018 року функціонування системи сплати всіх податків, зборів (окрім ПДВ та акцизного податку з реалізації пального) на єдиний рахунок •Підвищення прозорості адміністрування податків •Мінімізація податкових спорів за рахунок якісного роз’яснення законодавства •Гарантування прав платників на використання електронних сервісів •Спрощення процесу сплати податків
 7. 7. 7 ЛІКВІДАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ПРОБЛЕМА РІШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТ •Надмірний тиск з боку ДФС на бізнес •Репресивний орган для бізнесу •Створення Служби фінансових розслідувань, діяльність якої спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через Мінфін •Організація і діяльність Фінансової поліції встановлюється окремим законом. •Діяльність Фінансової поліції передбачатиме: - запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття фінансових злочинів - здійснення оперативно-розшукової діяльності, а також досудового розслідування злочинів - оприлюднення детального звіту про свою діяльність двічі на рік •Скорочення інструментів тиску на бізнес з боку ДФС •Покращення бізнес-клімату шляхом переходу ДФС до виконання сервісних функцій •Налагодження партнерських відносин між бізнесом та контролюючими органами •Підвищення ефективності виявлення злочинів у сфері фінансів
 8. 8. 8 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ПРОБЛЕМА РІШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТ •Необхідність підвищення рівня технічної оснащеності підприємств •Необхідність стимулювання розвитку малого підприємництва, створення нових робочих місць та забезпечення самозайнятості населення •Податкове законодавство є стримуючим фактором при проведенні реорганізацій •Запровадження механізму прискореної амортизації для об'єктів основних засобів: - для груп 4,5,6 (машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар, меблі) – 2 роки - для груп 3 (передавальні пристрої), 7,8,16 (тварини; багаторічні насадження; довгострокові біологічні активи) – 4 роки •Звільнення від оподаткування податком на прибуток суб’єктів малого підприємництва, які відповідають певним критеріям •Надання права на перенесення збитків при реорганізації за дотриманні визначених умов •Залучення інвестицій, забезпечення повної окупності нових машин та обладнання, транспортних засобів тощо (введених в експлуатацію) за 2 роки •Подальший розвиток малого бізнесу, в т.ч. через реінвестування коштів, звільнених від оподаткування, надання можливості започаткування власного бізнесу •Податкове законодавство не стримує реорганізацію компаній
 9. 9. •Прозора процедура відшкодування ПДВ •Захищені права добросовісних платників •Удосконалення СЕА ПДВ. Створений механізм для виявлення податкових ухилень на ранніх стадіях 9 ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ПРОБЛЕМА РІШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТ •Непрозорий механізм бюджетного відшкодування ПДВ •Порушення прав платників шляхом розірвання договору про визнання електронних документів •Зняття податкового кредиту добросовісним платникам податку •Некоректна робота системи СЕА ПДВ “заморожує” кошти платників •Запровадження єдиного публічного реєстру заяв на відшкодування ПДВ замість двох (норма законопроектів №3357 і №3810) •Повна автоматизація процесу відшкодування ПДВ: відмова від відшкодування на підставі «висновків», що направляються ДФС в Казначейство; відшкодування виключно на підставі даних публічного реєстру заяв на відшкодування ПДВ •Відмова від розірвання договору про визнання електронних документів, запровадження процедури тимчасового блокування реєстрації податкової накладної з чітким алгоритмом дій як працівників ДФС, так і платника податків •Заборона на зняття податкового кредиту добросовісним платникам податку. Визнання податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), достатньою підставою для формування податкового кредиту, яка не потребує будь-яких інших підтверджень (норма законопроектів №3357 і №3810) •Розморожування коштів платників податку на рахунках в СЕА ПДВ. Виправлення помилок в СЕА ПДВ
 10. 10. •Спрощення умов для ведення підприємницької діяльності •Усунення податкової дискримінації, яка існує на сьогодні по відношенню до фізичних осіб-підприємців •Стимулювання залучення коштів спонсорів, меценатів чи роботодавців для підвищення професійного рівня найманих працівників, а також навчання талановитої молоді 10 ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПРОБЛЕМА РІШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТ •Складні умови ведення бізнесу на загальній системі оподаткування •Відсутність права фізичної особи-підприємця, що користується загальною системою оподаткування, на включення до витрат сум, сплачених окремих податків, платежів за ліцензії •Існування обмежень, які стримують навчання талановитої молоді за рахунок залучення коштів роботодавців, спонсорів чи меценатів •Запровадження нової «пом’якшеної» системи оподаткування доходів від провадження бізнесу на загальній системі оподаткування для осіб з річним обсягом доходів до 4000 розмірів МЗП (у 2016 році – 5 ,512 млн. грн.): види діяльності обмежені, подібні до єдиного податку; кількість найманих працівників не обмежена; спрощений облік доходів і витрат за касовим методом; спрощені вимоги до підтверджуючих документів. Не застосування РРО платниками з обсягом доходу до 1 млн. грн. •Розширення переліку витрат фізичної особи-підприємця на суму орендної плати за користування земельними ділянками державної і комунальної власності, плати за ліцензії •Надання права на амортизацію основних засобів, що використовуються у діяльності (крім житлової нерухомості та автомобілів) •Звільнення плати на навчання від оподаткування
 11. 11. АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ВЖЕ ПУБЛІЧНО ПІДТРИМАЛИ 11 Широка підтримка бізнесу та громадськості Реанімаційний пакет реформ Американська торгівельна палата Європейська бізнес асоціація Спілка українських підприємців Українська бізнес асоціація Громадська платформа "Податки для економічної свободи" (17 асоціацій) Коаліція за ліберальну податкову реформу (14 асоціацій) Рада бізнес-обмудсмена Торгово- промислова палата України Всеукраїнське об’єднання підприємців малого та середнього бізнесу «Фортеця»
 12. 12. РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ЗАКОНОПРОЕКТУ Необхідно максимально швидко прийняти законопроект Верховною Радою покращення бізнес-клімату зменшення корупції 11

×