Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

kasaysayan ng Daigidig

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 16 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie kasaysayan ng Daigidig (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

kasaysayan ng Daigidig

 1. 1. • Sa huling bahagi ng ika-17 na siglo ang mga kapangyarihan ng bourgeoisie ay bunga ng kayamanan at pakikipag- alyansa sa hari laban sa mga land lord. • Ika-17 at ika-18 siglo, sinuportahan ng mga bourgeoisie ang mga prinsipyo ng konstitusyonalidad at likas na karapatan (Natural Right) laban sa banal na karapatan (Divine Right). • Maiuugat ang English Revolution, American Revolution at French Revolution sa pagnanais ng mgan Bourgeuisie na
 2. 2. Bourgeoisie • Ay mga taong nasa gitnang antas ng lipunan na naging makapangyarihan at maimpluwensya sa ekonomiya. • Binubuo ng mga mangangalakal, banker , shipowner mga pangunahing namumuhunan at mga negosyante.
 3. 3. Konstiusyonalidad • Isang kondisyon kung saan ang isang taoo bansa ay kumikilos batay sa isinasaad ng saligang batas. • LIKAS NA KARAPATAN – Unibersal na karapatan. • BANAL NA KARAPATAN-nagtataka na ang hari ay hindi napapasailalim sa anumang kapangyarihan dahil ito ay nanggagaling sa Diyos.
 4. 4. Liberalismo • Paniniwalang nag-ugat sa Europe na binibigyang –diin ang karapatan ng indibidwal. • Ayon sa paniniwalang itp, dapat magkaroon ng kalayaan ang indibidwal sa larangan ng pag-iisip atlagyan ng limitasyon ang kapangyarihan ng pamahalaan at relihiyon.
 5. 5. pagbuo ng mga Nation State sa Europe . Nabuo ang prinsipyo ng Merkantilismo upang itaguyod ang mga Kaunlarang pang- ekonomiya at
 6. 6. Layunin ng Merkantilismo: • Magkaroon ng malaking kita upang makapagpagawa ng mga barko. • Mapondohan ang kanyang hukbo.
 7. 7. Merkantilismo • Ang MERKANTILISMO ay isang patakarang pang-ekonomiya na kung saan kontrolado ng gobyerno ang industriya at kalakalan. • Ito ay ipinatupad dahil ang mga europeo ay naniniwala na ang kapangyarihan ng bansa ay lumakas kapag mas malaki ang materyal na iniimport sa isang bansa kaysa sa inaangkat nito.
 8. 8. ~Ang Nation State ay isang estado na pinananahanan ng mga mamayan na may magkakatulad na wika, kultura, relihiyon at kasaysayan dahil sa kanilang mga pagkakatulad ay nagkaroon sila ng pagkakaisang lahi sila rin ay nakatira sa isang tiyak na teritoryo at may pamahalaang kasarinlan. Sila’y mga nagkakaisang lahi at may katapatan sa kanilang bansa.
 9. 9. state ay pagiging sentralisadong pamahalaan sa ilalim ng monarkiya may hukbo na umusbong sa nation state ito ay pagiging tapat ng mga sundalo sa hari. Dahil sa nation state ay lalong lumakas ang Europe at nabuo ang mag bagong institusyong pampulitika, panlipunan at pang ekonomiya. Nanghimasok at sinakop ng Europeong nation state ang mga bansang America, Asya at
 10. 10. monarchy o pambansang monarkiya sa paglakas ng Europe. Matatandaan na sa panahon ng piyudalismo, walang sentralisadong pamahalaan. Mahina ang kapangyarihan ng hari. Ang hari ay itinuturing lamang na pangunahing panginoong maylupa. Subalit nagbago ang katayuan ng monarkiya sa tulong na mga bourgeoisie. Ang hari na dating mahina ang kapangyarihan ay unti-unting namayagpag. Bilang resulta, ang katapatan ng mamamayan ay lumipat mula sa panginoong maylupa tungo sa pamahalaan na may kakayahang protektahan sila. Handa silang magbayad ng buwis para sa proteksiyong ito. Sa pamamagitan ng buwis, nagkaroon ng pondo ang hari upang mag-bayad ng mga sundalo. Dahil dito, nakalaya ang hari mula sa proteksiyon na
 11. 11. Created By : RISHAM <3 • Robles , Monaliza • Integro , Mary Grace • Sabio , Cherry Ann • Hersano , Noemi • Adduru , Madelaine • Mateo , Wilrose

×