Anzeige

Sound

Teacher um School
15. Nov 2013
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige

Último(20)

Anzeige

Sound

 1. ЗВУК Автор: Росица Милева НУ „Илия Р. Блъсков“ Град Шумен
 2. КАКВИ ЗВУКОВЕ ЧУВАШ ВСЕКИ ДЕН ОКОЛО СЕБЕ СИ? • Кои тела издават звук? • Как звукът достига до ушите ви?
 3. ИЗТОЧНИЦИ НА ЗВУК • Телата, които издават звук, се наричат източници на звук. При движението на лъка цигуларят предизвиква трептения на струните на цигулката и те издават познатите музикални тонове.
 4. Подобни трептения възникват в духовите музикални инструменти. • Поставете пръстите на едната си ръка на гърлото и кажете „а-а-а…“. Усещате ли трептенията? кларинет Духнете над гърлото на стъклена бутилка, пълна до половината с вода. Въздухът вътре започва да трепти. Ние не виждаме тези трептения, но чуваме звука, който те предизвикват. флейта туб
 5. КАК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ЗВУКЪТ? Звукът преминава през различни материали като бетон, метали, дърво, вода, въздух. • Звукът се разпространява по подобен начин, както вълничките, образувани от камъче, хвърлено във водата.
 6. • Звукът се разпространява в твърди тела, течности и газове. • Когато дадено тяло започне да трепти, тези трептения преминават по въздуха и достигат до нашето ухо. Така ние чуваме звука .
 7. СИЛА НА ЗВУКА • От какво зависи силата на звука? Колкото по-големи са трептенията /отклоненията/ на линийката, толкова по-силен звук издава тя. /Да видим опитите/ Когато зърната ориз подскачат по-високо, това показва, че трептенията на кожата на барабана са по-големи. Тогава звукът е по-силен.
 8. ИЗВОДИ: • Един източник издава слаб /тих/ звук, когато извършва малки трептения. • Ако се увеличат трептенията, звукът се усилва. • Силата на звека зависи от големината на източника. Големите източници издават по-силни звукове.
 9. ШУМ • Звукове, които са неприятни за ухото, се наричат шум. • Ние сме заобиколени от много източници на шум: работещи машини, двигатели на автомобили. • Шумът и силните звукове са вредни за здравето.
 10. За намаляване на шума се използват звукоизолатори. Това са материали, през които звукът преминава трудно. FIREFLEX e гъвкава полиуретанова пяна с основа полиетерен полиол. FIREFLEX се използва предимно като звукопоглъщащ материал в електронната, автомобилната, космическата индустрия, при производство на електроуреди, за обезшумяване на двигатели, мотори, помпи, както и в домакинствата. Служи за изолиране на шумни помещения като студия, дискотеки и киносалони.
 11. ПОЛЕЗНО ИЛИ ВРЕДНО???
 12. ДА РАЗБЕРЕМ ДАЛИ НАУЧИХМЕ ВСИЧКО! • Установено е, че едно тяло трябва да извършва повече от 20 трептения за 1 секунда, за да възприеме човешкото ухо тези трептения като звук. • Защо не чуваме звук, когато разлюлеем махало или махаме с ръка? Ние не чуваме звука от махалото или ръката, защото те трептят бавно. /Вж. стр . 1 0 от учебната
 13. • Подредете изброените по-долу източници по силата на звука, който издават. Започнете от най-слабия. - Оживена улица 3 - Тиха музика 2 - Шепот 1 - Излитащ самолет 5 - Дискотека 4
 14. ЛЮБОПИТНО! • Ултразвукът е звук с честота, по-голяма от горната граница на човешкия слух, около 20 килохерца. • Някои животни като кучета (до 45 килохерца), делфини (до 150 килохерца) и прилепи (до 110 килохерца) имат по-висока граница от тази на човешкото ухо и могат да чуват ултразвук. • Позната е „кучешката свирка“, която излъчва ултразвук над диапазона на чуване на хората.
 15. СРАВНЕТЕ СИЛАТА НА ЗВУКА
 16. ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕМ! Пазете здравето си!
 17. ЗВУК Автор: Росица Милева НУ „Илия Блъсков“ град Шумен
Anzeige