Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Informacja o przedsiębiorstwach 2015, lublin umcs

2.212 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Business
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Informacja o przedsiębiorstwach 2015, lublin umcs

 1. 1. Informacja o polskich przedsiębiorstwach (i innych podmiotach) Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ Dni z infobrokeringiem UMCS, Lublin, 2015-05-25 1
 2. 2. Spis treści • Wstęp – czym jest informacja o przedsiębiorstwach (organizacjach)? • Polskie urzędowe narodowe (ogólne) i branżowe (specjalistyczne) rejestry przedsiębiorstw i innych organizacji • Dokumenty wymagane przez przepisy prawa w informacji o firmach (organizacjach) • Bazy danych, katalogi, książki telefoniczne w informacji o polskich przedsiębiorstwach (organizacjach) • Rankingi w informacji o polskich przedsiębiorstwach (organizacjach) • Dane statystyczne w informacji o przedsiębiorstwach (organizacjach) • Informacja o już nieistniejących zakładach pracy • Inne źródła, informacja „pomocowa” dla przedsiębiorstw 2
 3. 3. WSTĘP CZYM JEST INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORSTWACH (ORGANIZACJACH)? 3
 4. 4. Informacja o przedsiębiorstwach (organizacjach) 1 • Informacja o przedsiębiorstwach (ang. company information, czasami company and industry information), bądź szerzej – o organizacjach, dotyczy ogromnego i niejednorodnego zbioru podmiotów, funkcjonujących w gospodarkach narodowych oraz w skali ponadnarodowej. 4
 5. 5. Informacja o przedsiębiorstwach (organizacjach) 2 • Dotyczy podmiotów z trzech sektorów gospodarki: – z sektora przedsiębiorstw (prowadzą działalność gospodarczą w celu osiągania zysku), obejmującego firmy z różnych branż i o różnej wielkości (od MMŚP do korporacji międzynarodowych), tzw. II sektor – z sektora finansów publicznych (organy administracji i władzy, państwowe i samorządowe instytucje kultury, publiczne uczelnie, placówki służby zdrowia NFZ itp.), tzw. I sektor – z sektora pozarządowego (NGO, organizacje non profit), tzw. III sektor 5
 6. 6. Informacja o przedsiębiorstwach (organizacjach) 3 • „Informacja o firmach w polskim kontekście obejmuje zatem m.in. indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna), przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, agendy rządowe lub samorządowe, uniwersytety, zakłady opieki zdrowotnej, fundacje i stowarzyszenia. • A w innym ujęciu – osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi.” 6
 7. 7. Ogólne informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce • Zob. serwis WWW Ministerstwa Sprawiedliwości – http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i- ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/ogolne- informacje-o-prowadzeniu-dzialalnosci- gospodarczej-w-polsce/ 7
 8. 8. Informacja o przedsiębiorstwach (organizacjach) – zakres i zasięg 1 • Użytkownicy mogą potrzebować – podstawowych informacji o jakiejś firmie, jak nazwa, adres, dane kontaktowe (e-mail, fax, strona WWW, telefon), branża, oferowane produkty i usługi, numery identyfikacyjne (np. KRS, NIP, REGON), kierownictwo, forma prawna, forma własności, wielkość, liczba pracowników, podstawowe dane finansowe (dochód, obrót, zysk), przynależność do korporacji itp. – bardziej pogłębionych, jak szczegółowe dane finansowe, konkurenci, historia i perspektywy rozwoju firmy, jej polityka ekologiczna i społeczna. 8
 9. 9. Informacja o przedsiębiorstwach (organizacjach) – zakres i zasięg 2 • Przydatna może być informacja – bieżąca, najbardziej aktualna, – retrospektywna, historyczna, – o różnym stopniu przetworzenia, od danych „surowych” po wyrafinowane raporty analityków 9
 10. 10. Informacja o przedsiębiorstwach (organizacjach) – źródła • Źródła informacji o firmach wymienione w prezentacji stanowią przykłady, faktycznie jest ich o wiele więcej. • Zawartość informacyjna (content) źródeł jest zróżnicowana, w niektórych z nich znajdziemy tylko dane teleadresowe, w innych – informację o liczbie zatrudnionych, obrotach, zarządzie etc. • Źródła cechują się odmiennym stopniem wiarygodności, proszę m.in. zwrócić uwagę na aktualizację. • W informacji o firmach nigdy nie opieramy się wyłącznie na jednym źródle. 10
 11. 11. Źródła informacji o przedsiębiorstwach (organizacjach) • Bazy danych • Gazety, czasopisma, serwisy medialne • Katalogi firm, książki telefoniczne • Klasyfikacje firm i branż • Oficjalne, urzędowe rejestry firm i innych podmiotów • Rankingi firm i innych organizacji • Serwisy WWW giełd papierów wartościowych • Serwisy WWW organów administracji i władzy, zwłaszcza ministerstw i urzędów centralnych • Sprawozdania roczne i inne dokumenty formalne • Własne serwisy WWW przedsiębiorstw i innych podmiotów • … 11
 12. 12. POLSKIE URZĘDOWE NARODOWE (ogólne) I BRANŻOWE (specjalistyczne) REJESTRY PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ INNYCH ORGANIZACJI 12
 13. 13. Urzędowe, oficjalne, krajowe rejestry (ewidencje, spisy, wykazy) przedsiębiorstw i innych organizacji • W Polsce, podobnie jak w większości krajów świata, przedsiębiorstwa i inne podmioty muszą być zarejestrowane w jakiejś agendzie rządowej, w sądzie i/lub w urzędzie statystycznym – i otrzymują odpowiednie numery identyfikacyjne – national registration numbers 13
 14. 14. Urzędowe rejestry firm, organizacji w Polsce  CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej • CEIDG http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ – CEIDG, Baza przedsiębiorców, Wyszukiwanie wpisów https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search. aspx • CEIDG http://www.mg.gov.pl/node/9800 14
 15. 15. CEIDG, Ministerstwo Gospodarki https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx albo http://firma.gov.pl 15
 16. 16. Urzędowe rejestry firm, organizacji w Polsce  Krajowy Rejestr Sądowy KRS • Ministerstwo Sprawiedliwości RP https://ems.ms.gov.pl/ – KRS jest też przeszukiwalny w innych serwisach, nieurzędowych, komercyjnych, np. http://www.infoveriti.pl/ 16
 17. 17. KRS i inne urzędowe rejestry Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/ 17
 18. 18. Urzędowe rejestry firm, organizacji w Polsce  Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON • Jest w gestii Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) http://www.stat.gov.pl/regon/ • Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny. – Podmioty i dane objęte rejestrem REGON: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr- regon/podmioty-i-dane-objete-rejestrem/ – Zasady udostępniania danych z rejestru REGON: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr- regon/zasady-udostepniania-danych-z-rejestru/ 18
 19. 19. Baza Internetowa Regon, GUS https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx 19
 20. 20. Urzędowe rejestry firm i innych organizacji w Polsce  branżowe (specjalistyczne) ewidencje i rejestry • Zob. http://sabinacisek.blogspot.com/2011/08/informacja-o- firmach-i-innych.html • Urzędowych ewidencji i rejestrów firm, organizacji, produktów, specjalistów jest kilkadziesiąt, prowadzą je różne organy administracji państwowej i urzędy centralne. Kompletny wykaz urzędów, instytucji państwowych itp. można znaleźć na http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/page/adresy_www 20
 21. 21. Urzędowe rejestry firm i innych organizacji w Polsce  branżowe (specjalistyczne) ewidencje i rejestry – przykłady • Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych http://www.turystyka.gov.pl/ • Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce – prowadzi Ministerstwo Gospodarki RP http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Ogr aniczenia+w+obrocie+towarami+i+uslugami/Rejestr+prze dstawicielstw+przedsiebiorcow+zagranicznych 21
 22. 22. Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Ograniczenia+w+obrocie+towar ami+i+uslugami/Rejestr+przedstawicielstw+przedsiebiorcow+zagranicznych 22
 23. 23. DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ PRZEPISY PRAWA W INFORMACJI O FIRMACH (ORGANIZACJACH)* *nie dotyczy wszystkich form i typów przedsiębiorstw 23
 24. 24. Przedsiębiorstwa w Polsce – raporty, sprawozdania finansowe oraz inne oficjalne dokumenty • „Monitor Polski B” wydawany był przez rządowe Centrum Usług Wspólnych CUW – „Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378), z dniem 1 stycznia 2013 r. zostaje zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B. Ustawa jednocześnie nakłada obowiązek ogłaszania m.in. sprawozdań finansowych określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330) w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.” [Ministerstwo Sprawiedliwości RP, http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/monitor-sadowy-i-gospodarczy/, dostęp 2015-03-29] 24
 25. 25. Firmy w Polsce – raporty, sprawozdania finansowe oraz inne oficjalne dokumenty • „Monitor Sądowy i Gospodarczy” jest w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości – http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/monitor-sadowy-i- gospodarczy/ – https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow (pełne teksty online) – Informacje zaczerpnięte z MSiG można też odnaleźć i przeszukiwać w serwisie (nieurzędowym) http://www.imsig.pl/ 25
 26. 26. Monitor Sądowy i Gospodarczy https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow 26
 27. 27. BAZY DANYCH, KATALOGI, KSIĄŻKI TELEFONICZNE W INFORMACJI O POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH (ORGANIZACJACH) 27
 28. 28. Przedsiębiorstwa w Polsce – bazy danych, katalogi, książki telefoniczne – ogólnopolskie, wielobranżowe – przykłady • Business Navigator http://www.baza-firm.com.pl/ • Katalog Firm Odi.pl http://www.odi.pl/ • Panorama Firm http://www.pf.pl/ • Polskie Książki Telefoniczne http://www.pkt.pl/ • TeleAdreson http://www.teleadreson.pl/ (stare) • Bisnode, Dun & Bradstreet http://www.bisnode.pl/ • Kompass – firmy z Polski, Europy, świata http://pl.kompass.com/, http://www.kompass.com 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. Przedsiębiorstwa w Polsce – bazy danych, katalogi, książki telefoniczne – lokalne i regionalne – przykłady • Krakowskie Książki Telefoniczne (Kraków i województwo małopolskie) http://www.kkt.pl/ 31
 32. 32. Przedsiębiorstwa w Polsce – bazy danych, katalogi, książki telefoniczne, rejestry – branżowe – przykłady • Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (prowadzi Polska Federacja Rynku Nieruchomości) https://rejestr.pfrn.pl/posrednicy • Katalog firm budowlanych http://www.firmybudowlane.pl/ • Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych (prowadzi Urząd Komunikacji Elektronicznej) http://www.uke.gov.pl/marta/?p=2# 32
 33. 33. Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami PFRN https://rejestr.pfrn.pl/posrednicy 33
 34. 34. Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych UKIE http://www.uke.gov.pl/marta/?p=2 34
 35. 35. Organizacje pozarządowe, NGO • http://bazy.ngo.pl/ 35
 36. 36. RANKINGI W INFORMACJI O POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH (ORGANIZACJACH) 36
 37. 37. Rankingi przedsiębiorstw – polskie • Forbes 100 Największych Firm w Polsce http://www.forbes.pl/100-najwiekszych- firm-w-polsce- 2014,ranking,175066,1,1.html • Pięćsetka Polityki – Największe polskie przedsiębiorstwa 2012 i inne rankingi http://www.lista500.polityka.pl/ 37
 38. 38. Forbes 100 Największych Firm w Polsce http://www.forbes.pl/100-najwiekszych-firm-w-polsce- 2014,ranking,175066,1,1.html 38
 39. 39. DANE STATYSTYCZNE W INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORSTWACH (ORGANIZACJACH) 39
 40. 40. Urzędy statystyczne w Polsce i UE • GUS http://www.stat.gov.pl/gus – Liczba podmiotów w rejestrze REGON http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki- publicznej/rejestr-regon/liczba-podmiotow-w-rejestrze- regon-tablice/ – Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat 40
 41. 41. 41
 42. 42. 42
 43. 43. INFORMACJA O JUŻ NIEISTNIEJĄCYCH ZAKŁADACH PRACY 43
 44. 44. 44 http://sabinacisek.blogspot.com/2011/12/informacja-o-juz- nieistniejacych.html Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy ZUS http://www.zus.pl/default.asp?id=582&p=4 Dokumentacja osobowa i płacowa http://ewidencja.archiwa.gov.pl/, https://ewidencja.warszaw a.ap.gov.pl/miejsca.php Poradnik poszukiwacza, czyli jak znaleźć coś, co nie istnieje http://danepotrzebneodzaraz.blogspot.com/
 45. 45. INNE ŹRÓDŁA, INFORMACJA „POMOCOWA” DLA PRZEDSIĘBIORSTW 45
 46. 46. Informacja o firmach typu B2B, oferty współpracy w skali międzynarodowej • Enterprise European Network http://www.een.org.pl/ – http://www.een.org.pl/index.php/nowa-baza-ofert-pod.html Partnership Opportunities Database – http://www.een.org.pl/index.php/przydatne-linki.358.html – http://www.een.org.pl/index.php/wyszukiwanie-ofert.html • Europejski Portal dla Małych Przedsiębiorców http://ec.europa.eu/small-business/index_pl.htm 46
 47. 47. Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą itp. • AIP Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości http://inkubatory.pl/ • KSU Krajowy System Usług http://ksu.parp.gov.pl/pl/doradztwo-biznesowe • PARP http://www.parp.gov.pl/ • Pojedynczy punkt kontaktowy EUGO https://www.biznes.gov.pl/, zawiera też odnośniki do EUGO w innych krajach UE • Firmy.net Baza wiedzy małych firm http://www.firmy.net/blog/ 47
 48. 48. 48
 49. 49. 49
 50. 50. Bibliografia • Cisek, Sabina (2011 – ). Informacja biznesowa, naukowa i infobrokering http://sabinacisek.blogspot.com/ • Cisek, Sabina; Januszko-Szakiel, Aneta (red.) (2015). Zawód infobroker. Polski rynek informacji. Warszawa: Wolters Kluwer. • Cisek, Sabina (2015). Wyszukiwanie informacji o firmach w Internecie – wybrane aspekty. W: Kowalska, Małgorzata; Wojewódzki, Tadeusz (red.). Infobrokerstwo. Idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej, s. 315-327. • Rynek informacji http://rynekinformacji.pl/ • Materska, Katarzyna (2013). Jak szukać w oceanie informacji. Poradnik dla przedsiębiorców. Warszawa: Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. 50

×