Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Mga teorya tungkol sa pinagmulan ng tao

248.134 Aufrufe

Veröffentlicht am

mababasa rito ang 3 paliwanag ukol sa pinagmulan ng tao

Veröffentlicht in: Seele & Geist, Technologie

Mga teorya tungkol sa pinagmulan ng tao

 1. 1. Ruel H. Palcuto Mga Teorya Tungkol sa Pinagmulan ng Tao
 2. 2. <ul><li>Ayon sa mga ebolusyunista, lumitaw ang unang organismo sa karagatan isang bilyong taon na ang nakaraan. Nag-iisang selula ang organismong nabanggit. Dahil sa prosesong MUTATION, naging kumplekadong organismo ito hanggang magkaroon ng porma. </li></ul>
 3. 3. Teoryang Atheistic Materialism <ul><li>Nagsimula kay Carolus Linnaeus ang atheistic materialism o teoryang atheistic ang isang teorya ng pinagmulan ng tao na kung saan sinasabi niya noong 1760 na maaring may isang pinagmulan ang mga buhay na organismo. Naisip niya ito habang pinag papangkat niya ang mga organismo. </li></ul><ul><li>Father of Taxonomy </li></ul>
 4. 4. <ul><li>sinusugan ito ni COMTE DE GEORGES BUFFON at ipinanukala niya na ang pagkakaiba-iba ng mga organismo ay dahil sa kanilang kapaligiran na kanilang pinanahanan. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>inilimbag naman ni JEAN BAPTISTE LAMARCK ang unang teorya ng ebolusyon subalit hindi sapat ang ibinigay nitong impormasyon hanggang sa nagpalabas ng impomasyon sina CHARLES DARWIN at A.R. WALLACE noong 1858. </li></ul>
 6. 6. Natural Selection o Survival of the Fittest <ul><li>Ayon kay Darwin ang pagsisikap na mabuhay ang paliwanag sa ebolusyon. Sa bawat uri, naniniwala siya na may mga tao na ipinanganganak na naiiba sa karamihan. Ang mga taong may mabuting paggamit sa kapaligiran ay nabubuhay at nakapagpaparami ng mga supling na katulad nila. </li></ul>
 7. 7. Charles Darwin <ul><li>Ayon sa kanya “nagmula ang tao sa hindi gaanong mataas na organisadong anyo, at ang lahat ng mataas na anyo ng buhay ay nanggaling sa maliit na ‘isdang’ kapareho ng mga hayop” </li></ul>
 8. 8. Ebolusyon ng organismo
 9. 9. Missing Link <ul><li>Ang nawawalang kawing na mag-uugnay sa tao at sa bakulaw. </li></ul><ul><li>Ayon sa ebolusyon tree kailangan ay may “malabakulaw na tao” o “malataong bakulaw” na mag-uugnay sa tao at sa bakulaw. </li></ul>
 10. 10. Missing Link
 11. 11. Ebolusyong Theistic <ul><li>Nakabatay ito sa teoryang ipinanukala nila ni Darwin at mga kasama. </li></ul><ul><li>Naniniwala ang mga nagpanukala nito na nagmula rin ang tao sa nag-iisang selula na sa pagdaan ng panahon, nagiging kumplikadong organismo dahil sa paraang MUTATION. </li></ul><ul><li>Ipinanukala ng mga naniniwala rito na nilalang ng Diyos ang unang selula sa daigdig at mula sa proseso ng ebolusyon, sumulpot ang unang tao. </li></ul>
 12. 12. Espesyal na Paglalang <ul><li>Genesis, chapter 1 verses 1-31 </li></ul><ul><li>Naniniwala ang nakararaming relihiyon sa daigdig na nilalang ng Diyos ang tao. </li></ul><ul><li>Unang nilalang ng Diyos ang lalaki at binigyan ng kapangyarihang mamuno sa lahat ng mga bagay, halaman at hayop. </li></ul><ul><li>Naganap sa loob ng anim na araw lamang ang paglalang ng lahat g bagay kasama na ang unang tao. </li></ul>

×